Skurdas, grobiami vaikai ir alkoholyje savo liūdesį skandinantis visas kaimas. Ne, tai ne ištrauka iš liūdno filmo, o realybė. Ir nors ji gali pasirodyti mums svetima, iš tiesų ji vyksta visai čia pat, kitame pasaulio krašte – Indijoje. Tačiau lietuviai šią vasarą vyko į Indiją vietinius gyventojus mokyti anglų kalbos ir bent tokiu būdu prisidėti prie geresnės žmonių ateities.

Danas Viluckas  (nuotr. facebook.com)

Danas Viluckas (nuotr. facebook.com)

Misijas į Indiją organizuoja jėzuitų sielovados programos MAGIS nariai. Jų koordinatorius Lietuvoje Danas Viluckas (34) rugpjūčio mėnesį kartu su kitais savanoriais lankėsi viename Indijos regione. Čia jis mokė žemiausios kastos atstovus anglų kalbos, stengėsi suteikti krepšinio pagrindų ir aplankė ne vieną indų šeimą.

Esate MAGIS koordinatorius Lietuvoje. Kaip apie savo veiklą papasakotumėte žmonėms, kurie nieko apie tai nežino?

Magis yra lotyniškas žodis, kuris reiškia „Daugiau, labiau“. Mes kviečiame 18 – 35 metų žmones į įvairius sielovados renginius. Juose jaunimas gali išeiti iš įprastos kasdienybės rėmų, išbandyti save kitokiose situacijose ir aplinkybėse, bet tai daryti komandoje su palaikymu, dvasiniu impulsu ir vadovu.

REKLAMA

Yra ir tarptautinis projektas, būna ir europiniai, viso pasaulio. Jų raiška būna įvairi: socialinis darbas, savanoriavimas, piligriminės kelionės, misijos ir savanoriavimas tolimuose kraštuose.

O kas jus asmeniškai paskatino prisidėti būtent prie tokios veiklos?

Yra keletas dalykų. Esu baigęs Kauno jėzuitų gimnaziją, todėl man pats dvasingumas ir sielovada yra artimi, kitas dalykas – aš visada ieškojau prasmingesnio darbo ir veiklos, kad ne tik būtų galima išgyventi, bet ir įprasminti savo laiką. Tokie projektai būtent tai ir suteikia.

Rugpjūčio mėnesį lankėtės Indijoje. Kiek savanorių prisidėjo prie šios kelionės?

Iš tiesų, šią vasarą organizavome net tris misijas. Viena komanda keliavo į Keniją ir dvi į Indiją. Aš pats vykau į Indiją su jaunimu iš Lietuvos, viena savanorė buvo iš Latvijos, komanda buvo vidutinio dydžio – šeši žmonės. Kita komanda vyko iš Kauno jėzuitų mokyklos, sudaryta iš vadovų ir mokinių. Iš viso į misijas vyko dvidešimt žmonių.

Teko girdėti, kad Indijoje kastų sistemą yra itin stipri ir griežta. Ar tai tiesa?

Mūsų komanda vyko į kaimus, dalitų, vadinamųjų neliečiamųjų, kaimus. Tai pati žemiausia žmonių kasta, taip, Indijoje kastų sistema yra labai stipri. Yra manoma, kad tu susitepi, jeigu bendrauji su jais, būdamas iš aukštesnių klasių.

Iš tiesų, Indijoje socialinė ir ekonominė atskirtis yra labai ryški ir stipri, labiausiai šokiravo to mastas ir kiek mažai galimybių turi žmonės, gimę dalitais, nors jie yra lygiai tokie patys žmonės kaip mes.

Pavyzdžiui, jeigu mergina ir vaikinas įsimyli iš skirtingų kastų – jie turi bėgti, o juos suradę nužudo, nes vieni bijo keršto aukštesnės kastos, o kitiems – tai negarbė. Teko skaityti, kad vienas tėvas užsakė žmogžudystę vaikino iš žemesnės kastos. Tas iš tiesų šokiruoja, kai tokia atskirtis yra šalia.

REKLAMA

Tikriausiai užduosiu klausimą, kuris žmonėms kyla pirmiausia – tai ką gi ten veikėte?

Indijoje ekonominė situacija yra labai prasta, net tokia ja pavadinti sunku: begalinis skurdas, išgyvenimas diena iš dienos. Šokiravo ne pats faktas, kad ten yra skurdas, bet tai, kaip jis atrodo – išmaldų prašymai, grobiami vaikai, šokiruojančiai skurdžios gatvės.

Lietuvių misija Indijoje  (nuotr. asm. archyvo)

Lietuvių misija Indijoje (nuotr. asm. archyvo)

Mūsų tikslas buvo mokyti anglų kalbos. Nors anglų kalba yra viena iš pagrindinių darbo ir karjerų kalbų, bet ten dalitai nėra mokami anglų kalbos. Pagal visus nusistatymus, dalitai neturėtų siekti karjeros aukštumų ir geresnių sąlygų, jie turėtų vergauti. Indijoje jėzuitai yra sukūrę visą mokymo sistemą – darželius, mokyklas, universitetus, todėl mes norėjome padėti mokyti vaikus mokyklose.

Kaip atrodydavo jūsų diena Indijoje?

Mūsų rytas prasidėdavo labai anksti, pradėdavome nuo krepšinių treniruočių, kadangi esame krepšinio tauta. (šypsosi) 11 ir 12 klasės berniukus mokydavome žaisti krepšinį. Jie labai greitai bėga, žinoma, būdami basi... Bet nelabai žino, ką daryti, pribėgus prie lanko. Mes juos bandėme per tą trumpą laiką išmokyti bent jau pagrindų ir palikti tam tikras treniravimo užuomazgas.

Po pietų keliaudavome į našlaičių prieglaudą ir praleisdavome ten per dieną tris valandas, organizuodavome edukacines dirbtuves vaikams. Vaikai, patekę į jėzuitų įsteigtą prieglaudą, turi šiek tiek šviesesnę ateitį. Indijoje našlaičių ateitis būna labai niūri ir miglota.

Norite pasakyti, kad jų laukia itin žiaurus likimas..?

Vien tik tame regione, kuriame mes buvome, iki rugpjūčio mėnesio per metus buvo pagrobta jau tūkstantis vaikų. Galima tik įsivaizduoti, ką reiškia būti pagrobtam – vergija, išnaudojimai, organų pardavimai. Savanoriavome našlaičiams, tačiau bet kuriuo atveju jie yra labai neturtingi, skylėtais ir nešvariais drabužiais, kai kurie elementariai nemoka net piešti. Įsivaizduokite šešerių metų vaiką, kuris nemoka nupiešti elementarios žuvies.

REKLAMA

Galbūt aplankėte ir šalia esančius kaimus? Kokią realybę pamatėte juose?

Vykdavome į skirtingus kaimus. Pas dalitus niekas neatvyksta iš aukštesnių klasių, galite tik įsivaizduoti, kokie jie laimingi buvo, kai užsukdavome mes. Jiems tai sukeldavo labai daug emocijų, lankydavomės ir jų namuose. Tokie žmonės neturi daug, tačiau jų širdys yra begalinės. Pagamindavo mums arbatos, merginoms supindavo kasas.

Kai kurie atvejai iš tiesų yra labai sudėtingi. Pavyzdžiui, niekada nepamiršiu vieno neįgalaus berniuko. Namuose jis guli paralyžiuotas ant grindų, tėvai juo labai rūpinasi, bet sąlygos gyventi yra be galo sunkios.

Lankydamiesi Indijoje, pamatėte nesuvaidinta šalies realybę. Nors apie tai kalbėti sudėtinga, tačiau kuri situacija jums pasirodė sunkiausia?

Lankėmės kaime, kuriame visi žmonės geria – ten buvo sunkiausia ir mažiausia vilties. Gatvėse trylikamečiai vaikšto apsvaigę, jų akių obuoliai pageltę, nes jie naudoja prastą, pigų alkoholį. Indijoje alkoholis yra labai brangus, reikia dirbti visą dieną, kad nusipirktum stiklinę kokybiško alkoholio.

Minėjote, kad Indijoje yra labai stipri kastų sistema. O kaip ten elgiasi su moterimis?

Indijoje yra pati blogiausia moterų padėtis visame pasaulyje. Ne Arabų šalyse, ne kur džiunglėse, o Indijoje! Tarkime, jeigu pas dalitus yra berniukas ir mergaitė, juos išleisti į mokslus yra labai sunku, todėl tėvai renkasi vieną vaiką. Žinoma, tėvai dažniausiai pasirenka berniuką, nes jis turės išlaikyti šeimą, o mergaitė eina tuomet dirbti į laukus ir visai nesvarbu, kad ji gabi ir gal taptų mokytoja, mokslininke ar kitos srities puikia specialiste.

REKLAMA

Yra net tokia programa, kuri skatina berniukus sakyti, kad šeimoje ir sesuo gali mokytis, nes tik edukacija gali suteikti galimybes ateityje.

Lietuvių misija Indijoje  (nuotr. asm. archyvo)

Lietuvių misija Indijoje (nuotr. asm. archyvo)

Tokios misijos – išbandymas visiems dalyviams. Juk matyti skurdą, nepriteklių ir socialinį atskirtį tikrai nėra lengva. Kaip ten būdami, susitvarkydavote su savo pačių emocijomis?

Įvairiai, tos emocijos užplūsta ir aišku, mes turime su jomis susitvarkyti. Kai tu prisilieti prie tokios realybės, būna labai sunku emociškai. Tačiau mes kiekvienos dienos pabaigoje peržiūrėdavome savo dieną, dalindavomės išgyvenimais ir emocijomis, nagrinėdavome, kuris taškas buvo sunkiausias, o kuris – sunkiausias. Tai labai padeda asmeniškai atsirinkti, kas buvo svarbiausia, grupėje padedame vienas kitam priimti ir išgyventi, iš kitos pusės – susikaupti ir atrasti būdus, kuriais daugiausiai gali atiduoti kitam.

Indijoje buvote kaip tik tuo metu, kai Keralos valstijoje vyko potvyniai. Ar nebuvo minčių važiuoti ten ir padėti žmonėms?

Norėjome padėti, klausėme, gal kažkaip galime nuvykti, savanoriauti. Tačiau ten nuskristi buvo įmanoma tik su malūnsparniu, plius turėjome pabaigti dar ir savo misiją.

Grįžę į Lietuvą, sužinojome, kad Lietuvos Caritas kartu su tarptautiniu Caritu organizuoja paramą nukentėjusiesiems. Esu šios kampanijos ambasadorius. Keralos valstijoje be namų liko milijonas žmonių, žuvo – 450. Žmonės glaudžiasi stovyklose, kuriose trūksta maisto, elementaraus švaraus vandens, vanduo ten didžiulė problema.

REKLAMA

Mes turime galimybę jiems padėti. Nors mūsų šalyje taip pat yra problemų, bet daugelis mūsų nebadauja ir turime įvairių pagalbos mechanizmų.

Planuojate į Indiją važiuoti dar kartą?

Planuojame tęsti misijas ir kaip įmanoma prisidėti. Dabar padėti kitam galimybių yra daug. Kartą galima nenueiti į kavinę, o tai jau bus kažkam pragyvenimas visiems metams.

Labai sveika tokiose misijose apsilankyti ir mūsų jaunimui, kurie yra sulaukę aštuoniolikos. Tai padeda pamatyti kitą realybę, prisiliesti prie jos, suvokti, kiek daug mes turime ir pagalvoti, kaip aš galiu prisidėti, kad kitame pasaulio krašte būtų geriau. Žinoma, turime iššūkių ir misijų čia, Lietuvoje, nereikia toli žiūrėti – užtenka pasižiūrėti į vienas kitą, kaimyną, artimą ir paieškoti, kaip aš galiu prisidėti.  

Prisidėti prie paramos Indijos žmonėms Caritas kviečia iki lapkričio 17 d. Daugiau informacijos galima rasti čia.  

 

Julka
2018-11-15 19:17:46
Aplankykit lietuvos kaimus, darbo nera auchogolizmas klesti. Kodel neaplanko prezidentiene siaurines lietuvos kaimu?
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Andrius Juozas 2018-11-18 00:00:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Sveikintina iniciatyva, noriu nuraminti, kad ten ne tai jau blogai, šypsenos irgi tą parodo.
Vaikų grobimo mastas tikrai nėra toks didelis, kaip rašo šiame straipnyje:
https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/the-truth-about-kidnappings/articleshow/62845406.cms   ATSAKYTI
Kestas 2018-11-16 00:56:06
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Na va ir indų dvasingumas kuri kaip ir joga propaguoja
vakarų pasaulyje.Vakarieciai gerai nepažysta Indijos
jos sudėtingos socialinės struktūros.Nors pavyzdžiui
Šiaurės Korėjoje nuvažiavus į kaimą manau šokas būtų
neprastesnis,juk ten 90metais iš bado mirė keli milijonai gyventojų.Indija atsilikusi netgi ne šimtmečiais,bet tūkstantmečiais nuo vakarų civilizacijos.Aisku pas vakariečius savo problemos
kaip dvasingumo stoka , materializmas, homoseksualizmo
ir kitų iskrypimu idos.   ATSAKYTI
tai 2018-11-15 21:00:06
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
kad ir pas mus jau darosi panašiai,jei neturi įtakingų giminių ar pažįstamų,esi neturtingas esi niekas,o dar jei virš 50 metų taip pat niekas,darbo neįmanoma gauti,bedarbius darbo biržoje stovinčius atvirai šiukšlėmis vadina,nors ten ne visi girtuokliai ir tinginiai   ATSAKYTI
Geras 2018-11-15 20:16:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
-8
Aš mieste gyvenu.Vilniuje.Esu neįgalus ir nemokų anglų kalbos.Ant duonos susikrpštau,dar ir motinėlei padedu.Kokio bieso į kita pasaulio galą reikia vykti.Kai mūsų krašte velnias gyvena.   ATSAKYTI
Julka 2018-11-15 19:17:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Aplankykit lietuvos kaimus, darbo nera auchogolizmas klesti. Kodel neaplanko prezidentiene siaurines lietuvos kaimu?   ATSAKYTI
Vytautas Mačiulis 2018-11-16 00:08:23
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Prezidėntė juk net ir savo vyresnį nusigyvenusį su žalingais įpročiais brolį visiškai ignoruoja, tad kam jai juolab svetimus bėdžius globoti? Ji tik su gražiais, gabiais žmonėm, laimėjusiais sportininkais, Popiežium ar dar kuo kas jos puikybę pamalonins ir reitingus pakels geriau pabendraus, pasifotografuos...   

Top Video

TV3 Žinios. Narkevičius – vėl įvykių sūkuryje: Trakų rajone sustabdytas keliuko remontas kelia daug klausimų
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Narkevičius – vėl įvykių sūkuryje: Trakų rajone sustabdytas keliuko remontas kelia daug klausimų
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Skaičiai gąsdina: per karantiną 11400 į septintą dešimtį įkopusių asmenų neteko darbo
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Žada masinį tyrimą dėl Covid-19: aiškinsis, kokį imunitetą sugebėjome įgyti
DABAR RODOMA
Farai. Klaipėdoje BMW lėkė tarsi viesulas: taranavo automobilį ir išrovė medį
DABAR RODOMA
„Pasikalbėkim #IŠNAMŲ“ su Zuokiene apie savanorystę COVID-19 židinyje ir nemalonų vyro akibrokštą
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Nausėda gimtadienį sutiko Nidoje, keturių žvaigždučių viešbutyje
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Lietuvoje savaitgalį – susirgimų koronavirusu šuolis
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Egzaminai prasidės birželio 22 d.: aiškėja tvarka, kaip jie vyks
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Koronaviruso židiniai plečiasi globos namuose: sergančiųjų daugėja Antaviliuose, Širvintose
DABAR RODOMA
Vilniaus centre užpultas Anušauskas su žmona: ieško kaltininko
REKLAMA
Vestuvės karantino metu (nuotr. shutterstock.com ir tv3.lt montažas)
Vestuvės – tai šventė, kuomet žmonės švenčia meilę. Tačiau visus planavimo rūpesčius pastaraisiais mėnesiais nustelbė baimė dėl šventės likimo, kuomet prasidėjo griežti ...
Antrąja mergaitės globėja tapusi Eligija: supratome, kad šito vaiko nei atiduoti, nei kitaip apvilti negalėsime
Vilnietė Eligija Garšvienė su vyru savo namų duris atvėrė mažai mergaitei, kuri šeimos neteko net du kartus. Šiuo metu septynmetė jų globotinė Lėja, dar maža būdama, neteko ...
Atsisveikinimas su Maestro E. Bukaičiu (Nuotr. fotodiena.lt/ Lukas Bartkus)
Penktadienį Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre vyksta atsisveikinimas su Maestro Elegijimu Bukaičiu. Eidamas 80-uosius metus vyras staiga mirė gegužės 27-ąją, savo ...
Netektis (Nuotr. shutterstock)
Eidamas 80-sius metus, gegužės 22 d., po sunkios ligos į  Amžinybę iškeliavo iškili asmenybė – prof. Jonas Kievišas. Netekome mokslininko, kuris, tęsdamas  tarpukario ...
Greitoji pagalba  (nuotr. Fotodiena.lt)
Klaipėdietė Ingrida net neketina slėpti, kad šis karantino laikotarpis jai ypač sunkus. Ji jau tris mėnesius negali pamatyti slaugos namuose gulinčios savo senyvo ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų