Sausio įvykių dalyvis pasakoja, kad žmonės išėjo ir gynėsi prieš brutalią sovietų jėgą tikėdamiesi laisvesnio gyvenimo ir geresnės ateities savo vaikams. Įvykių liudininkas pats patyrė priešo jėgą, o jo žmona išgyveno baisiausias gyvenimo akimirkas, kai nežinojo, ar vyras vis dar gyvas.

Daugelis gal nustebs, bet Sausio 13-osios dalyviai tragiškų įvykių prisiminimais dalytis nelinkę, nes jiems jie įvyko ne prieš kelis dešimtmečius, o vakar. Štai dar ir dėl to kiekvienas pokalbis su jais – aukso vertės, nes neturime teisės pamiršti tų, kurie iškovojo mums laisvę. 

1991 m. Sausio 13-ąją Lietuvos piliečiai taikiai pasipriešino Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga užimti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Žmonės ginkluotus desantininkus bandė sulaikyti savo kūnais.

Pusantro metro – iš tokio atstumo desantininkas šovė į vilnietį energetiką Rimantą Olšinską, tuomet 31-erių.

REKLAMA

Kovos pradžia – kovo 11-oji

Kaip sako R. Olšinskas, laisvės gynyba prasidėjo ne 1991 m. sausį, o iškart po kovo 11-osios. Pirmuoju išbandymu Lietuvai pašnekovas laiko Rusijos paskelbtą ekonominę blokadą.

„Tada prasidėjo žmonių savivertės kūrimas. <...> Sausio įvykiai buvo tas paskutinis potėpis, kada iš tikrųjų buvo prieita prie tankų, prie tikrojo užgrobimo“, – pasakojo Rimantas.

Vyras gyveno netoli Spaudos rūmų, tad gyvai matė šio pastato užėmimą, prisimena ir desantininkų šturmą, ir virš susirinkusiųjų galvų besisukiojančius tankų vamzdžius.

„Tai buvo pirmasis susidūrimas su brutalia jėga“, – prisimena jis.

Sausio 12 d. vakarą Rimantas su žmona, dar metukų neturinčia dukrele ir žmonos seserimi patraukė budėti prie tuometinio Radijo ir televizijos komiteto pastato. Šeima prie pastato budėjo iki pat vėlumos, o vėliau patraukė pas šalia gyvenusią žmonos draugę. Svečiuose Rimantas per radiją išgirdo, kad artėja karinės technikos kolonos. Palikę vaiką pas draugę, Rimantas su žmona nuskubėjo prie LRT pastato S. Konarskio gatvėje.

„Planas buvo toliau važiuoti prie bokšto, bet nepasisekė, kadangi prie sankryžos priešais išlėkė, neprisimenu, ar tankas, ar tanketė ir užkirto man kelią“, – prisimena įvykių liudininkas.

Prie LRT pastato jau buvo išsirikiavę tankai ir tanketės, iš sunkvežimių šokinėjo desantininkai, kaip prisimena Rimantas, su pilna ekipuote – ginklais, šalmais, neperšaunamomis liemenėmis. Kariai veržėsi prie pastato, o jiems kelią mėgino užstoti minia žmonių, susikibusių už rankų ir skanduojančių „gėda“ bei „laisvė“.

REKLAMA

Rimantas aplenkė desantininkus ir nuskubėjo prie pastatą ginančių žmonių būrio.

Pajuto ugnies pliūpsnį

Kaip prisimena įvykių liudininkas, kariai lengvai prasiveržė pro gynėjų būrį, trankė žmones su ginklų buožėmis.

„Mes jau stengiamės neprileisti, rankomis susikabinę bandėm nustumt, bet visgi jėgos buvo ne mūsų pusėje“, – pasakojo Rimantas.

Desantininkai nelaužė pagrindinio įėjimo, o išdaužė langą ir į LRT pastatą pateko per jį. Prie lango buvo paliktas vienas iš desantininkų. Šis sovietų karys paleido du šūvius iš granatsvaidžio. Vieną į šalia Rimanto stovėjusius žmones, kitą į patį Rimantą.

„Tuo momentu pajutau ugnies pliūpsnį. Nei skausmo, nei nieko nejutau, nes toks lengvas šokas turbūt buvo. Atsigavau tik vėliau“, – prisimena pašnekovas.

Rimantas prisimena ir į jį šovusio kareivio žvilgsnį ir šūksnius.

„Prisimenu: bepročio žvilgsnis, toks įspūdis, kad žmogus gavęs vaistų. Kareivis, kuris šovė į mane, buvo apsvaigintas. Arba iš to didelio noro čia ir dabar viską padaryti“, – pasakojo jis.

Baisiausios gyvenimo akimirkos

Po smūgio Rimantas atsigavo tik po kurio laiko. Prisimena, kad kažkas jį pakėlė, užveržė koją su šaliku, kad sustabdytų kraujavimą. Šūvio jėga nuplėšė antakį, sužeidė abi vyro kojas, tačiau daugiausiai dešinę, kurioje žiojojo skylė. Atstumas tarp Rimanto ir ginklo vamzdžio buvo vos pusantro metro.

„Kelių centimetrų trūko, kad būtų išdraskę kelio girnelę. Likimas buvo gailestingas, truputį virš kelio girnelės <...> išlupo kumščio didumo duobę“, – sužalojimus prisimena Rimantas.

REKLAMA

Vyras buvo nugabentas į Raudonojo kryžiaus ligoninę, tačiau viską atsimena tik nuotrupomis, daugiau jam papasakojo į ligoninę jo ieškoti atvykusi žmona. Rimanto teigimu, jo žmonai tai buvo baisiausios akimirkos gyvenime.

„Lyg ir viskas baigėsi, visus žmones išvaikė, o Rimo nėra. Galvojo, kad gal jau viskas... Šokas didžiausias. <...> Tai nėra tas momentas, kurį norėtųsi prisiminti. Nors praėjo 30 metų, vis dar sunku prisiminti. Nesinori vėl atkartoti“, – tvirtino vyras.

Rimanto žmona nuvyko į ligoninę ieškoti vyro. Ten ji išvydo daugybę sužalotų per kruvinąją naktį – kruvini, apšaudyti, tankų sutraiškytomis galūnėmis žmonės gulėjo ant ligoninės grindų. Vyrą radusi žmona vos atpažino – apdegę plaukai ir sudegusi barzda, pajuodęs veidas.

Po sužeidimų kruvinąją naktį Rimantas atsistatinėjo maždaug pusmetį, negalėjo paeiti be lazdos. Sako, kad iki šiol kojoje liko dalis skeveldrų.

Pasakoja dukroms

„Norėjosi kažko kito, kažko geresnio. Gal ne sau, bent jau vaikams. <...> Tas laisvės troškimas ar noras gyventi geriau. Gal apie tą norą gyventi geriau niekas negalvojo, norėjo gyventi laisviau. Noras turėti savo galimybes“, – kodėl veržėsi ginti pastatų per Sausio įvykius aiškino Rimantas.

Vyras užaugino dvi dukras, kurioms tuo metu buvo nepilni vieneri ir keturi metukai.

„Kurį laiką aš net negalėjau prisiminti, aš nesistengiau. Bet po to kiekvienais metais sausio 13-ąją veždavau jas prie [radijo ir televizijos] komiteto, prie bokšto. Kad žinotų, kad išliktų, kad nebūtų, kad atėjo ir viskas gražu. Kad tėvai stengėsi, kad mama ir tėtis dalyvavo. Kad tai buvo pasiekta žmonių rankomis, kad tai nebuvo dovana“, – kalbėjo Rimantas.

Visą pokalbį su Rimantu Olšinsku žiūrėkite vaizdo siužete, esančiame straipsnio pradžioje.

Laidą „Visi mes žmonės“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19:30 per TV3 televiziją.

VISĄ LAIDĄ PAMATYKITE ČIA:

Tautietis
2020-01-13 21:49:31
Na visi tokie kur pabūvoje karštuos taškuos. Ačiū uź Jūsų jausmingą liūdijimą ir potyrius.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
T72B 2020-01-23 21:52:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
1.Ten buvo Pskovo Desantine Divizija.Pazistamu veidu matesi.
2.Jei butu sove is GP-30(povamzdis granatsvaidis)-nebutu like net kraujo balos is to klouno.Armijoj tarnavusiem tai sukelia ir juoka ir pasipiktinima tokiais daunais.Grupes A ten nebuvo.Ir isakymo saudyt nebuvo.Lietuviu laimei.Vengru tautai taip nepasiseke   ATSAKYTI
Valis 2020-01-15 07:35:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Po tiek metų, gali fantazuoti, kiek nori.    ATSAKYTI
Lina 2020-01-14 07:26:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Idomu kiek dabar susirinktu,manau būtu tuščia.   ATSAKYTI
Valter 2020-01-14 06:14:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Jau uzknisot   ATSAKYTI
iš granatsvaidžio? 2020-01-14 03:09:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Iš RPG? Bet "granata" turėjo būti nekovinė. Aišku, šaudyti į beginklius žmones iš tokio daikto ir dar iš tokio atstumo...   ATSAKYTI
veka 2020-01-14 00:59:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
tu teisus   ATSAKYTI
Taip 2020-01-13 22:48:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
prie TV pastato buvo mesta SSSR specnazo grupė. Snukiai buvo profesionalių žudikų. Tą sakau kaip buvęs karininkas   ATSAKYTI
Audrė 2020-01-13 22:01:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Keista, kodėl niekas neprisimena "komendanto valandos"? O ji buvo! Po 22.00 net troleibusus stabdydavo, autobusus, tikrino važiuojančius...o kariškiai su BTR-ais po visą miestą lakstė, apsvaigę, savimi pasitikintys ir agresyvūs. Šaudyta buvo ne tik iš pasakotojais nurodytų ginklų. Nežinau iš kur , bet šaudyta buvo ir iš senesnių ginklų, nei kariškiai turėjo, nuo stogų.   ATSAKYTI
Russ 2020-01-15 13:12:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Susimastykit gal Paleckis buvo teisus.  
Tai kale 2020-01-21 21:19:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tu su jedinstvininkais nuo stogų šaudei!   
Audrė 2020-01-13 22:01:10
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Keista, kodėl niekas neprisimena "komendanto valandos"? O ji buvo! Po 22.00 net troleibusus stabdydavo, autobusus, tikrino važiuojančius...o kariškiai su BTR-ais po visą miestą lakstė, apsvaigę, savimi pasitikintys ir agresyvūs. Šaudyta buvo ne tik iš pasakotojais nurodytų ginklų. Nežinau iš kur , bet šaudyta buvo ir iš senesnių ginklų, nei kariškiai turėjo, nuo stogų.   ATSAKYTI
Romas 2020-01-13 21:58:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Dabar kolaborantai nepaleidžia Ukrainos pabaltijis pabėgo iš gniauztu į kažką reikia rimčiau įsikibti .   ATSAKYTI
Hfd 2020-01-13 23:10:23
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Niekam mes nereikalingi. Jai kažkas norėtų tai po 30min mūsų visų nebūtų. Mes neturime nieko vertingo šalyje, kaip turi Irakas, Iranas. Pvz. Naftos  
Tautietis 2020-01-13 21:49:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Na visi tokie kur pabūvoje karštuos taškuos. Ačiū uź Jūsų jausmingą liūdijimą ir potyrius.    ATSAKYTI
rf 2020-01-13 21:22:03
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
by..bs zino..gal kalnietis...tik jam taip budavo..kad ir kaip ji stengesi nukneckint,o jis vis gyvas ir gyvas...kad ir is tanko i ji sautu,vis vien polka soktu...   ATSAKYTI

Top Video

Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Neįtikėtina Algimantės kova: dvidešimtmetė net du kartus įveikė vėžį
DABAR RODOMA
Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
„Tesla“ automobiliu į garažą važiavusi moteris nustėro: nuostoliai nejuokingi
DABAR RODOMA
Žvėriškas Sabonio pasirodymas prieš „Timberwolves“
DABAR RODOMA
Rusijos cirko pasirodymas virto tragedija: vaikai stebėjo paklaikę
DABAR RODOMA
Praeiviai nesuprato, kas vyksta automobilyje: pamatę iš arčiau – vos patikėjo
DABAR RODOMA
Moteris nežinojo, ko imtis: jos automobilyje – nemalonus radinys
DABAR RODOMA
Žiauriai nužudytos 17-metės sesuo prabilo apie lemtingus įvykius: atskleidė neviešintų detalių
DABAR RODOMA
Kamera užfiksavo mistinį vyro dingimą: spėlioja, kas ten galėjo būti
REKLAMA
Kauno oro uostas (nuotr. Organizatorių)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratas Kauno oro uoste veikiančiose įmonės „A ir M“ maitinimo įstaigose – kavinėje „Coffee & Snacks“ ir ...
Greičio matuoklis (nuotr. stop kadras)
Dėl trikojais vadinamų naujų greičio matuoklių aistros vis labiau kaista. Vairuotojų skundus, kad apie kelyje tykančius modernius matuoklius neįspėja joks kelio ženklas, ...
Aplinkosaugininkai aplankė „Grigeo“ Grigiškėse (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Seimas imasi atrišti rankas bejėgiams ir pareigų neatliekantiems aplinkosaugininkams. Ruošiamasi inspektoriams vėl leisti iš anksto neįspėjus, net naktį tikrinti potencialius ...
Vestuvės (nuotr. 123rf.com)
Svajojantys žiedus Vilniuje šiemet sumainyti ypatingomis vasario dienomis, – 20, 22 ar 29 – savo progos dar nepraleido. Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje šios ...
Dovilė Šakalienė (Fotodiena nuotr.)
Seimo opozicija renka parašus, inicijuodama apkaltą parlamentarei Irinai Rozovai, įtariamai neskaidriais ryšiais su Rusijos diplomatais. Rozovos istorijos tyrimas jau dvejus ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay

Top Video

Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Tarasovai atvirai prabilo apie skyrybas: negailėjo kritikos strėlių
DABAR RODOMA
Neįtikėtina Algimantės kova: dvidešimtmetė net du kartus įveikė vėžį
DABAR RODOMA
Klientas nustėro: kartu su maistu – šokiruojantis radinys lėkštėje
DABAR RODOMA
„Tesla“ automobiliu į garažą važiavusi moteris nustėro: nuostoliai nejuokingi
DABAR RODOMA
Žvėriškas Sabonio pasirodymas prieš „Timberwolves“
DABAR RODOMA
Rusijos cirko pasirodymas virto tragedija: vaikai stebėjo paklaikę
DABAR RODOMA
Praeiviai nesuprato, kas vyksta automobilyje: pamatę iš arčiau – vos patikėjo
DABAR RODOMA
Moteris nežinojo, ko imtis: jos automobilyje – nemalonus radinys
DABAR RODOMA
Žiauriai nužudytos 17-metės sesuo prabilo apie lemtingus įvykius: atskleidė neviešintų detalių
DABAR RODOMA
Kamera užfiksavo mistinį vyro dingimą: spėlioja, kas ten galėjo būti
Eismo ekspertas apie trikojus: jie – ne prevencijai, o tik kad išplėštų pinigus
DABAR RODOMA
Eismo ekspertas apie trikojus: jie – ne prevencijai, o tik kad išplėštų pinigus
DABAR RODOMA
Taršos mąstą vadina teroro aktu – Vilniuje rasti dar neregėti kiekiai plastiko
DABAR RODOMA
Žada atrišti rankas aplinkosaugininkams: 3 įspėjimai leis stabdyti įmonės veiklą
DABAR RODOMA
Nukentėjusiosios jurbarkietės advokatas: jis pamatė, kad nėra kito kelio
DABAR RODOMA
Lietuvoje netrukus nebeliks mėtinių cigarečių, bet Baltarusija gamins daugiau
DABAR RODOMA
Gamta ir toliau stebina: viduržiemy biržiečiai miške spanguoliauja
DABAR RODOMA
Tragiškas rytas: Kauno rajone žuvo partrenktas vyras
DABAR RODOMA
Netoli Druskininkų sučiuptas uzbekas, bandęs neteisėtai pereiti sieną
DABAR RODOMA
„Dienos komentare“ – Dovilė Šakalienė
DABAR RODOMA
Pasieniečiai užfiksavo kuriozą: uzbekas manė, kad folija padarys jį nesusekamu
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų