Rašyti komentarą...
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Kovo 10 d. 14 val. Vyriausybėje penkiems geriausiems 2013 m. mokytojams bus įteiktos Metų mokytojo premijos.

REKLAMA

Metų mokytojais tapo Asta Sakalienė, Panevėžio „Vilties“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė, Stasė Skurulskienė, Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos muzikos mokytoja ekspertė, Virginija Savickaitė, Šiaulių Didždvario gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė, Laima Jonušaitė, Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos biologijos ir chemijos mokytoja metodininkė, Žydronė Žarskienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro profesijos mokytoja metodininkė. Apie 2013 metų mokytojus:

REKLAMA
REKLAMA

Asta Sakalienė, Panevėžio „Vilties“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė teikia visokeriopą pagalbą mokyklos bendruomenei, vykdo aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą. Ji diegia švietimo naujoves ugdymo procese, puoselėja kultūrines iniciatyvas, aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime, skatina pagarbą tradicinėms vertybėms, ugdo mokinius demokratinės kultūros ir pilietinių vertybių dvasia. Mokytojos ugdytiniai yra įvairių miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų, konkursų, varžybų, projektų dalyviai, nugalėtojai, prizininkai, laureatai. Mokytoja diegia pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, kitas žmogiškąsias vertybes. Ji dirba įvairiose darbo grupėse, yra metodinių leidinių bendraautorė, švietimo konsultantė, skaito pranešimus šalies konferencijose, organizuoja ir veda seminarus miesto ir šalies mokytojams. Mokytoja yra sukūrusi klasės svetainę www.astosklase.lt, kurioje pateikia ne tik informaciją, bet ir mokinių darbus, nuorodas į mokomuosius objektus, renginių aprašymus, scenarijus, pranešimus, metodines priemones.

REKLAMA
REKLAMA

Stasė Skurulskienė, Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos muzikos mokytoja ekspertė, mišraus kamerinio choro „Dominante“ vadovė ir dirigentė - atvira iššūkiams, kūrybiška pedagogė, skatinanti ir puoselėjanti mokinių kultūros, lietuviškumo, kūrybiškumo ugdymą, mokinių saviraiškos galimybių plėtrą, chorinio dainavimo tradicijas.

Pedagogė yra Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos narė, buvusi šios asociacijos Vilniaus skyriaus pirmininkė, kvalifikacinių seminarų lektorė, 4 šalies aukštųjų mokyklų bendrai vykdomo stojamojo egzamino į muzikos pedagogų rengimo studijų programas komisijos pirmininkė, vertinimo ir atrankos komisijų narė įvairiuose konkursuose, perklausose, Dainų švenčių dirigentė, ilgametė chorų, vokalinių ansamblių ir solinio dainavimo vadovė.

Mokytoja daug dėmesio skiria ugdymo inovacijoms: taiko pažangius mokymo metodus, kuria ir kaupia originalias mokymo priemones. Ir pamokinėje, ir neformaliojo ugdymo veiklose ji pasiekia puikių rezultatų, padeda mokiniams atskleisti ir ugdyti muzikinius gebėjimus, formuoja jų estetinį skonį, plečia akiratį, formuoja pagrindus jų profesijos pasirinkimui.

REKLAMA
REKLAMA

Vienas iš išskirtinių mokytojos darbo rezultatų –40 –metį švenčiančiam konkursui „Dainų dainelė“ ji yra parengusi daugiau kaip 100 kolektyvų - suburti vaikinų ir mišrūs ansambliai, kvartetai, duetai, tercetai ir solistai, kurie yra nuolatiniai šio konkurso dalyviai ir laureatai. Pedagogė taip pat subūrė du aukšto muzikinio lygio chorus: Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mišrų chorą „Fortūna“ ir Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos mišrų kamerinį chorą „Dominante“. Per visą savo kūrybinę veiklą šie chorai yra surengę apie 700 koncertų, pelnė daug apdovanojimų įvairiuose muzikiniuose konkursuose ir festivaliuose. Mokytojos vadovaujami kolektyvai kasmet koncertuoja ne tik Lietuvos, bet ir Europos profesionaliose scenose, lietuviškose salelėse užsienyje, dalyvauja įvairiuose renginiuose, yra nuolatiniai Dainų švenčių dalyviai. Pedagogė pasižyminti ypatingu meistriškumu, profesionalumu ir darbštumu. Sugeba sutelkti vaikus ir jaunimą choriniam dainavimui ir siekti užsibrėžto tikslo – geriausio rezultato.

REKLAMA
REKLAMA

Virginija Savickaitė, Šiaulių Didždvario gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė, ne vienerius metus pelniusi gimnazijos mokinių „Profesionaliausios mokytojos“ nominaciją. Mokytoja yra sukūrusi savitą chemijos mokymo ir pagalbos mokiniui sistemą. Daug dėmesio pamokoje skiria praktiniams chemijos darbams atlikti, taiko pažangią metodiką, dirbdama su įvairių gebėjimų mokiniais, kviečia į gimnaziją mokslininkus, gamtos, medicinos mokslus studijuojančius savo buvusius mokinius. Mokytoja yra puiki popamokinės ugdomosios veiklos organizatorė. Integruodama ugdymo karjerai programą, savo mokiniams, besidomintiems gamtos mokslais, nuolat organizuoja ekskursijas į pažangiausius ir moderniausius institutus ir laboratorijas, kuriuose jie, vadovaujami mokslininkų, turi galimybę padirbėti ir įgyti žinių. Organizuoja vasaros Gamtos mokslų stovyklas, kuriose mokiniams organizuojami praktiniai užsiėmimai, bandymai, edukacinės ekskursijos, miesto ir šalies pradinukams vedamos įdomios chemijos pamokos. Puikūs mokytojos paruoštų mokinių pasiekimai šalies gamtos mokslų konkursuose ir chemijos olimpiadose, kasmet daug mokinių renkasi medicinos, biochemijos, chemijos studijas.

REKLAMA
REKLAMA

Laima Jonušaitė, Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos biologijos ir chemijos mokytoja metodininkė aktyviai dalyvauja rajono, šalies pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje, ugdo mokinių tiriamuosius mokslinius gebėjimus, vykdo gerosios darbo patirties sklaidą regione ir šalyje. 2006 m. organizuotame projekte „Geriausi mokiniai renka savo geriausius mokytojus“ ji buvo išrinkta geriausia mokytoja, 2012 m. tapo Šiaulių rajono Metų mokytoja. Pedagogės paruošti mokiniai yra pasiekę daug laimėjimų regiono, šalies konkursuose ir olimpiadose. Pati mokytoja yra parengusi nemažai metodinių darbų biologijos ir chemijos mokslų temomis, taip pat dalijasi darbo patirtimi rašydama straipsnius periodinėje spaudoje bei pedagoginiuose leidiniuose, skaitydama pranešimus ir dalyvaudama įvairiuose gamtos mokslų projektuose. Didelį dėmesį skiria ekologiniam ugdymui. Tai iniciatyvi ir kūrybiška mokytoja, nuolat ieškanti naujų ugdymo formų, atvira naujovėms, turinti savitą mokymo stilių, išsiskirianti nuoširdžiu bendravimu su mokiniais.

REKLAMA
REKLAMA

Žydronė Žarskienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro profesijos mokytoja metodininkė gerai žinoma ne tik savo mokymo įstaigoje, bet ir šalyje. Vykdydama mokyklos gyvenimo ir pedagoginės patirties sklaidą, ji skaito pranešimus seminaruose, konferencijose, veda praktinius mokymus savo ir kitų mokymo įstaigų mokiniams, darbuotojams.

Mokytoja taiko lanksčias mokymo ir mokymosi formas, mokymo procese naudoja virtualią mokymosi aplinką „Moodle“, kuri suteikia mokiniams galimybes bet kuriuo metu įgyti žinių, savarankiškai atlikti užduotis. Jos mokiniai – aktyvūs parodų „AgroBalt“, „Mokymasis. Studijos. Karjera“, mokyklų mokomųjų bendrovių mugių-konkursų Kauno mieste ir Lietuvoje dalyviai. Kartu su Roskildės profesinės mokyklos Danijoje mokytojais ji yra parengusi praktinio mokymo programą, suteikiančią galimybę atlikti praktinį mokymą kitoje šalyje.

REKLAMA
REKLAMA

Pedagogė skiepija mokiniams meilę savo kraštui, tradicijoms, kulinarijos paveldui. Siekia, kad kai kurie mokymo centre gaminami gaminiai gautų kultūros paveldo sertifikatus ir mokiniai tautinio paveldo produktų gamybos technologijas perduotų iš kartos į kartą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų