Antanas Čepononis (nuotr. Fotodiena.lt/Tomo Lukšio)

Antanas Čepononis (nuotr. Fotodiena.lt/Tomo Lukšio)

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) juo­du brūkš­niu už­brau­kė kon­ser­va­to­rių pla­nus į UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ di­rek­to­riaus kė­dę pa­so­din­ti eks­me­rą An­ta­ną Če­po­no­nį, šiuo me­tu bend­ro­vė­je įdar­bin­tą rin­ko­ty­ros spe­cia­lis­tu. Di­rek­to­riaus po­sto eks­me­ras ne­ga­lės siek­ti vie­ne­rius me­tus.

„Bu­vęs Rad­vi­liš­kio me­ras vie­ne­rius me­tus ne­ga­li įsi­dar­bin­ti UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ di­rek­to­riu­mi“, – to­kį ver­dik­tą VTEK, ga­vu­si ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­klau­si­mą, ar A. Če­po­no­niui tai­ky­ti­ni įsta­ty­mo 18 straips­ny­je nu­ma­ty­ti ap­ri­bo­ji­mai, drau­džian­tys vie­ne­rius me­tus, pa­li­kus vals­ty­bi­nę tar­ny­bą, įsi­dar­bin­ti UAB „Rad­vi­liš­kio šiluma" va­do­vo pa­rei­go­se.

Pa­sak ko­mi­si­jos, įsta­ty­mo 18 straips­nis drau­džia as­me­nims, nu­sto­ju­siems ei­ti pa­rei­gas vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je, vie­ne­rius me­tus dirb­ti įmo­nės va­do­vu, va­do­vo pa­va­duo­to­ju, bū­ti įmo­nės ta­ry­bos ar val­dy­bos na­riu, taip pat ei­ti ki­tas pa­rei­gas, tie­sio­giai su­si­ju­sias su spren­di­mų priė­mi­mu įmo­nės val­dy­mo, tur­to tvar­ky­mo, fi­nan­sų ap­skai­tos bei kont­ro­lės sri­ty­se, jei­gu per pa­sku­ti­nius dar­bo me­tus jo tar­ny­ba bu­vo tie­sio­giai su­si­ju­si su šių įmo­nių veik­los prie­žiū­ra ar kont­ro­le ar­ba jei­gu as­muo da­ly­va­vo svars­tant ir prii­mant pa­lan­kius šioms įmo­nėms spren­di­mus kon­kur­so ar ki­to­kiu bū­du teik­ti vals­ty­bės už­sa­ky­mus ar fi­nan­si­nę pa­ra­mą.

REKLAMA

„Ei­da­mas Rad­vi­liš­kio me­ro pa­rei­gas A. Če­po­no­nis pa­sku­ti­nius dar­bo me­tus bu­vo su­si­jęs su sa­vi­val­dy­bės kont­ro­liuo­ja­mos UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ veik­los kont­ro­le ir prie­žiū­ra, da­ly­va­vo svars­tant ir prii­mant pa­lan­kius šiai bend­ro­vei spren­di­mus teik­ti vals­ty­bės fi­nan­si­nę pa­ra­mą“, – tei­gė ko­mi­si­ja.

Lai­ki­nai ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių pa­va­duo­jan­tis Da­rius Bra­zys re­dak­ci­jai pa­tvir­ti­no, jog jis pa­si­ra­šė to­kį pa­klau­si­mą, ta­čiau iš­si­su­ki­nė­jo nuo tie­saus at­sa­ky­mo, ar A. Če­po­no­niui yra ruo­šia­mas aukš­čiau­sias po­stas Sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vė­je „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“.

Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos ra­jo­no sky­riaus lai­ki­na­sis va­do­vas Vi­to­lis Ja­nu­še­vi­čius „Mū­sų kraš­tą“ in­for­ma­vo, jog par­ti­ja ra­jo­no me­ro kė­dė­je no­rė­tų ma­ty­ti D. Bra­zį, o ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­ste, jei jis at­si­lais­vin­tų, – da­bar­ti­nį „Rad­vi­liš­kio ši­lu­mos“ di­rek­to­rių Pra­ną Mic­kai­tį.

Įvyk­džius to­kią po­stų ro­ki­ruo­tę, at­si­lais­vi­nu­sią ši­lu­mos tie­ki­mo bend­ro­vės va­do­vo kė­dę bū­tų ga­lė­jęs užim­ti iš me­ro pa­rei­gų at­leis­tas A. Če­po­no­nis. Ta­čiau VTEK šiuos kon­ser­va­to­rių pla­nus su­jau­kė.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

Policininką nužudžiusio vyro žmona: jis sirgo depresija, bet daug metų nesigydė
DABAR RODOMA
Policininką nužudžiusio vyro žmona: jis sirgo depresija, bet daug metų nesigydė
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Narkevičius – vėl įvykių sūkuryje: Trakų rajone sustabdytas keliuko remontas kelia daug klausimų
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Skaičiai gąsdina: per karantiną 11400 į septintą dešimtį įkopusių asmenų neteko darbo
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Žada masinį tyrimą dėl Covid-19: aiškinsis, kokį imunitetą sugebėjome įgyti
DABAR RODOMA
Farai. Klaipėdoje BMW lėkė tarsi viesulas: taranavo automobilį ir išrovė medį
DABAR RODOMA
„Pasikalbėkim #IŠNAMŲ“ su Zuokiene apie savanorystę COVID-19 židinyje ir nemalonų vyro akibrokštą
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Nausėda gimtadienį sutiko Nidoje, keturių žvaigždučių viešbutyje
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Lietuvoje savaitgalį – susirgimų koronavirusu šuolis
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Egzaminai prasidės birželio 22 d.: aiškėja tvarka, kaip jie vyks
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Koronaviruso židiniai plečiasi globos namuose: sergančiųjų daugėja Antaviliuose, Širvintose
REKLAMA
Poliklinika (nuotr. 123rf.com)
Paprastai prieš naujus mokslo metus atliekami vaikų sveikatos tikrinimai sustoti neturėtų, tačiau tvarka, iki kada tai reikėtų padaryti, dar iki galo nėra aiški, spaudos ...
Koronavirusas (nuotr. SCANPIX)
Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Lukas Savickas pirmadienį Vyriausybėje suteiks daugiau informacijos apie Lietuvos padėtį karantino metu. Kviečiame stebėti ...
Suėmimai teisme korupcijos byloje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Pirmadienį iš suėmimo buvo paleistas prokurorų korupcijos byloje įtariamas advokatas Šarūnas Mickevičius.  Kaip BNS pranešė Generalinės prokuratūros atstovė Elena ...
Balsavimas (nuotr. stop kadras)
Seime vėl įsiplieskė aršios diskusijos dėl internetinio balsavimo. Socialdarbiečiai siūlo dar šiemet Seimo rinkimus rengti internetu, mat baiminasi, kad dėl koronaviruso ...
Gitanas Nausėda  (Irmantas Gelūnas/Fotobankas)
Vaikų gynimo dienos proga prezidentas Gitanas Nausėda su vaikais bendravo finansų klausimais. Šalies vadovas atskleidė, koks buvo jo pirmas didelis pirkinys vaikystėje ir ką ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų