Daugiabučio atnaujinimo projekto rengimas: nuo energinio efektyvumo priemonių pasirinkimo iki paraiškos teikimo

Daugiabučio namo butų savininkams pritarus dalyvavimui daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, kurį administruoja Būsto energijos taupymo agentūros (BETA), namo valdytojas turi parengti būsto atnaujinimo projektą. Jį sudaro energinio naudingumo sertifikatas, investicijų planas ir techninio darbo projektas.

Daugiabučio atnaujinimo projektas rengimas: nuo energinio efektyvumo priemonių pasirinkimo iki paraiškos teikimo

Energinio naudingumo sertifikatas

Pirmiausia, prieš namo atnaujinimą turi būti įvertintas jo energinis efektyvumas, po kurio išduodamas energinio naudingumo sertifikatas. Priklausomai nuo to, kiek namas suvartoja šilumos energijos yra nustatoma jo energinio naudingumo klasė.

Senų būstų energinio naudingumo klasė dažniausiai būna F ir G, o po atnaujinimo daugiabučiai pasiekia ne žemesnę nei C klasę, dažnai ir B ar net A klases. Energinį sertifikatą privalo išduoti atestuotas energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas, o jį galinčių išduoti specialistų registrą sudaro Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

REKLAMA

Investicijų plano parengimas

Investicijų planas – kita daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto sudėtinė dalis, kurioje pagal energinio naudingumo skaičiavimus ir pastato fizinę būklę numatomos priemonės, sumažinsiančios pastato energijos vartojimą, ir jų kaina.

Jo rengėjas yra atrenkamas konkurso būdu (paslaugos turi būti perkamos per Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą, o atrinktasis parengia investicijų planą, kuriame turi būti nurodyti namo techniniai rodikliai, jo fizinės būklės įvertinimas, energinio naudingumo skaičiavimas, priemonės, kurių žadama imtis, jų suminio energinio naudingumo nustatymas ir preliminari kaina.

Be to, planas turi turėti projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinę kainą, projekto įgyvendinimo planą ir investicijų ekonominio naudingumo įvertinimą.

Pasiruošimas plano aptarimui

Parengus pirmą investicijų plano variantą, turi būti surengtas viešas jo detalių aptarimas kartu su butų savininkais. Susirinkimas turėtų būti organizuojamas namo valdytojo kartu su investicijų plano rengėju. 

Administratoriai likus dviem savaitėms iki viešo renovacijos klausimų aptarimo turėtų sudaryti sąlygas kiekvienam buto savininkui susipažinti su investicijų planu.

Taip pat turėtų būti pateikti visi reikiami žmonių, galinčių suteikti papildomą informaciją ar pakonsultuoti kilusiais klausimais. Konsultacijas nemokamu telefonu 8 800 200 12 teikia ir BETA. Dažniausiai gyventojams kylantys klausimai būna susiję su taikomomis priemonėmis, jų kainomis ar renovavimo būdais.

REKLAMA

Investicijų plano aptarimas

Susirinkimo metu plano rengėjas ir administratorius atsako į visus gyventojams kylančius klausimus bei pasižymi jų pageidavimus ir investicijų planą koreguoja.

Gyventojai priimdami sprendimus turėtų atsižvelgti į specialistų rekomendacijas ir pasiūlymus. Pirminio investicijų plano parengimo metu praleidus tam tikras priemones, vėliau jį galima taisyti. Administratoriaus pareiga yra kuo tiksliau paaiškinti, kodėl Investicijų plane atsidūrė viena ar kita priemonė.

Po susirinkimo turi būti užpildytas išsamus protokolas, kuris turi būti perduotas investicijų plano rengėjui. Šis savo ruožtu turi patikslinti investicijų plano projektą, atsižvelgdamas į aptarimo metu gyventojų išsakytas pastabas bei pasiūlymus.

Daugiabučio atnaujinimo projektas rengimas: nuo energinio efektyvumo priemonių pasirinkimo iki paraiškos teikimo

Investicijų plano patvirtinimas

Pataisytas investicijų planas turi būti patvirtintas butų savininkų susirinkime arba balsuojant raštu, o sprendimas priimamas pritariant ne mažiau nei 55 proc. būstų savininkų (tikslūs reikalavimai nurodomi kvietime).

Svarbu paminėti, kad investicijų planas yra orientacinis, o jame numatytas biudžetas būna maksimalus – kainos vėliau gali mažėti, priklausomai nuo konkurse dalyvaujančių rangovų pasiūlymų.

Paraiškų teikimas, derinimas su BETA

Paraiškų teikimo tvarka yra nustatoma Aplinkos ministerijos – paraiškos yra teikiamos paskelbto kvietimo metu.

Paraiškos teikiamos BETA, agentūros padaliniai yra kiekviename Lietuvos regione. BETA specialistai gyventojų patvirtintą investicijų planą vertina atsižvelgdami į daugybę skirtingų kriterijų, pavyzdžiui: darbų įkainių pagrindimas, pasirinktų priemonių atitiktis Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programoje apibrėžtoms priemonėms, planuojamas pasiekti energinis pastato efektyvumas.

REKLAMA

Patvirtinus investicijų planą ir pilnai paruošus daugiabučio namo atnaujinimo projektą, kitame žingsnyje turėsite užsitikrinti, jog namo renovacijai finansinė institucija suteiks paskolą. Turint finansinės institucijos pritarimą, galėsite pradėti vykdyti techninio darbo projekto, rangos darbų ir techninės priežiūros pirkimą ir galiausiai pasirašyti kreditavimo sutartį.

Straipsnių serija Renovacija. DUK apima dažniausiai užduodamus klausimus: kodėl verta investuoti į daugiabučio atnaujinimą, kaip inicijuoti ir įgyvendinti projektą, kokias energinio efektyvumo didinimo priemones finansuoja valstybė ir kaip renovacija padeda tausoti gamtą, bei prisideda prie darnaus miestų vystymosi. Šiuo metu iki 2020 m. sausio 31 d.  BETA priima paraiškas daugiabučiams atnaujinti. Daugiau informacijos galite gauti paskambinę nemokama telefono linija 8 800 200 12.

.


Rašyti komentarą...
SKAITYTI KOMENTARUS (0)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų