Įvykis, įsukęs Sovietų Sąjungos griūtį: paskutinis lašas – nepasiruošusio pareigūno žodžiai

Lygiai prieš trisdešimt metų griuvo dešimtmečius Europą, o kartu ir skirtingus pasaulius, skyrusi Berlyno siena. Apie „geležinę uždangą“ įkūnijusią sieną kalbėjo ir žymiausi pasaulio lyderiai, ir garsiausios muzikos žvaigždės. Tačiau vienas nedrąsiai ištartas sakinys ne tik sutrupino Berlyno sieną, bet ir įsuko visą virtinę įvykių, sugriovusių Sovietų Sąjungą.

29

1989 metų lapkričio 9-osios vakarą Bornholmo gatvėje įsikūrusio Berlyno sienos punkto viršininkas Haraldas Jageris valgė sumuštinį darbuotojų poilsio kambaryje ir per televiziją žiūrėjo skubiai sušauktą spaudos konferenciją.

(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Berlyno sienos griūčiai – 30 metų

Jos metu aukštas Rytų Vokietijos pareigūnas Gunteris Schabowskis paskelbė apie pasikeitusią tvarką pereinant Berlyno sieną. Naujoji tvarka leido lengviau kirsti beveik tris dešimtmečius Europą atskyrusią sieną. Vienas reporteris paklausė, kada naujoji tvarka įsigalioja.

„Kiek man žinoma, iš karto, be jokio atidėliojimo“, – kelias akimirkas padvejojęs, atsakė G. Schabowskis.

Išgirdęs šiuos žodžius, H. Jageris vos nepaspringo savo sumuštiniu.

Minios žmonių, iš abiejų sienos pusių, rinkosi ne tik prie pasienio punkto, įsikūrusio Bornholmo gatvėje. Per televiziją ir radiją išgirdę Rytų Vokietijos valdžios patvirtinimą, kad galima laisvai judėti per Berlyną skyrusią sieną, vesiai (vakarų vokiečiai) ir osiai (rytų vokiečiai) patraukė prie jos.

Pasienio punktuose budėję pareigūnai nebuvo gavę jokio paaiškinimo apie tai. Prie savo darbo vietų sulaukę tūkstantinių minių, jie bandė skambinti aukštus postus užimantiems pareigūnams, bet nesulaukė jokio paaiškinimo. Niekas iš valdžios atstovų nenorėjo prisiimti atsakomybės už tai, kas galiausiai sunaikino „geležinę uždangą“, realiai ir simboliškai, skyrusią Rytus ir Vakarus.

H. Jagerio vadovai leido atverti vartus aršiausiai prie sienos besiveržusiems žmonėms, bet įsakyti jiems nesakyti, kad žmonėms niekada nebus suteikta galimybė grįžti atgal. Supratęs, kad toks sprendimas gali pareikalauti žmonių aukų, H. Jageris nusprendė atverti pasienio punktą ir leisti laisvą judėjimą.

REKLAMA

Osiai perėjo per sieną ir įžengė į Vakarų Berlyną, kur vesiai juos pasitiko su gėlėmis ir šampanu. Po kurio laiko žmonės jau nebepaisė pasienio punktų ir ėmė lipti ant betoninės sienos.

Portalas tv3.lt siūlo pasidairyti po įdomius istorijos užkaborius ir sužinoti šį tą netikėto. Šį kartą apie tai, kaip buvo pastatyta ir griuvo garsioji Berlyno siena.

Siena simbolizavo priešpriešą

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros docentas dr. Ramojus Kraujelis portalui tv3.lt pasakojo, kad Berlyno sienos klausimas buvo tiesiogiai susijęs su priešprieša, atsiradusia tarp Rytų ir Vakarų, tuo metu nevyko aukščiausio lygio susitikimai tarp JAV ir Sovietų Sąjungos lyderių.

 „Sienos statyba buvo simboliškiausias epizodas, pademonstravęs tą vyraujančią priešpriešą“, – teigia istorikas.

Po Antrojo pasaulinio karo visa Vokietija buvo padalinta į keturis okupacinius sektorius, kuriuos kontroliavo karo nugalėtojos: vakarų Vokietiją kontroliavo JAV, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, o rytų – Sovietų Sąjunga. Sektoriai buvo kontroliuojami iki 1949 metų, kai susikūrė dvi Vokietijos valstybės: vakaruose – Vokietijos Federacinė Respublika (VFR), o rytuose – socialistinė Vokietijos Demokratinė Respublika (VDR).

„Tačiau Berlyno klausimas taip ir buvo neišspręstas“, – pažymi R. Kraujelis.

Sprendžiant įsisenėjusią Berlyno problemą, gavusi Sovietų Sąjungos pritarimą, tuometinė VDR vadovybė nusprendžia pastatyti sieną. Statybos prasidėjo 1961 m. rugsėjo 13 d. sekmadienį, apie antrą valandą nakties.

„Ne iš karto atsirado betoninė siena. Tai nutiko palaipsniui, bet buvo įgyvendintas pats principas, kad buvo eliminuota galimybė patekti iš Rytų Vokietijos į Vakarų Berlyną“, – pasakojo VU docentas.

Tokia būtinybė, pasak R. Kraujelio, atsirado dėl to, kad Vakarų Berlynas tapo laisvės anklavu sovietinėje teritorijoje ir nemaža dalis rytų vokiečių traukė į Vakarų Berlyną, kad per jį pasiektų VFR ar kitas Vakarų šalis. Prieš pastatant Berlyno sieną, 3,5 mln. rytų vokiečių pabėgo iš Rytų bloko, o po sienos pastatymo praktiškai pavyko sustabdyti tokią emigraciją.

REKLAMA

Aš esu berlynietis

Kadangi siena buvo pradėta savaitgalį, oficiali Vakarų lyderių reakciją atsirado tik po kelių dienų.

„Turint mintyje tą įtampą, sienos atsiradimas buvo, pavadinkime, švelniausias sprendimo būdas. Sovietų kariuomenė, kurios gausios pajėgos stovėjo Rytų Vokietijoje, nesiėmė jokių veiksmų įsiveržiant į Vakarų Berlyną. Jokio karinio konflikto neįvyko. Vakarai pasmerkė, tai kas buvo padaryta, bet reakcija buvo atsargiai santūri“, – tvirtino R. Kraujelis.

Tačiau fiziškai Berlyną ir simboliškai Europą padalijusi siena vis buvo prisimenama. 1963 m. birželį, praėjus 22 mėnesiams po sienos iškilimo, JAV prezidentas Johnas Fitzgeraldas Kennedy‘is aplankė Vakarų Berlyną. Pasak R. Kraujelio, jis realių veiksmų prieš Berlyno sienos pastatymą nesiėmė, tačiau to padaryti ir nelabai galėjo, nes Rytų Vokietija, statydama sieną, veikė savo teritorijoje ir į Vakarų Berlyną neįžengė.

Tačiau J. F. Kennedy‘is išreiškė moralinę paramą Vakarų Berlynui ir vakarų vokiečiams kalbėdamas šalia Schonebergo rotušės susirinkusiai 400 tūkst. žmonių miniai.

„Prieš du tūkstančius metų žmonės didžiavosi sakydami civis Romanus sum ( aš esu Romos pilietis – aut. past.). Šiandien laisvame pasaulyje žmonės didžiuojasi sakydami Ich bin ein Berliner (aš esu berlynietis – aut. past.). <...> Kai visi žmonės bus laisvi, mes galime tik laukti tos dienos, kai šis miestas vėl bus sujungtas į vieną, o ši šalis ir šis didis Europos žemynas bus įjungti į taikų ir vilčių teikiantį Žemės rutulį. <...> Visi laisvi žmonės, nesvarbu, kur jie gyventų, yra Berlyno piliečiai, ir todėl, kaip laisvas žmogus, aš didžiuojuosi sakydamas žodžius Ich bin ein Berliner“, – savo kalboje sakė J. F. Kennedy‘is.

Muzikantai siuntė linkėjimus

Dėmesį į Berlyno sienos klausimą stengėsi atkreipti ir žinomos muzikos žvaigždės. 1987 m. birželį britų atlikėjas Davidas Bowie surengė koncertą Vakarų Berlyne, visai netoli sienos. Koncerto pradžioje, nuskambėjus dainai „Time Will Crawl“, D. Bowie kreipėsi į susirinkusią minią.

REKLAMA

„Mes siunčiame geriausius linkėjimus visiems mūsų draugams, esantiems kitoje sienos pusėje“, – vokiškai linkėjimus siuntė D. Bowie.

Ir muzikos superžvaigždės siųstus žodžius rytų vokiečiai tikrai išgirdo, nes minia Rytų Berlyno gyventojų susirinko prie sienos pasiklausyti D. Bowie koncerto.

1987 m. amerikiečių rokeris Bruce‘as Springsteenas buvo vienas iš nedaugelio Vakarų muzikantų, kuriems buvo leista koncertuoti Rytų Vokietijoje. VDR valdžia tikėjosi, kad jiems įsileidus žinomą roko muzikantą, jaunimas palankiau žiūrės į komunistinį režimą. Tačiau viskas atsisuko kitu galu, kai jaunimas, pajutęs laisvės skonį, reikalavo dar daugiau.

„Aš esu čia ne priešintis bet kuriai vienai valdžiai. Aš atvykau čia jums groti rokenrolą ir, tikiuosi, kad visi barjerai bus nuversti“, – koncerto metu pareiškė B. Springsteenas.

Nugriaukite šią sieną!

Kai pradedama kalbėti apie tai, kas nulėmė beveik trisdešimt metų Berlyną skyrusios sienos griūtį, dažnai prisimenama 1987 m. birželio 17 d. Prie Brandeburgo vartų kalbą sakė tuometinis JAV prezidentas Ronaldas Reaganas.

„Yra vienas teisingas žingsnis, kurį žengus būtų stipriai pasitarnauta laisvės ir taikos vardan. Generalini sekretoriau Gorbačiovai, jei norite taikos, jei norite, kad Sovietų Sąjunga ir Rytų Europa klestėtų, jei norite liberalizacijos, ateikite prie šių vartų! Pone Gorbačiovai, atverkite šiuos vartus! Pone Gorbačiovai, nugriaukite šią sieną!“, – sakė R. Reaganas.

Istoriko R. Kraujelio teigimu, laikmetis, kai prie Brandeburgo vartų savo kalbą sakė R. Reaganas, buvo visai kitoks nei tada, kai J. F. Kennedy‘is ištarė Ich bin ein Berliner.

„Su Michailo Gorbačiovo atėjimu į valdžią, atnaujinti susitikimai aukščiausiu lygiu. Susitikimuose pagrindinis ir aktualiausias klausimas buvo dėl branduolinio ginklo kontrolės ir nusiginklavimo <...> Akivaizdu, kad Reagano kalba, vienai ar kitaip, paveikė procesus, vykusius už „geležinės uždangos“. Ne tik Rytų Berlyne, bet visame sovietiniame bloke. <...> Žiūrint į daugelį veiksnių, tiek ekonominiu, tiek politiniu požiūriu, akivaizdu, kad sovietinė sistema nebesugebėjo gaminti ir mėsos, ir patrankų.“, – sakė R. Kraujelis.

REKLAMA

Pašnekovo tvirtinimu, tuo metu visos tautos, buvusios už „geležinės uždangos“, pajuto laisvėjančią atmosferą ir labai aiškiai išsakė savo nepriklausomybės siekius.

„1989-ųjų lapkritį laisvės idėjos buvo pažengusios pakankamai toli, tai reikėjo tik mažos kibirštėlės, kad ta siena natūraliai imtų byrėti“, – tvirtino R. Kraujelis.

Kalbėjo nepasiruošęs

Ir tai, ką R. Kraujelis įvardijo kaip „mažą kibirkštėlę“, nutiko gana netikėtai ir vokiečiams, ir visam pasauliui.

1989 m. spalį Rytų Vokietijos komunistų lyderis Egonas Krenzas įsakė parengti naują sienos kirtimo politiką. Lapkričio 9 d. Rytų Vokietijos komunistai sutarė dėl naujo akto, kuriuo atsisakoma griežtų taisyklių, kai vizos, leidžiančios kirsti sieną, buvo išduodamos tik tiems, kurie pateikdavo labai svarbių priežasčių, pavyzdžiui, giminaičių mirties atveju.

Pagal naujas VDR lyderių sugalvotas taisykles, dokumentus dėl galimybės kirsti sieną reikėjo pateikti, tačiau viza turėjo būti išduodama kur kas greičiau.

Partijos atstovas spaudai G. Schabowskis nedalyvavo susitikime, kuriame buvo patvirtinta naujoji tvarka. Jam nebuvo pasakyta nei nuo kada, nei kaip ji bus įgyvendinama. G. Schabowkis tik gavo popieriaus lapą su naujo teisės akto tekstu ir į spaudos konferenciją, kurioje turėjo paskelbti apie naująją tvarką, atėjo nepasiruošęs.

G. Schabowskiui nebuvo pranešta, kad naujoji tvarka įsigalioja tik po kelių dienų, kad valdžia spėtų įspėti prie sienos punktų esančius pareigūnus. Dėl šios priežasties, paklaustas, kada įsigalioja naujoji tvarka, VDR pareigūnas atsakė, kad šią akimirką. Spaudos konferenciją klausiusiems žmonėms susidarė įspūdis, kad ilgą laiką griežtai saugoma Berlyno siena atsivėrė.

Dar prieš Berlyno sienos griūtį, 1989 m. vasarą Lenkijoje buvo suformuota pirmoji ne komunistinė vyriausybė, išsilaisvinimo procesai pajudėjo Čekoslovakijoje, Rumunijoje, Baltijos šalyse.

REKLAMA

„Sienos griūtis buvo simbolinis epizodas, nes procesai jau buvo stipriai įsivažiavę. Net didžiausi optimistai nesitikėjo, kad jie vyks taip greitai. Žymiausi JAV analitikai 1990 metais nematė Sovietų Sąjungos subyrėjimo, o tai realiai įvyko po metų“, – pažymėjo R. Kraujelis.

Tam tikra siena vis dar išliko?

VDR ir VFR susivienijo 1990 metais. Rytų Europos studijų centro (RESC) direktorius, politologas Linas Kojala portalui tv3.lt teigė, kad per pastaruosius tris dešimtmečius nuveikta daug, kad Vokietijos vienybė būtų akivaizdi ne tik žemėlapyje, bet ir kasdieniame gyvenime.

„Visgi skirtis vis dar jaučiama“, – tvirtina L. Kojala.

Pasak jo, nors ekonomiškai rytinė dalis tarsi ir prisivijo vakarinę – pagal BVP vienam gyventojui nuo kiek daugiau nei 40 proc. paaugta iki maždaug 80 proc., o tai panašus rodiklis į Lietuvos progresą lyginant su Europos Sąjungos vidurkiu nuo įstojimo į bendriją, – rytinė dalis vis dar yra skurdesnė, o atlyginimai – penktadaliu mažesni.

Be to, kyla vis daugiau diskusijų, ar solidarumo mokestis, kurį tebemoka vakarinės dalies gyventojai, siekiant sumažinti atskirtį, tebėra politiškai tvarus, nes kadaise buvo įsivaizduojamas kaip laikinas.

„Žvelgiant į rinkiminį žemėlapį akivaizdu, kad rytinėje dalyje kur kas populiaresnės „Alternatyva Vokietijai“ bei „Die Linke“ partijos, kurios priskiriamos kraštutinėms politinėms jėgoms. Galbūt tai atspindi mažesnį pasitenkinimą gyvenimo kokybe ir faktą, jog nemaža dalis rytinės dalies gyventojų vis dar jaučiasi tam tikra prasme nepilnaverčiais. Galiausiai demografinės ir socialinės prognozės rytinei daliai žada gana sudėtingą ateities perspektyvą, todėl iššūkiai nemaži“, – tvirtino politologas.

L. Kojalos teigimu, sugriuvusi siena pasėjo lūkestį, kad barjerų, skirčių, susiskaldymo laikai Europoje baigėsi.

„Liberaliosios demokratijos triumfo idėjos šalininkų manymu, tai turėjo reikšti nebe ant karinio konflikto ribos balansuojančią konfrontaciją, o ekonominį ir politinį bendradarbiavimą, bendrų interesų klestėjimą“, – sakė RESC direktorius.

REKLAMA

Anot politologo, tam tikra prasme taip ir įvyko, o geriausia iliustracija yra greita Baltijos šalių transformacija ir integracija į NATO bei Europos Sąjungą.

„Galbūt šiandien skirtis tarp Rytų ir Vakarų nebūtinai yra svarbiausia Europoje, tačiau, ypatingai globalios recesijos metu, pradėjome kalbėti apie ekonominių struktūrų, politinės elgsenos netolygumus tarp Pietų ir Šiaurės Europos“, – teigė L. Kojala.

Pašnekovas sako, kad tai jaučiama net ir nacionaliniu lygmeniu, pavyzdžiui, toje pačioje Vokietijoje.

„Tad veikiausiai prasminga ne diskutuoti apie meta lygmens skirtis ir supaprastinti jas iki geografijos, bet žvelgti į kiekvieną temą atskirai ir ieškoti sąlyčio taškų ar skirtumų“, – tvirtino L. Kojala.

Nors Berlyno siena daugeliui liko tik istorijos puslapiuose, statinio fragmentai tapo suvenyrais, sienos gabaliukus dar ir dabar pardavinėja Berlyno prekeiviai. Dalis sienos rytiniame Berlyne buvo atiduota gatvės menininkams, kurie savo piešiniais išmargino kažkada skausmą ir atskirtį simbolizavusį statinį.

 


Rašyti komentarą...
f
frrrrr
2019-11-09 12:34:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
Blet kiek sugaišau be reikalo.
Atsakyti
-1

G
Grigorij
2019-11-11 10:18:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
Sirdi vere vakar isgirstas ismintingiausuio Jakovo Kedmi komentaras RU TV pokalbiu laidoje. Pateikiu jo citata is RU tinklapio.

Падение Берлинской стены — это триумф мещанина и потребителя, а не освобождения, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»
"Вот все это словоблудие, вся это ложь циничная… свободы они хотели… Колбасы они хотели — это обывательское стремление больше нажраться и купить больше шмоток. Больше ничего не было у населения Восточной Германии, также, как у ваших либералов так называемых», — заявил Кедми.

По его словам, к развалу СССР и трагедии объединения Германии привело обывательское примитивное стяжательство. Он имел возможность бывать и в Западной, и в Восточной Германии во времена Холодной войны, и он видел, как США накачивали западный Берлин как мещанско-потребительскую витрину для мещан Восточной Германии.
«Пустота была духовная. Те, кто назвали себя коммунистами, коммунистами не были. А Германская Демократическая Республика было государство, которое построили немецкие коммунисты, не советские войска… Их предали, как и других», — продолжил Кедми, отметив, что нажравшись в три горла западной колбасы, восточные немцы поняли, что они потеряли нечто ценное, чего им запад дать не может и не хочет.

Напомним, что Берлинская стена, разделяющая социалистическую ГДР и капиталистическую ФРГ, пала 9 ноября 1989 года в преддверии уничтожения Советского Союза и стала символом «конца холодной войны» и «объединения Германии». Фактически же это событие знаменовала немотивированную капитуляцию СССР в результате предательства высшего руководства страны.

Преданы оказались и восточные немцы, которые поверили в социалистические ценности и идеалы, чего до сих пор им не могут простить победители. Никакого «объединения» Германии по факту не было, было поглощение ГДР со стороны ФРГ со всеми вытекающими последствиями. Падение Берлинской стены — это не триумф свободы и демократии — это трагедия миллионов немцев, равно как и с распад СССР — трагедия для миллионов советских человек.

"Laisve ir Demokratija" reiske milijonams VDR vokieciams draudimus dirbti pagal buvusia profesija, toli grazu ne tik buvusiems saugumieciams. Kiek zmoniu buvo apkaltinta, kiek atsidure kalejimuose! O svarbiausia, kiek metu praejo, o praktiskai visi vadovaujantis kadrai toje teritorijoje - is VFR. Apie didziausia atlyginimu skirtuma Vakaru ir Rytu Vokietijos ir kalbeti nereikia. VFR prarijo VDR, o jos zmones padare antrarusiais, barbariskai sugriovus, o ne reorganizavus ju gamybini potenciala, neleidziant normaliau uzdirbti Rytu zemese... Pasipiktines jaunimas puola i radikalu desinuma, nacionalizma, neonacizma. Partija "Alternatyva Vokietijai" daugiausia salininku turi Rytu zemese. VFR irode, kad net tautieciams vakaru vokieciai nera tikrieji "broliai".

Na o lietuviu motyvas gauti "laisve", is tikruju, buvo toks pats. Nepaisant LR BK "istoriskai" itvirtintos "okupacijos", to klausimo nekvestionalumu, grasinant baudziamaja atsakomybe, "surusinta" ir "nugenocidinta" LTSR klestejo, "okupanto" buvo padaryta TSRS "Vitrina" Vakarms. Lietuviu, kaip niekad padaugejo, leidziant M.Mikutaviciui sukurti puikia daina "Trys milijonai" (to jau ILGAI nebus, deja, greiciausia, nebus niekada), klestejo Lietuvos Mokslas, Kultura, pramone, ZU. Ir driskit pasakyti, kad "okupantas" nebuvo jums Tikras brolis, broliskai pasidalindamas darbo vietom, rinkom, leidziant gerai uzdirbti (TSRS mastu) ir pavalgyti! Per tiek metu turejot pakankamai laiko isitikinti, kokius "brolius" turite JevraSojuze ir uz Atlanto vandenyno.
Atsakyti
-1

G
Grigorij
2019-11-11 10:47:09
Pranešti apie netinkamą komentarą
Однако затем радость развеялась и безмятежная жизнь Восточной Германии внезапно натолкнулась на жестокие законы капитализма. А пьянящий воздух свободы, спустя всего несколько десятилетий, уже не никому не дурманит голову.

Для Восточной Германии это был нокаут, мгновенный и неожиданный, вспоминает последний глава ГДР Эгон Кренц. Сам политик после крушения Берлинской стены шесть с половиной лет провел в немецкой тюрьме. Он до сих пор уверен: тогда жители востока страны совершили серьезную ошибку.

«Вся восточно-германская элита была заменена. Восемьдесят пять процентов ученых, учителей, врачей, юристов были заменены. Все посты заняли люди, пришедшие с Запада», - рассказал Кренц «Звезде».

Заброшенные дома, разрушенные заводы и совсем не по-немецки кое-как залатанные дороги. Именно так сейчас выглядит Восточная Германия.

На бывшей территории ГДР ниже зарплаты, выше безработица. Все потому, объясняет депутат Бундестага Роман Ройш, что к жителям востока с самого начала относились как к проигравшим в холодной войне.

Проиграла не только ГДР, но и вся восточная Европа, уверен историк и политик Юрген Поль.

«От воссоединения проиграла не только Германия. Проиграла так же и Россия, которой было обещано, что НАТО не будет приближаться к ее границам. Что мы видим сейчас?», - говорит специалист.

На торжества, посвященные тридцатилетию падения Берлинской стены приезжает госсекретарь США Майкл Помпео. Его подарком для Германии должен был стать памятник Рональду Рейгану, который запечатлен в момент, когда обращается к Горбачеву со словами: «Снесите эту стену». Однако жителям Берлина эта идея пришлась не по душе, даже на балконе посольства видеть они его не пожелали, пришлось поставить во внутреннем дворе.

Сейчас, оглядываясь назад, многие немцы испытывают чувство разочарования: нет больше бесплатного образования, льготного жилья, безопасных улиц. Копаясь в воспоминаниях о жизни в ГДР, они все чаще задаются риторическим вопросом: «А туда ли ты занес нас, ветер перемен?».
Atsakyti
-1

SKAITYTI KOMENTARUS (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų