Rašyti komentarą...
Lukašenka valdo Siriją, Iraką, gal ir islamistus, pabėgėlius ir visas kitas gaivalines nelaimes, perdedat, rado atpirkimo ožį.Prezidentų prezidentas, o dar kaltinat.Pas save tvarką įsiveskim,savo žmonėmis pasirūpinkim.
Į viršų