REKLAMA

naujienų portalas tv3.lt

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Kanalizacijos šuliniuose slypi mirtini pavojai

Ukmergės rajone esančiame Veprių miestelyje įlipęs į kanalizacijos šulinį užduso 57 metų vyras. Nelaimės šuliniuose įvyksta kiekvienais metais. Kartais jų pasekmės būna labai tragiškos.

Neturėjo įrangos

Vepriuose viename Pergalės gatvės daugiabutyje jau kuris laikas vis užsikimšdavo kanalizacija. Gyventojai, nesulaukę pagalbos iš komunalinių tarnybų, nusprendė kanalizaciją išsivalyti patys. Juolab, kad jau ne vieną kartą buvo tai darę.

Visų galų meistras Raimondas M. (57 m.), niekada neatsisakydavęs žmonėms padėti, ir šį kartą atėjo į pagalbą. Keli vyrai nustūmė kanalizacijos dangtį ir Raimondas įsiropštė vidun. Deja, net nespėjęs ką nors padaryti, vyras be sąmonės susmuko. Kartu buvę vyrai tik šokinėjo aplink ir nieko negalėjo padaryti. Raimondas į šulinį įlindo neprisirišęs virve, be dujokaukės. Likę viršuje nepagalvojo apie nelaimę ir neturėjo jokių gelbėjimo priemonių. O ir įlįsti į kanalizacijos šulinį ne kiekvienas galėjo: vienas buvo per stambus, kitas pabandė lįsti, bet ir pats vos neužduso. Sužinojusi apie nelaimę prie šulinio atskubėjo Raimondo žmona Laimutė M. (56 m.), kuri ryžtingai, nepaisydama grėsmės dėl savo gyvybės, puolė gelbėti vyrą. Deja, moteris irgi susmuko be sąmonės. Tačiau kaimynai Laimutę dar šiaip ne taip sugebėjo ištraukti iš šulinio.

Per tą laiką atvažiavo ir greitoji medicinos pagalba. Tačiau ir medikai neturėjo nei dujokaukių, kad galėtų lįsti į šulinį, nei kitos kvėpavimo įrangos. Ir tik atvykę gelbėtojai ištraukė vyrą. Deja, medikai jau niekuo jam padėti nebegalėjo.

REKLAMA
REKLAMA

Aišku, dabar galima tik spėlioti, kad, jei būtų atvykęs reanimobilis, tai gal būtų žmogus ir išgelbėtas, tačiau atvykę medikai jokios specialios aparatūros neturėjo. Taigi, dukra liko be tėvo, žmona – be vyro, o miestelis – be mielai į talką atskubančio žmogaus.

REKLAMA

Žuvo net keturi

Kad kanalizacijos dujos yra pavojingos ir kad lendant į kanalizacijos šulinius būtina laikytis saugumo technikos taisyklių, esame kartoję ne kartą, tačiau prabėgus kuriam laikui žmonės pamiršta įvykusias nelaimes.

Prieš kelerius metus Pasvalio rajone, Talačkonių kaime, valant kanalizacijos šulinį užduso net 4 vyrai. Sodybos šeimininkas Jonas R. (61 m.) kartu su žentu Sauliumi Ž. (33 m.) valė šulinį. Pritraukus traktoriaus cisterną nuotekų, šeimininkas kopėčiomis nusileido į šulinį kažką pavalyti ir tuoj pat apalpo. Tai pamatęs Saulius puolė gelbėti uošvio, tačiau ir jo laukė toks pat likimas. Tragiškai besiklostančius įvykius pamatė iš namo išbėgusi Sauliaus žmona Daiva. Ji iškvietė greitąją, o išgirdę jos šauksmus į pagalbą atskubėjo kaimynai Sigitas (39 m.) ir jo žmona Dalia. Nedvejojęs nė akimirkos vyriškis puolė gelbėti kaimyną ir jo žentą, tačiau taip pat prarado sąmonę. Klykdama iš siaubo jo žmona Dalia puolė į šulinį ir taip pat neteko sąmonės. Gerai, kad moterį spėta apjuosti virve, tai ją tuoj ištraukė kaimynai.

REKLAMA
REKLAMA

Dalią pavyko ištraukti iš mirties nagų, tačiau šulinyje užduso atbėgęs gelbėti nelaimėlių ir Sauliaus tėvas Algis (57 m.). Net 4 gyvybes nusinešęs nuotėkų šulinys buvo įrengtas šalia ūkinio pastato, jame buvo susikaupę nuodingų dujų.

Šulinys pievose

Keturių žmonių žūtis itin retas įvykis, tačiau po du žmones tokiuose šuliniuose mirtinai apsinuodiję yra ne kartą.

Vieną ankstų pirmadienio rytą į darbą atėję Kauno rajone, Giraitėje, esančios UAB „Giraitės vandenys“ darbininkai Jonas Julius Š. (44 m.) ir Kęstutis R. (40 m.) gavo nurodymą važiuoti į Vandžiogalą – šalinti šio miestelio Ateities gatvėje užregistruoto vandentiekio ir kanalizacijos gedimo. Kartu su šiais dviem vyrais, kaip priklauso pagal saugaus darbo taisyklių reikalavimus, važiavo ir darbų vadovas bei vienas pagalbinis darbininkas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kai vyrai darbą baigė, darbų vadovas ir pagalbinis darbininkas išvyko, o Jonas su Kęstučiu pasiliko Vandžiogaloje ir nuėjo apžiūrėti kanalizacijos šulinio netoliese esančiose pievose. Vyrai apie tai niekam nepasakė, tad juos aptiko tik vakare karvių melžti ėjęs Vandžiogalos gyventojas. Vyriškio dėmesį patraukė lauko gale stovintis automobilis, kurio durys buvo neužrakintos, o jame gulėjo be priežiūros palikti daiktai: piniginė, mobilusis telefonas. Netoliese buvo ir kanalizacijos šulinys. Jo dangtis buvo nuridentas į šalį. Pažvelgęs į gilaus šulinio vidų vandžiogališkis pamatė vieną ant kito sukritusius vyrus – jie nejudėjo.

REKLAMA

Į nelaimės vietą buvo iškviesti ir policijos pareigūnai, ir medikai.

Buvo nustatyta, jog darbininkai nusinuodijo kanalizacijos šulinyje per ilgą laiką prisikaupusiomis itin pavojingomis metano dujomis. Spėjama, kad vienas iš jų įlipo į šulinį ir, pasijautęs blogai, paprašė draugo pagelbėti, o antrasis, atskubėjęs pirmajam padėti, nė nepajuto, kaip prisikvėpavo mirtinų dujų.

Bendrovės vadovams buvo neaišku, kodėl patyrę darbuotojai, lįsdami į kanalizacijos šulinį, neužsidėjo dujokaukių, neprisisegė saugos diržų. Visos šios priemonės buvo rastos automobilyje.

REKLAMA

Pavojingas gręžinys

Prieš aštuonetą metų Širvintų rajone Družų kaime du vyrai taip pat mirtinai apsinuodijo šulinyje susikaupusiomis metano dujomis.

Gintaras G. (36 m.), su šeima gyvenęs pas motiną, pabandė išsiaiškinti, kodėl jau kelios dienos į namus neatbėga vanduo. Kartu su dviem savo dukterimis jis nuėjo prie gręžinio, kuriame buvo įrengtas siurblys ir kuriuo vanduo buvo paduodamas į namą. Vyras nuėmė šulinį dengiančias skardas ir ėmė leistis žemyn. Staiga mergaitės pamatė, jog tėvas ėmė garsiai kvėpuoti ir nusmuko žemyn. Į dukterų klausimus Gintaras nieko neatsakė. Išsigandusios mergaitės puolė kviesti pagalbos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Greičiausiai į nelaimės vietą atskubėjo netoliese gyvenęs kaimynas Rolandas D. (26 m.). Jis puolė į šulinį, tačiau ir jam sutriko kvėpavimas, vyras susmuko ant Gintaro kūno.

Abiejų žuvusiųjų kūnus iš maždaug 12 metrų gylio šulinio dugno ištraukė iškviesti Širvintų ugniagesiai.

Gelbėtojai į šulinį leidosi vienas po kito užsidėję specialias kaukes, bet ir jiems ten buvo pavojinga ilgai būti. Metano dujų koncentracija buvo tokia didelė, kad gelbėtojus teko traukti į viršų net nepasiekus tikslo. Ištraukti jie krisdavo bejėgiai ir gulėdavo, kol atsigaudavo. Po kelių nesėkmingų bandymų žuvusiųjų kūnus vis tik pavyko iškelti.

REKLAMA

Nuodingos srutos

Prieš porą metų nelaime baigėsi fekalijų šulinio valymas Varėnos rajone, Puodžių kaime. Strielčiškių žemės ūkio bendrovėje, valydami gyvulininkystės komplekso fekalijų šulinį, dujomis apsinuodijo trys darbininkai.

Bendrovės direktorius buvo liepęs pagalbiniam darbininkui Egidijui J. ir traktorininkui Aurimui A. kartu su UAB „Varėnos vandenys“ darbininkais praplauti užsikišusią kanalizaciją. Egidijus J. įlipo į maždaug 3 metrų gylio kanalizacijos šulinį, nes reikėjo atsukti sklendės dangtį ir prisukti plokštelę, kad būtų galima prijungti siurblį ir praplauti kanalizaciją. Atlaisvinus sklendės dangtį, į šulinį ėmė veržtis srutos. Šulinyje buvusiam Egidijui pasidarė bloga ir jis apalpo. Jo gelbėti šoko Antanas B., bet ir šis žmogus apalpo. Apalpo ir trečiasis šokęs į pagalbą vyras. Viršuje buvę žmonės skubiai organizavo nukentėjusiųjų iškėlimą į viršų, iškvietė medikus. Vienas lipusių į šulinį nukentėjo nesmarkiai – atsigavo Varėnos ligoninėje. Kiti du buvo skubiai išvežti gydytis į Vilniaus greitosios pagalbos ligoninės Ūmių apsinuodijimų skyrių.

REKLAMA

Metano dujos

Kanalizacijos šuliniuose dažniausiai apsinuodijama metano dujomis – mat šios dujos kaupiasi uždaroje erdvėje, kur vyksta tam tikri puvimo procesai. Tad dažniausiai ir nukenčia be apsaugos priemonių į tokius šulinius nusileidę darbininkai.

Medikai pabrėžia, kad apsinuodijimas šiomis dujomis yra labai pavojingas, nes uždaroje patalpoje jų įkvėpęs žmogus praranda sąmonę, susižaloja griūdamas.

Tokį žmogų reikia skubiai išnešti į gryną orą, antraip metano dujos pažeidžia kraują ir ištinka mirtis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Be metano kanalizacijos šuliniuose gali kauptis ir cianidai, ir sieros vandenilis, ir chloras. Įkvėpęs tokių dujų žmogus akimirksniu praranda sąmonę, ir, jeigu skubiai nesuteikiama pagalba, gali mirti. Be to, pravartu žinoti, kad tokios dujos ne tik toksiškos, bet ir sprogios.

TIK FAKTAI:

Šeši vietnamiečiai apsinuodijo ir numirė kanalizacijos šulinyje. Pirmiausia vienas vyras nusileido į šulinį, kad paremontuotų sugedusį siurblį. Kai jis ilgai neišlipo į paviršių, sunerimę giminaičiai pasikvietė pagalbon kaimynus. Taip vienas paskui kitą, begelbėdami vienas kitą, sulipo dar 5 vyrai. Visi jie žuvo.

REKLAMA

Indijoje bandydami ištraukti vienas kitą užsikimšusią kanalizaciją tvarkančius ir į šulinį sulipusius vyrus žuvo net 8 vienos šeimos nariai ir dar vienas kaimynas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame

Gamink išmaniai


TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų