Rašyti komentarą...
Mokytojams, turėtų būti mokamas atlyginimas, nuo mokomo dalyko vidurkiu mokinių. O, dabar mokytojas laiką prastumia,nieko neišmoko. Apkrauna namų darbais. Kodėl kur mokiniai mokomi mokyklose ir neužduoda namų darbų, sugeba per pamoką išaiškinti.
Privalomas mokslas yra iki 16metų, taigi gimnazijas baigti ir toliau studijuoti turėtų gabūs moksleiviai. Vidurinio mokslo ir mokymo programos vienodos visose vidurinio mokslo mokyklose ,taigi miesto ir kaimo mokyklos turi maždaug vienodai gerai paruošti dvyliktokus egzaminams. Kažkodėl nesitvarko savo apimtyse Švietimo ministerija,netinkamai atlygina mokytojams.
Bet tai žiūrėk: mokykloje nichuja neišmoksta, o kai mokytojui sumoki- vaikas iš karto pasidaro gabesnis? Net negalvoju mokėt nei cento, kaip išmoks- taip turės. O tokiom mokytojom kur šantažuoja užsisėdimu, ir pastabomis, patarčiau pasigalvot ar tikrai gerai viską daro.
Kur atsakomybe dingo
Štai dar vienas biznis kur nukeliauja tūkstančiai neapmokestintų pinigėlių. O VMI tai visiškai nerūpi kaip ir daugelis kitų smulkių versliukų. O iš tokių surinktų mokesčių gal ir greičiau suklestėtų gerovės valstybė.
Taip bus tol, kol klasėse bus 30 ir net daugiau mokinių. Paskaičiuokite: pamokos 45 min padalinus iš 30, vienam mokiniui telieka kokios dvi minutės. Užtat ir reikalingi korepetitoriai. Vaikus dar gali išmokyti ir 1 mokytojas, jeigu klasėje bus ne daugiau kaip 15 mokinių ir jų elgesys bus normalus, netrukdys pamokai. Dažnai užsipuolamos kaimo mokyklos, atseit, jos neišmoko vaikų, nors ir turi klasėse po nedaug mokinių. Bet pažiūrėkime, kokie tie mokiniai: gimę girti, reikalaujantys ypatingo priėjimo, kiti vartojantys (tiksliau pasakius, nenorintys vartoti) psichotropinius vaistus. Grynas vargas mokytojui su tokiais. Kiti paprasčiausiai tingi, mano, kad šiandien praslys pro šalį neužkliuvę mokytojui. O ir mokinių tėvai kartais nesupranta, ko čia iš jų vaikų (ar pačių tėvų) nori mokytojas. Kiti tiesiog kursto vaikus prieš mokytoją: "Erzink, erzink, o kai ji tave palies, tai mes jai parodysim". Tai toks tėvų supratimas apie mokslą. Dar gerai, jei vaikai iš negeriančios šeimos.
Į viršų