Rašyti komentarą...
Sveikinimai tuometinės LTSR milicininkams, kolūkiečiams ir Kauno, Panevėžio, kitų lietuviškų miestų gyventojams, lietuviškų įmonių vadovams, davusiems transportą vykti į Vilnių, tikriems Vilniečiams-lietuviams! Prieš 23 metus tokiu paros laiku mes dar laukėme autobuso (nebūtinai iš "Silvos"), kad parvežtų namo.
@Vidmantas - oi... suklydome su klaviatūra... tai buvo prieš 32 metus! Žiūrėjome - kaip atvažiuoja autobusai parvežti į Kauną ir atveža kitų žmonių.
@Vidmantas ...Kauno dieną keitė Panevėžio diena...
Girdėjau - kaip kai-kurie sugeba iškraipyti tiesą apie minias, besibūriuojančias prie LRS... Visiškai nepaminimas gerb. Misiukonis, atsisakęs daryti tvarką TSRS VRM nurodymu. Pamirštamos Vilniaus žmonių, Vilniaus kompartijos ir Makutinovičiaus grupuotės, atskilusios nuo Misiukonio ir Brazausko... Vilniečiai patys - nebūtų apsigynę tikrai! Pučiasi ir meluoja, niekima tikrąją didžiąją Lietuvą, Vilniaus provincialai... Prigalvojama be jokių aiškių įrodymų apie "perrengtus KGB agentus". Buvo agentai - bet jie nepakluso TSRS kaip ir gerb. Misiukonis! Asmeniškai mačiau po kauniečių minią šmirinėjančius Makutinovičiaus miliciją - kai-kurie užsidėjinėjo ir nusiėminėjo tiems laikams dar nematytas aktorines klouniškas veido kaukes. Matyt jie nebematė šansų pritraukti savo pusėn žmonių. O mes susikaupę stebėjome - ar nesirodo JEDINSTVININKAI - darbininkai iš Vilniaus fabrikų. Nepasirodė...
@Vidmantas - nemaloniausi turbūt ne patys vilniečiai, bet tie suvažiavę į Vilnių ir besistengiantys būti gerais Vilniaus mylėtojais...
@Vidmantas - beje - vilniečiai... Tikrai neramu buvo apie LRS nuo 4 iki 7 valandų ryto. Vietiniai turbūt būdavo nuėję miegot, o prie AT-LRS durų besibūriuodavo keli šimtai "Seimo saugotojų"... Turbūt daugiausiai žmonės iš kitų miestų, laukiantys autobusų, kad pakeistų pamainas. Va tada ir galėjo įsiveržti desantininkai be didesnių problemų, jei tikrai būtų norėję... Gal dienos-vakaro metu apie AT susirinkdavo daugiausiai vilniečiai, reikia pripažint... bet ne 3-7 valandomis ryto...
@Vidmantas - ...beje. Į Vilnių buvo vežami(?) ar važiuojantys milicininkai ir įgaliotiniai iš įvairių Lietuvos regionų... turbūt atsvara Makutinovičiaus chebrai? Gal derinant su "miestų dienomis"? Tai gal šituos kai-kurie "patriotai" norėtų vadinti "perrengtais KGB darbuotojais"?

Skaitomiausios naujienos
Į viršų