Vyriausybės planas: siūlys keisti išmokų tėvams tvarką ir tobulinti apsaugą nuo smurto

Vyriausybė trečiadienį svarstys Seimo pavasario sesijos darbų programą. Ingridos Šimonytės vadovaujamas ministrų kabinetas planuoja teikti siūlymus Seimui dėl išmokų, atlyginimų, pokyčiai planuojami ir teisingumo srityje bei kovojant su klimato krize.

Vyriausybė siūlys Seimui svarstyti 113 teisės aktų projektų paketų, iš kurių 50 jau pateikti, o dar 63 planuojama registruoti vėliau. Planą Vyriausybė patvirtinti planuoja trečiadienį vyksiančiame posėdyje.

Naujienų portalas tv3.lt pateikia svarbiausius Vyriausybės siūlymus Seimo pavasario sesijai.

Keis politikų atlyginimo bazinį dydį, leis pensijų fondams investuoti į NT

Vyriausybė planuoja nuo rugsėjo 1 d. pakeisti švietimo pagalbos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas.

Planuojama patvirtinti naują valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimo bazinį dydį, kuris įsigaliotų nuo 2022 m.

Taip pat bus norima nustatyti mokesčių mokėtojams pareigą nuolat teikti atsiskaitymų už parduodamas prekes ir suteikiamas paslaugas duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai, sudaryti prielaidas duomenis teikti ir naudoti elektroninėje erdvėje.

Vyriausybė imsis ir priemonių, kurios prisidėtų prie per didelės koncentracijos šalies bankų sektoriuje mažinimo.

Be to, bus siekiama išplėsti galimybes pensijų fondams tiesiogiai investuoti ir į kitus investavimo objektus, nei šiuo metu nustatyta, pavyzdžiui, į akcijas, obligacijas, nekilnojamąjį turtą. Taip būtų sudarytos galimybės pensijų fondams daugiau investuoti į vietinę ekonomiką, nukreipiant dalį pensijų fonduose sukauptų lėšų į vietinį verslą.

Išmokų pokyčiai ir „statybininkų kortelės“

Taip pat Vyriausybė ketina nustatyti, kad asmenims, kuriems motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos sumažėjo dėl to, kad šie karantino laikotarpiu buvo prastovose, minėtos išmokos būtų apskaičiuojamos iš laikotarpio, buvusio iki karantino paskelbimo. Ši tvarka taip pat bus taikoma ir savarankiškai dirbantiems, kurių  veikla ir pajamos sumažėjo dėl karantino.

REKLAMA

Pavasarį planuojama peržiūrėti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje sistemą iš esmės ir tobulinti smurto artimoje aplinkoje prevenciją, įtvirtinti naujas apsaugos priemones, pavyzdžiui, apsaugos nuo smurto orderį.

Pokyčiai laukia ir statybininkų. Valdžia ketina sukurti vadinamąją „statybininkų kortelę“.

Užsieniečiai paprasčiau gaus leidimą gyventi Lietuvoje

Ekonomikos ir inovacijų ministerija sieks palengvinti gyvenimą investuotojams. Planuojama įtvirtinti naują leidimo laikinai gyventi Lietuvoje tvarką, kai investuotojas Lietuvoje vykdo naujas investicijas ir kuria naujas darbo vietas, į kurias perkelia ir savo ar savo įmonių grupės darbuotojus iš trečiųjų šalių.

Pagal naują tvarką, dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo galės kreiptis visi perkeliami įmonės ar įmonių grupės darbuotojai. Užsieniečiui nereikės gauti leidimo dirbti ir jo kvalifikacijos ar darbo patirties atitikties nevertins valstybės institucijos. Leidimas laikinai gyventi šeimos nariui numatoma išduoti tokiam pačiam laikotarpiui kaip ir užsieniečiui, atvykstančiam dirbti.

Taip pat planuojama nustatyti, kad visų šalyje registruojamų juridinių asmenų pavadinimai galėtų būti sudaromi užsienio kalba lotynų kalbos abėcėlės raidėmis.

Imsis reabilitacijos ir rūkančių nepilnamečių

Pokyčiai laukia ir Sveikatos sistemos. Vyriausybė planuoja nustatyti, kad medicininės reabilitacijos paslaugos būtų apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis visiems apdraustiesiems, neišskiriant atskirų socialinių grupių, ir teikiamos priklausomai nuo pacientų biopsichosocialinių funkcijų sutrikimo ar ligos laipsnio sunkumo.

Valdžia taip pat planuoja užkirsti kelią piktnaudžiavimo atvejams, kai neapdorotas tabakas panaudojamas nelegaliai tabako gaminių gamybai.

Valdžia planuoja reglamentuoti nikotino neturinčių el. cigarečių ir jų pildyklių sudėties ir kokybės bendruosius reikalavimus; numatyti draudimą parduoti asmenims iki 18 metų įrenginius, skirtus vartoti tabako gaminius ir susijusius gaminius.

REKLAMA

Vyriausybės planuose ir siekis, kad Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšos negali būti perduodamos į valstybės biudžetą ir kad per metus nepanaudotos fondo lėšos lieka fondo sąskaitoje ir naudojamos kitais metais.

Sveikatos apsaugos ministerija siekia ir papildyti Valstybinei ligonių kasai deleguotas funkcijas – asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas, kai valstybės biudžeto asignavimai šioms paslaugoms skiriami esant ekstremalios situacijos ir karantino aplinkybėms. Atskirti valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtas lėšas nuo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto

Ant stalo – tautinių mažumų įstatymas ir kai kurių veikų dekriminalizavimas

Pavasarį planuojama teikti Tautinių mažumų įstatymo projektą, kuriuo būtų siekiama nustatyti tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teises ir pareigas, valstybės įsipareigojimus sudaryti sąlygas išlaikyti ir puoselėti tautinių mažumų papročius, kultūrinį ir kalbinį identitetą.

Valdžia planuoja pakeisti užstato skyrimo teisinį reglamentavimą, kuris suteiktų platesnes galimybes taikyti užstatą ir mažintų suėmimų skaičių.

Vyriausybė sieks padidinti baudžiamąją atsakomybę už šnipinėjimą, taip pat už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Valdžia taip pat planuoja numatyti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės už šias nusikalstamas veikas, jei asmuo iki jo pripažinimo įtariamuoju savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijoms ir suteikė svarbios informacijos apie užsienio valstybių vykdomą veiklą.

Valdžia planuoja ir proporcingą baudžiamąją atsakomybę už mažiau pavojingas nusikalstamas veikas, įskaitant tam tikrų nusikalstamų veikų dekriminalizavimą.

Planuojama įtvirtinti galimybę notarinius veiksmus atlikti nuotoliniu būdu.

Taip pat norima sudaryti sąlygas Europos Sąjungos piliečiams tapti politinių partijų steigėjais Lietuvoje. Siūloma nustatyti, kad steigėjais turėtų galimybę būti ES piliečiai, pragyvenę Lietuvoje 6 mėnesius.

REKLAMA

Kovos su klimato krize

Vyriausybė taip pat žada įgyvendinti Konstitucinio Teismo nutarimą ir patobulinti Klimato kaitos programos lėšų skirstymą planuojant priemones trijų metų plane.

Valdžia rengiasi nustatyti kriterijus, pagal kuriuos transporto priemonės būtų pripažįstamos eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis, kitaip tariant, atliekomis. Pasak Aplinkos ministerijos, tai padėtų institucijoms pagal kompetenciją užtikrinti tinkamą tokių atliekų tvarkymą Lietuvoje ir stiprinti tokių transporto priemonių įvežimo iš kitų šalių kontrolę.

Vyriausybė taip pat planuoja teikti teisės aktus, kurie padėtų Lietuvai įvykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus klimato susitarimą. Jie leistų iki 2030 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

Planuojama sukurti ilgalaikę Lietuvos klimato kaitos valdymo politikos viziją, taip pat nustatyti 2021–2030 m. laikotarpio išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kvotas.

Planuojama perduoti gyvūnų augintinių gerovės klausimus Aplinkos ministerijai.

Žadama sukurti efektyvesnę komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų apmokestinimo sistemą, detaliai reglamentuojant komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kainos nustatymo, paskirstymo ir atskaitomybės tvarką. Pasak valdžios atstovų, šiuo metu komunalinių atliekų tvarkymo paslauga yra vienintelė viešoji paslauga, kurios kainodara nereguliuojama bei nevykdoma priežiūra. Taip pat iki šiol nereglamentuota ir pagrįsta tik sutartiniais santykiais atliekų deginimo kainodara.

Pokyčiai kariams ir kompensacijos branduolinės nelaimės atveju

Planuojama užtikrinti didesnes garantijas Lietuvos ir kaimyninių valstybių gyventojams dėl kompensavimo už patirtą žalą branduolinės avarijos metu neatsižvelgiant, kur branduolinė avarija įvyko.

Planuojami pokyčiai ir krašto apsaugoje. Krašto apsaugos ministerija siūlo į tarnybos vietas važiuojantiems kariams didinti apmokamą atstumą nuo 120 iki 200 kilometrų, taip pat nuo 6 iki 8 centų padidinti tarifą kurui už kilometrą.

REKLAMA

Taip pat siūloma didinti ir nuompinigius, priartinant prie rinkos sąlygų ir pagal savivaldybes – nuo 120-280 iki 228-440 eurų, pridedant 15 proc. už vieną šeimos narį ir po 5 proc. už kitus šeimos narius.

Be kita ko, ministerija siūlo ir naikinti apribojimą, kuriuo nekilnojamąjį turtą per pastaruosius kelerius metus pardavę kariai negalėjo pretenduoti į kelionpinigius ir nuompinigius.

Planuojama ir numatyti ginkluotųjų pajėgų drausminės atsakomybės taikymą karo padėties metu – supaprastinti drausminės atsakomybės taikymo ginkluotųjų pajėgų nariams procedūras, numatyti ginkluotųjų pajėgų nariams taikomas drausminių nuobaudų rūšis, jų galiojimo terminus.

Gerins diplomatinės tarnybos prestižą, žurnalistų darbo sąlygas

Užsienio reikalų ministerija (URM) planuoja stiprinti diplomatinę tarnybą, didinti jos efektyvumą, lankstumą ir patrauklumą, spręsti praktikoje kylančias problemas.

Valdžia taip pat planuoja numatyti galimybę URM, kai dėl ekstremalios ar krizinės situacijos užsienio valstybėje kyla pavojus toje valstybėje esančių Lietuvos piliečių sveikatai ar gyvybei, gauti iš mobiliojo ryšio operatorių duomenis apie toje valstybėje ar jos teritorijose esančių jų abonentų skaičių ir siųsti per operatorius tiems abonentams ministerijos informacinius pranešimus trumposiomis žinutėmis.

Pokyčius Vyriausybė žada ir žurnalistams. Po to, kai Sauliaus Skvernelio Vyriausybė apribojo priėjimą prie Registrų centro duomenų, I. Šimonytės kabinetas žada užtikrinti prieigos sąlygas žurnalistams prie jų profesinei veiklai svarbiausių duomenų valstybės informaciniuose ištekliuose: sudaryti sąlygas žurnalistams laisvai ir nevaržomai viešojo intereso tikslais gauti duomenis iš registrų ir valstybės informacinių sistemų


Rašyti komentarą...
V
Valio gerovei
2021-02-24 12:45:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
Ir nė žodžio apie mažiausiai uždirbančius.Svarbu pasirūpins vėl savimi politikais ir užsieniečiais.O likusiems rūnkeliams bus tik nauji mokesčiai.
Atsakyti
-1

Šiukšlė
2021-02-24 13:02:09
Pranešti apie netinkamą komentarą
Mokesčiai dėl šiukšlių,kai šiukšlina negyvenami,netinkami gyventi namai,o ne žmonės
Atsakyti
0

E
Egis
2021-02-24 13:11:19
Pranešti apie netinkamą komentarą
Kažkokia utopija
Atsakyti
0

SKAITYTI KOMENTARUS (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų