Rašyti komentarą...
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Balandžio 22 d. Lietuvos edukologijos universitete (LEU) buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Biržų rajono savivaldybe, Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga ir dvejomis Biržų rajono mokyklomis – „Saulės“ gimnazija ir Papilio pagrindine mokykla. Į iškilmingą sutarčių pasirašymą atvyko Biržų rajono savivaldybės merė Irutė Varzienė, tarybos narys Audrys Šimas, jaunimo reikalų koordinatorius Merūnas Jukonis, Biržų „Saulės“ gimnazijos direktorius Dainius Korsakas, Biržų rajono Papilio pagrindinės mokyklos l. e. direktorės pareigas Loreta Žibenienė, Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Nijolė Šatienė ir bendruomenės atstovė Danutė Stankevičienė.

REKLAMA

Sutartimis LEU įsipareigojo plėtoti bendrų tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimą ir vykdymą, mokslo taikomosios veikos tyrimų plėtrą, skatinti bendradarbiavimą profesinio informavimo ir orientavimo klausimais, rengti jaunimo verslumą skatinančias priemones ir prisidėti prie jaunimo politikos Biržų rajone įgyvendinimo. Universitetas teiks informaciją Biržų miesto mokyklų bendruomenėms mokytojų rengimo, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo klausimais, atliks edukologijos ir socialinius tyrimus. Bus bendradarbiaujama su LEU mokslo darbuotojais ir dėstytojais Biržų pedagogų švietimo centre, organizuojant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarus ir konferencijas. Planuojama prisidėti prie neigiamų socialinių reiškinių prevencijos priemonių įgyvendinimo Biržų rajone, moksleivių pasirengimo studijoms, pedagogų, kultūros, sporto ir meno įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, tradicinių ir naujų kūno kultūros ir sporto renginių organizavimo.

REKLAMA
REKLAMA

LEU rektorius akademikas Algirdas Gaižutis atvykusiems svečiams iš Biržų sakė: „Jei Jums reikės pagalbos, universiteto kolektyvas ir studentai yra pasiruošę sporto, meno ir kūrybos baruose. LEU rektoriaus nuomone, svarbu rasti sąlyčio taškus, kurie pasitarnautų Lietuvos švietimui. LEU Senato pirmininkas Audronius Vilkas – biržietis. Prieš pasirašant sutartis jis sakė, jog jam malonu matyti čia savo žemiečius. „Istorija pradedama nuo tėviškės slenksčio, o į gyvenimą palydi tėvai ir mokytojai“, – teigė jis. A. Vilkas sakė tikintis, kad su žemiečiais ryšiai plėtosis ne tik per studentus, bet ir kitose kultūrinio bendradarbiavimo srityse. LEU Mokslo ir plėtros prorektorius Aivas Ragauskas pasidžiaugė, jog moksliniai tyrinėjimai jau dabar vyksta ir juos reikėtų plėtoti per įvairią mokslo taikymo veiklą.

Biržų savivaldybė sutartimi įsipareigojo kartu su LEU organizuoti mokslines praktines konferencijas ir seminarus, bendradarbiauti su universiteto mokslininkais sprendžiant miesto problemas ir vykdant bendrus projektus svarbioms miesto problemoms spręsti. Biržų rajono savivaldybės merė Irutė Varzienė tikisi ne tik formalaus, bet ir neformalaus bendradarbiavimo. Biržuose aktyvios kaimo bendruomenės, kuriose merė tikisi, kad dažniau apsilankys universiteto mokslininkų. Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga su LEU bendradarbiaus socialinės partnerystės srityje, vykdys bendrus projektus socialinei kaimo gerovei gerinti ir keisis gerąja patirtimi.

Siekiant sistemingo bendradarbiavimo Lietuvos aukštojo mokslo plėtros, studijų ir mokslo tobulinimo srityse ir plėtojant tarpusavio ryšius sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Biržų rajono „Saulės“ gimnazija ir Biržų rajono Papilio pagrindine mokykla. Bendradarbiavimas vyks naudingose švietimo įstaigų veiklos tobulinimo, pedagogų profesijos propagavimo, metodinės, organizacinės ir dalykinės pagalbos mokytojams teikimo srityse.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų