Rašyti komentarą...
Dar jaunas buvau , kolchoznikas Biržų rajono J. Biliūno kolūkyje, netoli Vabalninko.Pamenu didžilį mitingą, kur kalbėjo Sniečkus, nes Lietuvoje baigta elektrifikacija.Tik apsileidėlis gali neturėti elektros, o jei kalti biurokratai, kam jie laikomi?
Neprigulnos Lietuvos biourokratai sugalvos kliūtis ,kaip neįvesti elektros net padedant ES atokiose kaimo sodybose. Pinigų mokėjimas už popierių padarymą nepakeliama našta ubagaujančiam kaimiečiui. Gėda kalbėti.
Į viršų