Rašyti komentarą...
pedofilai spres ka daryti su pedofilais..
Apr 18,2 O jis šaukė galingai, stipriu balsu: 'Krito, krito didžioji Babelė! Ji pavirto demonų buveine, visų netyrųjų dvasių pastoge, visų nešvarių ir nekenčiamų paukščių narvu.
Apr 18,3 Nuo jos ištvirkimo įniršio vyno buvo girtos visos tautos; žemės karaliai su ja ištvirkavo, o žemės pirkliai pralobo iš jos nežabotos prabangos'.
Apr 18,4 Ir aš išgirdau iš dangaus kitą balsą, skelbiantį: 'Išeikite iš jos, mano žmonės, kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse ir nepatirtumėte jos negandų!

Skaitomiausios naujienos
Į viršų