Baltarusija (ELTA nuotr.)

Baltarusija (ELTA nuotr.)

Baltarusijos energetinis saugumas, be jokių abejonių, yra svarbi sąlyga šios valstybės suverenumo užtikrinimui bei ekonominei ir socialinei plėtrai. Energetika yra fundamentalus bet kurios šalies ekonomikos sektorius, darantis įtaką ne tik jos efektyvumui ir konkurencingumui, bet ir socialiniam šalies klimatui, jos žmonių gyvenimo standartams. Jis taip pat yra svarbus apibrėžiant valstybės vietą tarptautinėje ekonomikoje ir pasaulio politinėje sistemoje.Baltarusijos energetinio sektoriaus plėtra turi problemų: tai ir ribotas savų energijos išteklių kiekis, ir technikos bei įrangos nusidėvėjimas energetikos įmonėse.

Baltarusija bando sukurti reikalingas prielaidas ir rėmus nuolatiniam ir patikimam energijos tiekimui, skirtam nacionalinės ekonomikos plėtrai bei valstybės saugumo ir suverenumo pagrindams. Energetinis saugumas sąlygoja ir Baltarusijos vietą tarptautinėje arenoje. Svarbu pažymėti, kad čia figūruoja ne tik techniniai standartai ir ekonominiai indikatoriai, bet ir šalies gyventojų sąmoningumas bei lūkesčiai. Juk kasdienėje veikloje žmonės naudoja kurą ir energiją kaip įprastas prekes ir paslaugas, besiremdami kainos ir kokybės koreliacija. Tik nutraukus jų tiekimą pajuntama tikroji šių paslaugų vertė. Taip pat egzistuoja pramoninis lygmuo, kuriam svarbios patikimo tiekimo sąlygos ir namų ūkių komfortas dirbant bet kurioje sferoje. Globaliniu lygmeniu pažymėtini senkantys naftos, dujų ir anglių resursai.

REKLAMA

Apskritai priėjimas prie pigių energijos šaltinių tapo labai reikšmingas modernioms ekonomikoms. Tačiau nelygus energijos šaltinių tiekimas tarp šalių privedė prie didžiulio pažeidžiamumo. Grėsmės energetiniam saugumui apima energiją tiekiančių valstybių politinį nestabilumą, manipuliavimą energijos šaltinių tiekimu, konkurenciją dėl energijos šaltinių, pasikėsinimus į tiekimo infrastruktūrą, nelaimes ir gamtines katastrofas. Šaltiniai yra riboti, paskirstymas – nelygus, sąnaudos naftai ir dujoms – augančios. Viena iš svarbiausių grėsmių energetiniam saugumui yra didelis energijos kainų šuolis, kaip nutinka per energetikos krizes dėl oligopolijų, monopolijų, kartelių ir atskirų šalių veiksmų. Grėsmė gali kilti iš vienos energetikos supergalybės – ji gali viena paveikti pasaulio rinkas: manipuliuoti kainomis, sustabdyti ar nutraukti tiekimą. Taip spaudžiama per ekonomines derybas – kaip per Rusijos ir Baltarusijos energetikos ginčą. Pritaikomas ir politinis spaudimas.

O štai pagrindinių energijos resursų vamzdynai nėra vien paprasčiausi prekybos elementai. Jie susiję ir su geopolitikos bei tarptautinio saugumo problemomis. Valstybėms aktualus naftotiekių ir dujotiekių kūrimas ir tiesimas, jų reikšmė šalies interesuose ir veiksmuose. Vamzdynų, perduodančių degią ir sprogią medžiagą, tokią kaip gamtinės dujos ir nafta, saugumu reikia ypač rūpintis. Naftotiekiai, dujotiekiai, naftos perdirbimo įmonės bei elektrinės gali tapti vandalizmo, sabotažo, diversijų ar net teroristinių atakų taikiniais. Karo metu jie tampa karinių atakų taikiniu, nes šių objektų sunaikinimas gali rimtai pakenkti priešo strategijai. Apie šių elementų išsaugojimą kaip valstybės ir/ar piliečių nuosavybės, siekiant neparduoti jų kad ir Rusijai, kaip apie svarbų tikslą kalbama Baltarusijos energetikos ministerijos tinklalapyje.

REKLAMA

Praktiškai įvairiose plotmėse aptariamas Rusijos nepatikimumas energijos šaltinių tiekimo srityje dėl ekonominių ir politinių priežasčių bei dėl jos politinės aplinkos ir klimato. Juk Baltarusijos energijos šaltinių diversifikavimo – jų tiekimo būdų ar maršrutų įvairinimo – galimybės yra daugiau hipotetinės. Nors, pavyzdžiui, Venesuela ir Baltarusija, siekdamos sustiprinti savo energetikos ir prekybos ryšius, per Aleksandro Lukašenkos vizitą Karakase pasiekė nemažai susitarimų. Šalių vadovai žadėjo, kad kartu išgaus ne tik gamtines dujas, bet ir naftą, drauge statys miestus ir kelius. Taip pradedamas energijos šaltinių diversifikavimas ir galima prabilti apie strateginę partnerystę.

Vis daugiau kalbama apie vidaus branduolinės galios sistemos kūrimą ir atominės elektrinės statybą Baltarusijoje. Čia svarbų vaidmenį vaidina socialinė Černobylio sindromo psichologija ir ypač radiacijos baimė. Šis branduolinio reaktoriaus sprogimas tapo didžiausia istorijoje atominės energijos gamybos įmonės katastrofa, dėl jos radiacinis užterštumas apėmė didelę dalį Europos.

Tokie iššūkiai (iš vienos pusės, įplaukų iš tranzito užtikrinimas ir jų vaidmuo ekonomikoje, iš kitos – kad ir potenciali elektrinės grėsmė aplinkai) neatskiriami nuo Baltarusijos energetinio sektoriaus. Vis dėlto šiam sektoriui būtinos reformos. Visų pirma reikia sumažinti priklausomybę nuo energijos šaltinių importo iš Rusijos ir sustiprinti energetinį saugumą. Baltarusija siekia gauti naudos iš strateginio energijos tranzito. Juk ji užima strateginę padėtį tarp Rusijos ir Europos Sąjungos: per Baltarusiją eina tranzito maršrutas energijos šaltinių eksportui iš Rusijos į Europos rinkas.

REKLAMA

Baltarusijos energetinio saugumo pranašumai yra šie: buvimas tranzito valstybe, geografinis artumas su svarbiausia energijos šaltinių tiekėja, dideli medienos resursai, sukurtas pakankamos galios elektros energijos perdavimo tinklas, dujų transportavimo infrastruktūra. Bet egzistuoja ir tokių trūkumų kaip riboti vietiniai energijos resursai, didelė priklausomybė nuo importuojamų energijos šaltinių, didelė priklausomybė nuo Rusijos kaip pagrindinės energijos šaltinių tiekėjos, senstanti energetikos įmonių infrastruktūra, naftos ir dujų saugyklų trūkumas ir silpnas teisinis energetinių klausimų reguliavimas. Susiduriama su tokiomis grėsmėmis kaip energijos šaltinių tiekimo iš Rusijos nutraukimas bei tolesnis vidaus infrastruktūros nykimas. Tačiau atsiranda ir naujų galimybių: daugiau vietinių energijos resursų produkcijos, energijos šaltinių tiekimo būdų ir kelių diversifikavimas, padidėjusios tranzito pajamos, privataus sektoriaus dalyvavimas energetikoje, kai sprendžiami aktualūs klausimai.

Galima teigti, kad Baltarusijos ekonominės nepriklausomybės pagrindas yra energetinis saugumas su patikima inovacijų plėtra. Gamtinės dujos yra pagrindinis resursas, naudojamas ir Baltarusijos elektros pramonės. Šios valstybės energetikos sistema yra labai jautri ir pažeidžiama. Visa šalies ekonomika priklauso nuo energijos šaltinių kainų ir jų tiekimo nutraukimų. Iširus SSRS pigaus kuro tiekimas liovėsi ir Baltarusija susidūrė su energetine krize. Energijos politikoje svarbus finansinis stabilumas, ekonominis efektyvumas, dinamiškumas, palankumas aplinkai, nusimanantis personalas. Tačiau, kaip jau minėta, beveik visiška priklausomybė nuo vienos energijos šaltinių tiekėjos, t. y. Rusijos, yra pagrindinė Baltarusijos energetinio saugumo problema. Sąlyginai Baltarusija gali sustiprinti savo energetinę nepriklausomybę pasitelkdama ekonomines, politines, socialines ir ekologines priemones. Tai energetikos pajamų ir išlaidų planavimas. Neturėtume pamiršti tvirtos politinės valios reikšmės. Ne paskutinėje vietoje yra ir žmogiškasis veiksnys, ir visapusiškos investicijos į aplinkos apsaugą.

REKLAMA

Vis dėlto besispyriojantis Minskas galėjo visai netekti lengvatinės naftos. Juk Maskva ir Minskas 2010 m. pasitiko be susitarimo dėl energijos šaltinių tiekimo. Norint suprasti nesutarimų prigimtį, reikia pažvelgti į visą abipusių santykių, rusiškos naftos pristatymo į Baltarusiją ir per ją istoriją. Per ilgas derybas buvo suderintos naujos naftos žaliavos tiekimo taisyklės. Tuo metu Rusija sutiko su Baltarusijos siūlomomis naftos kainomis, atsižvelgdama į ypatingus santykius su ja. Baltarusija kreipėsi su prašymais atsižvelgti į jos ekonomikos padėtį. 2010 m. pradžioje tarp Rusijos ir Baltarusijos atsirado sunkumų dėl naftos tranzito. Vis dėlto į Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklas tiekiamai naftai sumažinta kaina galioja ir po 2010 m. sausio 1 dienos.

Abi pusės suinteresuotos atkreipti visuomenės dėmesį į save. Patogu vilkinti šį procesą, nors šiame etape reikalo vilkinimas palankesnis Kremliui. O Minskas atrodė neveiklus tik todėl, kad buvo pasimetęs, nežinojo, kokių imtis priemonių. Juk ir prezidentų susitikimai vyksta tada, kai viena iš pusių yra pasirengusi pasistūmėti, o šioje situacijoje tiesiog buvo palaikoma status quo. 2010 m. senieji instrumentai jau nebeveikia. Ne paskutinėje vietoje ir politinis motyvas. Maskva nustojo laikyti Minską savo patikimu partneriu. A. Lukašenka panoro vykdyti nepriklausomą ekonominę politiką ne tik žodžiais, bet ir darbais. Tačiau tokia nepriklausomybė labai brangiai kainuoja ir už ją reikia mokėti.

Kremlius A. Lukašenkai reikalingas kaip ekonominis donoras. O ką Rusija gauna mainais? Jokių dividendų. Kremlius seniai suprato, kokie yra šie santykiai ir prie ko tie sunkumai prives, todėl niekas nedarys ceremonijų. Reikalas ne tiek ekonominės partnerystės patikimumas. Dabar vaizdžiai demonstruojama pasauliui, kad nėra jokios Rusijos vienybės su buvusiomis broliškomis respublikomis. Netgi A. Lukašenka nėra ištikimas sąjungininkas. Energetiniuose santykiuose tarp Rusijos ir Baltarusijos tiesiog vyksta „nulinės sumos“ žaidimas.

REKLAMA

Kaip Baltarusijos ekonomika gyvuoja per šią krizę? Labai sunkiai. Ir didele dalimi dėl Rusijos. Rusijos rinka buvo pagrindinė Baltarusijos eksporto kryptis. Dabar Baltarusijos ekonomika duobėje. Krintant naftos kainoms tam tikra prasme prasidėtų uraganas.

O štai tarp Lietuvos, Rusijos ir Baltarusijos vyksta energetiniai žaidimai. Ar nebuvo beprasmiška uždaryti Ignalinos atominę elektrinę? Briuselio reikalavimai ją uždaryti buvo pilni nežinomybės dėl energetinės šalies ateities.

Net pasigirdo kalbų, kad valstybė iš viso neturės elektros energijos. Be to, visas kortas sumaišo kaimynių – Rusijos ir Baltarusijos – sprendimai prie Lietuvos sienos statyti savo atomines elektrines. Lietuva tikėjosi parduoti elektros energiją Kaliningrado sričiai ir Baltarusijai, kaip tai darė iki šiol. Dėl Ignalinos elektrinės uždarymo jau viskas įvykdyta.

Kita vertus, Vakarų šalys įdėjo milijonus, kad sustiprintų Ignalinos atominės elektrinės saugumą. Ji tapo viena saugiausių regione. Netgi Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) ją pripažino saugia ir nekeliančia grėsmės. Gali būti, kad Briuselis remiasi ne realiomis grėsmėmis, o iracionaliomis baimėmis.

Ar Briuselis padeda Rusijai užvaldyti Lietuvą? Juk Ignalinos atominė elektrinė – pagrindinis Lietuvos energetinės nepriklausomybės garantas. Taigi Briuselio reikalavimas uždaryti ją yra pagalba Rusijai. Lietuva pateko į Maskvos energetinius spąstus ir skolų kilpą. Reikės daugiau pirkti ne tik elektros energijos, bet ir dujų.

Juk Lietuva – energetinė sala. Nepaisant šešerių metų narystės ES, visas Baltijos regionas yra energetinė sala. Baltijos šalys ir ypač Lietuva turi daugiau mokėti už energijos išteklius, ypač dujas, negu kitos Europos valstybės.

Taip yra dėl to, kad mes, kaip pabrėžia ir Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, vis dar esame energetinėje izoliacijoje ir priklausome nuo vieno tiekimo šaltinio. Dėl Rusijos ir Baltarusijos planų Lietuva, siekdama statyti savo elektrinę, atsidūrė komiškoje situacijoje. Gali atsitikti taip, kad niekas nebepirks elektros energijos iš naujosios Lietuvos atominės elektrinės. Kam Kaliningrado sričiai ją pirkti, jeigu ji turės savo? Tą patį galima pasakyti ir apie Baltarusiją.

siaulius
2010-08-29 01:35:01
kai apsipyko su Rusija tada pradejo galvoti apie energetine nepriklausomybe..
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Joo 2010-08-30 10:01:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
būtina vėl pasiekti,kad prieš keletą mėnesių sustabdyta Ignalinos AE vėl pradėtų normaliai funkcionuoti.Tai būtų tikras išeities taškas dabartinėje Lietuvos energetikų lošiamoje partijoje dėl nepriklausomos energetikos .Svarbiausias privalumas- Lietuva gautų pakankamai laiko sukaupti reikalingus išteklius tolimesniems sprendimams ,o šalies vartotojai išsilaisvintų iš energetikų diktuojamų kainų šantažo .Tereikia kietesnių politinių sprendimų ,o didelių pinigų tam tikrai neprireiktų - tai irgi didelis koziris siaučiant dabartinei finansinei krizei,kurios galo kol kas tikrai nesimato.   ATSAKYTI
Cikagietis 2010-08-29 03:22:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
0

Stop rusu kgbist lizdo BNS/ELTA/kremlin provokacijas!

Kuo cia deta Belarus bei EU ir NATO Lietuva?

Niekuo!
-nes tai dvi, tarpusavyje nesuderinamos politines sistemos,

-tik Lietuva, Latvija, Estija dar yra prievarta "prijungta" ir mus smaugia 1940-2010 kremlin kgb chuntos energetine kilpa.


Primenu, Lenkija yra UCTE energetines sistenos dalis.
Todel Kremlin vadeivos susitare su Lenkijos kgbistais,

ir 2010 balandzio 10 diena,
Smolensk krumuose,
nuzude vakarietiskos Lenkijos Vyriausybe,

nes Lenkija priesinosi putkinrusijos invazijai i Europa.

* o kremlin vadeivos tikejosi per Lenkijos, Lietuvs laidus isibrauti i UCTE energetine sistema.....


Taigi:

-Kodel Europos Sajungos Lietuvos pilieciui brukama absoliuciai svetima tema?!
O gi tai , kad kgbbizuota Lietuvos spauda mus rusina, vercia antiVakarieciaus ir homosovietikais!


Siulau is Amerikos muzieju pasiskolinti elekros kede,
- kurioje 1957 metais buvo patupdyti ir nustipo Amerikos atomines bombos paslaptis pavoge rusu kgb shnipai Julius ir Ethel Rosenberg,

- si kede labai pasitarnautu BNS/ELTA/kremlin/"geopalycika" raseivoms ir sis komunist/kgbist meslas liautusi!Belarus yra Kirilica,
kgbistines diktaturos,
putkinrusijos energetines bei karines sistemos dalis
- ir neturi jokiu galimybiu is ju istrukus..


O Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Suomija, Svedija esame kaimynai,

nes mus siea Vakaru vertybes,
Lotynu abecele,
EU,
NATO,
Schengen naryste.

Stai kodel Lietuva privalo isijungti i Europos Sajungos

*saugumo,
*energetine,
* finansine,
*informacine,
*svietimo,
*intelektualine,
*meno,
*dailes,
* teatro,
*vakaru gyvensenos,
-*antikomunizmo erdve!

t.y. mums butina visais lygiais atsisakyti 1940-2010 m rusu okupacijos suzalojimu.Sis EU ir NATO Lietuvoje intervencinis "kremlin geopalycika" straipsnis apie kazkokios Belarus energetini sauguma yra tustybe uzmaskuojanti migla.

*Baltarusijai butina atsijungti nuo putkinrusijos kgbistinio smauglio, nuo elektro energetines mafijines sistemos....

Atsijungus - butina prie kazko prisijungti..

O Europos Sajungai Belarus energetika nereikalinga,
- nes tai pavojinga- bus kartu integruojama ir Vakarams priesiska kgbistine/ politine sistema.T.y. siuo metu Belarus anksti kalbeti apie energetini sauguma,
- nes Belarus kgbistai valdo Belarusija,
- kaip kaip ir putkinrusijos kgbistai valdo Putkinstana bei dirba kartu..Suprantama, EU ir NATO Lietuvos pilieciui labiau noretusi zinoti apie Lietuvos energetini sauguma!

Suprantu, kad Lietuvos energetikos Ministerija, noredama Lietuva islaisvinti is rusu okupantu kilpos, daug ko negali viesai sakyti...

O vis delto:

-kada bus Baltijos energetinis ziedas?
-kada bus Lietuvos, Latvijos, Estijos elektrines jungtys su NORDEK, UCTE?

- kada Lietuvos energetika atsijungs nuo 1940-2010 rusu okupantu primestos energetines kilpos?

-kada Lietuvos energetika bus **tiesiogiai ijungta i UCTE sistema ir dirbs Vakaru energetines sistemos sinchoriniu daznumu?

Kodel rekonstruojama Jurbarkas -kaliningrad 400 kV elektros tiekimo linija, kuri praeina pro pat Neman, kur burliokai nori statyti atomine elektrine?

**Ir naivuoliui aikku, kad rusai nori per Lietuvos laidus isibrauti i UCTE sistema


Jei "kremlin geoplycika" to nezino,
* ji gali nesivarginti ir liautis rusinusi, resovietizavusi EU ir NATO Lietuva, nes ne ten iesko atsakymu.

Gal EU energetikos Komisaras Guenter Oettinger daugiau zinotu?
.   ATSAKYTI
siaulius 2010-08-29 01:35:01
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kai apsipyko su Rusija tada pradejo galvoti apie energetine nepriklausomybe..   ATSAKYTI

Top Video

„Pasikalbėkim #IŠNAMŲ“ su Zuokiene apie savanorystę COVID-19 židinyje ir nemalonų vyro akibrokštą
DABAR RODOMA
„Pasikalbėkim #IŠNAMŲ“ su Zuokiene apie savanorystę COVID-19 židinyje ir nemalonų vyro akibrokštą
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Nausėda gimtadienį sutiko Nidoje, keturių žvaigždučių viešbutyje
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Lietuvoje savaitgalį – susirgimų koronavirusu šuolis
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Egzaminai prasidės birželio 22 d.: aiškėja tvarka, kaip jie vyks
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Koronaviruso židiniai plečiasi globos namuose: sergančiųjų daugėja Antaviliuose, Širvintose
DABAR RODOMA
Vilniaus centre užpultas Anušauskas su žmona: ieško kaltininko
DABAR RODOMA
Gero vakaro šou. Sesutės Emilija ir Martyna pasakė, kuo užsiima jų tėtis
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Mįslingas trenerio nužudymas: kūną paslėpė taip, kad nesuuodė net tarnybiniai šunys
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Kaimynė gyvenimą pavertė tikru pragaru: nufilmavo, kas vyksta rytą vakarą
DABAR RODOMA
Per Vyriausybės posėdį užsirūkusiam finansų ministrui – Skvernelio prašymas
REKLAMA
Donaldas Trumpas (nuotr. Scanpix)
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį uždraudė keliones iš Brazilijoje, kuri tapo nauju koronavirusinės infekcijos COVID-19 pandemijos epicentru, informavo Baltieji ...
Koronavirusas (nuotr. SCANPIX)
Per pastarąją parą pasaulyje užfiksuota daugiau kaip 101 tūkst. naujų užsikrėtimo koronavirusu SARS-CoV-2 atvejų, jų skaičius viršijo 5,2 mln., pranešė Pasaulio sveikatos ...
Bankomatas (nuotr. stop kadras)
Socialiniame tinkle twitter vartotojas pasidalijo neįprastu vaizdeliu. Jame užfiksuota, kaip iš bankomato kyšo gyvatė. Incidentas nufilmuotas Indijoje. Įraše matyti, kaip ...
Katė (nuotr. stop kadras)
Palengvėjus karantinui žmonės grįžta į Bankoko gatve, o taip pat ir katės į darbą. Jų pagrindinis darbas kačių kavinėje „Caturday“ – gulėti, leisti glostyti tave ir valgyti. ...
Koronavirusas (nuotr. SCANPIX)
Europoje užregistruota daugiau nei du milijonai koronaviruso atvejų, tačiau tai jau visai nė motais europiečiams. Gražūs savaitgalio orai žmones privertė išeiti į lauką ir ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų