Pirmieji nepriklausomybės metai kaimo žmonėms buvo audringi ir kupini nežinios. Griuvo viskas, prie ko jie buvo pratę: kolūkiai, santvarka, nyko santaupos, o dažnam ir tikėjimas teisingumu. Kolūkių griūtis, pasak amžininkų ir istorikų, buvo skubi ir mažai apgalvota, didelė dalis žmonių liko prie suskilusios geldos, o praturtėjo tik saujelė. Kolūkių pirmininkai, įmonių savininkai ir dalis politikų, kurie suprato momento svarbą, pasak tuos laikus tyrinėjančių žmonių, pasinaudojo galimybėmis ir staiga sukaupė daug turto. 

“Laisvės“ kolūkio kiaulių ferma  (nuotr. Wikipedia)

“Laisvės“ kolūkio kiaulių ferma (nuotr. Wikipedia)

Paskutiniais sovietinės okupacijos metais LTSR Aukščiausioji Taryba, kaip ir Latvija bei Estija, priėmė Valstiečių ūkių kūrimo įstatymą. Tuo metu tai buvo drąsus žingsnis – šalia kolektyvinės gamybos leisti kurti privatų ūkį. Tačiau Estijoje ir Latvijoje priimtame įstatyme, kitaip nei Lietuvoje, buvo reikalaujama, kad privataus ūkio kūrėjas turi gauti raštišką buvusių žemės savininkų sutikimą. Lietuvoje to nereikalauta, todėl prasidėjo nemenka sumaištis.

REKLAMA

Portalas tv3.lt siūlo pasidairyti po įdomius istorijos užkaborius ir kiekvieną sekmadienį sužinoti šį tą netikėto. 

Nutiko taip, kad Lietuvoje vienu metu veikė du įstatymai, tai ir Valstiečių ūkio kūrimo ir Nuosavybės dalinio atstatymo įstatymas. Tie, kurie suprato, kad jų tėvai ar seneliai neturėjo žemės ir atkūrus nuosavybę nieko negaus, suskubo pasinaudoti ūkio kūrimo įstatymu. Taip didelė dalis gudresnių ir greitesnių, arba tų, kurie buvo arčiau kolūkio turto labai greit tapo ūkininkais, „prisirinko“ daug žemės. Kartu  į jų rankas „krito“ ir kolūkių technika, gyvuliai, pastatai. Prasidėjo tikras kolūkių „parceliavimo“ vajus. 

Dar vienas valdžios sprendimas, tapęs nelaimių priežastimi, buvo 1990 metų liepą Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos/Atkuriamojo Seimo (AT/AS) priimtas nutarimas „Dėl kaimo gyventojų sklypų išplėtimo“.

Šis nutarimas skelbė, kad kaimo vietovėse gyvenantiems žemės ūkio įmonių darbuotojams ir pensininkams, jei šie nori, asmeniniam ūkiui suteikiama iki 3 hektarų žemės.

Svarstyta, kad šie sklypai suteikiami ne visam laikui, o tik neterminuotam naudojimui, kol atsiras tikrieji žemės savininkai. Daugelis buvusių kolūkiečių tikėjosi pramisti iš šių 3 hektarų, nes darbo buvusiuose kolūkiuose beveik neliko.

Iki 1991 m. kolūkiečiai galėjo rinktis: už čekius įsigyti bendrovės pajų arba priklausančio turto dalį ir pradėti savarankiškai ūkininkauti. Pirmaisiais metais dalis žmonių dar tikėjo kooperatinių žemės ūkio bendrovių ateitimi, bet netrukus šios bendrovės ėme griūti. 1993-1995 metais jų beveik neliko, žmonės pradėjo savarankiškai ūkininkauti, dalis – nuskurdo. 

REKLAMA

Chaosas ir skurdas 

Ekonomistas Povilas Gylis sako puikiai pamenantis kolūkių griuvimo laikus. Sunkus ir chaotiškas tai buvo laikas, kai stipresnieji gavo viską, o silpnesnieji liko prie suskilusios geldos. 

„Gerai prisimenu tuos laikus, diskusijas. Buvo dvi stovyklos, ką daryti su kolūkiais. Kolūkiai buvo panaikinti ne parlamento, Aukščiausiosios tarybos sprendimu, bet tuomečio ministro pirmininko Gedimino Vagnoriaus sprendimu. Mano supratimu, teisiniu požiūriu, nėra įtikinama. Turėjo būti parlamentiniai debatai dėl šio klausimo ir parlamentinis spendimas. Tai buvo santvarkos keitimas, esminiai klausimai. Mes perėjome iš kolūkinės į kitokią santvarką ir tai teisiškai turėjo būti patvirtinta parlamente, bet buvo kitaip. G. Vagnoriaus vyriausybės sprendimu tiesiog buvo „paleisti“ kolūkiai“, – kalbėjo ekonomistas. 

Pasak jo, visa tai nutiko per vieną naktį, o įvykis buvo pavadintas „šoko terapija“. Visgi, pasak ekonomisto, tai, kas nutiko, buvo šokas be terapijos, nes sistema buvo susprogdinta, o kaimas iki šiol kraujuoja. 

P. Gylys sakė, kad buvo nuomonių ir siūlymų kolūkių naikinimą daryti švelnesnį, kurti bendroves, kuriose būtų dirbama kooperatiniais pagrindais. Taip pat buvo svarstoma, ar nereikėtų valstybei dalinti žemės, tarkime, po 30 hektarų šeimoms, kurios nori veikti atskirai.

„Svarstyta, kad jauni gali konkuruoti, galvoti ir kurti kažką savo, o vyresnieji gali likti kooperatyvuose. Tai reikėjo daryti gerai apgalvojus, kad žemės ūkis liktų efektyvus, ekonomiškas“, – pasakojo jis. 

REKLAMA

Ekonomistas prisimena, kad spendimai naikinti kolūkius buvo priimti skubotai, pradėti vykdyti chaotiškai, nebuvo svarstoma, kaip tai atsilieps žmonėms. Vieną dieną žmonės atsibudo ir suprato, kad viskas, kolūkiai yra naikinami. 

Sovietinė aplinka: gamyklos, degalinės ir kolūkiai (Wikimedia.org)

Sovietinė aplinka: gamyklos, degalinės ir kolūkiai (Wikimedia.org)

„Per naktį atsirado baisus egoistinis instinktas, kas pirmas, ką paims. Ūkis staiga tapo be šeimininko ir gudresnieji suprato, kas pirmas, kas apsukresnis, tas ir pasipelnys. Gudrūs ir nesąžiningai kolūkių pirmininkai, žinoma, tokie buvo ne visi, ėmė plėšti fermas, vogti techniką. Įstatymai buvo, bet per silpni, tai ir kėlė didžiausias problemas. Tai buvo juodas laikas kaime. Tie, kurie buvo arčiau turto, tie ir pelnėsi, ir visiškai nesvarbu, buvo tai komunistai, konservatoriai ar socialdemokratai. Tuo metu tapo madinga ir stoti į partijas, tiesiog taip buvo saugiau“, – pasako P. Gilys. 

Paprasti žmonės, pasak ekonomisto, buvo apgauti ir nuskriausti, liko be darbo. Žinoma, jie gavo po du ar tris hektarus žemės, negalėjo išgyventi iš kuklių pajamų, kurias gaudavo už žemės ūkio produktus ir nuskurdo. Tai įvyko labai greitai. Žmonės, kurie gana neblogai gyveno paskutiniaisiais kolūkių gyvavimo metais, turėjo santaupų, vos ne per naktį neteko darbų, santaupų ir perspektyvos. Atsirado didelis neteisybės jausmas. 

„Paprastai darant reformą siekiama, kad žmonės jaustųsi geriau, darbas taptų efektyvesnis, našesnis. Tai šia prasme Lietuva yra unikali šalis. Žemė Lietuvoje buvo išdalyta miestiečiams, tiems, kurie jos nedirbo. Taip pat ji tapo kilnojamu turtu, kas yra neregėtas dalykas. Žemę buvo galima persikelti iš vienos vietos į kitą, gudresni tai padarė aplink Vilnių, kur žemė brangi. Kaip manote, kodėl Vilniaus krašto lenkai į mus kreivai žiūri? Daugeliu atveju dėl to, kad staiga įtakingi žmonės ėmė ir „atsiėmė“ žemes aplink Vilnių“, – paradoksus pasakojo P. Gilys. 

REKLAMA

Jis įsitikinęs, kad kolūkių naikinimas toks, koks buvo, nutiko dėl dviejų priežasčių: ideologinio ir asmeninio.

„Siekta panaikinti viską, kas buvo tarybinėje sistemoje. Jei ten buvo kolūkiai, vadinasi reikia juos naikinti. Tai buvo principinis noras. Dar yra ir asmeniniai sumetimai. Apsukrūs žmonės suprato, kad kolūkių naikinimo procese jie galės praturtėti. Žinau ne vieną žmogų, kurie smarkiai iš to proceso praturtėjo. Ne tik kolūkių pirmininkai, bet ir politikai. Nenoriu mėtytis pavardėmis, bet tikrai tokių yra. Taigi, ideologija buvo sumaišyta su pragmatika“, – pasakojo ekonomistas P. Gilys. 

Visos revoliucijos yra panašios

Ekonomistas Kęstutis Glaveckas įsitikinęs, kad visos revoliucijos vyksta turint pačius geriausius lūkesčius ir norus, bet ne visada pagal pačius protingiausius kriterijus. Lietuva nebuvo išimtis. 

„Svarbiausia buvo padaryti reformą žemės ūkyje, kolūkinė sistema buvo stabdys ekonomikai ir tai reikėjo išardyti. Vienos šalys išardė mažiau drastiškai ir per ilgesnį laikotarpį, na, o kitos, tokios, kaip Lietuva – gretai ir skaudžiai. O pasipelnė, kaip visada tie, kurie turėjo progą. Daug kolūkių, daug žmonių buvo, sunku išvardyti, bet esmė tokia“, – sakė K. Glaveckas, aiškindamas, kad „griauti kolūkius“, žinoma, galima buvo kitaip, bet padaryta taip, kaip padaryta. 

Galima buvo viską padaryti mažiau skausmingai, bet tai jau hipotetiniai svarstymai, įsitikinęs ekonomistas.

„Labiausiai nukentėjo žmonės, kurie dirbo kolūkiuose, nes staiga liko be nieko. Jei jie ir gavo kolūkio akcijų, jas vėliau prarado. O štai laimėjo tie, kurie buvo valdžioje, ypatingai kolūkių pirmininkai, šie neprarado progos. Tiesa, nežinia, kaip būtų, jei nebūtų privatizavę. Tarkime, Bronislovas Lubys buvo didelės įmonės direktorius, privatizavo ją ir išgelbėjo, nežinia, kaip būtų kitu atveju“, – svarstė K. Glaveckas

REKLAMA

Sovietinė mada (Wikimedia.org)

Sovietinė mada (Wikimedia.org)

Žinoma, galima buvo privatizuoti kitaip, bet tuo nepasinaudojo valstybė. Ji buvo silpna, įstatymai silpni, mažai ką kontroliavo.

„Viskas vyko chaotiškai, taip, kaip vyksta per revoliucijas. Tas, kas stipresnis, buvo teisus. O stiprumas priklauso nuo pinigų, išsilavinimo, ryšių. Išgraibstė, bet, deja, pasaulis kitokių metodų nežino. Didesniu ar mažesniu mastu išgraibsto visur“, – kalbėjo ekonomistas. 

Toks chaoso kelias būdingas ne tik Lietuvai, bet ir kitoms šalims. 

Žmonės turi nuoskaudų

Politologė Ainė Ramonaitė sako, kad kalbinant žmones patyrusius kolūkių griūtį, labiausiai stringa jų asmeniniai jautrūs atsiminimai apie išgyventą laiką, nuoskaudos, kurios niekur nedingo. 

A. Ramonaitė yra sakiusi, kad žmonių savijauta nesutampa su tuo, koks buvo oficialusis sovietmetis. Dalis žmonių vėlyvuoju sovietmečiu buvo gerai susigyvenę su sistema ir į Lietuvą nežiūrėjo, kaip į okupuotą kraštą. Vėlyvuoju sovietmečiu žmonės nebeatsiminė tarpukario, okupacijos faktai jiems buvo sunkiai suvokiami, o Ribentropo ir Molotovo paktas laikytas didžiausia paslaptimi. 

„Žmonės išgyveno chaosą, išgrobstymą ir nusistovėjusios sistemos sugriuvimą. Gyvenimai sukosi aplink kolūkius ar įmones. Sovietinė tvarka buvo tokia, kad kolūkis nebuvo tik darbo vieta. Žmonės gyveno kolūkinėse gyvenvietėse, ten dar buvo darželiai, kultūros namai, kolūkis duodavo kelialapius į sanatorijas. Visad žmonių gyvenimas buvo ten, o kai kolūkiai iširo žmonės labai pasimetė. Dar suveikė ir tai, kad visi stengėsi pasipelnyti, po plytą išsinešioti tai, kas liko. Nebeliko šeimininko, viska iširo, o žmonės patyrė didžiulį sukrėtimą, kai iš jų aiškaus, nusistovėjusio gyvenimo teliko griuvėsiai“, – pasakojo mokslininkė. 

REKLAMA

Anot jos, tokios nuotaikos, kalbinant paprastus žmonės, yra labai dažnai sutinkamos. Tiesa, ji pabrėžė, kad sužlugusius kolūkius išgyvenę žmonės, bent tie, kuriuos mokslininkams teko apklausti, nepyko ant kolūkių pirmininkų ir kitų, vogusių ir privatizavusių kolūkių turtą. Visas pyktis buvo nukreiptas į valdžią, o garsusis posakis, kad „Landsbergis sugriovė kolūkius“ gyvas iki šiol. 

„Galėtų pykti ant tų, kurie grobstė arba nesuvaldė situacijos, bet tokių nuotaikų bent aš nepastebėjau ir tai stebina. Tam tikrai atvejais, žinoma, buvo ir sėkmės istorijų. Bet jų nebuvo daug. Tuomečiai teisės aktai netrukdė išlaikyti buvusį kolūkį, kuris tiesiog pakeitė pavadinimą į bendrovę. Yra vienas kitas sėkmingas atvejis ir galima būtų klausti, ką padarė vienas, o kiti – nesugebėjo. Bet niekas taip nemąsto, o visą kaltę permeta nacionalinei valdžiai“, – sakė A. Ramonaitė. 

Pasak politologės, sugriauti kolūkiai labai įstrigo žmonių atmintyje, nors griuvo ne tik jie, bet ir įmonės, didelės gamyklos, neliko daugybės darbo vietų. Visgi kolūkiai simbolizavo ne tik darbo vietas. Lietuva buvo agrarinis kraštas ir daugelis žmonių buvo susiję su kolūkiais.

Žmonės prisimena, kad paskutiniaisiais sovietmečio metais gyventi buvo patogu, būta santaupų. Bet vieną dieną visas įprastas žmonių gyvenimas ėmė ir subyrėjo. Privatizacija, kuri vyko Lietuvoje, buvo daryta vadovaujantis istoriniu teisingumu. Šis teisingumas buvo iškeltas aukščiau ekonominių kriterijų, socialinio teisingumo.

REKLAMA

Privatizacija Lietuvoje nebuvo itin vykusi. Paprasti žmonės nežinojo, ką pirkti už investicinius čekius, kolūkius ištampė po plytą. Tai buvo krizinė situacija, kurią galima prilyginti žemės drebėjimui ar kitai gamtinei katastrofai, kai laukinis grobimas tapo normaliu, nes taip darė visi. 

Sovietinė aplinka: gamyklos, degalinės ir kolūkiai (Wikimedia.org)

Sovietinė aplinka: gamyklos, degalinės ir kolūkiai (Wikimedia.org)

Apgriautos fermos tapo sugriauto gyvenimo simboliu ir niekas nepaaiškino, kodėl taip nutiko. Nėra argumentų, kodėl turėjo įvykti būtent taip. 

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais, dalis buvusių kolūkių gyvenviečių dalinai išsaugojo savo funkciškumą, jose buvo įkurtos žemės ūkio bendrovės.

Tačiau didžiulė dalis buvusių kolūkių gyvenviečių tapo negyvos, buvę didžiuliai kolūkių pastatai tapo nebenaudojami ir apleisti, ėmė nykti darkydami ne tik gyvenvietės, kurioje jie yra vaizdą, bet ir bendrą apylinkių kraštovaizdį. 

Griuvus kolūkiams pasipelnė nemažai kolūkių pirmininkų, dalis jų šiandien yra klestintys verslininkai, ūkininkai. Kiti, nepriklausomybės priešaušryje steigę pirmuosius prekybos centrus, šiandien jau nebeblizga verslo viršūnėse. Prasigyveno ir dalis politikų, anuomet buvę premjerai sukūrė verslus, vadovavo stambioms įmonėms, šiandien yra turtingi žmonės. 

Brrr
2020-01-26 18:10:23
Muzikonts suardė kolūkius, fabrikus, gamyklas, su savo ardytoju kapela, nutarė padaryti lietuvius vargetomis, tais laikais vogė, draskė viską kas norėjo, kokius kompleksus išardė...
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Oi 2020-01-28 05:55:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Taip, tai ir lensbergio deka yra, kad vyko xaosas, sukavo, kad griaut kolukius, kad ant tvoru kabint sovietines armijos karinius bilietus ir visus dokumentus, be kuriu siai dienai butu sunku. Kaip sakoma vogt geriausiai yra tada, kai vyksta valstybeje sumaistis. Is kur tiek milijonieriu atsirado greitu budu, o gi kad spejo prisivogt is zmoniu, is isdraskytu imoniu ir kolukiu. O dabar jie jau verslininkai skaitosi. Vagys!!!!   ATSAKYTI
Augis 2020-01-27 19:35:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Reikėjo ožį pririšti prie arklio uodegos ir tapyti po visą Lietuvą, kad pažiūrėti ką tas brudas padarė .   ATSAKYTI
Jonas 2020-01-28 22:17:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Tave glysiay  
Augis 2020-01-27 19:35:01
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Reikėjo ožį pririšti prie arklio uodegos ir tapyti po visą Lietuvą, kad pažiūrėti ką tas brudas padarė .   ATSAKYTI
Ona 2020-01-27 19:26:03
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Praejo30 m pagaljau atidaret akis,o tada buvot asilai patikejot muzikantui kuris norejo vzldžios garbes it... lietuva buvo bagota, viskas augo burokai bulves morkos o dabar iš kinijos,lankijos..už tai lietuvoj vis daugiau milijoneru auga štai ir visa tiesa..

   ATSAKYTI
Rita 2020-01-27 18:52:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
kur buvo didžiuliai kolūkių pastatai visi palaidoti po žeme .jaunimas bega i miestus nebėra nei mokyklų nei darželių dar po 20 metų trečdalis kaimų išvis išnyks   ATSAKYTI
z 2020-01-27 16:22:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ne vien kolūkiai, gamyklos buvo išgrobstytos, direktoriai tapo milijonieriais.   ATSAKYTI
Gintaras 2020-01-27 09:14:18
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Taip, mūsų valstybės pamatai yra vagys ir iki šiol tie vagys mums groja muziką, o mes klausomės. Ir labai mielai klausomės. Glušių tauta.   ATSAKYTI
Vidas 2020-01-26 21:17:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Legalus banditai...iššaudyt tik už tai!    ATSAKYTI
Jonas/Šliauka 2020-01-26 21:09:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Sovietiniai patriotai valdė sovietų laikais, tie patys patriotai ir dabar valdo, tik jau pasikeitę spalvą, save vadina patriotais. Tie patriotai man sovietų laikais atėmė tėvą, nes tėvas, jų žodžiais, buvo miškinis. Už meilę Lietuvai jis buvo įskųstas, suimtas ir nuteistas 8 metams ir išvežtas į Sibirą. Jis atlikdamas bausmę Sibire mirė. Taip, mano gyvenimo vagys, vadindami save patriotais, pavogė mano jaunystę, vaikystę ir dabar senatvę.    ATSAKYTI
Liudna 2020-01-26 19:56:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Prisimenu... ir tai didziule geda. Na o kas kaltas- Landzbergis ar Vagnorius, galetu irodyti tik teisingumas. Jei toks dar egzustuoja Lietuvoje. Deja, jo ir siandien nera. Lobsta kaip lobo anksciau tik tie kurie sedi peie lovio. Korupcija vis dar valdo valstybe.... ne veltui bega protongi is namu...   ATSAKYTI
Antanas 2020-01-26 19:50:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Lansbergis grojo, Vagneris soko,pridirbo jovolo,Lansbergis vienas pirmuju prie zemes puole.   ATSAKYTI
muic 2020-01-26 19:14:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
ir muzikontai neblogai prasisukė    ATSAKYTI
ZBIGNEVAS 2020-01-26 19:08:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Dar pats laikas isbuozinti tuos lanzbergiu klanus.   ATSAKYTI
Nežinomas 2020-01-26 18:39:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
-22
Sovietmetis praėjo, Tarybų Sąjunga žlugo. Nauji laikai atėjo. Susitaikytik su tuo ir baikite inkšti.    ATSAKYTI
Neo 2020-01-26 18:58:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Taip, tie nauji laikai atėjo, buvusiems komunistams - Sąjūdininkams. Jie ne inkšia, bet kitus, apiplėštus ir išnaudojamus nori užčiaupti. Nauji laikai - tai neosocializmas.  
Ona 2020-01-26 19:28:38
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Mes tau ne šunys,kad inkštume.Ir baikit tyčiotis iš kaimo žmonių  
Nežinomas 2020-01-26 19:42:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Gal galėtumėte paaiškinti kaip įmanoma tyčiotis iš kaimo jo net nepaminėjus komentare?   
jooo 2020-01-26 20:55:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Jei mane kas nors apvagia ,aš jį atsimenu visą gyvenimą ,nieko keisto ,kad tauta nei Lansbergio ,nei Vagnoriaus nemėgsta .O inkštimu ,Jūs turbūt vadinate tiesos sakymą ...  
Lietuvė 2020-01-27 17:14:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Turbut ir pats esi iš tos mafijos ,tai užtat ir neinkšti .  
Lina 2020-01-26 18:31:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Vagys parazitai sitiek darbo vietu sunaikino. Tam kupriui cypej suput vieta   ATSAKYTI
Nežinomam 2020-01-26 19:16:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Nežinomasinkščiate čia daugiausia tai jūs,''gerbiamasis''  
Nežinomas 2020-01-26 19:20:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
-7
Blogio imperijos gailitės, "gerbiamasis"   
DEmokratija 2020-01-26 18:31:10
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lietuvoje ne vien kaime, bet ir miestuose vyko ne privatizacija, bet komunistinė prichvatizacija, per kurią buvę komunistiniai politrukai ir komsorgai, supratę momento svarbą, per naktis, padetant Lietuvos teisingumui, tapo milijonieriais. Iki šiol neaišku kaip viešas, visai liaudžiai priklausęs turtas, tapo privačiu savivaldybinių monopolinių bendrovių turtu?   ATSAKYTI
Vaclovas 2020-01-26 19:28:28
Pranešti apie netinkamą komentarą
-9
Palyginus vidutinį uždarbį, elektra dabar pigesnė.  
Lietuvis 2020-01-26 18:31:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Tik neverkit del tu kolukiu .Kas negere ir dirbo turejo visko ,laike gyvulius ,turejo darbus ,vaikai lanke mokyklas ,uz moksla nereikejo moketi kaip dabar isvajotam kapitalizme ,gydymas ligoninese buvo dykai ,galima vardinti ir vardinti .Elektra buvo pigi ,kuras pigus ir t.t.    ATSAKYTI
Draugas 2020-01-26 18:46:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Verkia ponai, kuriems neteko socializme gyventi ir tie, kurie už tokį verkimą gauna pinigėlių iš kapitalistinio užsienio žvalgybų. Kapitalizme darmai niekas neverkia.  
Tarybinis zmogus 2020-01-26 18:27:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
-8
Uzgera mes rusams esam dekingi,tais laikais buvo svajoniu šalis,tikra demokratija,laisvė,nei dabar pučiama propaganda ,,rusai puola,,   ATSAKYTI
Jumikas 2020-01-26 18:26:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Skaudžiausia tai, kad beveik visi liko be darbo - pragyvenimo šaltinio. Žinoma, kaimiečiai (tikri) tapo tik daugeliui tik našta!   ATSAKYTI
KESTAS 2020-01-26 18:19:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
-13
SAUNU KAD JU JAU NERA SU BULDOZERIU REIKEJO PIRMATDIENA NAIKINTI SPEKULIANTU CIA LIZDAS   ATSAKYTI

Top Video

Praeities žvalgas. Lietuvis apsilankė apleistoje Estijos pionierių stovykloje: vaizdai sukėlė gailestį
DABAR RODOMA
Praeities žvalgas. Lietuvis apsilankė apleistoje Estijos pionierių stovykloje: vaizdai sukėlė gailestį
DABAR RODOMA
Farai. Ne iš kelmo spirta pardavėja tapo didvyre – lietuvės gudrybė sustabdė vagišių
DABAR RODOMA
Farai. Vairuotojo elgesys pareigūnus išvertė iš koto: mašina nevažiavo, o vyras „vairavo“
DABAR RODOMA
Pasidalijo, ką mama išdarinėjo lėktuve: dukrai teliko rausti iš gėdos
DABAR RODOMA
Pamačius, kaip bandoma išvažiuoti iš automobilių aikštelės aplinkiniai susiėmė už galvų
DABAR RODOMA
Košmaras autobuse: nufilmuota, kas dėjosi viduje per siaubingą avariją
DABAR RODOMA
Internautai negali patikėti savo akimis: neatskiria, kuri yra dukra, o kuri – mama
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Po 12 metų kartu Dianos gyvenimas virto pragaru: istorija – pamoka kiekvienam
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Gimtadienio šventė porai virto pragaru: atėmė keturis vaikus, tarnybos reikalauja tūkstančių
DABAR RODOMA
Visi mes žmonės. Skambinas įvardijo skyrybų su Krysko priežastį: galutinis taškas padėtas tik dabar
REKLAMA
Lietuvoje perkami negendantys produktai (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Naujienos apie plintantį koronavirusą kelia nerimą ir Lietuvoje, ypač, kai jau aišku, kad šalyje turime pirmąjį žmogų, užsikrėtusį šia liga. Pokalbis apie tai, kaip suvaldyti ...
Punios šilas (nuotr. Organizatorių)
Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį sakė, kad jam didelį nerimą kelia miškų kirtimas miestuose, ir sukritikavo aplinkos ministrą dėl Punios šilo situacijos. „Aš šiandien ...
Pasienyje stiprinama patikra (nuotr. Raimundo Maslausko)
Naktį į ketvirtadienį paskelbus apie pirmąjį koronaviruso atvejį Lietuvoje, šalies valdžia pradėjo stiprinti prevencinius veiksmus, kurie padėtų suvaldyti koronaviruso plitimą ...
Ramūnas Karbauskis (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Lietuvoje nustačius pirmąjį koronaviruso atvejį, į posėdį susirinkusios valdančiosios partijos paragino išlaikyti rimtį ir informavo apie atšaukiamus partinius renginius.
Gitanas Nausėda  (Fotobankas)
Patvirtinus pirmą koronaviruso atvejį Lietuvoje, prezidentas Gitanas Nausėda paragino žmones išlaikyti rimtį ir laikytis oficialių rekomendacijų. „Išgirdome apie pirmąjį ...
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų