Rašyti komentarą...
Našle, tai labai gėda, kad nugyvenai gyvenimą be skatiko ir svetimi žmonės turėjo užmokėti, kaip rašai, tavo visas išlaidas ir net į priekį, o ne tik laidotuvių. Tai ne tu padarei visus paminėtus darbus, o svetimi žmonės, giminaičiai! Visais laikai žmogus turėjo "juodai dienai"... Labai gaila, kad galvojama tik apie save, kitus gyvuosius ir turtus, o mirusiam to jau visiškai nereikia, o būtent malda gali būti jam didelė pagalba.
Aš aukoju 50eur.kaimynams, pažįstamiems.Artimiesiems -100 eur.
Puolam į kraštutinumus!!! Buvo didžiausi vainikai, didžiausios puokštės, dabar atsirado "balsadėžės". Baisu, tuoj nebus galima nueiti į šermenis, pagerbti mirusio asmens ir jo artimųjų. Jau dabar žmonės, atsitiktinai sužinoję, kad yra salėje pašarvotas žmogus sako: negaliu užeiti, nes nieko neturiu. Kaip įeisi tuščiomis rankomis... O, kad svarbiausia p a g a r b a ir m a l d a- užmirštama! Kokie čia pinigai gali būti nešami. Gėda, jei žmogus nugyveno gyvenimą ir net tiek neužgyveno, kad svetimi turi palaidoti. Gali būti išimtys- karas, gaisras ar kitos stichijos... Bet ne kiekvienu atveju šermenyse, laidotuvėse "balsuoti". Slėpkim tas "balsadėžes" ir tuos kvailus beždžioniavimus. Dėl tokios "mados" net velionio artimieji atsiduria nepatogioje situcijoje ir, kaip rašoma komentaruose, jaučiasi skolingi. Ateikim su jautria širdimi, pagarba ir malda, ir netik į šermenis, bet ir laidojimo dieną. Nes būna ir taip, kad suneštų į salę vainikų ir gėlių nėra kam nunešti iki kapo duobės... O krikščioniui vienas iš gerų darbų kūnui yra- Mirusį palaidoti.
@Skaitytoja Susikišk savo maldas.Maldomis artimieji neužmokės už laidotuvių išlaidas.Aš už suaukotus pinigus pastačiau paminklą, tvorelę,sukviečiau artimiausius gimines į mėnesio, pusmečio, metines.Nereikėjo prašyti vaikų, kad duotų pinigų, jie turi šeimas, vaikus, pinigais nesimėto
@Skaitytoja Niekas neliepia duoti 100 eurų, bet 20 tai tikrai galima paaukoti.
Man i sąskaita irgi galit pervesti aukoms .už malda mirusiems
O artimieji gali pasiguosti išgert kavos mažame savo ratelyO koks čia pasiguodimas kai aplink minia mažai bendravusiu gimineliu kaimynų ir net etatinių gedulingų pietų gerbejuPapletkint prisivalgyti pagert
O kada bus baigta su tais gedulingais pietaisKai minia suplūsta paėst pagert
@Ona Nori eiti paėsti pagerti,tai ir dėl į vokelis 200 ar 300E.Ateina pasiemus viena gėlė ir jau sėdi kavinėje ir tiesia tuščia taurelė penktą karta
Ėskit namie šaltibarščius
Ėskit namie šaltibarščius
@Ona Nežinau, kur tokia tradicija- pagerti ir paėsti.Mano aplinkoje dar niekas nebadauja ir mirčių nelaukia, kad galėtų paėsti.O per gedulingus pietus meldžiamasi už visos giminės mirusius giedamos giesmės.O į pietus minios neplūsta, o tik artimieji.O vieni mirusieji galėjo turėti daug giminių, kiti vos keliolika, ypač vieniši, neturėję nei vaikų, nei anūkų.Eik, Ona, blynų kept.

Nereikia pudrinti žmonėms smegenų aferistai kiekvienas pasirenka kiek ir kam duoti pagal išgales besmegeniai
Ateiname pagerbti mirusiojo ir atsisveikinti. Kas turite duokite, negi žmogus per savo gyvenimą neužsidirbo? Juk gauna ir pensiją ir laidojimo pašalpą.Nereikia jokios užstalės po šermenų. Juk ateiname pas velionį, o ne į giminės susitikimą. Paskui ir eina kalbos tas davė, tas nedavė. Tas galėjo daugiau duoti ir pan.
Svarbiausia kunigų nepamiršt, tiems visuomet mažai

Skaitomiausios naujienos
Į viršų