Lietuvos gyventojų gretoms ir toliau tebemažėjant, Vyriausybė kartu su įvairiomis institucijomis ieško būdų, kaip suvilioti Lietuvos piliečius grįžti gimtinėn arba čia pritraukti užsienio specialistų. Tarp planuojamų veiksmų – Lietuvos įvaizdžio gerinimas, pagalba darbdaviams, siekiantiems įdarbinti Lietuvos emigrantus ar užsieniečius, ir parama, norintiems mokytis lietuvių kalbos. 

Turistai (nuotr. Fotodiena.lt)

Turistai (nuotr. Fotodiena.lt)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Seime įregistravo planą, kuriuo įtvirtinama Lietuvos demografijos, migracijos ir integracijos politika artimiausiems keleriems metams. Plane iškeltus tikslus pavesta įgyvendinti įvairioms ministerijoms: Švietimo, sporto ir mokslo, Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio ir kt.

Plane iškeltas tikslas pasiekti, kad 2020 m. į Lietuvą grįžtų ne mažiau kaip 18 tūkst. piliečių, 2021 m. – 22 tūkst., 2022 m. – 25 tūkst. piliečių. Taip pat ministerija sieks užtikrinti, kad tais metais išvykusių 20–29 metų asmenų skaičius nuo visų 20–29 metų asmenų skaičiaus sudarytų ne daugiau kaip 4,6 proc. 2020 m., 4,2 proc. 2021 m. ir 3,6 proc. 2022 m.

REKLAMA

Pasiūlymai kelia juoką

Tačiau Visuomenės geografijos ir demografijos instituto vadovas dr. Donatas Burneika tokių pasiūlymų nevadina rimtais, nes jie nesprendžia esminių emigracijos priežasčių.

„Čia kosmetika yra. Kažkuriais atvejais vienam, kitam galbūt suveiks, kaip kažkoks skatinimas, bet realybėje tai aišku, kad ne tokie dalykai lemia [grįžimą]“, – tv3.lt kalbėjo dr. D. Burneika.

Emigraciją, jo teigimu, lemia bendra situacija Lietuvoje, prasti atlyginimai ir prastas požiūris į darbuotojus.

„Jeigu žmogus gali išvažiuoti, emigruoti be jokios pagalbos į svetimą šalį, kur niekas juo nesirūpina ir nelaukia labai smarkiai, tai po to negali grįžti namo be pagalbos valstybės? Tai yra juokinga“, – sakė specialistas.

Tiesa, jis pripažįsta, kad tokios programos gali būti gražios tuo, kad iš dalies rodo valstybės dėmesį išvykusiems, tačiau svarbiau spręsti įdarbinimo klausimus, nes „niekas nevilioja atgal taip, kaip galimybė gerai dirbti“.

„Nežinau, ar sudarymas išskirtinių sąlygų žmonėms, kurie išvažiavo, nėra diskriminacija tų, kurie yra čia, Lietuvoje. Man atrodo, sprendimai, susiję su imigrantų įdarbinimu, galbūt netgi svarbesni“, – svarstė dr. D. Burneika.

Grįžtančių šeimų vaikams svarbu pagelbėti integruojantis mokyklose, tačiau tai ne tiek padės skatinti emigravusių grįžimą, kiek tiesiog pagelbės šeimoms spręsti problemas, mano specialistas.

Lengviau įsidarbinti

Viena paskelbtame plane numatomų priemonių – palengvinti į Lietuvą grįžtančių ar atvykstančių asmenų įdarbinimą. Ketinama skatinti Lietuvos darbdavius ieškoti darbuotojų užsienyje, remiant darbdavių muges ir kitus darbo užsienyje paieškos projektus.

REKLAMA

„Svarstantiems apie grįžimą ar atvykimą į Lietuvą asmenims lengviau priimti sprendimą sugrįžti ar atvykti, kai jie jau yra užsitikrinę darbo vietą Lietuvoje. To siekiant, siūloma organizuoti darbdavių muges, rengti kitus darbo paieškos užsienyje projektus ir taip skatinti jų pritraukimą į Lietuvos darbo rinką“, – rašoma projekte.

Oro uoste

Oro uoste

Kita priemonė – numatyti papildomas Užimtumo tarnybos veiklas grįžusių ir atvykusių į Lietuvą asmenų užimtumui skatinti ir užtikrinti imigrantų poreikiams pritaikytos informacijos sklaidą. Numatoma užtikrinti, kad į Lietuvą grįžusių ar atvykusių asmenų, įsidarbinusių per metus nuo registracijos Užimtumo tarnyboje, dalis 2020–2022 metais siektų 35 proc.

Apie 66 proc. grįžusių į Lietuvą asmenų per vienerius metus neįsidarbina, tai tampa dažna pakartotinio išvykimo iš Lietuvos priežastimi. Be to, 57,4 proc. išvykusių asmenų užsienyje dirba žemesnės kvalifikacijos darbą, todėl sugrįžę į Lietuvą dėl prarastų įgūdžių sunkiau įsidarbina pagal ankstesnę kvalifikaciją. 

Nori pritraukti specialistus iš užsienio

Plane siūloma suformuoti Lietuvos, kaip geros vietos dirbti ir kurti verslą, įvaizdį ir vykdyti kitas talentų pritraukimo į Lietuvą veiklas. Projekte rašoma, kad bendras Lietuvos žinomumas užsienyje, kaip rodo atlikta užsienio lietuvių apklausa, gerėja menkai arba prastėja.

Nurodoma, kad Lietuvoje trūksta priemonių, padedančių didinti Lietuvos žinomumą ir patrauklumą užsienyje, pritraukti užsienyje gyvenančius aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie prisidėtų prie ekonomikos augimo Lietuvoje. 

REKLAMA

Ketinama užtikrinti, kad augtų lietuvių, manančių, kad Lietuvos, kaip geros vietos dirbti bei kurti verslą, įvaizdis per praėjusius metus sustiprėjo dalis: 2020 m. – 60 proc., 2021 m. – 70 proc., 2022 m. – 80 proc.

Emigracijos grimasos

Emigracijos grimasos

Todėl siūloma stiprinti Lietuvos įvaizdį užsienio šalyse, orientuojantis į užsieniečius, užsienyje gyvenančius Lietuvos piliečius bei lietuvių kilmės asmenis. „Work in Lithuania“ platformoje šiuo metu pateikiami ir planuojami toliau skelbti darbo pasiūlymai, skirti anksčiau nurodytoms asmenų grupėms, siekiant pritraukti specialistus, kuriems Lietuva gali pasiūlyti konkurencingą atlyginimą, sugrįžti arba atvykti dirbti į Lietuvą. 

Norima pasiekti, kad 2020–2022 m. internetinės platformos „Work in Lithuania“ aplankymai kasmet didėtų po 150 tūkst. Taip pat norima, kad augtų suteiktų konsultacijų grįžimo ar atvykimo į Lietuvą klausimais „Renkuosi Lietuvą“ skaičius: 2020 m. – 4,8 tūkst., 2021 m. – 6 tūkst., 2022 m. – 7,5 tūkst.

Kaip rašoma projekte, šiuo metu 40 proc. užsienio lietuvių teigia, kad jiems trūksta arba nepakanka informacijos apie grįžimą į Lietuvą ir reintegraciją. 

„Airijos pavyzdys rodo, kad net turint santykinai gerai išplėtotą migrantų informavimo sistemą, informacijos trūkumas išlieka didžiausiu trukdžių norintiesiems sklandžiai grįžti į šalį ir svarbiausiu prioritetu migracijos politikoje. Siūloma sustiprinti informacijos centro veiklą – teikti informaciją ir asmenines konsultacijas įvairiais praktiniais klausimais: grįžimo planavimo, socialinių, švietimo paslaugų, migracijos įforminimo, įsidarbinimo ir kt.“, – siūloma projekte.

REKLAMA

Padės grįžtantiems

Papildomai numatoma teikti specialią pagalbą, norintiesiems sugrįžti ir integruotis į Lietuvos savivaldybes, apmokius atrinktus savivaldybių administracijų darbuotojus informuoti ir konsultuoti grįžtančius iš užsienio Lietuvos piliečius ir lietuvių kilmės asmenis bei jų šeimos narius.

2017 m. duomenimis, 82 proc. grįžusiųjų į Lietuvą grįžo į tą pačią savivaldybę, iš kurios išvyko, todėl grįžtantiesiems itin aktuali informacija ir konsultacijos, susijusios su jų gyvenamosios vietos ypatumais. 

Turistai

Turistai

Projekte siūloma sukurti ir sustiprinti savivaldybių administracijos darbuotojų konsultantų grįžimo klausimais tinklą, kuris padėtų grįžtantiesiems lengviau pasinaudoti visomis savivaldybės teikiamomis galimybėmis ir padėtų susirasti darbą, būstą ir mokyklą bei kitaip integruotis konkrečioje savivaldybėje. 

Taip pat siūloma įgyvendinti priemones, kurios suartintų Lietuvos gyventojus ir užsienio lietuvius bei užsieniečius, organizuoti bendruomenines veiklas Lietuvos savivaldybėse ir kitais būdais skatinti jų tinklo veiklą. Tai padėtų integruotis į bendruomenę atvykstantiems arba grįžtantiems į Lietuvą asmenims. 

Siekiama užtikrinti, kad 15–19 metų asmenų, kurie, palankiai susiklosčius aplinkybėms, ketina emigruoti iš Lietuvos, dalis kasmet vis mažėtų: 2020 m. – 65 proc., 2021 m. – 50 proc., 2022 m. – 35 proc.

Parama besimokantiems

Siūloma iš dalies arba visiškai remti lietuvių kalbos mokymosi kursus, kuriuos baigus būtų įgyta lietuvių kalbos mokėjimo kvalifikacija. Vieno asmens dalyvavimas kalbos mokymo programoje galėtų siekti apie 150 eurų.

REKLAMA

Nuo 2004 m. 42,7 tūkst. Lietuvos piliečių užregistravo santuokas su kitų šalių piliečiais, todėl kalbos barjeras gali tapti pagrindine kliūtimi mišrioms šeimoms grįžti į Lietuvą. Projekte teigiama, kad kalbos kursų rėmimas padėtų mokytis kalbos gyvenant užsienyje ir palengvintų grįžimą  ar atvykimą bei integraciją į visuomenę. 

Turistai

Turistai

Grįžusių į Lietuvą Lietuvos piliečių ir Europos Sąjungos ar trečiųjų šalių piliečių, kurių amžius nuo 18 iki 64 m., skaičius siekia daugiau nei 26 tūkst. asmenų, rodo Statistikos departamento duomenys.

Be to, užsienyje gimsta ir auga vis daugiau Lietuvos piliečių: nuo 2004 m. užregistruota 17,9 tūkst. Lietuvos piliečių, gimusių ne Lietuvoje, o į Lietuvą grįžo 9,6 tūkst. mokyklinio amžiaus vaikų. Vien 2017 m. į Lietuvą sugrįžo 1 388 Lietuvos piliečiai iki 18 metų. 

„Labai trūksta specialistų, padedančių vaikui integruotis ir gebančių bendrauti užsienio kalba. Siekiant sklandesnės grįžusių ar atvykusių iš užsienio asmenų, jų vaikų integracijos į švietimo sistemą, siūloma teikti būtinąją ir individualius mokinio poreikius atitinkančią pagalbą pagal sudarytą individualų mokymosi planą, pagal poreikį organizuojant mokymąsi išlyginamosiose klasėse ar individualiuose išlyginamuosiuose užsiėmimuose“, – rašoma projekte.

Pagrindinės gyventojų mažėjimo priežastys – neigiamas gimstamumas ir imigraciją pranokstanti emigracija. 2015–2018 m. iš Lietuvos išvyko 175 tūkst. gyventojų, atvyko – 92 tūkst. Vien per šių metų rugpjūtį emigravo 4 tūkst. Lietuvos gyventojų. 

Planas
2019-11-07 05:12:04
yra labai paprastas,pakelti darbo žmonėms minimumą vienu euru.Ir visi sugrįš.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Emigrantas 2019-11-07 10:04:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Algas pakelkit kaip uzsienyje tada gal ir grys, o uzsenieciai tai tik ukrainieciai gali susigundyt LT pasiulymais   ATSAKYTI
QQQ 2019-11-07 10:20:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Mūsų valdininkai visai nukvako. Visi supranta, o avinams valdininkams nedalina kodėl žmonės išvyksta iš Lietuvos.O 9  
Cukierka 2019-11-07 11:59:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Is ko prasmirdeliai aferistai kels, jei saldainems permazai lesu skiriama. Smulkiems verslininkams, riektu mokescius mazinti, nes neimanoma issilaikyti. Smulkus verslas isviso sustabdytas, tai yra, labai smugdoma ekonomika. Kiek is smulkaus verslo butu galima surinkti! Bet avinu banda, paskui nezinotu, kur tuos pinigus deti, gal skeciams ar auksiniams seimo zenkliukams..?  
Irena 2019-11-07 10:00:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Sutvarkykite verslininkų godumą tai daugaiau grįž lietuvių,kur matyta 450 alga,jei tik pajudinate verslininkus tuoj gaždina,kad perkels įmones į užsienį,tai sėskit ir sutarkit,kas per problemos tam sėdit ministerijose ,algas gaunat nemažas tai sukit galvas,o ne nosis krapštykitIrena   ATSAKYTI
Aroon 2019-11-07 09:57:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Seimunai tegul eina dirbti i statybas ,o ju vietas teuzima emigrantai.Jei imone uzdirba milijonus ,o jos darbuotojai gauna minimuma,ar tai teisinga.Va cia tie seimo d.....turetu sureguliuoti.Tegul mokosi is USA ,Germanijos istatymu ir pritaiko pas mus.Tada ir emigruojanciu sumazes   ATSAKYTI
Nijolė 2019-11-07 09:53:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nesamonės jūsų įstatymuos,yra norinčių grįžti,bet jūs darot,kad negrįžtų.   ATSAKYTI
Nijolė 2019-11-07 09:53:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Nesamonės jūsų įstatymuos,yra norinčių grįžti,bet jūs darot,kad negrįžtų.   ATSAKYTI
Klientas 2019-11-07 09:44:19
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pinigų nėra ir kažin kada bus...   ATSAKYTI
DEmokratija. 2019-11-07 09:25:19
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Valdžios žmonės, sudarykite geresnes sąlygas nei tose valstybėse į kurias emigruoja Lietuvos žmonės ir niekas iš '' Tos Lietuvos'' neemigruos. Mokėkite sugrįžtantiems iš savo kišenės tokias pašalpas, kaip mokate atvykstantiems pabėgėliams biudžetines paramas, gal daugelis ir užkibs ant tokio slieko. Lengva demokratinės tautos atstovams švaistyti visai tautai priklausančius pinigus išvytų tautiečių gaudymo diskriminaciniams ''sliekams''.
Valdžios žmonės, rūpinkitės visų Lietuvos žmonių gerove, o vien savo artimųjų gerove, ir niekas iš ''Tos Lietuvos'', visokiais propagandiniais gerovės indeksais nuindeksuotos Lietuvos, nebėgs.   ATSAKYTI
Narutis 2019-11-07 09:24:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Bla , bla , bla. Vien kalbos už kurias pasiima pinigėlių . Jokio konkretumo. Komersantai valdo. Žmogus , kad ir su išsilavinimu nieko vietoi . Tie svarstimai apie minimalios algos pakelima 5kiais litais ar panašiai yra juokingi.    ATSAKYTI
Teta 2019-11-07 09:17:41
Pranešti apie netinkamą komentarą
-8
Nereikia tiems emigrantams lysti į užpakalį kas nori tas gryzta, geriau tegu žiūri į likusius kurie per sunku valstybei laikotarpį ne spjovė o vargo kartu, kai kuriems pasidarė matai nemadinga dirbti čia, o jie jau šokdina Lietuva, reikalauja, kas nori ir čia uždirba.    ATSAKYTI
Narutis 2019-11-07 09:29:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tai kad ir ūždirba BET ką darys kai į pencija ateis. Mokesčiai mokami nuo minimumo. Šiai dienai su tokia mokęsčių įmoka trūksta pinigų ir gaisrininkams ir mokytojams ir vaikų t.t.t  
Tetai 2019-11-07 09:29:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Na teta cia ir esme, ne emigrantai jus sokdina, o ta pati Lietuvos vyriausybe. Nes touj nebus pinigu islaikyt pencininku. Cheers  
Paprasta 2019-11-07 09:12:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nusišnekėta kiekvienam komentare. Tereikia kad valdios kiaulės išsikartų vieni kitus, ir emigrantai parvažiuos apmyžt jų kapus.   ATSAKYTI
Earning Job 2019-11-07 08:59:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Tai geriausias uždarbis. Pirmą mėnesį gavau 25386 USD už darbą 3 valandas per dieną. Aš pradėjau prieš keturis mėnesius ir iš karto namo pasiimdavau bent 5638–7364 USD per savaitę. Aš negaliu patikėti, kaip lengva buvo, kai aš tai išbandžiau. Šiuo atžvilgiu potencialas yra begalinis. Tai aš ir darau

..............>>>>>>>>> w­­­w­­­w.C­­­a­­s­­­h­­F­­­l­­­o­­­w77.C­o­m   ATSAKYTI
tai 2019-11-07 08:52:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
buroku direktoriu planas.....tipo mesk viska Norvegijoje,atejei i kokia sakociu paroda ir tave jau kviecia namolio-sakocius seniai kepa kiekviename NO mieste.....o geriausiai,kad siulo karbauskis sau nuolaida mokesciuose,jei mane prisivilios uz minimuma i trasu sandeli.....ne parama man,bet sau.....kolhozo planas ziaurus.....kaip visame pasaulyje sunku padaryti-deklaruoji grizima,3 m jokiu mokesciu,atsidarai garaza ar gipso patentas ir suki eurus.......ir jokiu imoniu kolhoznikai-imonese perki gipsa........   ATSAKYTI
Бригада 2019-11-07 08:47:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
O jai dab alga 450 kaip zmogus turi isgiventi????   ATSAKYTI
Бригада 2019-11-07 08:45:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Padarykim lt minimalia alga 2500 euru zumazinkin kainas ir mokestcius.   ATSAKYTI
Бригада 2019-11-07 08:44:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
As zinau kai reikia sugrazinti emigrantus.   ATSAKYTI
Ha 2019-11-07 08:42:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Geriau rupintusi cia likusiais-tie kur isvaziavo jiem nusišikt ant lietuvos!jiem tik turtai rupi,o lietuva negali to suteikti net likusiems   ATSAKYTI
Blemba 2019-11-07 07:55:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Sugryzau kaip durnius sedziu be darbo,gailiuosi   ATSAKYTI
Mardze 2019-11-07 07:50:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ka jus cia galit priviliot grizti .prigalvoje nauju mokesciu .subrangine viska   ATSAKYTI
xaxaxxa,juokas pro asaras 2019-11-07 07:49:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
PC darbuotojas RIMI kas idomu eis dirbti uz 450-500 eur i kasa,   ATSAKYTI
Putleris 2019-11-07 07:28:09
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
gal pavyzdi doti Viciunai. Pienine padirbekit kazi ar migrantas sutiks dirpti po 12val uz420mauru o turi varyti kaip aburgenas pvz daug cis   ATSAKYTI

Top Video

Internautai pašėlo: mama įkėlė įrašą, kaip mažametis vairuoja ir viršija greitį
DABAR RODOMA
Internautai pašėlo: mama įkėlė įrašą, kaip mažametis vairuoja ir viršija greitį
DABAR RODOMA
Negalėjo nenufilmuoti: praeiviai stabtelėjo žiūrėti, ką moteris vedžioja lauke
DABAR RODOMA
Mama slapta užfiksavo šokiruojantį slaugės elgesį su jos negalią turinčiu sūnumi
DABAR RODOMA
Tiesioginio eterio įrašas atskleidė vagystę: kuriozas tapo sensacija
DABAR RODOMA
Dėl gyvūno pikantiško poelgio modeliui teko raudonuoti
DABAR RODOMA
Moteris palikusi atvirus automobilio langus labai greitai to pasigailėjo
DABAR RODOMA
Darbuotojai užfiksavo poros akimirką restorane: visi internautai ėmė jų ieškoti
DABAR RODOMA
Pamačius šalia važiavusį automobilį išsitraukė kamerą: to dar nebuvo regėję
DABAR RODOMA
Keistos išvaizdos žuvis sukėlė sąmyšį: atrodo, kaip su žmogaus veidu
DABAR RODOMA
Venckienės palaikymo mitingo dalyvė: aš buvau pas Neringą kameroje
REKLAMA
Valdemaras Tomaševskis (nuotr. BFL)
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) vadovas europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis gina partijos deleguotus ministrus Jaroslavą Narkevičių ...
Gitanas Nausėda (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Diskusijose dėl valstybės biudžeto kyla įtampa tarp Seimo narių ir prezidento Gitano Nausėdos. Seimo Biudžeto ir finansų komitetas neuždegė žalios šviesos prezidento siūlymams ...
Vaikas (Tomas Urbelionis/Fotobankas)
Dar vienas smurto prieš vaikus protrūkis ar neteisingai apkaltinta motina? Portalas tv3.lt sulaukė pranešimo, kuriame tvirtinama, kad moteris galimai smurtavo prieš savo ...
Jaroslavo Narkevičiaus dukra (nuotr. stop kadras)
Susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius toliau klimpsta skandaluose. Spėjęs pagarsėti kaip vakarienių už valdiškus pinigus mėgėjas, ministras, pasirodo, moka suveikti ir ...
Gitanas Nausėda (nuotr. stop kadras)
Pabradės poligone apsilankęs Gitanas Nausėda paragavo tankisto duonos. Prezidentas pasivėžino legendiniu amerikiečių „Abramsu“ ir vokiečių „Leopardu“. Nors šalies vadovas ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų