Rašyti komentarą...
Lietuva nemyli Juozaicio :(
Išdavei Lietuvą komunistams (AMB)tai dabar geriau patylėtum,
Buvai brudas ir mirsi tokiu brudu, ką girdėjom šiandien radijo laidoje.
Būtų atkritę kovo 11-os signatarai, ir būtų prikritę vasario 7-os signatarų.
Jūs teisus, bet juk dauguma žmonių neatsimena (nenori atsimint?), kad būtent dėl šios Juozaičio _IŠDAVYSTĖS_ ir parsidavimo ir savo kanditatūros atsiėmimo AMB naudai- turime tokią Lietuvą- išvogtą, nuniokotą, visiškai korumpuotą, sunaikinta moralė ir _priverstinai_ iš šalies išvaryti 700.000 žmonių (didesnioji dalis- jaunimas ir kasmet vis jaunėjanti emigracija) :(

Ką darysite šį rudenį- kai eisite prie Rinkimų URNŲ- ar rinksite AMB komunistus- LDDP'istus? Ar pasiduosite jų propogandai?
klausias visiems dalyvavusiems spaudos konferncijoje ---- kodėl taip ilgai buvo tylima apie Kovo 11,kai tuo tarpu tikras Lietuvos patrijotas rašė:"L.Dambrauskas. Kovo 11-osios tragizmas
Daug kas susimąsto, ar Kovo 11-osios Aktas nėra visuomenės apgaulės aktas. Manau, kad to akto galėjome išvengti, jeigu būtume suteikę juridinę teisę 1990metų vasario 7d. Aukščiausios Tarybos nutarimui dėl neteisėto Lietuvos įjungimo į TSRS 1940 metų birželio-liepos mėnesiais. Būtų buvęs milžiniškas ekonominis efektas, nes Kovo 11-osios Aktas tapo pasipelnymo ir spekuliacijos aktu. Būtų atkritę vadinamieji signatarai su savo „nuopelnais“ ir privilegijomis
.......“ Likimo ironija – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo patikėtas tarybinių laikų išugdyto mentaliteto veikėjams, kurie, neturėdami nė mažiausio supratimo , kas yra demokratija ir piliečių teisės, pereidami iš autoritarinio režimo sampratų prie demokratinių , paprasčiausiai pačią demokratiją suvulgarino, pagal reikalą ir naudą ją sutapatindami su anarchija
Visų mūsų nelaimė, kad Kovo 11 -sios Aktą pasirašė ne tie, kurie buvo pasiryžę krauju jį ginti ir gynė, o tarybiniais metais išugdyti, išauklėti, puikiai įsisavinę homo sovieticus visas „proletariato“ diktatūros ekonomines, socialines, demagogines įmantrybes. Socializmo griovėjais tapo tie, kurie daugiausia naudos iš to turėjo ..“
........ Žodžiu, pirmasis pagrindinis Kovo 11-osios Akto „nuopelnas“ Lietuvos valstybingumui buvo to valstybingumo pavertimas melžiama karve ir suteikimas įvairaus plauko politiniams spekuliantams signataro pažymėjimo, suteikiančio išskirtines teises tą karvę melžti"

Vasario 16-a buvo istorinė klaida.
jei butume prie lenkijos tikrai geriau gyventume o ne is 315 pasijuokimas
Atradimas: vanduo yra šlapias
Atradimas: vanduo yra šlapias
O ar kas neigia tokią Vasario 16 svarbą, kokią ją pateikia autorius, beje ir dar daug kitų iki jo (nekaltinu plagiatu, bet primena vieną literatūrinį pasipiktinimą, kad niekas nenori pastebėti, jog vanduo yra šlapias)? Tik dar nepajutau, kad Kovo 11 užgožtų Vasario 16. Negi neaišku, kad amžininkų šventę reikia skirti nuo istorinių švenčių, kokia yra Vasario 16?
Jau šitas sutrauka galėtų ir neburbuliuoti. Juk tik jo dėka Brazauskas pralindo į seimą, kai Juozaitis Antakalnio apygardoje atsiėmė savo kandidatūrą, atlaisvindamas kelią. Rezultatą dabar matome, kai komunistai didžiąją laiko dalį valdžioje.
Į viršų