Tarybinės moters portretas ne vienam yra užstrigęs ties nuvargusios moters, tempiančios pilnas rezgynes maisto produktų, vaizdu. Visgi moterų gyvenimai sovietiniais laikais nebuvo tik sunkūs, o ir laisvių bei teisių jos turėjo gerokai daugiau nei bet kada prieš tai. Sovietų Sąjungoje, o ir sovietinėje Lietuvoje, moteris visų pirma matyta, kaip darbininkė ir aktyvistė, o tik tada, kaip moteris, motina ar žmona. 

Tarybinės moterys (nuotr. wikipedia.org)

Tarybinės moterys (nuotr. wikipedia.org)

Moterims žadėta ir lygybė, bet šią jos gavo tik propagandiniuose plakatuose, realybėje jos vis dar dirbo daugiau nei vyrai: ant jų pečių gulė ne tik sovietinės valdžios lūkesčiais, bet ir namų ruoša, kuri pasikeitus santvarkai ir laikmečiui nepasikeitė. 

Visi lygūs, bet yra lygesnių 

Tiesa, sovietmetis buvo ilgas ir margas, todėl pokario kartos moterys matė kur kas sunkesnį darbą, socialistines lenktynes ir nepuošnią „pavyti bei pralenkti“ realybę, o štai vėliau gimusios moterys jau turėjo daugiau laisvių, pinigų ir puošnių drabužių, mokslo įstaigų durys joms buvo ne tik atviros, bet ir beveik būtinos. 

REKLAMA

Mada, grožis, teisė darytis abortą ar išsiskirti su vyru sovietinei moteriai buvo savaime suprantamos laisvės, bet šalia to, jas vis dar varžė patriarchalinės visuomenės lūkesčiai, stiklinės lubos, kurios užkirto kelią vadovauti universitetui ar valstybei bei būtinybė stovėti eilėse, auginti vaikus bei kovoti su alkoholio nevengiančiu vyru. 

Laisvių ir teisių, pareigų sovietinės moterys gavo iškart po revoliucijos. Būta net bandymų padaryti atviras santuokas, laisvas moteris, namus be virtuvių, bet šie radikalūs spendimai neprigijo. Užtat prigijo kiti. 

Sovietų Sąjungoje priėmus įstatymus apie lyčių lygybę tarybinei moteriai reikėjo nueiti ilgą kelią iki realios lygybės. Komunistų teorijos apie moterų socialinės, ekonominės, politinės padėties pasikeitimą, įvykdžius socialistinę revoliuciją, nebuvo įgyvendintos, kaip ir kalbos apie formuotą namų ūkį ir moterų lygybę.

Garsios komunistės Aleksandra Kolontaj ir Lenino meilužė Inesa Armand aiškino, kad moterų išlaisvinimas iš namų ūkio yra vienas iš svarbiausių veiksnių kuriant socializmą. 

Visgi socialistinė revoliucija galėjo pakeisti politinę sistemą, tačiau ne visuomenes struktūras ir tradicinius lyčių santykius ir vaidmenis. Sovietinė Rusijos vadovybė išleido įstatymus, kurie keitė ikirevoliucinius socialinius santykius. Štai 1917 m. gruodį buvo priimtas dekretas „Apie pasaulietinę santuoką, apie santuokos nutraukimą“. Taip pat buvo priimtas įstatymas, legalizavęs abortus. 

1918 m. balandžio mėn. dekretas uždraudė visų rūšių paveldėjimą. Taip Rusijoje santuoka tapo dviejų žmonių laisvo susitarimo aktu. 1918 m. bolševikai leido skyrybas, sulygino vyrų ir moterų padėtį, panaikino sutuoktinių įsipareigojimus Bažnyčiai. Antrojo pasaulinio karo metais daug moterų dirbo fabrikuose, daug jų buvo ir fronto linijose. Tiesa, ten patyrė ne tik pergalės ar praradimų skonį, bet ir nesibaigiantį seksualinį išnaudojimą, buvo net vadintos „fronto žmonomis“. 

REKLAMA

Pokaris sovietinėms moterims, kurių dėl okupacijos itin padaugėjo, nebuvo lengvas. Fermos, statybos, fabrikai tapo tomis erdvėmis, kur moterys dirbo petys į petį su vyrais. Tiesa, romantiškai tai atrodė tik propagandiniuose plakatuose ir bareljefuose. Realybė buvo sunki ir skaudi.

Tarybinės moterys

Tarybinės moterys

Vėliau gyvenimas gerėjo, moterys išsikovojo vietas partijoje, profsąjungose ir universitetuose, vadovavo parduotuvėms ir mokykloms, bet karjeros Olimpų – nepasiekė. Sovietų Sąjunga tik teoriškai buvo visiems lygi valstybė, realybėje aukščiausią postą užėmusi moters ten buvo TSRS kultūros ministrė Jakaterina Furceva, o ir apie ją sklido įvairūs gandai bei anekdotai. Visi ji kalbėjo apie tą patį, esą karjeros aukštumų ji pasiekė per Leonido Brežnevo lovą. 

Tarybinė moteris buvo formuojama dirbtinai 

Į Lietuvą sovietinė moteris žengė kartu su okupacija. Profesorė Virginija Jurėnienė sako, kad Lietuvoje „tarybinės moters“ portretas buvo pradėtas formuoti po valstybės okupacijos, kai buvo įsteigta Lietuvos moterų taryba. Ši taryba įsisteigė po reokupacijos, nes visos moterų institucijos, buvusios iki okupacijos, buvo uždraustos, taigi liko tuščia vieta, kurią reikėjo užimti.

„Reikėjo diegti naujus gyvenimo standartus, o moterų taryba puikiai tam tiko. Ši moterų institucija Sovietų Sąjungoje veikė nuo 1920 metų, o vėliau automatiškai buvo įdiegta Lietuvoje. Apie 1947–48 metus moterų taryba pradėjo veikti, į ją buvo įtrauktos išsilavinusios moterys, imti formuoti jų suvažiavimai, steigta centrinė taryba, kuri buvo pavaldi Maskvai, turėta daug skyrių. Šios tarybos paskirtis buvo skleisti ideologiją ir leisti moterims patikėti, kad jos svarbios, gali paveikti valstybės sprendimų priėmimą. Ši sritis buvo stipri ir pavaldi partijai“, – pasakojo profesorė.

REKLAMA

Kita grandis, per kurią formuotos moterys, buvo profsąjungos. Moteris turėjo būti aktyvistė, emancipuota visuomenės, bet ne šeimos narė. Buvo net manoma, kad šeimoje nereikia virtuvės, reikia valgyklų, darželių serviso, o moterys turi būti kolektyvų, bet ne šeimos narės. Moterys turėjo būti orientuota į išorę, bet ne į vidų. Tradicinis šeimos modelis buvo suardytas. 

„Sovietmečiu moterys turėjo ir prižiūrėti šeimą, ir dirbti, bet lygybės tikrai nebuvo. Principas, kai vyras paremia vyrą, tikrai galiojo. Jei komandoje bus kelios moterys ir vienas vyras, tai viršininkas tikrai bus jis. Deklaruota lygybė nebuvo praktiškai įgyvendinta, tai buvo daugiau ideologijos, propagandos dalis. Visuomenė, nežiūrint visų laužymų ir reikalavimų, turėjo savo raidos dėsnius. Sulaužyti šeimos tradiciją nebuvo įmanoma. Todėl turėjome dvigubą vaizdą: vienokia moteris buvo visuomenei ir partijai, o kitokia – šeimai“, – sakė profesorė.

Tarybinės moterys

Tarybinės moterys

Aukštų postų sovietmečiu moterys neužėmė, taip, karjerisčių būta, bet, tarkime, nebuvo nė vienos komunistų partijos sekretorės ar universiteto rektorės. Olimpo viršūnių jos nepasiekė, o tai tik parodė, kokia išties buvo visuomenė. 

Tradicinės visuomenės apraiškų būta ir daugiau. Lozungai, mitingai ir partijos suvažiavimai iš kasdienio gyvenimo neišstūmė darbų, kuriuos turėjo padaryti moterys: jos vis dar privalėjo augintis vaikus, tvarkyti namus ir gaminti maistą.

Tiesa, šalia to dar turėjo dirbti fabrike arba parduotuvėje, o pasibaigus ilgai darbo dienai stovėti eilėse, nešti į namus maisto produktus ar kitą parduotuvėse rastą deficitinį grobį. Visgi pareigų turėjo ir vyrai. Įstatymiškai buvo nurodyta, kad sutuoktinis privalo išlaikyti šeimą, tokios prievolės tarpukariu vyrai neturėjo. 

REKLAMA

„Žmona turėjo teisę apskųsti vyrą darbo kolektyvui, profsąjungai ar partijai ir jis buvo svarstomas, kartais jam būdavo atimama alga ir atiduodama šeimai tol, kol jis nepasitaisys. Taip buvo siekiama, kad šeima būtų išlaikoma. Žinoma, be to daugiau niekas nesikeitė, visą kitą turėjo atlikti moterys. Tiesa, alkoholizmo būta visada, gėrė ir tarpukariu, ir sovietmečiu. Didelio skirtumo tikrai nebuvo. Tarpukariu net buvo siekiama priimti sausąjį įstatymą, bet viskas buvo atmesta, reikalauta tik šviesti žmones. Taigi, sovietmetis nebuvo didelė alkoholizmo išimtis“, – sakė V. Jurėniėnė. 

Būta sovietiniais laikais ir įdomių, nebūdingų būdų pagerbti moteris. Vienas tokių – motinos-didvyrės statusas ir ordinas. Jis buvo suteikiamas motinoms, užauginusioms 10 ir daugiau vaikų. Šis ordinas buvo politinis spendimas, nes po Antrojo pasaulinio karo itin trūko žmonių, skatinta gimdyti ir auginti vaikus.

Pirmoji tokia premija buvo įteikta 1944 metais, paskutinė – prieš pat Sovietų Sąjungos subyrėjimą. Iš viso šiuo ordinu buvo apdovanoti keli šimtai tūkstančių sovietinių moterų. „Tokį medalį net pats Leonidas Brežnevas turėjo sau prisisegęs“, – pasakojo profesorė.

Anot jos, būta ir ne tokių malonių dalykų. Tarkime, sovietmečiu moterys negalėjo vairuoti sunkiasvorių automobilių, bet viena lietuvės turėjo svajonę vairuoti tolimųjų reisų automobilį.

Tarybinės moterys

Tarybinės moterys

„Ta lietuvaitė kreipėsi į kosmonautę Valentiną Tereškovą ir su jos pagalba gavo svajonių darbą – po visą Sovietų Sąjungą vežiojo krovinius. Ji pati pasakojo, kad nuvykus kur nors už Uralo būriai vyrų traukdavo pažiūrėti į moterį, kuri vairuoja didelį automobilį, tai buvo labai neįprasta“, – kalbėjo profesorė V. Jurėniėnė. 

REKLAMA

Moteris taip pat traukdavo į politinę veiklą, tiesa, dažniausiai tai buvo fiktyvi veikla. Melžėjos, statybininkės ir kitų, dažniausiai darbininkiškų, profesijų moterys buvo siunčiamos į Maskvą, į partijos suvažiavimus. Tai buvo parodomasis, fiktyvus veiksmas, nes dažnai jos net rusų kalbos nemokėjo, o apie politinę veiklą net neverta kalbėti.

O štai kovo 8 dienos sovietinės moterys laukdavo, negauti gėlių tą dieną buvo itin keista. Darbe, namuose vyrai visada teikdavo tulpes, o kai kur moterys gaudavo ir keliones į Sankt Peterburgą ar kelialapius į sanatoriją, ordinus ar garbės raštus. 

Eva
2020-03-08 17:43:20
Beda ta, kad pas mus Lietuvoj nesprendziama esmines korupcines problemos, o uzsiimama kazkokiais niekais.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
lygtais 2020-03-10 13:39:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
gėjai dabar neformuojami dirbtinai? :)   ATSAKYTI
Vytas 2020-03-09 15:14:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kada baigsi rašyti tas nesamones .Vienur rašai ,kad tais laikais nebuvo ko valgyti ,kitur ,kad nešė pilnom tašėm .O ką nešė jeigu nieko nebuvo .Kam reikia meluoti ,kad moterys neužimdavo vadovaujančių pareigų ,ar nebuvo imonės vadovių ,ar nebuvo mokyklos ,ar gamyklos direktorių .Ir iškur dabar tiek daug pensininkų ? Jie jug gimė sovietų laikais ,nebuvo ko valgyti ir viskas buvo taip blogai ir kaip jie neišmirė ?   ATSAKYTI
Toma 2020-03-09 16:53:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Buvau namuose spardoma vidurinės mokyklos direktorė. Nesiausi tases, nes turejau blata.
Mes buvom tarakoniskos prigimties, gyvenom vistiek geriau nei S.Korejoje.  
XXXX 2020-03-09 13:18:01
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Priminsiu tų laikų anekdotą. Tarybinės moters gyvenimas - priekyje planas, iš paskos girtas Ivanas, vienoje rankoje sietka (krepšelis su produktais), ant kitos Svetka.
Gyvenom mes panašų gyvenimą, zyliojimą po maisto parduotuves , kad užtiktum maisto, po to stovėjimas didelėse eilėse.   ATSAKYTI
Grigorij 2020-03-09 15:34:18
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
XXXX,
pamatytumet, kokios SIANDIEN moment susidarytu eiles, jei pradetu priekiauti ANOM kainom! Panaikinti eiles, uzkeliant kainas, - paprasciausias budas! LTSR laikais moteris is dalies islaisvindavo nuo pietu ruosos, organizuojant pigias gamyklu valgyklas, kur buvo tam tikras pasirinkimas karsto valgio. Moteris, jos vyras, galejo maitintis tose valgyklose, o vaikai - mokyklos, studentu valgyklose. Kas siandien gali darbe apsieiti be namuose paruosto valgio, jei valgyklose, uzkandynese, bufetuose jis itin brangus? Kapitalizmas negali islaikyti pigaus, nepelningo visuomeninio maitinimo! Nebent yra labdaros valgyklos, tikrai ne darbininkams skirtos. Kai landsberginiai su liberastais isporceliavo visaliaudine valstybine nuosavybe - Valstybe prarado visu kompensaciju saltini. Bent autobusu, troleibusu vienkartinis bilietukas pabrango nuo 4 kapeiku (suapvalinkim iki 4 Lito centu) iki kokio 1 Euro. Taigi, kad viska ipirkti, reikalingi euruopietiniai atlyginimai, o ar "broliskas" JevraSojuzas leis lieuviams pelningai verstis, kad taip uzdirbti? Juk pagrindinis uzdavinys - su "Rusu" kariauti. Visi pinigai - Frontui! "Broliskai" uzspausta i kampa LR buvo priversta net nuo LTB atsisakyti, uzleidziant kelia uzsidirbti skandinaviskiems bankams! O is kur tada LR prioritetinis Verslas gaus pigus ilgus kreditus, lyg Valstybei svarbiausia - LTB didziausias pelningumas, o ne valstybinis interesas! Приплыли...  
Vat 2020-03-09 07:36:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tai kur geriau gyvena moterys socializmo sistemoj ar laukinio kapitalizmo?   ATSAKYTI
Grigorij 2020-03-09 10:46:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Vat,
ka islose LR moterys nuo to, kad Prezidente tapo Grybauskaite? Ar tapo maziau pavergtos? Kaip su vienisom mamom, kurias emesi ji ginti savo prezidentavimo pradzioje? LTSR laikais darbdaviu buvo Valstybe. Tai ji taip nesityciojo is darbuotoju, jas priimant i darba, ir, be jokio suvarzymo, isvarant is jo, priverciant dirbti uz minimalu atlyginima. O verslininkui svarbiausia atodavis, pelnas, del ko jis nesidrovi isspausti savo darbuotojas, kaip citrinas. Ypac taip turi elgtis nepelningas mazas biznis, kovodamas uz buvi. Darbdavio akimis ziurint, moteris - uzdelsto veikimo bomba. Ji bet kada gali pastoti su savo toksikozem, reikalaujant vis mazesnio apkrovimo, po to dekretinem atostogom, kur kas mazesnem, nei LTSR. Po to prasideda rupinimas mazameciu vaiku sergamumu, ir darbo saskaita. Tai apie kokia lygybe darbuovieteje galima kalbeti, dar panaikinus sena LTSR DK, visiskai atrisant rankas darbdaviams? Juolab, kad ir negimdanciu moteru fiziskai sunkiu darbu neapkrausi. O po darbo? Juk moteris turi ir vaikus ugdyti, ir seima maitinti! O mazesne fizine jiega dar apsunkina moterims isvengti vyru priekabiavimo, smurta. Gi Valstybe, liberalizavusi BK, ne itin sugeba mergaites apginti. Ziaurus jaunas smurtautojas gali asaru deka isvengti kalejimo, apie ka rase Gertruda Katiliute.   
Grigorij 2020-03-08 23:12:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Nuosirdziai, koloradiskai sveikinu, virtualiai apkabinu LR mergaites (moteris) su graziausia Kovo 8 Svente! Linkiu Sveikatos, Laimes, buti grazioms, mylimoms, geidziamoms, svytincioms is vidaus, tureti dziaugsma nuo geru, Tikru vyru, ir savo vaiku! Linkiu kuo lengvesnes nastos, palaikant seimos zidini, ugdant vaikus, isvengti neteisybes, patyciu darbe ir siaip, gyvenime, juolab, neinicijuoti tu neteisybiu, tampant ciniskomis savanaudemis, gyvatemis, nebuti sugadintoms siuolaikines "Morales"! Taip pat linkiu tureti galimybe, ir buti socialiai aktyvioms, buti neabejingoms neteisybems ir svetimam skausmui, padaryti viska, atkuriant Socialine Teisybe, socializma (is pradziu bent "skandinaviska"), t.y. linkiu TIKRO moteriskumo!

Malonu passveikinti TV3 autores Monika Kasnikovskyte (padare didele pazanga), Gertruda Katiliute, Lina Brazauskiene! O Juratei Vazgauskaitei dar daug teks padirbeti, atsikratant "tupos" antitarybines, rusofobines propagandos, zombinant lietuvius. MAZYCIAI daigeliai jau matosi.

Nesveikinu raganas, landsbergines siuksles, arsias Lietuvos prieses: Grybauskaite, R.Jukneviciene, L.Andrikiene, I.Degutiene, N.Ozelyte, ir kitas.    ATSAKYTI
Grigorijui 2020-03-13 12:55:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Sukišk savo sveikinimus ten, kur nesutenka.  
Grigorij 2020-03-16 13:09:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Grigorijui,
nepavydek Gimtos Lietuvos mergaitems: tokiu idijotu, kaip tu, nesveikinu. :)))  
nu 2020-03-08 20:43:28
Pranešti apie netinkamą komentarą
-12
jos dirbo ,pamenu ,po darbo irgi ,nes nebuvo nieko pirkt pardese ,tai mezge siuvo ,kepe ir tt...ir su---da turejo..tfu ,ddabar jei dirbi tai nors uzdirbi ..   ATSAKYTI
Gidas. 2020-03-08 20:28:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Komentaruose galėtų pasisakyti ką veikė buvusioje sąjungoje, ir ką dabar.    ATSAKYTI
Antisovietikas 2020-03-08 19:10:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Baikit kliedet su tais sovietais, sovietmeciais, sovietu sajungom, sovietinem Lietuvom. Buvo tarybiniai laikai, Tarybu Lietuva ir t.t. Kodel sovietu sajunga, o ne sovietu sojuzas? Jeigu versti, tai viska, o ne atskirus zodzius. Profesorius buvo Auksciausiosios tarybos pirmininkas ar auksciausiojo sovieto? Ar nusikliedesim iki verchovninio sovieto peredsedatelio???    ATSAKYTI
Toma 2020-03-08 19:45:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Tarybų sajunga vadino tie, kurie priatria sajungai ir dazniausiai buvo aparato dalis. Prutwriu, kad tekste yra naudojamas zodis sovietu vien del to, kad parodytu, kad tai buta naturaliai ne musu ir primesta. Ar manai sovietu sajunga lietuvio mentalitetui nieko neprimete?   
Toma 2020-03-08 19:46:23
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Kodel nesi pasivadienes AntiTARYBININKU?   
2020-03-08 18:35:54
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Neskiriate žodžio tarptautinė nuo tarybinės. Kovo- 8 - Tarptautinė Moters diena ir nieko bendro su tarybine neturi. Pasikartokite istorijos žinias.   ATSAKYTI
Klumpakojis 2020-03-08 18:48:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
O tu pamirsai kaip nesvente kovo-8tosios?juk reke visa gerkle ,kad tai rusiska svente  
Toma 2020-03-08 19:47:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Mars prie knyguciu pasiskaityti is kur svente atsirado ;)
Beje, su svente :*  
Apakes 2020-03-08 18:12:16
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Tai fifos buvo kiekviename amžiuje bet kai susiduri tai yra kiekviename laikė savi poreikei, bet kas pagimdė tas sučkas 20-21 amžiuje kas jas gimdo, nejaugi čia sąmokslo teorija kad vyrai į ypač vyrai babkes daro ir šitie debilai fifas kabina o paskui babkes moka vien apie sportą ir modelius bet kai princas ir rusų modelis vaikus pridarė ir skiribos geras pinigų plovimas. O kas išgyveno po karo pisasi iki dabar jų lanzbergizmo stagnacija ilgai tęsis    ATSAKYTI
Lina 2020-03-08 18:11:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Na bet kas per nusišnekėjimas! Ir kaip ne gėda taip meluot!!!! Dar ne išmirė tarybiniai žmonės būkit malonus melą palikt šiukšlyne!!! Visos moterys dabar nuvargę kur kas labiau, nes tiek draudimu ir mokesčių pakrovimu niekad nebuvo! Šlykštu net skaityt!    ATSAKYTI
Toma 2020-03-08 19:48:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Lina, pavargai nuo betono maisu kilnojimo? Ne?   
Vidas 2020-03-08 18:04:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Jos debilas ir už kokius pinigus parašė šitą straipsnį?
Juk labai daug žmonių, kurie gyveno tarybų sąjungoje skaito ir vadina ši rašytoja idiotu.
Juk kad ir dirbo tarybų sąjungoje moterys vienodai su vyrais, bet teisės jų buvo vienodos.
Mes labai gerai prisimenam moteris vadovės. Griežtas, reiklias ir daug griežtesnės už vadovus vyrus.
Prisimenam ir moteris traktoristes, kurios traktoristemis tapo todel kad vyrų po karo buvo mažai.
Idiotas kuris rašė šitą straipsnį net ņežino jog dar daug gyvū gyvenusių tuo laikmečiu ir gerai žinančių kaip ten buvo.   ATSAKYTI
Toma 2020-03-08 19:49:40
Pranešti apie netinkamą komentarą
-6
Asara mano aky, senas komuniste  
Toma 2020-03-08 19:50:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
-6
Teise buti suluptai komunalkeje vyro, gryzisio is garazu bendrijos baliuko?   
.gintas , 2020-03-08 18:02:28
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Akmens amžiui buvo dar blogiau ,o prie sssr net moteris skrido į kosmosą .   ATSAKYTI
.gintas , 2020-03-08 18:02:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Akmens amžiui buvo dar blogiau ,o prie sssr net moteris skrido į kosmosą .   ATSAKYTI
Eva 2020-03-08 17:43:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Beda ta, kad pas mus Lietuvoj nesprendziama esmines korupcines problemos, o uzsiimama kazkokiais niekais.   ATSAKYTI
Ricardas 2020-03-08 17:35:16
Pranešti apie netinkamą komentarą
-13
Lygų teisu nori moterys tai tegul eina grovus kast    ATSAKYTI
Saulute 2020-03-08 17:30:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Vaje koks nusisnekejimas! Matosi kad maža žmonių kurie dar atsimena tuos laikus. Bet ką padarysi! Ne visi ir gali atsiminti, juk tai buvo taip senai! :))    ATSAKYTI
Toma 2020-03-08 19:52:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Asneniskai priimi, nes is tarpkolukines statybu organizacijos vagei lentas ir vinis?   
RICKA 2020-03-08 17:20:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
-7
Ka norite tuo pasmaikstauti?? juk jus debilai dar buvot negime tais laikais?? VISKAS VYKO PO KARO IR MUS MAMOS ISAUGINO ZMONEMIS / DABARTINES NESA KRUTY I TEISMA SUNUJ NES JI MATO TIK SAVO SVENTO NIEKO NELIKO , NES TI PARTINIAI NIEKO REALAUS NEPAGAMINE TURI PINIGU MAISA KURIUOS TOS MOTERYS UZDIRBA SITOKIEMS INDIVIDAMS PARODYKIT SIANDIENINE MOTERY KURI DIRBA UZ MINIMUMA NES TA NEDIRBANTI ATIMA KYSUIJ UZ SUNU   ATSAKYTI

Top Video

Farai. Tokio veikėjo „Farai“ jau seniai nefiksavo: epizodas virto tikra tragikomedija
DABAR RODOMA
Farai. Tokio veikėjo „Farai“ jau seniai nefiksavo: epizodas virto tikra tragikomedija
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Profesorius Kasiulevičius įvardijo Lietuvos ir pasaulio galimus scenarijus dėl koronaviruso
DABAR RODOMA
Nepaprasta prieglaudoje gyvenančio keturkojo istorija: visus pasitinka su šypsena
DABAR RODOMA
Sunku patikėti: išsitraukė kamerą pamačius, kaip moteris pilasi kurą
DABAR RODOMA
Farai. „Farų“ operatorius tapo neblaivaus taksisto įniršio taikiniu: tokio protrūkio nesitikėjo
DABAR RODOMA
Moterys parduotuvėje susimušė dėl tualetinio popieriaus: pamatykite vaizdo įrašą
DABAR RODOMA
Užfiksuotas smurto protrūkis vienoje Lietuvos mokykloje
DABAR RODOMA
Farai. Pamatę, kas po avarijos liko iš BMW, pareigūnai liko priblokšti: išgirdo fantastinę istoriją
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Vaikų teisės su tarnybomis laužėsi į butą: mama ir dukra laukė susigūžusios
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Alkoholikės mama kreipėsi į politikus: maldauja dukrą gydyti priverstinai
REKLAMA
Koronavirusas plinta (nuotr. SCANPIX)
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) praneša, kad šiandien Lietuvoje patvirtinta vienuolikta mirtis nuo koronaviruso (COVID-19). Žmogus buvo gydomas Kauno klinikinėje ...
Ramunės gyvenimo Australijoje akimirkos (nuotr. asm. archyvo)
Australijoje daugiau kaip pusmetį studijavusiai 20-metei Ramunei Vilkoitytei buvo likę kiek daugiau kaip du mėnesiai iki išsvajotų atostogų po šią egzotišką šalį. Bet visus ...
Mobilus patikros punktai Vilniuje (fotodiena.lt nuotr.)
Nors koronavirusas ne tik šimtus tautiečių guldo į ligos patalą, bet ir toliau šienauja gyvybes, sveikatos apsaugos ministras užsimojo sumažinti tyrimų apimtis. Vilniuje ir ...
Remigijus Šimašius su žmona (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius šeštadienio vakarą tiesioginėje „Facebook“ transliacijoje papasakojo, kad penktadienį žmonai Agnei pakilo temperatūra, bet vėliau ...
Vilkaviškiečiui kurti stebuklus netrukdo ir 30 metų negalios sukaustyta apatinė kūno dalis (nuotr. stop kadras)
Vienam vilkaviškiečiui ištvermės, jėgų ir kantrybės galėtų pavydėti daugelis. Vyras jau 30 metų nepasikelia iš lovos – apatinė kūno dalis sukaustyta negalios. Tačiau ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų