Negi gyventi pagal taisykles?

, Publikuota 2009.06.05 09:55

Kęstas 2009-10-18 10:20:23
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Man gyvenime neteko niekam duoti jokio kyšio, nors gyvenu nemažai. Nieko niekam blogo nesu padaręs,prasikaltęs, gal tame paslaptis. Manau, kad iš tų 30 procentų dalis gali būti melagiai, bet čia tik mano nuomonė. Ačiū už dėmesį   ATSAKYTI
p. Rim.---inž 2009-06-07 17:42:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pralinksminot tėvų dienos proga.
Bet.
Visada galima rasti įdomių kabliukų, kai žmogus ką nors parašo.
---Dėl to Hitlerio. Tai gi atsirado kandidatas (ne Jūs?) į Europarlamentą, kuris irgi įrodinėjo, kad anasai buvo ir geras, blogas. Žodžiu, tik užgimė, kaip toj Vairo dainoj, ne tuo laiku...
Arba dėl Uljanovo. Jis šioks anoks. Kai buvau 5-6 klasėj ant buto Šėtos iestelyje (kur šio straipsnio Autorius išmintį rodė), tai buto šeimininko sunus, besimokydamas vakarinėj, berods Stašaitis, naktimis skaitydavo Lenino raštus. Pasibraukdavo pieštuku. Kas iš jo išaugo, nežinau. Tik nereikia sakyti, kad Uljanovas lietuviams nebuvo populiarus. Toj pačioj Šėtoj (prie Kėdainių) vienas klasiokas ant sienos laikė pasikabinęs Stalino portretą. Kaip man toli buvo iki jų...
Nesutikčiau, kad lietuviuose "tai nuo pirmykštės visuomenės besitęsianti žmonių yda". Yra daug Vakarų mokslinčių (Boettke, Sobel, Sautet), kurie įrodinėja, kad visi žmonės VIENODI. Viskas priklauso nuo to, kokiose "žaidimų taisyklėse" jie užgimsta. Jei Meksikoj, tai meksikietis. Jei Amerikoj, tai amerikietis. Jei Kinijoj, tai kinietis. Na, jei Lietuvoj, tai kas? LIETUVIS.   ATSAKYTI
Rim. Pagarba linksmajam inž. 2009-06-07 15:11:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Berluskoni, neskaitant jo kvailysčių, gerai jau du sešimtmečiai tvarkosi Italijoe. Valstybinį FIAT'ą ne tik ištraukė iš bankroto, bet FIAT'as pirko, ar ruošiasi pirkti amerikiečiu Craysler. Italų ENI, kaip visada, aukštumoje. Kad jis draugauja su Putinu - tegul senukas kvailioja. Jis kvailiojo ir prieš Merkel, atvykęs į Vokietiją i dvidešimtuko susitikimą. Kita tema. Neseniai rodė aukcione sėkmingai Olandijoje parduotus jaunojo Hitlerio paveikslus. Labai vykę peizažai, natiurmortai. Devyniolikmečio - 1910-1911 metų. Keistas žmogaus likimas. Jeigu ne pirmas pasaulinis karas, būtų, kaip matosi, menui talentingas žmogus, nugyvenęs turiningą gyvenimą Miunchene ar Paryžiuje. O šitiek nelaimiu atnešė žmonijai. Jaunystėje buvo priešingybė V. Uljanovui, kuris, baiges teisę, nusikraustė į Šveicariją, kurė planus pasaulio užkariavimui, tingėjo dirbti, nesigėdijo kaulyti be perstojo iš motinos pinigų.O kad pas mus veržiasi prie valdžios lovio tikslu vogti ir lobti - tai nuo pirkykštės visuomenės besitęsianti žmonių yda. Susikraus visa prisiplėštą gerą į dviejų metrų gylio ir ilgio duoę. Kai kas gal ir tarabanija savo gerą arčiau Antakalnio. Nusipelnę.   ATSAKYTI
inž 2009-06-07 13:51:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Rim. rašė: "Vokietije ikurta vadinama Veimaro demokratinė respublika. Naciu atėjimas - kita tema... ".
-------------
Kodėl kita tema? Ta pati, Italijos tema. Keliais sakiniais.
Iš istorijos ir šiandieninės ekonomikos mokslo galima įsitikinti, kad Italijoje vyrauja ne kapitalizmas kaip ekonominė sistema, bet KORPORATIZMAS. Korporatizmą išpopuliarino ir įdiegė Musolinis i883-1945: "Griežtai persekioti kitamaniai. Nuo 1929 m. kūrė KORPORACINĘ valstybę. Skelbė, kad joje sėkmingai gali bendradarbiauti darbas ir kapitalas. Tuo tikslu 1927m . balandio 21 d. paskelbė „Darbo chartiją“. Šalyje organizavo plačius viešuosius darbus (kelių ir geležinkelių tiesimą, pelkių sausinimą, miškų sodinimą, miestų statybas ir t.t.). Militarizavo ekonomiką ir kūrė didžiulę armiją. ... Pilietinio karo Ispanijoje metu Musolinis su Hitleriu aktyviai rėmė Franko šalininkus. 4-ojo dešimtmečio antrojoje pusėje jis nuolat palaikė Hitlerio politiką ir tuo užtikrino Vokietijos paramą...
Vykdydamas agresyvią politiką, Musolinis vis labiau turėjo remtis Hitleriu ir suartėti su Vokietija...".

O kas su Veimaro respublika Vokietijoje? Tai buvo pirmasis Vokietijos bandymas sukurti liberialią demokratinę sistemą (nuo 1919m). Bet galimybe tapti demokratijos garantu Vokietija nepasinaudojo. 1933 m. po Nacionalsocialistų partijos ir Adolfo Hitlerio iškilimo į valdžią, buvo sugriauta demokratinė sistema. Tai ir lėmė Veimaro Respublikos žlugimą. Ir į Vokietiją taip pat atėjo Hitlerio draugo Musolinio KORPORATIZMAS.
Kiek Vėliau ir Prancūziją...

Pagal prof. Phelpsą tos trys Europos valstybės ir šiandien yra KORPORATIZMO citadelės...
O Lietuvoje? Manau, kad Lietuvoje ne laukinis kapitalizmas, bet tipiškas korporatizmas. Tik jis pavadintas liaudiškiau, masėms nuraminti - oligarchija. Atsieit, "mes" nekalti; kalti keletas oligarchų. Va juos sutvarkysim, ir viskas bus gražu. Nebus, nes "žaidimo taisyklės" nepakeistos.

Dėl Berlusconio (žiūr. p.Rim.: "Tada pasirodė stambus pramoninikas S. Berluskoni"). Va va, jis tipiškas korporatiztas, linkęs į autoritarizmą. Kas iš ES pirmasis ištiesė ranką Rusijos diktatoriui Putinui? Berluskonis. Ir labai neaišku, kur jis Italiją nuves.--------
*) (Benitas Musolinis gimė kalvio šeimoje. Jo tėvas žavėjosi socializmo idėjomis. Musolinis mokėsi bažnytinėje mokykloje. 1902 m. pradėjo dirbti mokytojo padėjėju. Išvyko į Šveicariją, ten baigė Lozanos universitetą. Jaunystėje pasinėrė į politiką, žavėjosi anarchizmu, vėliau tapo vienu iš socialistų partijos vadovu. Skaitė Frydricho Nyčės ir Karlo Markso veikalus. Buvo išsilavinęs, talentingas žurnalistas, geras oratorius, rašė eilėraščius, išleido romaną, laisvai kalbėjo vokiškai. Gyveno sveikai: negėrė, nerūkė, sportavo,)   ATSAKYTI
p. Nusišnekėjusiam---inž 2009-06-07 12:50:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Savo "to Rim.---inž 2009-06-07 08:24:23 Ačiū..." komentare aš įrodinėjau, kad revoliucijos, kad nukapoti politines viršūnėles, daryti nėra kam ir jos išsivysčiusioje šalyje nebus. Tai argumentavau pasiremdamas vienu iš 3-jų bendrapavard=i7 profesorių Kao, knygos autorių (galite pasitikrinti internete).
O Jūs man prikabinate vos ne žudiko organizatoriaus etiketę. Arba neskaitote, kas parašyta ir kabutėse, arba tyčia traukiate man per seną, bet dar neiškritusį, dantį (man 67), kad laikyčiausi nesikišimo be leidimo į politiką TAISYKLIŲ.

Labai pagarbiai inž
   ATSAKYTI
nusušnekėjusiam inž. 2009-06-07 12:12:54
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nuo Berluskonio pergalės Italijos rinkimuose nežuvo nė vienas politikas ar šiaip turtingas žmogus. Praeito amžiaus dvidešimtaisiais metais jeigu Rusijos kareiviai būtu pasielge, kaip VOokietijos kareiviai komunistu revoliucijos metu - nebūtų išžudyta šimtai milijonu žmoniu ir sukeltas antras pasaulinis karas. Kiekvienas laikmetis turi savo moralės supratimus. Romos imperijos laikais vergų įmetimas liūtu sudraskymui buvo didžiulė pramoga publikai. Kaip ir gladiatorių žudynės. Vergu tapes prarasdavo žmogaus statusą. Vergu tapti buvo labai paprasta. Už skolas. Galvoje pačiam plaukioja nesąmonės - žudymai ir ekspropriacijos. Pačiam reikia grįžti laike jeigu ne į viduramžius, tai bent į dvidešimto amžiaus pirmąją pusę. Ten tokie gąsdinimai visuomene gal paveiktų (NKVD-KGB, Gestapo). Viso geriausio savo košmariškuose sapnuose.   ATSAKYTI
To Rim.inž 2009-06-07 11:48:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Įžvalgus ir rįžtingas žmogus esate - iš ko reikia atimti turtą žinote,ką sušaudyti taip pat pasakysite.Kuo ne vadinamasis trečiasąjudininkas,kai suvažiavime tūlas Jurgis kvietė iššaudyti du šimtus tūkstančių žmonių ( jų dvigubai daugiau jau pabėgo į užsienį).Veikite tokioje dvasioje ir toliau.   ATSAKYTI
Debilas 2009-06-07 11:39:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Teisua Čičinskas,į praeitį nėra ko žvalgyti,nes gali tekti pripažinti,kad toje sovietinėje praeityje ne viskas buvo ne taip jau blogai.Senukų kaimuose,tarsi paršiukų,neskerdė,milicininkai į bėgliu automobilistus nešaudė,moksleivių per egzaminus neterorizavo,išeiti į gatvę vakare nebijojai ir daug ko kito,bet tai pripažinęs rizikuoji netekti doro lietuvio vardo bei rizikuoji savo karjera.Todėl viskas,kas buvo gaunama iš Maskvos,buvo diktatas,o dabartiniai nurodymai yra taisyklės. Sumanus ponas Čičinskas.   ATSAKYTI
Rim. 2009-06-07 10:06:16
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Dviračio išradinėti nereikia. Glaustai iš istorijos. 1918 m.rudeni, po Vokietijos kapituliacijos, Rusijos pavyzdžiu, komunistai Vokietijoje sukėlė revoliucija. Ji buvo belaiminti. Ačiu dievui, nuo pasaulnio košmaro išgelbėjo iš frontu grįžtantys kariai. Jie, priešingai, Rusijos grįžtantiems kariams - kurie tik po laiko atsitokėjo - sukilo Kronštate, susitvarkė kariškai su revoliucija. Libknechtas ir Liuksemburg buvo sušaudyti pagavimo vietose, taip pat iniršusių karių buvo iššaudyti visi revoliucionieriai. Vokietije ikurta vadinama Veimaro demokratinė respublika. Naciu atėjimas - kita tema. Aš tuo norėjau pasakyti, kad revoliucijos išsivysčiusiose šalyse, kaip Lietuva - neįmanomos.Turime nesena, analogiška Lietuvai pavyzdį - Italiją. Visą pokarį valdė krikščionys-demokratai. Be galo stipri buvo kompartija, kuria visomis išgalėmis Europa ir JAV stengėsi neprileisti prie valdžios. Rusijoje išsižioje to momento laukė, nes ir Prancūzijoje, SSSR išlaikoma kompartija laukė, kada Italijos parlamente bus leista vyriausybe formuoti SSSR išlaikomiems komunistams. Netikėtai, apie 1985 m. išaiškinama, kd Italijoje didžiausia grėesmėe - mafija. Mafija užvaldė visas partijas. Neivyko jokia revoliucija. Premjieras nuo krikdemu Andreoti bėgo slėptis, atrodo, i Tunisą, kur baigė savo dienas.Italijoje liko politinis vakuumas. Buvo įkurta "Šiarės Lyga" tikslu atsiskirti nuo mafijiniu Pietu (pietus - tai teritorija i pietūs nuo Romos, įtraukiant pačia Roma) ir ikurti "Pandonijos respublika". Tada pasirodė stambus pramoninikas S. Berluskoni, kuris nepasidavė savo draugu įkalbinėjimui , gyventi ramiai, pasakė, kd kas nors Italijoje turi rįžtis tokiam žingsniui - išsaugoti vieninga Italija ir atkurti demokratija. Ikurė partija skambiu pavadinimu "Avanti, Italia". Susikompromitave senos partijos pasileido pačios - tai mano išsireiškimo "nurėžti partiju viršunes" prasmė.Berluskoni partija triuškinamai laimėjo rinkimus, buvo sunaikntas Sicilijos Mafijos, Pietu italijos kitais pavadinimais nusikaltėliu susivienijimu struktūros. Berluskonio partija patikėjo Italijos piliečiai. Demokratija nenukentėjo. Partija "Pirmyn, Italija" nugali trečiuose rinkimuose iš eilės. Nusenusio Berluskonio keistenybėms italai atlaidūs už nuopelnus valstybės išsaugojimui ir klestėjimui.Tik ta norėjau pasakyti posakiu "nurėžti partiju viršūnėles".   ATSAKYTI
to Rim.---inž 2009-06-07 08:24:23
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ačiū.
Šis straipsnis apie TAISYKLES man netikėtas ir įdomus, bet labai jau supaprastintas, suliaudinintas. Gal, sakau, tai "valstybininkų" užsakymas?..

Pažiūrėkime, Autorius rašo: "Draudimų visuomenės neliko, leidžiama vos ne viskas, bet – pagal taisykles, kad sukčių neprisidaugintų. Mums, deja, taisyklės tas pats, kas draudimas, dar neskiriam". Tai yra, įkūrė kažkas LAISVĖS valstybę Lietuvoje, bet lituviai dar nemoka joje gyventi, nes nenori keistis. Neonri gyventi pagal naujas rašytines (FORMALIOS institucijos), bet nori toliau laikytis savųjų Neformalių taisyklių* (įpročiai, papročiai, įskaitant kyšius, gavimą be eilės...). Bet kas čia naujo pasakyta? Jei Autorius būtų pasirėmęs prieš 17 metų paskelbta D.North'o studija* ir ttt, jis pasiūlytų ir receptus, kaip galima imti trokšti KEISTIS ("jei iš lėto, bet ir negaišuodami, perprasim naują situaciją ir keisimės").
------------
O Jūs ką, p.Rim., propaguojate?: "Todėl reikia nupjauti visu valdžiusių, valdančių "partijų" (nusikaltėliu susibūrimo) viršūnes. Nuo to pradėti...". Atimti ir išdalyti prigrobtą turtą... Vadinasi, siūlote revoliucinį kelią? Kur tas kelias nuves? Atgal į komunizmą? Nes kas nupjaus vadukams galvas? Tik įsisiautojusi, nuskurdusi, neraštinga minia. Bet Lietuva nėra jau tokia nuskurdusi (pažiūrėkit, net kaimuose Mersai, BMW, kompjuteriai, internetas...). Todėl pagal teoriją komunizmo atsatyti neišeis: "Komunizmo sėkla buvo pasėta ir išbujojo ne turtinose Vakarų valstybėse. Komunizmas gimė šalyse, kur nuosavybės kaupimas pasiekė NEPADORŲ lygį, kai skurdo skatinama ir beviltiškumo prislėgta gyventojų dalis ėmėsi kraštutinių priemonių. Ir šiandien, kol iš pasaulio žodynų skurdas dar neišbrauktas, komunizmo šmėkla persekios žmoniją. Nuo šios baimės negali išgelbėti net Maslovo poreikių teorija, kur tie poreikiai gali būti patenkinti tik tuo atveju, jeigu individas turi resursus. Kadangi troškimas turėti nuosavybę išsiplečia nuo poreikių (išgyventi) iki norų (klestėti), tada godumas, net kova įgyti (ar net užgrobti) nuosavybę yra aiškus šaltinis žmonijos konfliktui, kuris gali pasireikšti kaip nusikaltimas prieš žmoniją ir gamtą. " .

Todėl pasistoja įdomus KLAUSIMAS: kokį realų kelią Jūs siūlote į lietuvių ir Lietuvos klestėjimą?
------------------
*)D.C.North. INSTITUCIJOS, jų kaita ir ekonomikos veikmė, Eugrimas, 2003   ATSAKYTI
Rim.> inž 2009-06-06 19:59:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Čia jau aš bejėgis ką prognozuoti. Viena aišku. Įėjome į oligarchinio totalitarizmo fazę. Apie kokias taisykles galima kalbėti, kai nei seimas, nei vyriausybė nepaiso Lietuvos Konstitucijos? Net Konstitucinio Teismo Konstitucijos išaiškinimus meta i šiukšliadėžę.Oligarchai ir ju paskirta vyriausybė (Kirkilo paskyrimas seimūno Pinskaus name, komanduojant Gazpromo-Dujotekanos Stoniui viską pasako) yra ir konstitucija ir istatymai kartu. Konstitucijos ir taisykliu paiso padorūs žmonės. Dabartinė visu partiju viršunė - nusikaltėliai su jiems tarnauti per VSD šantažus pajungtais teismais, prokuratūra, et c. t. Todėl reikia nupjauti visu valdžiusių, valdančių "partijų" (nusikaltėliu susibūrimo) viršūnes.Nuo to pradėti.Išvardindamas valdžiusiu partiju vadukus "didvyrius", nepaminėjau "Ilgojo stabilizatoriaus", misterio "penki procentai" Šleževičiaus. Didvyriu alėjoje turi būti visi, nusipelnę.   ATSAKYTI
inž 2009-06-06 17:46:36
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
p.RIM. rašo: "Nupjovus vagiu valdžios-partiju viršunėlę, galima manyti apie naujos Lietuvos kūrimą."
--------------
Mano klausimas: o pagal kokias TAISYKLES kursime naują Lietuvą? Jei pagal tas pačia, tai gausime dabartinį rezultatą. O naujų TAISYKLIŲ nėra. Net dideli Lietuvos profesaoriai jų nesiūlo. Kopijuoti nenori, o savų sukurti neįstengia.    ATSAKYTI
Rim. 2009-06-06 13:09:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Galite iki užkimimo ginčytis, kad pas mus korupcija Bulgarijos ar Suomijos lygio - nė per nago juodyma padėtis nesikeis. Pradžiu pradžia - valdančiujų, valdžiusiu partiju viršunėles - o jos korupcijoje paskende ("lyderiai" - Brazauskas, Kirkilas, Butkevičius, Landsbergis, Kubilius, Zuokas, E. Masiulis , Paulauskas, Prunskiene -korupcijo "žiedai"). Adamkus tam ir buvo, nuvertus ne sava Paksa, kaip pastumdėlis-priedanga su prezidenturon prikimštu vagiu knybždėlynu.Grybauskaite bus lakmuso popierėlis.VSD -tai visu aukštai sedinčiu korupcionieriu sarginis šuo, su savo "kompromatais" laikantis nusikaltėliu viršūnese paklusnume teismus, prokuratūra.Nupjovus vagiu valdžios-partiju viršunėlę, galima manyti apie naujos Lietuvos kūrimą.   ATSAKYTI
aha 2009-06-05 16:47:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ir aš manau, kad kol visi matys, kad aukščiausi valstybės asmenys myli tą, kas daugiau moka (nepergyvenkit seniausios pasaulio profesijos atstovės - čia kitokia meilės rūšis), apie kokį korupcijos mažinimą galima kalbėti?
Krūva įstatymų priimų tokių, kad realiai neįgyvendinami, vadinasi mokėsi arba baudas, arba kyšius.
Tol, kol įstatymus pramušinės "lobistai" - kyšininkavimas tik augs...
   ATSAKYTI
REKLAMA
Į viršų