Tautininkų sąjunga: iš TS-LKD traukiasi ne tik tautininkai, bet ir dalis konservatorių

Publikuota 2011.07.16 13:59

Agrastas Guzberis 2011-07-16 18:04:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Jo...Pikasas jau su savimi šnekasi. O tolkas koks? Su šūdvalstybe ir jos pareigūnais net austrai nesiskaito. Kolegos iš ES. Nesiskaito ir visokie pasienio merai, pasieniečių vadukai. Kontrabanda plaukia. Pasienio žvalgė po teismus tampoma, kam pamatė kontrabandininkus. Mokesčių niekas nebemoka. Sugriuvo pseudovalstybėlė, neverti litofcai jos turėt. Patriotus ant rankos pirštų galima suskaičiuot.   ATSAKYTI
Pikasas2 2011-07-16 16:18:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kai kas bando G.Songailai ir jo aplinkai taikyti perteklinį nacionalizmą. Tai, manau, tik šydas visiškai kitokiems tikslams pridengti. Lietuvoje tokių partijėlių prikepta į valias. Visos jos po savo uždavinuką gauna ir vykdo, kol būna paryškintos ar beviltiškai nusilpsta. Tad užsakovams tampa nebereikalingos. Tikri tautininkai, kurie savo visenu iš tikslų laiko patriotizmą ir meilę savo Tėvynei, TS LKD partijos nepaliks. Paliks tie, kuriems ten ne vieta, nes savo juodą darbą kaip mokėjo taip jau ir atliko. Tautininkų frakcija TS LKD partijoje turi išspręsti vieną sudėtingą savo partijos problemą. Jei jie tikrai yra ta partija, kuri bando tęsti ankstesnes Lietuvos tautininkų tradicijas, tai , manau, jiems būtinai teks išsiaiškinti viską apie Gintaro Songailos asmenybę ir jo tikslus.

Kad G.Songaila bus pašalintas arba pats pasitrauks iš TS LKD buvo praktiškai aišku dar tada, kai tautininkai susijungė su TS. Dabar jis jau pakankamai išsiryškino, savo užduoties galimybes gal jau išsėmė, tad dabar lieka tik vienas klausimas - ar jis pajėgs su savimi nusitempti tą partinių būrelį, kuriam G.Songaila vadovavo. Kad labai stengsis tą padaryti, tai ir dramliukui būtų aišku, tačiau ar pavyks priklausys ir nuo to, kiek toje grupėje tikrų tautininkų ir kiek tik imituojančių tautinį radikalumą pagal kokį nors užsakymą iš šalies.

G.Songaila, manau yra tik sraigtelis didžiojoje politikoje, kuris sukasi dėl kitų krumpliaračių ir tepamas nelabai žinomais tepalais. Verta susivokti, kokiame jis "traktoriuje" įtaisytas. Gal "Stalinece"? Norisi tikėti, kad kiti, į TS gretas įsilieję tautininkai, neturi praeities šešėlių ir tikrai Lietuvos laisvę supranta tik per pabrėžtiną tautiškumą. Toks požiūris yra visai galimas, tačiau pilietiškumas ir patriotiškumas bendra prasme, mano nuomone, visada turi būti netgi aukščiau."
   ATSAKYTI
Pikasas 2011-07-16 16:16:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
A.Anušauskas gan taikliai sudėlioja teisinius akcentus. Net nemaniau, kad G.Songaila taip menkai išpusęs šioje srityje. Bet tai tik jo paties problema. Nieko naujo G.Songailos paverkšlenimuose nemačiau. Jau anksčiau situaciją komentavau taip:

"Vis labiau aiškėja, kad ta, vadinama tautininkų "konferencija" neatitiko teisinių reikalavimų. Jei taip, tai ir jos sprendimai neturi teisinės galios. Jei pažvelgti teisiškai, tai tautininkų partijos Lietuvoje šiuo metu nėra. Yra tautininkų frakcija TS LKD partijoje. Tie asmenys, kurie buvo pašalinti iš partijos ar jų veikla buvo sustabdyta neturėjo teisės balsuoti tokioje "konferencijoje". Turiu nuojautą, kad padaryta ir kitų TS LKD statuto pažeidimų. Tam, kad išrinkti tautininkų frakcijos narius į konferencija, būtų tekę sušaukti frakcijos narių susirinkimus visose TS LKD sueigose ar skyriuose. To, kiek žinau, nebuvo padaryta. Iš neteisinių veiksmų negali atsirasti teisiniai veiksmai. Tad nežiūrint to sukelto šurmulio visiškai neaišku ar "konferencijos" sprendimai padarys didelę įtaką TS LKD nariams, priklausantiems tautininkų frakcijai. Kaip ir neaišku ar daug jų apskritai panorės traukti iš purvinos duobės gerokai prisidirbusį savo pirmininką G.Songailą."

Beje, tokie vadimoje "konferencijoje" bet kokiu atveju balsuoti G.Songaila neturėjo teisės, nes jis buvo pašalintas iš TS LKD partijos ir tuo pačiu tautininkų frakcijai nebepriklausė.
Priminsiu ir kitas nesenas Pikasiuko mintis:

"Ankstesni Pikasiuko tautininkų partijos vertinimai dar kartą pasitvirtino. Ypač akivaizdūs buvo šios partijos pirmininkų Rimanto Smetonos ir dabartinio Gintaro Songailos trukdantys pažangai veiksmai. Nesuvokti situacijos galėjo tik tie eiliniai partijos nariai, kurie nenorėjo jos suvokti. Nuojauta, kad G.Songaila vienu ar kitu keliu atsidurs pas paksoidus nepranyksta. Tačiau, kol kas G.Songaila turi kitų užduočių ir kol partijoje vyksta toks skilimas, jis vis dar bus senoje veiklos vietoje. Kokiu santykiu vyks tautininkų partijos skilims? - kol kas galima tik spėlioti. Tai, kad balsavusių prieš atsiskyrimą buvo tik ketvirtadalis dar nieko daug nereiškia. Konferencijos atstovai galėjo būti parinkti spaudžiant G.Songailai ar jo artimai aplinkai. Tie tautininkai, kurie konferescijoje nedalyvo, galės apsispręsti savarankiškai. Manau, kad bus įvairių variantų.

Tai kas pagaliau įvyko tokio, dėl ko TS LKD vertėtų nerimauti? Nematau jokios didesnės problemos. Tie kurie pasitrauks ir kurs su G.Songaila naują partiją, leis rinkėjams suprasti, kokį sprendimą jie priėmė. Tokių TS LKD partijai gailėtis, manau, netgi neverta. Beje, naujai partijai sukurti steigiamajame susirinkime turi asmeniškai dalyvauti ne mažiau kaip 1000 steigėjų. Sukrapštyti tokį skaičių rėmėjų, norinčiu dirbti kontraversiško, jei ne odiozinio G.Songailos komandoje ir jo kurpiamame politiniame darinyje gali tiek net neatsirasti. Matysim..."
   ATSAKYTI
REKLAMA
Į viršų