Rašyti komentarą...
Tokio tipo aparatus reikėtų gaminti pramoniniu būdu ir patentuoti šio aparato išradėją
Derėtų elgtis taip;kadangi pas minėtą pilietį nebuvo aptikta gatavai produkcijai ženklinti etikečių gamybos linija,manytina,kad namuose gaminta degtinė nebuvo skirta realizacijai,turint tikslą pasipelnyti.Raugo ingredijentų įvairovė leidžia manyti,kad minėtas pilietis yra neblogai susipažinęs su D.Mendeliejevo mokslais.
Tokį talentą prarasti Tėvynei būtų per didelė prabanga.Arielkos gaminimo pabūklą reikėtų laikinai paimti valstybės globon,kol atsiras protingesni įstatymai(D.Teišerskytė).Minėto aparato jokiu būdu negalima saugoti policijos įrodymų kambaryje (iš Prienų policijos dingo kaikurie mirusio žmogaus ginklai),nes iš ten anksčiau ar vėliau persikraustys pas kažkieno uošvį ar sodą arba ir paežerę.Vargais negalais (su rašybos ir logikos klaidomis)sukurptą bylą pavesti pačiam kvailiausiam prokurorui.(jų yra užtektinai,nes šalis yra trečioj vietoj Europoje pagal prokurorų skaičių tenkantį vienodam skaičiui gyventojų).Senaties terminą kiek įmanoma sutrumpinti ir kaip galima viską v i l ki n ti i i iii.Tas neturėtų būti labai sudėtinga,juolab,kad patirties tokiuose dalykuose(kaip rašo spauda) tikrai yra(kažkoks šteinas ir dar keli bandiūgos ir vagys).Gautūsi:ir vilkas sotus ir avis sveika...
Į viršų