1991 m. sausį Lietuvos savanoriai, apmokyti JAV kariuomenės specialiųjų pajėgų veterano Andriaus Eivos,  rengėsi pasipriešinti sovietams. Nežinia, ar jie būtų galėję  pridaryti rimtų nuostolių puolančiam nepalyginamai geriau ginkluotam priešui, bet 1940-ųjų scenarijus Maskvai nebūtų išdegęs. LR Seimo archyvo nuotrauka

1991 m. sausį Lietuvos savanoriai, apmokyti JAV kariuomenės specialiųjų pajėgų veterano Andriaus Eivos, rengėsi pasipriešinti sovietams. Nežinia, ar jie būtų galėję pridaryti rimtų nuostolių puolančiam nepalyginamai geriau ginkluotam priešui, bet 1940-ųjų scenarijus Maskvai nebūtų išdegęs. LR Seimo archyvo nuotrauka

Baltijos šalių piliečiai prieš sovietų imperiją kovojo taikiais neginkluoto pasipriešinimo būdais, kuriuos sugalvojo JAV Alberto Einšteino institutas, susijęs su Amerikos žvalgyba  .

Jungtinių Valstijų Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) pavadinimas šiandien Lietuvoje, kaip ir sovietų laikais, paverstas baubu. Tačiau prieš 19 metų Lietuvos parlamento gynėjai jautėsi drąsiau, žinodami, kad Amerikos specialiųjų tarnybų karininkas vadovauja Aukščiausiosios Tarybos gynybai nuo galimo sovietų kariuomenės puolimo, 1988-1990 metų „dainuojanti revoliucija” Lietuvoje, kaip ir  2004-ųjų „oranžinė revoliucija” Ukrainoje, nebūtų įvykusios be CŽV ir Pentagono pagalbos, o JAV slaptųjų tarnybų bendradarbiai nustatė tiesioginį ryšį tarp Medininkų žudynių ir branduolinio kuro kasečių, naudojamų „nešvariosioms” branduolinėms bomboms gaminti, vagystės iš Ignalinos atominės elektrinės saugyklų.  

REKLAMA

Vertingi „nakties šešėlio” patarimai

Knygoje „Lūžis prie Baltijos” Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis rašo: „1991 m. sausį turėjome labai savotišką instruktorių, kuris kaip koks nakties šešėlis pasirodė kartą ir mano akiratyje. Tai buvo Andrius Eiva, lietuvis Amerikos karininkas, dalyvavęs Afganistano kare su sovietais, sukilėlių partizanų pusėje. (...) Jis aiškino taktiką, kurios laikantis Aukščiausiosios Tarybos puolėjams pavojingiausi bus ne tiesioginiai parlamento gynėjai, bet Vilniuje partizaninį karą pradėję patriotai”. Anot Kovo 11-osios akto signataro Sauliaus Pečeliūno, A.Eiva padėjo paversti tvirtove ir pačią Aukščiausiąją Tarybą: patarė, kaip įrengti minų lauką, kad mūsų žmonės neužliptų ant sprogmenų, o AT stogą prikaišioti „siurprizų”, ant kurių būtų pasismeigę sovietų desantininkai.

Išlaisvinęs pavergtuosius padėkos nesulaukė

A.Eiva (Andrew Eiva-Eitavičius) 1972 m. baigė Vest Pointo karo akademiją. 1972–1980 metais vadovavo JAV kariuomenės specialiosios paskirties būriui („žaliosioms beretėms”). Būrio būstinė - Fort Bragas (Šiaurės Karolinos valstija), šūkis - „De Oppresso Liber” („Išlaisvinsime pavergtuosius”). Išsisklaidžius sausio agresijos išgąsčiui, Lietuvos valdžia pamiršo A.Eivą. Jis negavo jokio Lietuvos apdovanojimo, net kuklaus Sausio 13-osios atminimo medalio. O Rusijos KGB generolui Vladimirui Jakuninui, kuriam A.Eiva 1991 m. sausį sutrukdė pasmaugti Lietuvą, buvęs prezidentas Valdas Adamkus 2002 m. iškilmingai užkabino LDK Gedimino ordino Komandoro kryžių.

REKLAMA

Sensacinga „žaliosios beretės” versija

Kitas buvęs JAV „žaliųjų berečių” būrio kovotojas Džonatanas Kytas Aidema (Jonathan Keith Idema) per Lietuvos revoliuciją suartėjo su kai kuriais mūsų valdžios, Krašto apsaugos departamento ir policijos pareigūnais, buvo pakviestas mokyti lietuviškųjų specialiųjų pajėgų karių. Dž.K.Aidema savarankiškai tyrė, kas 1991 m. liepos 31 d. nužudė septynis Lietuvos pareigūnus Medininkų pasienio poste prie Baltarusijos SSR sienos. Amerikietis beveik neabejojo, kad tai buvo Rusijos kagėbistų, sovietų karinės žvalgybos ir „naujųjų  rusų” mafijos kruvinas kerštas dėl lietuvių pareigūnų sužlugdytos branduolinio ginklo kontrabandos iš Rusijos per mūsų teritoriją. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė ARAS 1991 m. balandžio mėnesį sulaikė du rusiškus vilkikus, po jų brezentais rasta konteinerių su šimtais gabalų berilio, taip pat vamzdžių, cilindrų, išardytų sovietinių miniatiūrinių branduolinių bombų ir urano-235 detonatorių. Pakeliui „krovinys” buvo papildytas panaudotomis branduolinio kuro kasetėmis iš Ignalinos atominės elektrinės saugyklų. Visas šis masinio naikinimo ginklų arsenalas buvo skirtas Maskvos ir Teherano remiamai libaniečių teroristų grupuotei „Hezbollah” („Dievo partija”) ir palestiniečio antisemito Abu Nidalio vadovaujamai gaujai (iki pasirodant Osamai bin Ladenui, Abu Nidalis buvo laikomas kruviniausiu arabų teroristu).  

REKLAMA

Rusijos „kurmio” kerštas

Grįžęs į Ameriką, Dž.K.Aidema parašė smulkią ataskaitą Pentagonui apie savo veiklą Lietuvoje, CŽV bendradarbiui įteikė vaizdajuostę, atskleidžiančią, kaip rengiami rusų specialiųjų tarnybų ir 1991 m. sausį Vilniuje žudžiusio KGB dalinio „Alfa” smogikai, o prie savo ataskaitos dar pridėjo tarptautinių konvencijų uždraustą sprogstamojo šovinio kulką, išimtą iš Lietuvos sostinėje 1991 m. sausį nukauto televizijos bokšto gynėjo kūno.

Dž.K.Aidema taip pat neturi lietuviško apdovanojimo. 1994 m. Amerikoje jis buvo apkaltintas sukčiavimu ir įkištas už grotų. Dž.K.Aidema tvirtino, kad jo bylą sufabrikavo Federalinio tyrimų biuro (FTB) agentas Erlas Edvinas Pitsas (Earl Edwin Pitts). 1996 m. E.E.Pitsas buvo suimtas, o 1997 m. nuteistas 27 metus kalėti, paaiškėjus, kad FTB „kurmis” E.E. Pitsas 1987-1992 metais už 224 tūkst. dolerių Kremliui pardavė Amerikos žvalgybos paslaptis.

Kvietimą į NATO parūpino nematomas užtarėjas

Mūsų istorikai ir politikai mėgsta romantizuoti Lietuvos naujausių laikų istoriją ir pervertina lietuvių visuomenės nuopelnus dėl iškovotos Nepriklausomybės. Jeigu Lietuva 1989-1991 metais nebūtų turėjusi šešėlinių, bet įtakingų užtarėjų JAV Baltuosiuose rūmuose, Senate ir Atstovų rūmuose, „Baltijos kelias” būtų buvęs gerokai kruvinesnis, o gal net baigęsis 1991 m. sausį. 1989-1993 metais JAV prezidento Džordžo Bušo tėvo (George Bush, Sr.) administracijos gynybos sekretoriaus padėjėjas karo strategijos klausimais buvo Polas Vulfovicas (Paul Wolfowitz). Nors daugelis JAV politikų ir visi galingi Rusijos prezidento Vladimiro Putino draugai Vakarų  Europoje prieštaravo, Lietuva vis dėlto 2002 m. netikėtai gavo kvietimą į NATO. Tuo metu, 2001-2005 metais, tas pats P.Vulfovicas buvo prezidento Dž.Bušo jaunesniojo administracijos gynybos ministro pavaduotojas.Kremlius išsigando ne referendumo

REKLAMA

1992 m. vasario 20 d. laikraštyje „The Washington Post” buvo išspausdintas slaptas dokumentas, kurį parengė P.Vulfovico vadovaujama CŽV, Gynybos departamento žvalgybos valdybos bei Valstybės departamento žvalgybos ir tyrimų valdybos analitikų grupė. Geriausi JAV žvalgybos „protai” pasiūlė įtraukti Lietuvą į JAV gyvybinių interesų sferą, o jeigu Kremlius dar kartą bandytų okupuoti mūsų šalį, Amerika ir NATO pradėtų „didelio masto karą su Rusija”: 24-ios NATO divizijos pultų sausuma, 70 naikintuvų eskadrilių atakuotų iš oro, amerikiečių  lėktuvnešiai „uždarytų” rusų laivyną Baltijos jūros rytinėje dalyje „kaip butelyje”, sąjungininkų aviacija bombarduotų rusų kariuomenės tiekimo dalinius, o JAV tankai „Abrams” stengtųsi išstumti rusų divizijas iš mūsų šalies. Šis Pentagono planas kur kas labiau nei Lietuvos piliečių 1992 m. birželio 14-osios referendumas dėl okupacinės kariuomenės pasitraukimo išgąsdino Kremlių. Rusija 1993 m. rugpjūčio 31 d. skubiai išgabeno savo kareivius ir ginkluotę iš Lietuvos, metais anksčiau nei iš Vokietijos, Latvijos ir Estijos.

Sąjungininkai susitaria be žiūrovų


Tuometinis Lietuvos vadovas V.Landsbergis,  1992 m. žurnalistų paklaustas, ką galvoja apie  slaptąjį  Pentagono dokumentą, atsakė: „Mes negalime stebėtis  ar  piktintis, kad  Jungtinėms Valstijoms rūpi išsaugoti Lietuvos laisvę ir demokratiją”. O praėjus 18 metų  dabartinė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirengusi garsiai atsiprašinėti viso pasaulio, jeigu tikrai paaiškėtų, kad   mūsų sąjungininkai amerikiečiai netoli Vilniaus  buvo įrengę slaptą kalėjimą suimtiems Rusijos žvalgybos mokyklų auklėtiniams, islamo teroristams, tardyti.

REKLAMA

Abejotina sėkmė iš Rytų

Britų rašytojas Gremas Grynas (Graham Greene) 1955 m. parašė romaną  „Tykusis amerikietis” („The Quiet American”) apie CŽV bendradarbio „ardomąją veiklą” dar prancūzų valdomame Vietname. Sovietų propaganda „tyliaisiais amerikiečiais” vadino visus JAV žvalgybininkus. Kremlius ne veltui jų bijojo. „Tylieji amerikiečiai” galų gale ir susprogdino Sovietų Sąjungą. JAV rašytojas fantastas Henris Katneris (Henry Kuttner) 1944 m. brūkštelėjo trumpą apsakymą „Nuomininkai” („Housing Problem”). Siužetas toks – sutuoktinių pora išnuomojo kambarį keistam ponui, kuriam viskas sekdavosi. Su kitais daiktais keistuolis atsinešė ir mažą namelį, nuolat uždengtą audeklu. Nuomininkas draudė kilstelėti net audeklo kraštelį ir pasižiūrėti į namelio gyventojus. Tačiau kartą paslaptingasis senis išvyko visai savaitei, o buto šeimininkai nepajėgė nugalėti smalsumo. Paaiškėjo, kad namelyje gyveno maži elfai, kurie labiau už viską mėgo ramybę, tylą ir vienumą, o už tai atsilygindavo savo šeimininkui – jam sekdavosi lošti kortomis, rasti dideles pinigų sumas ir likti sveikutėliam per kraupiausias automobilių avarijas. Kai namelio paslaptis buvo atskleista, laimę dovanojantys elfai iš jo pabėgo, o vietoj gerųjų nykštukų atsikraustė kažkokie apsileidę, prasigėrę mumiai troliai, siūlę abejotiną „sėkmę”.

Nereikia iš Lietuvos vyti „tyliųjų amerikiečių”, kuriems mūsų valdžia pagailėjo net šimtais kaldinamų, į kairę ir dešinę dalijamų, dėl to visai nuvertėjusių apdovanojimų. Pasitraukus CŽV žvalgams, mūsų šalyje vėl gali pasirodyti „šaudantys rusai”.  

 Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS     

sip
2010-01-12 15:21:21
Arnoldo Aleksandravičiaus straipsniai kaip visada super! Didziausia pagarba siam zurnalistui
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Top Video

Sukčiai siaučia gatvėse: pinigus plėšia iš rankų
DABAR RODOMA
Sukčiai siaučia gatvėse: pinigus plėšia iš rankų
DABAR RODOMA
Tragiška avarija Šilutės rajone: žuvo motina ir duktė
DABAR RODOMA
Kauno ligoninė perpildyta: gatvėse sužalojimai skaičiuojami dešimtimis
DABAR RODOMA
Stano atskleidė paslaptį: už tai yra ypač dėkingas Zvonkui
DABAR RODOMA
Pavojinga sunkvežimio avarija "Via Baltica"
DABAR RODOMA
Pikul prakalbo apie klaidas: pasakė, kaip daugiau niekada nebesielgs
DABAR RODOMA
Susirinkusieji Seimo salėjė skandavo „Gėda, gėda“
DABAR RODOMA
Nors teismas baigė posėdį, mažametės įvaikinimo drama tęsiasi
DABAR RODOMA
Vilnietis savo kieme pasistatė ledinę Gedimino pilį
DABAR RODOMA
„Sodros“ naujovės: kaip pasiruošti sotesnei pensijai?
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI
REKLAMA
emi 2011-01-15 11:04:06
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
visada sakiau , kad be Didžiojo Brolio pagalbos sovietai butų išmėsinėję mus 91m, nebutų 2004 NATO ir EU.Ir apie Pakso darbelius musu VSD žinojo nuo pat pradžiu , bet nieko nedare kol CZV neįspyrė į subine musiškiam nes būtų buves dar didesnis skandalas: NATO ir EU šalis valdoma Rusijos kgb-mafijos!    ATSAKYTI
karsonas 2011-01-06 20:35:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
atsakykit man i klausima? jei dabar Lietuvoj ivyktu taip pat kai sausio 13,tik dabar Lietuvoj susikurtu grupe zmoniu,kuria paremtu Lietuvos zmones,nepatenkinti valdzia,ir bandytu padaryt perversma? Jeigu noretu uzimt televizija ir seima jega,tai kas i juos saudytu??? kaip juos vadintu?    ATSAKYTI
Mili 2010-01-19 11:27:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Ką amerikiečiai gero Lietuvai padarė?   ATSAKYTI
Zuokis 2010-01-16 20:13:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Na ir kas? So what? Pats Sausio 13 buvau Sitkūnuose.Po to gyvenau ir dirbau Amerikoje. Na ir kas? Ką jūs tuo norite pasakyti? Lietuviai?   ATSAKYTI
v 2010-01-15 03:35:28
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
propoganda
   ATSAKYTI
to SD 2010-01-13 10:59:35
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
SD
2010-01-12 17:24:44
Stebina, iškovojant Lietuvai nepriklausomybę. Valstiečių laikraščio vadovybė - leidėjai ir redaktoriai -
______________________________________________
VYRUKAS NIEKAIP NEPAMIRSTI TAIKINIO? Gal cia ne VALSTIECIU LAIKRASTIS? :DDD   ATSAKYTI
minde 2010-01-13 00:22:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
laizo jankiams siknas.dabar galima daug legendu ir pasaku prikurti kas butu buve   ATSAKYTI
pasaka 2010-01-12 23:52:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
tas pasakas sekit savo kaimynam kurie soko kai atkure nepriklausomybe, soko ir dainavo laiptinei. O dabar jie ateina prasyt pinigu pasiskolint (kuriu neduodama, nes skolinti prasiskolinusiam, tai kaip padovanoti, o jei dovanoti tai vaiku namas), nes vai vai vai kaip blogai jiems gyvent dabar laisvoj Lietuvoj. Ka padarysi, nieko ypatingo.    ATSAKYTI
PirmaKarta® 2010-01-12 21:08:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
"Tai buvo Andrius Eiva, lietuvis Amerikos karininkas, dalyvavęs Afganistano kare su sovietais, sukilėlių partizanų pusėje. (...) Jis aiškino taktiką, kurios laikantis Aukščiausiosios Tarybos puolėjams pavojingiausi bus ne tiesioginiai parlamento gynėjai, bet Vilniuje partizaninį karą pradėję patriotai”."

Tikrai reikia tėkšti Lietuvos Nobelio Premiją Usamo Bin Laden bendražygiui ir pokario Lietuvos pasipriešinimo kovotojų naikintojo anūkui. "Laukite. Ryt poryt ateis amerikėnai".
Taip pat asmeniškai dėkoju amerikėnų paklodei, straipsnio autoriui - neleidžia amerikėniškam mėšlui purvinti Lietuvos žemelės.   ATSAKYTI
2010-01-12 19:45:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
pasakos apie gerasias fejas ir piktuosius gnomikus....nu jau visai nisipeizejo   ATSAKYTI
:) 2010-01-12 19:06:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
na gerbiamas autorius cia jau ryskiai perlenke. mat jam Lietuvos issivadavimas - tik czv operacija. bullshit, kaip pasakytu tie patys amerikeciai.    ATSAKYTI
SD 2010-01-12 17:24:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Stebina, kad kraštutinis nacionalistas, savo ideologija artimas nacizmui p. Arnoldas Aleksandravičius Lietuvos žiniasklaidoje taip laisvai ir nebaudžiamai gali viešai niekinti valstybės galvą – Tautos išrinktą Prezidentę, jos politinę liniją bei menkinti visos Lietuvos tautos nacionalinio išsivadavimo kovą ir atvirai brukti tendencingą iš piršto laužtą nuomonę apie CŽV, FTB ar Baltųjų rūmų atskirų pareigūnų mistinį vaidmenį iškovojant Lietuvai nepriklausomybę. Valstiečių laikraščio vadovybė - leidėjai ir redaktoriai - turėtų rimtai susimąstyti ir pagalvoti dėl tolesnės savo bendradarbio profesinės karjeros ir jo vertybinių nuostatų...   ATSAKYTI
ST 2010-01-12 17:15:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Manau, kad šio rašinuko autoriui, mažų mažiausia būtina nedelsiant pasirodyti profesionaliam psichatrui. Kartu, šituo žmogumi nedelsiant privalėtų susidomėti ir gen. prokuratūra, nes toks tendencingas faktų iškraipymas, falsifikavimas ir pateikimas visuomenei yra pavojingas ir turi būti baužiamas. p. A.Aleksandravičius šiuo atveju ne tiek išsako savo nuomonę, kiek sąmoningai skleidžia dezinformaciją.   ATSAKYTI
to cinic 2010-01-12 16:53:41
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tavo motinai plėšikai pjautų gerklę,tu nebėgtum jos gelbėti?   ATSAKYTI
cinic 2010-01-12 16:24:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kodel liandsbergeris nepapasakoja is kur a.eiva atsirado Lietuvoje (LTSR)? gal jis vel vykde koki KGB plana, kurio sudetine dalis ir buvo ta, jog amerikieciai ruosia lietuvius "provokacijoms" ?   ATSAKYTI
Gauk 10 lt! SKELBSI . L T 2010-01-12 16:04:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Gauk 10 litu i savo saskaita! Tereikia uzsiregistruoti! W W W . SKELBSI . L T - Nemokami skelbimai! Automobiliai, Nekilnojamas turtas, Mobilieji , Darbo skelbimai! Perki? Parduodi? Uzsuk!   ATSAKYTI
ziggy 2010-01-12 15:47:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Jackas Kempas. Tai jis 1990 m. Baltųjų rūmų Ovaliniame kabinete davė į dantis tuometiniam.... Bakeriui
--------------------
Ziggy-na gal tiesiogiai "kepėjui" ir nedavė į liulį,copy
"Kemp at one point got so worked up over Lithuanian independence that he nearly got into a fist-fight with Secretary of State Jim Baker in the White House"
betgi-po šimts kalakutų,tikrai kažkokia migla apėmus lietuvių tautą,ar alzheimeris,taip užmiršti savo draugus-totalus marazmas.   ATSAKYTI
homo antisovieticus 2010-01-12 15:35:36
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Buvo ir dar vienas, dabar visų užmirštas, pernai miręs Lietuvos draugas Baltuosiuose rūmuose. Tai George Busho senio administracijos miestų vystymo sekretorius, 1996 m.- kandidatas į JAV viceprezidentus, buvęs futbolininkas Jackas Kempas. Tai jis 1990 m. Baltųjų rūmų Ovaliniame kabinete davė į dantis tuometiniam JAV valstybės sekretoriui, Ševardnadzės ir Gorbačiovo draugeliui Jamesui Bakeriui, kuris nenorėjo pripažinti Lietuvos nepriklausomybės. Giliai tikintis krikščionis J.Kempas reikalavo, kad Amerika pasielgtų pagal savo principus, spjautų į marmūzę
"perestroikininkui" Gorbačiovui, pripažintų Lietuvos Vyriausybę ir užmegztų visapusiškus diplomatinius santykius su mūsų šalimi, metusia iššūkį "blogio imperijai". J.Kempas taip pat negavo lietuviško medalio. Ar daug draugų turime pasaulyje, kad galėtume leisti sau prabangą juos užmiršti?    ATSAKYTI
Baras 2010-01-12 15:24:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Arnoldo Aleksandravičiaus straipsniai - naivios nacionalistinės pasakos.    ATSAKYTI
sip 2010-01-12 15:21:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Arnoldo Aleksandravičiaus straipsniai kaip visada super! Didziausia pagarba siam zurnalistui   ATSAKYTI
Algirdas Monkevičius (Irmantas Gelūnas/Fotobankas)
Naujasis švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius sako įkalbėjęs sutuoktinę, dirbusią vienoje iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) pavaldžių ...
Policija nuotr. Broniaus Jablonsko
Penktadienį šalį apskriejo nerami žinia – be žinios dingo Molėtų rajone gyvenanti šeima su trimis vaikais. Į vaiko teisių apsaugos specialistų akiratį šeima pateko, nes du iš ...
Avarijos
Penktadienį kelyje, Vilnius–Kaunas, kitaip žinomu A-1 pavadinimu, susidūrė 4 transporto priemonės, trys asmenys sužeisti, praneša policija. 11.05 val. Kaišiadorių rajone, ...
Vilniuje sulaikytas įžūlus plėšikas
 Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato kriminalistams įkliuvo jaunas įžūlus plėšikas. Policijai gerai žinomam, anksčiau ne kartą teistam įtariamajam paskirta ...
Žvakė (nuotr. Fotolia.com)
Penktadienio rytą Joniškio rajone, Kemsių kaime, mirtinai sužalotas dviratininkas. Policijos departamento duomenimis, nelaimė įvyko apie 8 valandą kelyje Skaistgiris–Žagarė. ...
REKLAMA

Top Video

Sukčiai siaučia gatvėse: pinigus plėšia iš rankų
DABAR RODOMA
Sukčiai siaučia gatvėse: pinigus plėšia iš rankų
DABAR RODOMA
Tragiška avarija Šilutės rajone: žuvo motina ir duktė
DABAR RODOMA
Kauno ligoninė perpildyta: gatvėse sužalojimai skaičiuojami dešimtimis
DABAR RODOMA
Stano atskleidė paslaptį: už tai yra ypač dėkingas Zvonkui
DABAR RODOMA
Pavojinga sunkvežimio avarija "Via Baltica"
DABAR RODOMA
Pikul prakalbo apie klaidas: pasakė, kaip daugiau niekada nebesielgs
DABAR RODOMA
Susirinkusieji Seimo salėjė skandavo „Gėda, gėda“
DABAR RODOMA
Nors teismas baigė posėdį, mažametės įvaikinimo drama tęsiasi
DABAR RODOMA
Vilnietis savo kieme pasistatė ledinę Gedimino pilį
DABAR RODOMA
„Sodros“ naujovės: kaip pasiruošti sotesnei pensijai?

TELEVIZIJA


×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų