Lietuvos gyventojų gretoms ir toliau tebemažėjant, Vyriausybė kartu su įvairiomis institucijomis ieško būdų, kaip suvilioti Lietuvos piliečius grįžti gimtinėn arba čia pritraukti užsienio specialistų. Tarp planuojamų veiksmų – Lietuvos įvaizdžio gerinimas, pagalba darbdaviams, siekiantiems įdarbinti Lietuvos emigrantus ar užsieniečius, ir parama, norintiems mokytis lietuvių kalbos. 

Turistai (nuotr. Fotodiena.lt)

Turistai (nuotr. Fotodiena.lt)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Seime įregistravo planą, kuriuo įtvirtinama Lietuvos demografijos, migracijos ir integracijos politika artimiausiems keleriems metams. Plane iškeltus tikslus pavesta įgyvendinti įvairioms ministerijoms: Švietimo, sporto ir mokslo, Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio ir kt.

Plane iškeltas tikslas pasiekti, kad 2020 m. į Lietuvą grįžtų ne mažiau kaip 18 tūkst. piliečių, 2021 m. – 22 tūkst., 2022 m. – 25 tūkst. piliečių. Taip pat ministerija sieks užtikrinti, kad tais metais išvykusių 20–29 metų asmenų skaičius nuo visų 20–29 metų asmenų skaičiaus sudarytų ne daugiau kaip 4,6 proc. 2020 m., 4,2 proc. 2021 m. ir 3,6 proc. 2022 m.

REKLAMA

Pasiūlymai kelia juoką

Tačiau Visuomenės geografijos ir demografijos instituto vadovas dr. Donatas Burneika tokių pasiūlymų nevadina rimtais, nes jie nesprendžia esminių emigracijos priežasčių.

„Čia kosmetika yra. Kažkuriais atvejais vienam, kitam galbūt suveiks, kaip kažkoks skatinimas, bet realybėje tai aišku, kad ne tokie dalykai lemia [grįžimą]“, – tv3.lt kalbėjo dr. D. Burneika.

Emigraciją, jo teigimu, lemia bendra situacija Lietuvoje, prasti atlyginimai ir prastas požiūris į darbuotojus.

„Jeigu žmogus gali išvažiuoti, emigruoti be jokios pagalbos į svetimą šalį, kur niekas juo nesirūpina ir nelaukia labai smarkiai, tai po to negali grįžti namo be pagalbos valstybės? Tai yra juokinga“, – sakė specialistas.

Tiesa, jis pripažįsta, kad tokios programos gali būti gražios tuo, kad iš dalies rodo valstybės dėmesį išvykusiems, tačiau svarbiau spręsti įdarbinimo klausimus, nes „niekas nevilioja atgal taip, kaip galimybė gerai dirbti“.

„Nežinau, ar sudarymas išskirtinių sąlygų žmonėms, kurie išvažiavo, nėra diskriminacija tų, kurie yra čia, Lietuvoje. Man atrodo, sprendimai, susiję su imigrantų įdarbinimu, galbūt netgi svarbesni“, – svarstė dr. D. Burneika.

Grįžtančių šeimų vaikams svarbu pagelbėti integruojantis mokyklose, tačiau tai ne tiek padės skatinti emigravusių grįžimą, kiek tiesiog pagelbės šeimoms spręsti problemas, mano specialistas.

Lengviau įsidarbinti

Viena paskelbtame plane numatomų priemonių – palengvinti į Lietuvą grįžtančių ar atvykstančių asmenų įdarbinimą. Ketinama skatinti Lietuvos darbdavius ieškoti darbuotojų užsienyje, remiant darbdavių muges ir kitus darbo užsienyje paieškos projektus.

REKLAMA

„Svarstantiems apie grįžimą ar atvykimą į Lietuvą asmenims lengviau priimti sprendimą sugrįžti ar atvykti, kai jie jau yra užsitikrinę darbo vietą Lietuvoje. To siekiant, siūloma organizuoti darbdavių muges, rengti kitus darbo paieškos užsienyje projektus ir taip skatinti jų pritraukimą į Lietuvos darbo rinką“, – rašoma projekte.

Oro uoste

Oro uoste

Kita priemonė – numatyti papildomas Užimtumo tarnybos veiklas grįžusių ir atvykusių į Lietuvą asmenų užimtumui skatinti ir užtikrinti imigrantų poreikiams pritaikytos informacijos sklaidą. Numatoma užtikrinti, kad į Lietuvą grįžusių ar atvykusių asmenų, įsidarbinusių per metus nuo registracijos Užimtumo tarnyboje, dalis 2020–2022 metais siektų 35 proc.

Apie 66 proc. grįžusių į Lietuvą asmenų per vienerius metus neįsidarbina, tai tampa dažna pakartotinio išvykimo iš Lietuvos priežastimi. Be to, 57,4 proc. išvykusių asmenų užsienyje dirba žemesnės kvalifikacijos darbą, todėl sugrįžę į Lietuvą dėl prarastų įgūdžių sunkiau įsidarbina pagal ankstesnę kvalifikaciją. 

Nori pritraukti specialistus iš užsienio

Plane siūloma suformuoti Lietuvos, kaip geros vietos dirbti ir kurti verslą, įvaizdį ir vykdyti kitas talentų pritraukimo į Lietuvą veiklas. Projekte rašoma, kad bendras Lietuvos žinomumas užsienyje, kaip rodo atlikta užsienio lietuvių apklausa, gerėja menkai arba prastėja.

Nurodoma, kad Lietuvoje trūksta priemonių, padedančių didinti Lietuvos žinomumą ir patrauklumą užsienyje, pritraukti užsienyje gyvenančius aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie prisidėtų prie ekonomikos augimo Lietuvoje. 

REKLAMA

Ketinama užtikrinti, kad augtų lietuvių, manančių, kad Lietuvos, kaip geros vietos dirbti bei kurti verslą, įvaizdis per praėjusius metus sustiprėjo dalis: 2020 m. – 60 proc., 2021 m. – 70 proc., 2022 m. – 80 proc.

Emigracijos grimasos

Emigracijos grimasos

Todėl siūloma stiprinti Lietuvos įvaizdį užsienio šalyse, orientuojantis į užsieniečius, užsienyje gyvenančius Lietuvos piliečius bei lietuvių kilmės asmenis. „Work in Lithuania“ platformoje šiuo metu pateikiami ir planuojami toliau skelbti darbo pasiūlymai, skirti anksčiau nurodytoms asmenų grupėms, siekiant pritraukti specialistus, kuriems Lietuva gali pasiūlyti konkurencingą atlyginimą, sugrįžti arba atvykti dirbti į Lietuvą. 

Norima pasiekti, kad 2020–2022 m. internetinės platformos „Work in Lithuania“ aplankymai kasmet didėtų po 150 tūkst. Taip pat norima, kad augtų suteiktų konsultacijų grįžimo ar atvykimo į Lietuvą klausimais „Renkuosi Lietuvą“ skaičius: 2020 m. – 4,8 tūkst., 2021 m. – 6 tūkst., 2022 m. – 7,5 tūkst.

Kaip rašoma projekte, šiuo metu 40 proc. užsienio lietuvių teigia, kad jiems trūksta arba nepakanka informacijos apie grįžimą į Lietuvą ir reintegraciją. 

„Airijos pavyzdys rodo, kad net turint santykinai gerai išplėtotą migrantų informavimo sistemą, informacijos trūkumas išlieka didžiausiu trukdžių norintiesiems sklandžiai grįžti į šalį ir svarbiausiu prioritetu migracijos politikoje. Siūloma sustiprinti informacijos centro veiklą – teikti informaciją ir asmenines konsultacijas įvairiais praktiniais klausimais: grįžimo planavimo, socialinių, švietimo paslaugų, migracijos įforminimo, įsidarbinimo ir kt.“, – siūloma projekte.

REKLAMA

Padės grįžtantiems

Papildomai numatoma teikti specialią pagalbą, norintiesiems sugrįžti ir integruotis į Lietuvos savivaldybes, apmokius atrinktus savivaldybių administracijų darbuotojus informuoti ir konsultuoti grįžtančius iš užsienio Lietuvos piliečius ir lietuvių kilmės asmenis bei jų šeimos narius.

2017 m. duomenimis, 82 proc. grįžusiųjų į Lietuvą grįžo į tą pačią savivaldybę, iš kurios išvyko, todėl grįžtantiesiems itin aktuali informacija ir konsultacijos, susijusios su jų gyvenamosios vietos ypatumais. 

Turistai

Turistai

Projekte siūloma sukurti ir sustiprinti savivaldybių administracijos darbuotojų konsultantų grįžimo klausimais tinklą, kuris padėtų grįžtantiesiems lengviau pasinaudoti visomis savivaldybės teikiamomis galimybėmis ir padėtų susirasti darbą, būstą ir mokyklą bei kitaip integruotis konkrečioje savivaldybėje. 

Taip pat siūloma įgyvendinti priemones, kurios suartintų Lietuvos gyventojus ir užsienio lietuvius bei užsieniečius, organizuoti bendruomenines veiklas Lietuvos savivaldybėse ir kitais būdais skatinti jų tinklo veiklą. Tai padėtų integruotis į bendruomenę atvykstantiems arba grįžtantiems į Lietuvą asmenims. 

Siekiama užtikrinti, kad 15–19 metų asmenų, kurie, palankiai susiklosčius aplinkybėms, ketina emigruoti iš Lietuvos, dalis kasmet vis mažėtų: 2020 m. – 65 proc., 2021 m. – 50 proc., 2022 m. – 35 proc.

Parama besimokantiems

Siūloma iš dalies arba visiškai remti lietuvių kalbos mokymosi kursus, kuriuos baigus būtų įgyta lietuvių kalbos mokėjimo kvalifikacija. Vieno asmens dalyvavimas kalbos mokymo programoje galėtų siekti apie 150 eurų.

REKLAMA

Nuo 2004 m. 42,7 tūkst. Lietuvos piliečių užregistravo santuokas su kitų šalių piliečiais, todėl kalbos barjeras gali tapti pagrindine kliūtimi mišrioms šeimoms grįžti į Lietuvą. Projekte teigiama, kad kalbos kursų rėmimas padėtų mokytis kalbos gyvenant užsienyje ir palengvintų grįžimą  ar atvykimą bei integraciją į visuomenę. 

Turistai

Turistai

Grįžusių į Lietuvą Lietuvos piliečių ir Europos Sąjungos ar trečiųjų šalių piliečių, kurių amžius nuo 18 iki 64 m., skaičius siekia daugiau nei 26 tūkst. asmenų, rodo Statistikos departamento duomenys.

Be to, užsienyje gimsta ir auga vis daugiau Lietuvos piliečių: nuo 2004 m. užregistruota 17,9 tūkst. Lietuvos piliečių, gimusių ne Lietuvoje, o į Lietuvą grįžo 9,6 tūkst. mokyklinio amžiaus vaikų. Vien 2017 m. į Lietuvą sugrįžo 1 388 Lietuvos piliečiai iki 18 metų. 

„Labai trūksta specialistų, padedančių vaikui integruotis ir gebančių bendrauti užsienio kalba. Siekiant sklandesnės grįžusių ar atvykusių iš užsienio asmenų, jų vaikų integracijos į švietimo sistemą, siūloma teikti būtinąją ir individualius mokinio poreikius atitinkančią pagalbą pagal sudarytą individualų mokymosi planą, pagal poreikį organizuojant mokymąsi išlyginamosiose klasėse ar individualiuose išlyginamuosiuose užsiėmimuose“, – rašoma projekte.

Pagrindinės gyventojų mažėjimo priežastys – neigiamas gimstamumas ir imigraciją pranokstanti emigracija. 2015–2018 m. iš Lietuvos išvyko 175 tūkst. gyventojų, atvyko – 92 tūkst. Vien per šių metų rugpjūtį emigravo 4 tūkst. Lietuvos gyventojų. 

Planas
2019-11-07 05:12:04
yra labai paprastas,pakelti darbo žmonėms minimumą vienu euru.Ir visi sugrįš.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
žinoma 2019-11-13 12:52:13
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
viskas senai: prikurs nauju darbo vietu valdininkams, dirbantiems su ale emigrantu grazinimu, kurs grupes, isisavins visokiu projektu pinigus ir t.t.Bet realios naudos nebus..
tik pinigu istratinimas   ATSAKYTI
Šakėmis 2019-11-10 21:20:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ant vandens rašyta tokia pagalba....   ATSAKYTI
Rusne 2019-11-10 18:32:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nieks negrys I ta lt ubagynas zmones uzdirba minimuma ner kaip pragyvent   ATSAKYTI
as 2019-11-10 09:39:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
musu valdzios planai tai girto zuikio sapaliones    ATSAKYTI
Kokia dar pagalba 2019-11-08 22:10:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
darbdaviams? Verslininkai darbuotojams moka mažus atlyginimus ir vis sako, kad negali daugiau mokėti. Kurgi galės, jei sau perkasi pilis, porsus ir t. t. Kai mokės normalius atlyginimus, tai nereiks jokių programų, žmonės grįš patys.    ATSAKYTI
Justin 2019-11-09 17:57:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Tu bent zinai kiek darbdavys sumoka mokesciu uz kiekviena darbuotoja? Jei nezinai kaip musu valdzia smaugia biznius tad patylek protingesnis atrodysi, ekonomikos nera, ka surenka is mokesciu ta turi. Ne vien darbininkus smaugia darbdavius taip pat, del to dauguma idarbina net nevisu etatu kad maziau mokesciu moket. Pasidomek pakeisi nuomone, man fantazija atsoko kai pamaciau uz 1darbo vieta valstybe gauna mokesciais.   
Mbeti 2019-11-10 17:44:41
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Mokesciai kaip mokesciai , manau didesne problema “verslininkai” kurie sugeba versla daryt tik mazindami kaina ir pigiai viska pardavinedami. Po to verkia apsimyze kokie mokesciai dideli.   
Petras 2019-11-08 18:52:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Valdžia nieko nedaro ,o seka pasakas apie savo šalies piliečių emigrantų susigrąžinimą į Lietuvą . Reikia pradėti nuo teisingumo sistemos tvarkymo ir išnaudojimo mažinimo. Prekių kainos ir paslaugos turi būti prieinamos šalies gyventojams. Dabar betvarkė ir veikia laukinis kapitalizmas...   ATSAKYTI
....... 2019-11-08 07:59:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Zinot perskaiciau visus komentarus . Zmones nori dirbti ,nori gyventi o ne gauti vietoje algos pasalpa ir egzistuoti . Taip kad musu politikai ziuri tik savu interesu ,ir nereikia cia zmonems kabinti makaronu su savo paistalais . Stenkities kad tie patys nepabektu.   ATSAKYTI
Valda 2019-11-07 23:00:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ar jums ponai mokesciu nebera kam moket visus istremet i visas svetimas salis? Ar nebera is ko sumoket amerikonams uz karini lauza kurie drasko lietuvos kelius savo tankais.Pasikvieskit ukrainiecius tegu dirba uz grasius.Ponas prezidentas tik ukraina rupinasi o ne musu salimi.Padarykit istatymus visiems vienodai ir kad visi laikytusi o ne paprasti zmones.Kainos kaip europoj visoj o atlyginimai kaip Zambavej!!!!!   ATSAKYTI
Jūs 2019-11-07 22:42:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
gal geriau pasirūpinkit, kad esantys Lietuvoje neišsilakstytų... Bet rašot briedus nemąstydami ir tiek....   ATSAKYTI
EmmaX 2019-11-07 20:03:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Kviečiu jus į privatų lietuviško sеkso kІubą - GetMeets.com   ATSAKYTI
. Nadina 2019-11-07 19:10:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Isdirbe uzsienyje 10 metu, grizti i Lietuva? Absurdas!!! Koki darba pasiulysite? Jus nesiulete ji ir pries 10 metu. Taip kad...    ATSAKYTI
tai 2019-11-07 12:53:54
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kolhozas galetu i Norvegijos trasu sandeli nuvaziuoti kokiame uzkampyje-garantuotai surastu buvusiu tautieciu....tegul pasiulo grizti i savo sandeli uz 4-5 mazesni atlyginima,jokio firmos auto....dar maisto kaina tapati beveik,rubai pigiau NO,elektronika pigiau ir geresne kokybe NO,TA praeini uz 70e ir be kysiu su kavos puodeliu rankoje,pensija garantuota,zvejoji fjorde ir negalvoji,kad bilieto paprasys,priejimas prie vandenu-nereikia per parlamentaru tvoras lipti,sakocius kepa kiekviename mieste.........grybauji,uogauji ir saugos tarnybos nevaro is misko nes PRIVATI TERITORIJA.....ten seimunai sedetu kalejime jei apsitvertu kelia danieliams.....vargselis liepes gydytojams emigruoti pats butu i murmanska su slidemis isciuozes-jei butu spejes......bet ko noreti patiems prabalsavus    ATSAKYTI
Optimistas 2019-11-08 09:52:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Meluoji gerai, kad Rubai pigesni ar ta pati elektronika. Nereikia pamiršti, kad Norveguose kainos kosminės, tai ka čia kalbi tu.  
LD 2019-11-07 12:51:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Geras jaukas yra vienintelis, patikrintas - KUO DIDESNI MOKESČIAI !
Ir dar naujų įvesti. Skubiai. Tuntais emigrantai par-emigruos, džiaugsmingai šokdami kepurinę.
Papildomai dar reikia miškus iškirsti ir betono blynais miestus ir miestelius užpilti. #kolchoznikairulez   ATSAKYTI
Viktorija 2019-11-07 12:11:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Mes ir patis sau Lietuvoj darbus galim rasti, bet ne už miniuma, tiek mokesčių pridėta, kad nuo atlyginimo nieko nelieka. Kainuos produktų, kaip Europoj, bet tik ne atlyginimų. Pabandykit išgyventi, ir dar norit, kad žmonės grįžtu..    ATSAKYTI
Vaclovas 2019-11-07 11:36:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Internete skelbta, kad Skvernelis patarė medikei rezidentei emigruoti, jei Lietuvoje nepatinka. Ji išvyko, yra patenkinta ir kol kas negalvoja grįžti.    ATSAKYTI
tai 2019-11-07 12:41:35
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
o jei kaip tik ta galejo laiku ji apziureti ir isgydyti.......dabar i lenkija gales lakstyti,kad pagalbos surasti.....  
viliokliai 2019-11-07 11:23:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
pavogtu pensiju pinigu negrazina, bet vilioja. Ar pas tuos vilioklius yra realybes supratimas?   ATSAKYTI
nepamirškite 2019-11-07 11:23:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
sukurt kuo daugiau visuomeninių organizacijų,finansuojamų iš biudžetos, skirt kuo daugiau lėšų kuriant daugiau taškų G,skirt ivairiom propogandinėm pinigų,pinigų,pinigų saviem vaikučiam,anūkėliam per tai užsidirbt,geriant kavutę ir rašsnt ataskaitas,tyrimų išvada,et nekurkite naujų darbo vietų,nesteikite gamyklų,neleiskite gaudyt menkes ar sėt,pjaut,karves melšt,kiaules augint-CO pirščioja stambiai.O,JEI RIMTAI-IMKITĖS SĄŽININGO DARBO VARDAN TOS... .   ATSAKYTI
Liudininkas 2019-11-07 12:23:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Saziningumas dingo jau po 1945 metu. Isliko tos pacios prokomunistines idejos iki siu dienu. Labai gera dirva paseta nusikalstomoms grupuotems stambiu mastu.. Nes dauguma vyriausybes ir vydaus reikalu atstovas labai naudinga, papildomos, gan labai geros iplaukos grinais i kisene. Atsimenu, kaip buvo veikianti grupuote keliu policininku. Patys keliu policininkai suorganizavo. Jie dirbo keliu policijos vairuotoju pazymejimu isdavimo komisijoje. Pardavinejo teisias uz labai gerus pinigus. Net priejo prie to, kad vos ne bomzom jas isduodavo, gopsumas nesvietiskas. Bet ivyko , vienas ivikis, susipyko polcininkai tarpusavyje, nepasidalino pinigais, vienam maziau teko, tai tas ir paskunde. Buvo skandalas. Bet greitai viskas nutilo, lyg nieko nebuvo. O pareigunai buvo atleisti, pasiulita iseiti i gerai apmokama pensija. Tais laikais buvo 1200 litu. Daug kas tokios algos pavydejo, o cia pensija uz korupcija.Cia tikri faktai, neisgalvoti. Gal, kas tas teisias iki siol turite is tu pareigunu?  
Politologas 2019-11-07 10:58:01
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Vyriausybe pateike 'nuostabia' programa. Cia man primena sovietinius laikus, kai pionieriai ir komsomolai, panasias programas kurdavo. Turbut iskapste is archyvu, pakeite truputi turine ir va- mes padareme!!! Nuostabus pasiulimai, kaip saldainiukai visus vilioje! As nesuprantu uz ka ta vyriausybe gauna algas? Juk jie visiskai nieko gero neissprendzia, kaip nuo nepriklausomybes laiku buvo isleisti, tai iki siol tie patys ir dar nukopijuoti., truputi pakeisti ir dar daugiau komplikuoti Jei galeciau, tai pusia seimo nariu is karto isvyciau! Tiek ju tikrai nereikia. Paleisciau visa vyriausybe, protu nesuvokiama, kaip tokie dar gali dirbti, neturintys jokios orentacijosir nuovokos apie einamas pareigas. Pasaulyje yra pats didziausias seimas Lietuvos, pagal gyventoju skaiciu. Vidaus reikalu ministro posta isvis panaikinciau. Ta vistele su blondines lazdino riesutelio dydzio smegenim, ar jinai aplamai ka nors daro. Toks jausmas , kad ji tik parasus deda, nezinanti ka pasiraso, ir laukia algos. Ir kam mus tokia ministre? Uztenka tik generalinio komisaro. Ka tas piemburnis, aplinkos apsaugos ministras daro ministerijoje? Jis turbut pats nezino, kad yra aplinkos apsaugos ministras. Ko ten tas Karbauskis, kaip suo nuo lenciugo paleistas ardosi, visiems gerai.. Veryga is vis nesuvokia, ka kalba, priima jo istatyma, o po to pats juokiasi is savo kvailu kalbu. Sirinskiene- ka ta vista ten veikia, is vis be smegenu, kam jinai ten reikalinga? Kad ponui Karbauskiui kojas buciuoja? O kie mes dar patareju turime... Cia zinote, labai gera, pasaulinio masto, komedija butu galima sukurti. Kanu vestivalyje, tik uz pavadinima 'Lietuvos vyriausybe' ausciausius prizus skintu!   ATSAKYTI
Politologas 2019-11-07 10:57:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Vyriausybe pateike 'nuostabia' programa. Cia man primena sovietinius laikus, kai pionieriai ir komsomolai, panasias programas kurdavo. Turbut iskapste is archyvu, pakeite truputi turine ir va- mes padareme!!! Nuostabus pasiulimai, kaip saldainiukai visus vilioje! As nesuprantu uz ka ta vyriausybe gauna algas? Juk jie visiskai nieko gero neissprendzia, kaip nuo nepriklausomybes laiku buvo isleisti, tai iki siol tie patys ir dar nukopijuoti., truputi pakeisti ir dar daugiau komplikuoti Jei galeciau, tai pusia seimo nariu is karto isvyciau! Tiek ju tikrai nereikia. Paleisciau visa vyriausybe, protu nesuvokiama, kaip tokie dar gali dirbti, neturintys jokios orentacijosir nuovokos apie einamas pareigas. Pasaulyje yra pats didziausias seimas Lietuvos, pagal gyventoju skaiciu. Vidaus reikalu ministro posta isvis panaikinciau. Ta vistele su blondines lazdino riesutelio dydzio smegenim, ar jinai aplamai ka nors daro. Toks jausmas , kad ji tik parasus deda, nezinanti ka pasiraso, ir laukia algos. Ir kam mus tokia ministre? Uztenka tik generalinio komisaro. Ka tas piemburnis, aplinkos apsaugos ministras daro ministerijoje? Jis turbut pats nezino, kad yra aplinkos apsaugos ministras. Ko ten tas Karbauskis, kaip suo nuo lenciugo paleistas ardosi, visiems gerai.. Veryga is vis nesuvokia, ka kalba, priima jo istatyma, o po to pats juokiasi is savo kvailu kalbu. Sirinskiene- ka ta vista ten veikia, is vis be smegenu, kam jinai ten reikalinga? Kad ponui Karbauskiui kojas buciuoja? O kie mes dar patareju turime... Cia zinote, labai gera, pasaulinio masto, komedija butu galima sukurti. Kanu vestivalyje, tik uz pavadinima 'Lietuvos vyriausybe' ausciausius prizus skintu!   ATSAKYTI
Arnas 2019-11-07 10:42:29
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
K   ATSAKYTI
Rasytojas 2019-11-07 11:50:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Labai iskalbiai parasyta, Arnai!  
TV3.Lt 2019-11-07 12:26:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Cia ,kaip tv3 zurnalistai antrastes ir tekstus paraso, viens prie vieno  

Top Video

TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Advokatas prabilo apie liudijimus, ką Pinikas darė prie žuvusios Didžiūnaitytės kūno
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Nušauto policininko šeimą pasiekė piniginė parama: iš viso – kiek daugiau nei 33 tūkst.
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Dėl vietoj dušinių Palangoje išdygusio namo surengta akcija: žmonės atėjo pasiruošę išsimaudyti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Kaimynai sukrėsti dėl pro langą iškritusio ir žuvusio penkiamečio: tėvai vaikais labai rūpinosi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Su oro balionais į audrą patekę dalyviai papasakojo, ką patyrė skubiai leisdamiesi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Punios šilas ir vėl specialistų akiratyje: šile įsisiautėjo kenkėjai
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Vos tik paskelbus sprendimą apie atidaromą sieną, lietuviai patraukė į Lenkiją
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Lietuva dėl Astravo sulaukė paramos iš Lenkijos: žada taip pat nepriimti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Per Kuršių marias kelte plaukę keleiviai sulaukė netikėtos staigmenos
REKLAMA
A. Veryga apdovanoja su koronavirusu kovojusius medikus medikus (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Trečiadienį užfiksuotas COVID-19 sergančiųjų šuolis. Jei tokia tendencija tęstųsi, pirma sugrąžinta priemonė būtų privalomas kaukių dėvėjimas, žurnalistams ...
Koronavirusas (nuotr. SCANPIX)
Premjeras Saulius Skvernelis prakalbo apie galimybę Lietuvoje sugrąžinti privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą viešose vietose. Anot premjero, kaukės galėtų grįžti į ...
Oro uostas (nuotr. stop kadras)
Nors karantinas Lietuvoje atšauktas jau kelias savaites, dalis apribojimų tebeišlieka. Vienas jų – šalies vidaus sienų kontrolė pratęsiama dar vienam mėnesiui iki rugpjūčio 15 ...
Gaisras Alytuje
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, vykdanti biomonitoringą, kokią įtaką žmonių sveikatai galėjo padaryti pernai Alytaus padangų perdirbimo įmonėje ...
Sporto rūmai (nuotr. Vilnius.lt)
Vilniaus miesto taryba šiandien pritarė savivaldybės administracijos ir valstybės įmonės Turto banko jungtinės veiklos sutarčiai, o tuo pačiu – savivaldybės dalyvavimui ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų