Medikai nemato rekomendacijos Verygos sprendime – mano, kad peržengė įgaliojimus

Į valdžios institucijas dar vakar oficialiai kreipęsi medikai kritikuoja sveikatos apsaugos ministro, valstybės operacijų vadovo (VOV) Aurelijaus Verygos gegužės 11 d. išleistą, o vėliau paskubomis koreguotą, sprendimą dėl keliose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių medikų darbo ciklais.  Medikų teigimu, tokiu sprendimu operacijų vadovas ne tik pasikėsino apriboti žmonių teisę gauti sveikatos paslaugas, bet ir viršijo savo įgaliojimus.

Minėtuoju operacijų vadovo sprendimu nustatyta, kad jeigu komandoje dirbantis asmens sveikatos priežiūros specialistas dirba ir kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (ASPĮ), tai, siekiant kryžminės taršos prevencijos, tokio specialisto kiekvienoje ASPĮ, kurioje ASPP teikia tiesioginio kontakto su pacientu būdu, darbas organizuojamas ciklais. 

Ciklas suprantamas kaip einamojo mėnesio darbo valandų skaičių apimantis darbo epizodas, nepertraukiamai vykstantis vienoje ASPĮ.

Ketvirtadienį ministras teisinosi, kad neva šis sprendimas yra rekomendacija, ir suskubo koreguoti sprendimą. Tačiau medikai gūžčioja pečiais ir sako, kad realybėje įstaigų vadovai, siekdami užtikrinti infekcijų kontrolę, turės tuo vadovautis. 

Apribojimai galimi tik įstatymu

„Šis sprendimas sukėlė sumaišties įvairaus pavaldumo, nuosavybės formos, profilio bei lygio Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Ypač sprendimas skaudžiai palietė rajonuose, mažuose miesteliuose bei kaimo vietovėse esančias ASPĮ, į kurias sutartu grafiku atvyksta iš kitų miestų sveikatos priežiūros specialistai.

Gerbiamasis ministre, organizacijos, vertindamos sprendimo formą, turinį bei juo sukeltas pasekmes, maloniai primena, kad sprendimas iš esmės reguliuojant darbo santykius tarp specialistų ir ASPĮ, įvedus apribojimus specialistui dirbti keliose darbovietėse viršija VOV suteiktas teisėkūros ir viešojo administravimo kompetencijas“, – dėstoma Lietuvos sveikatos priežiūros specialistus vienijančių ir atstovaujančių organizacijų pasirašytame kreipimesi.

REKLAMA

Rašte primenama, kad sprendime įtvirtintas ribojimas skambėjo Lietuvos medicinos sektoriuje šių metų balandžio mėnesį, kai ministerija siūlė sveikatos priežiūros specialistus vienijančioms organizacijoms pasirašyti deklaraciją, suteikiančią pagrindą tokiam ribojimui. 

2020 m. balandžio 14 d. SAM buvo pateiktos pastabos dėl siūlomos deklaracijos, nurodant, jog ribojimas dirbti keliose darbovietėse (ASPĮ) prieštarauja Darbo kodeksui, Sveikatos sistemos įstatymui, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymui bei kitiems teisės aktams, reguliuojantiems medicinos paslaugų licencijavimą ir šių paslaugų prieinamumą pacientui. 

„Tačiau nei SAM, nei VOV neatsižvelgė į specialistų pastabas bei rekomendacijas ir sprendimas buvo priimtas. Organizacijos pakartotinai nurodo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio 2, 5, 8, 10, 11 punktais, draudimą specialistui dirbti dviejose darbovietėse (sprendime nustatytas darbas ciklais iš esmės dėl jo praktinio pritaikomumo reiškia draudimą dirbti keliose ASPĮ), atitinkamų teisių ir pareigų, susijusių su sprendimo vykdymu, suteikimas ASPĮ galimas tik įstatymu“, – dėstoma kreipimesi.

Nepagrįstai apriboja paslaugas pacientams

Pabrėžiama, kad šiuo sprendimu nepagrįstai ir neteisėtai apribota pacientų teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

„Organizacijos maloniai primena, kad kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis pagal esamą reguliavimą laikomos prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugos, kurias atitinkamam pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerąją patirtį, atsižvelgdami į paslaugos teikėjo galimybes ir paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami ar viršydami.

REKLAMA

Ši nuostata (dėl paslaugų prieinamumo ir savalaikiškumo kaip šios paslaugos kokybės sudedamosios dalies) nustatyta įstatyme, o ne poįstatyminiame teisės akte (SAM įsakyme arba VOV sprendime).

Organizacijos pakartotinai primena, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją bei Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo reikalavimus pacientų teisių ribojimai yra galimi tik įstatymu, nes tai būtų prigimtinės žmogaus teisės į gyvybę bei konstitucinės teisės į sveikatos priežiūrą ribojimai. Tuo tarpu sprendimas yra tik vykdomosios valdžios atstovo – VOV ir SAM ministro sprendimas“, – teigiama rašte.

Organizacijos mano, kad tiek VOV, tiek SAM neturi aiškios ir nuoseklios pozicijos dėl sprendimo (ko iš esmės negali būti tiek pagal šalies teisėkūros pagrindų įstatymą, tiek pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymą, tiek pagal kitus teisės aktus), kadangi 2020 m. gegužės 11 d. sprendimas, imperatyviai nustatęs atitinkamas darbo ciklais sąlygas bei pateikęs ciklo sąvoką jau 2020 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje yra komentuojamas SAM viceministrės kaip rekomendacinis, o vėliau – 2020 m. gegužės 14 d. pats VOV nurodo, kad sprendimas yra tik rekomendacija.

Organizacijos atkreipia dėmesį, kad sprendimas pakeitė balandžio 29 d. sprendimą, kuriuo nurodoma, jog „Plane“, kuris privalomai turi būti parengtas prieš pradedant teikti ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas „turi būti“ „nustatyti personalo darbo principai“ – „jeigu komandoje dirbantis asmens sveikatos priežiūros specialistas dirba ir kitoje ASPĮ, tai, siekiant kryžminės taršos prevencijos, tokio specialisto kiekvienoje ASPĮ, kurioje ASPP teikia tiesioginio kontakto su pacientu būdu, darbas organizuojamas ciklais. 

Ciklas suprantamas kaip einamojo mėnesio darbo valandų skaičių apimantis darbo epizodas, nepertraukiamai vykstantis vienoje ASPĮ“.

REKLAMA

„Nei ši, aktualios redakcijos balandžio 29 d. sprendimo formuluotė, nei atskira sprendimo formuluotė nepateikia jokios galimybės laikyti šį reikalavimą rekomendacija.

Organizacijos maloniai primena, kad Lietuvos kalbos žodynas žodį rekomendaciją aiškina kaip siūlymą arba patarimą, tačiau anksčiau aptariamos Sprendimo formuluotės turi imperatyvų nurodomąjį pobūdį, o ne rekomendacinį“, – pabrėžiama dar ketvirtadienį išdėstytame rašte.

Apibendrinant rašte išdėstytą informaciją taip pat daroma išvada, kad VOV, priimdamas minimą sprendimą, viršijo savo tiek kaip ministro, tiek kaip VOV, įgaliojimus. 

„Dėl šios priežasties sprendimas negali būti vykdomas, kaip prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktams bei priimtas ultra vires“, – dėstoma kreipimesi.

Todėl organizacijos ragino VOV kuo skubiau atšaukti 2020 m. gegužės 11 d. sprendimą arba atitinkamai jį pakeisti, kad būtų užtikrintas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas pacientams bei nebūtų ribojamos specialistų teisės į darbą.

Taip pat prašoma Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pagal savo kompetenciją pasisakyti dėl Sprendimo atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.

 


Rašyti komentarą...
V
Violeta
2020-05-15 13:27:41
Pranešti apie netinkamą komentarą
Tie patys daktarai visur:valdiškose įstaigose pagrindinis darbas,po to darbo laike kiti darbai ypač privačiose.Praktika paplitusi.Prisiminkime P.A.Andriukaičio norimą reformą,kad daktarai neturi ligoninių sąskaita uždirbti antras algas.Kilo daktarų didelis nepasitenkinimas.Jų bėgiojimas mums, pacientams, didelė skriauda,nes patekti pas specialistą -ilgas laukimas,o mokamą konsultaciją,nors rytoj.
Atsakyti
-2

Z
Zbignevas
2020-05-16 08:09:42
Pranešti apie netinkamą komentarą
Josef Mengelė.
Atsakyti
0

M
Mykolas
2020-05-18 12:31:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
Viskas eina iki visiškų absurdų.Ar turėsime 21-ame amžiuje dar ministrų su galvomis?
Atsakyti
0

SKAITYTI KOMENTARUS (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų