Algirdas Brazauskas. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Algirdas Brazauskas. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Prezidentas Algirdas Brazauskas neabejoja, kad būsimai valstybės vadovei Daliai Grybauskaitei užteks ryžto iš Vyriausybės pareikalauti darbo rezultatų. "Tai tokia, žinokite, ryžtinga moteris", - tvirtina jis.

"Duok Dieve, kad Daliai Grybauskaitei pradėjus eiti pareigas Lietuva kiltų iš duobės, kurioje atsidūrė. Noriu jai to palinkėti iš visos širdies", - Baltijos televizijos ir "Lietuvos žinių" laidoje "Svarbus pokalbis" sakė kadenciją baigęs šalies vadovas A.Brazauskas.

Rinko lyg premjerą.

- Daugelis politikų, net prezidentas Valdas Adamkus, rinkimų dieną prognozavo, kad juose gali prireikti antrojo turo. Jūs sakėte, kad D.Grybauskaitė gali būti išrinkta iš karto. Bet gal antrasis turas būtų palankus socialdemokratams - į jį galėjo patekti partijos kandidatas Algirdas Butkevičius?

- Labai abejoju, kad jis galėjo patekti. Labai abejoju. Nieko panašaus negalėjo būti.

- Ar, planuodami šiuos rinkimus, politikai nepergudravo patys savęs, taip susiaurinę agitacijos galimybes, kad daugelis žmonių kandidatų tiesiog nepastebėjo?

REKLAMA

- Rinkimų kampanija - vienas mėnuo - yra per trumpa. Ji turėtų vykti bent tris mėnesius. Per dabar numatytą laiką, mano supratimu, žmonės nelabai gerai susipažįsta su kandidatu.

Antras dalykas, per rinkimų kampaniją žiniasklaida, kaip susidariau įspūdį, rinko premjerą. Visos kalbos sukosi apie premjero ir Vyriausybės kompetencijas. Nei šis, nei tas!

Reikia kalbėti apie prezidento galias, o kai visą laiką rinkimų kampanijos metu kalbama apie Vyriausybės darbus, žmonės paskui prezidentui ir užduoda klausimus: kodėl pensijos nedidėja, kodėl reikia sumažinti atlyginimus?

Prezidentui sunku į juos atsakyti. Mūsų Konstitucija labai aiškiai apibrėžia prezidento įgaliojimus. Prezidentas valstybės ūkinėje veikloje praktiškai nedalyvauja.

- Žmonės iš tiesų su būsimąja prezidente D.Grybauskaite sieja didžiules viltis. Ar po kelių mėnesių parama jai nesumažės, paaiškėjus, kad prezidentas negali priimti jo kompetencijai nepriklausančių sprendimų?

- Nelinkėčiau, kad populiarumas smuktų. Tai priklausys nuo naujos prezidentės veiksmų. Jeigu ji sugebės ryžtingai veikti, ypač Vyriausybės atžvilgiu, žinoma, ir susikalbėti, populiarumas nekris.

Tokia ryžtinga moteris

- Dar konservatorių premjero Gedimino Vagnoriaus laikais į apyvartą buvo paleistas posakis: "Prezidentas ir prezidentūrėlės", turint omenyje galimą aplinkos įtaką šalies vadovui. Ar D.Grybauskaitė atsispirs įtakoms?

- Manau, ji turės tokios stiprybės ir galės padaryti nemažai.

- Tačiau jau dabar akivaizdu, kad kai kurie politikai ir net partijos bando savintis būsimąją prezidentę.

REKLAMA

- Natūralu, kad visuomet atsiranda žmonių, kurie nori būti arčiau "viršininko" - nebūtinai prezidento, ir einant kitas pareigas yra panašiai. Bet ta kategorija žmonių vargu ar gali įgyti pasitikėjimo. D.Grybauskaitė jau turi didelę patirtį. Ji vadovavo Finansų ministerijai, vadovavo žmonėms. Veltui neprabėgo metai, kuriuos ji praleido Briuselyje. Be jokių abejonių, ji įgijo patirties ne tik specifinėje finansų srityje, kurią gerai išmano, bet ir politinėje veikloje.

Kalbant apie jos galimybes - sunku kalbėti apie kitą žmogų, bet, kiek ją pažįstu, kaip ji pasirodė mums kartu dirbant, suprantu, kad ryžto pakakdavo ir pakanka. Tai tokia, žinote, labai ryžtinga moteris.

Prezidentui buvo sunku

- Dabar D.Grybauskaitei teks dirbti ne tik su savo komanda, bet ir su visu Seimu. Jūs pats esate patyręs, kaip nelengva dirbti su prezidento nepalaikančia Seimo dauguma. Galbūt gerai, kad Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai deklaruoja remiantys būsimąją prezidentę?

- Galbūt ir gerai. Arba blogai. Negaliu pasakyti iš anksto. Teko dirbti su konservatoriais nuo 1996 iki 1998 metų, einant prezidento pareigas. Man buvo sunku.

Gal pirmą kartą apie tai kalbu taip viešai. Gal aš jiems buvau nepatikimas asmuo. Visą laiką konservatoriai ir jų vadovybė apie mane turėjo savo nuomonę. Ir dabar turi. Todėl santykiai būdavo labai sunkūs. Kita vertus, konservatorių Vyriausybėje per ketverius metus pasikeitė keturi premjerai. Toks nepastovumas prezidentui taip pat sudarė keblumų. Dabar, tikėsimės, taip nebus.

REKLAMA

- D.Grybauskaitė jau sakė svarstanti tam tikras permainas Vyriausybėje. Premjeras Andrius Kubilius kelis kartus pakartojo pasitikintis savo komanda. Ar dėl to nekils trinties?

- Visko gali būti. Žinoma, nepranašaukime dabar paties blogiausio. O gal bus panaudoti kitokie metodai - įtikinimo, mokymo? Nors ministro postas nėra mokslams skirta vieta. Mokytis reikia dešimt-penkiolika metų prieš tai, o jau paskui būti ministru.

Gali būti visokių variantų. Tai yra šansas D.Grybauskaitei paveikti parlamentinę daugumą ir suformuoti Vyriausybę iš koalicijos partnerių. Žinoma, kai yra koalicija, visuomet sunku sudėlioti pareigybes, nes kai kada kompetencijos klausimai lieka nuošalyje, niekas nekreipia į juos dėmesio, kalbama tik politine tema: iš vienos partijos - du, iš kitos - vienas. Tada turime, atsiprašau, turgų, o ne Vyriausybę. Šiurpas ima.

Visos partijos turėtų suprasti, kad reikia bendromis pastangomis gelbėti Lietuvą. Tūkstančių žmonių mažinimai, atlyginimų braukymai nuskurdins valstybę. Tai yra baisus dalykas. Reikėtų suformuoti Vyriausybę iš tikrai kvalifikuotų žmonių, visiškai nežiūrint jų partinės priklausomybės.

Vyriausybė - vykdymui- Idėją rinktis ne partinę, bet specialistų komandą siūlėte jau ne kartą. Ar dabar tai būtų įmanoma?

- Tokia buvo mūsų pirmoji po Nepriklausomybės atkūrimo Vyriausybė. Taip buvo ir mano vadovautoje 12-oje Vyriausybėje, kur dirbo D.Grybauskaitė, nepriklausiusi jokiai partijai, kur dirbo ir daugiau tokių ministrų. Buvau jais labai patenkintas. Vyriausybė buvo kvalifikuota, žmonės darė tai, ką suprato - tai rodo ir rezultatai.

REKLAMA

- Ar tai, kad po prezidento rinkimų Vyriausybėje gali būti pakeistas vienas kitas ministras, tikrai atneš laukiamų permainų?

- Žiūrint, ką keis, kurie ministrai dabar yra atsidūrę pavojuje. D.Grybauskaitė kai kurias pavardes jau paminėjo. Dabar sunkoka pasakyti.

Kalbant apie programas, visą laiką tik ir sakoma: programos, programos, planai... Visa tai - tik popieriuje. Tokia yra ir dabartinės Vyriausybės bėda: reikia mokėti vykdyti tai, ką patys pasirašo ant popieriaus. Prirašyti galima visko - ir storiausią Vyriausybės priemonių planą, ir kitus dalykus. Bet kas tai vykdo? Ar užtenka kompetencijos? Organizuotumo, subordinacijos, koordinacijos tarp atskirų žinybų? Štai kur pagrindinis dalykas. Vyriausybė skirta ne planams rašyti, o vykdyti.

- Ar D.Grybauskaitė galės prispausti Vyriausybę, kad ši vykdytų įsipareigojimus?

- Kad gerokai prispausti galės - aš neabejoju! O kaip bus su rezultatais, dabar tikrai nežinau...- Ar prezidentas apskritai turi galių koreguoti ekonominius Vyriausybės sprendimus?

- "Ant popieriaus" prezidentas tokių galių neturi. Bet galimybės atsiranda arba kategoriškai reikalaujant, arba draugiškai susitariant. Jeigu Vyriausybė arba dalis Vyriausybės vis dėlto supras prezidento norus, jeigu supras Seimas, nes daugelis Vyriausybės labai svarbių įstatymų, kaip žinau iš praktikos, taip ir guli jų stalčiuose, galimybių atsiras.

D.Grybauskaitė - ne A.Kubiliaus- D.Grybauskaitei apsisprendus kandidatuoti į prezidento postą, iš pradžių buvote vadinamas jos politiniu krikštatėviu. Premjeras A.Kubilius neužtruko pareikšti, kad D.Grybauskaitė - jo žmogus. Ar socialdemokratai ir konservatoriai pasidalys prezidente?

REKLAMA

- Ką tai reiškia, kad D.Grybauskaitė - A.Brazausko? Na, kad ne A.Kubiliaus, tai jau tikrai! A.Kubilius su D.Grybauskaite iki šiol turėjo labai mažai reikalų. Dabar, kadangi jis tapo premjeru, tai turės, be jokių abejonių.

Man su D.Grybauskaite teko daug dirbti dar būnant prezidentu. Tekdavo duoti pavedimų, ji labai gerai juos vykdė - turiu omenyje darbą prie Europos sutarties, kitus dalykus.

- Ar, jūsų manymu, D.Grybauskaitei pradėjus eiti pareigas Lietuva pakils iš duobės?

- Duok Dieve, kad kiltų! Noriu jai to palinkėti iš visos širdies.

Lietuva gali kilti, ji turi tam potencialą. Bet vien per partines ambicijas, visiškai kai kada užmirštant bendrą valstybės interesą, atsidūrėme tokioje situacijoje, kurioje esame dabar. Viską reikia matyti visiškai kitomis akimis - net ir tiems partiniams veikėjams, kurie šiandien eina atsakingas pareigas.

Jurga TVASKIENĖ

Kirvarpa
2009-05-19 07:47:39
Gera proga maldai:

Komuniagų litanija
Brangus AMBale, Lietuvos runkelyčių ir runkelienių grožio konkursų ereli, ate!
..., didžiojo išvogimo ir prichvatizacijos dirigente ir favorite, ate!
..., amžinojo nomenklatūros pavasario Lietuvoje architekte ir maestro, ate!
..., komunistinio nomenklatūrinio gaivalo stabilizatoriau, ate!
..., didžiojo melo ir veidmainystės sporto meistre ir vaikščiojantis anekdote, ate!
..., legendinis “Baltijos kelio” zuiki, ate!
..., kruvinosios Rusijos imperijos viltie ir angele sarge, ate!
..., lukoil, gazprom ir kitų siurbėlių interesų saugotojau, ate!
..., safarių fane ir Lietuvos girių siaube, ate!
..., Lietuvos teritorijų ir interesų prekeiva, ate!
..., stabilizatorių klubo įkūrėjau, gerbėjau ir garbės nary, ate!
..., sovietinių suompirčių liūte, ate!
..., Raudonosios jūros superruoni, ate!
..., naujos modernios švogerystės pradininke ir puoselėtojau, ate!
..., superGPS (Kaunas-Maskva) generalinis konstruktoriau ir bandytojau, ate!
..., išdūrinėjimo teorijos supernovatoriau ir įgyvendintojau, ate!
..., viešbučių ir poilsiaviečių priglaudimo ase, ate!
..., didysis tuščiakalbystės tobulintojau, ate!
..., vyriausiasis pienininke ir pinigų maišo ieškotojau, ate!
..., pasaulinių artojų varžybų favorite ir čempione, ate!
..., runkelių tamsumo veidrodi, ate!
..., 21-ojo amžiaus leonidai iljičiau, ate!
..., černiakauskio aikštės mumija, ate!
..., Grūto stovylų kanopų bučkintojau, ate!
..., sniečkinių mokslinių konferencijų garbės prezidiumo bose, ate!
..., mykolo martynovičiaus antroji puse, ate!
..., užrašų ant faniūros mylėtojau, ate!
..., kaimo žvyrkelių asfaltavimo katalizatoriau, ate!
..., skambučių ir laiškų iš Maskvos laukėjau, ate!
..., agurkų lysvės laistytojau, ate!
..., ABONENTO kolega ir ramsti, ate!
..., garbus proseneli, ate!
..., smulkus bufetavos pribombase, ate!
..., linksminančių dujų šaltini, ate!
..., dosnusai eurobabkių dalintojau, ate!
..., neprilygstamas šeimos verslų specialiste, ate!
..., TV laidos “Labanakt, runkeliukai!” etatinis vedėjau, ate!
..., prokuratūros slenksčių zulintojau, ate!
..., ministervų kūrėjau ir dusintojau, ate!
..., amžinas nežiniuk, ate!
..., vagių ir sukčių bylų kilintojau, ate!
..., didysis emigracijos katalizatoriau, ate!
..., kruvinų okupantų tarnų gelbėtojau, ate!
..., niekalų ant skūros rašinėtojau, ate!
..., forsuoto ATKATO ase ir eksperte, ate!
..., korporacijos „3B“ vadeiva, ate!
..., neblėstančios komuniaginės smarvės šaltini, ate!
..., ATKATO teorijos ir praktikos dėstytojau, ate!
..., totaliai pasimetęs buduli, ate!
..., tapšnio globėjau, ate!
..., darboidų aukle, ate!
..., pypkių pasiskyrėjau, ate!
..., mokesčių „špyšylyste“, ate!
..., firminių purvabrydžių chaziajyne, ate!
..., ciukcia lasytoja, ate!
..., regresynių mokesčių špyšylyste, ate!
..., iškamšų prekeiva, ate!
..., tapšniukų tavariščiau, ate!
..., kamysyjos pyrmynyke, ate!
..., reketyrų kolega, ate!
..., mauzoliejaus pakasynų kunigėli, ate!
Amen


P.S. „...“ reiškia malonų kreipinį „Brangus AMBale“.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Rim. 2009-05-19 14:49:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Reikejo paskutini karta Brazauskui su Landsbergiu susesti ir papilti liaupsiu Dalei Polikarpovnai, burokevicininkei ir KGB-istei.Abieju viltis, kad aitvaru jiems prinestu simtamilijoniniu turtu niekas nenacionalizuos ir nereikes aiskinti apie geruosius aitvarus.Senieji dar turi parako. Del to jauniesiems vagims lieka dujos, elektra, sildymas. Dar ir karstu gamyba. Frank Kruk zodziais - taip pat nebankrutuojantis biznis.   ATSAKYTI
Hmm.. 2009-05-19 12:49:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
pirmakart pajutau, kad rinkimai man tikra svente. Atsirado viltis, pasitikejimas, ramybe... argi tai ne stebuklas?
Gal isties Lietuva pradeda nauja savo sekmes istorija?    ATSAKYTI
Vytautas Ju. 2009-05-19 11:12:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
„Kakadu“ chore negiedu: „Viešpatie, sergėk Algirdą Mykolą...“ — neužbliausiu.   ATSAKYTI
je je 2009-05-19 11:00:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Is dvidesimt metu seime trynusiu kede politiku tikrai nebeatrasi nei vieno specialisto, kuri galetum skirti veikliu ministru. Jie jau prarade savo specialybes ir atitruke nuo tikruju gyvenimo procesu. Brazauskas padare tikrai gera sprendima pasieskojes nepartiniu specialistu. TAi rodo jo gana sveika prota.    ATSAKYTI
... to Kirvarpa (Cikagieti) 2009-05-19 10:37:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kaip toks isgama glejo but Lietuvos Prezidentu,kuris valstybes veleva skuduru vadina?   ATSAKYTI
Vytautui Ju 2009-05-19 10:28:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tauskiat kaip senas, suruges bambeklis.:) Dziaugtis reikia, kad dar turim bent viena lyderi, kuri galim rinkti prezidentu, Grybauskaite yra pasaulinio lygio lyderis. Brazauskas irgi turejo politines charizmos, Pilieciai pasitikejo juo, nes jis turi dvasine pusiausvyra, O kaip zinia, tik ramus protas gali priimti teisingus sprendimus. Pasirinkdamas finansu ministre Grybauskaite, jis padare teisinga sprendima. Ir dabartinis jo palaikymas yra teisingas. Dziaugiuosi, kad jis nera prarades patriotiskumo jausmo ir Grybauskaite stato auksciau Butkeviciaus. Tai tas pat, ka Lietuvos interesai butu statomi auksciau partiniu. Sveikinu Brazauska ir linkiu jam sveikatos. Baudike   ATSAKYTI
ISBANDIMAS LEO 2009-05-19 09:53:26
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
AISKU RIZTINGA DAUG NUVEIKETE KARTU PRICHVATIZUODAMI.PAZIURESIM PONIAI KAIP IR KUBILIUI ISBANDIMAS LEO LT, SUNAIKINS SITA DARINI GALES TAUTA PATIKETI, KAD NE SU MAFIJA.KUBILIUI NEPAVYKO IRODYTI LEO KOLKAS DIKTUOJA O VYRIAUSYBE TIK PRISITAIKO.
   ATSAKYTI
ORDINATĖ 2009-05-19 09:52:36
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
AMB kaip visada savo amplua - veidmainiauja nesustodamas. Pvz.: kalba, kad dabar (kai valdo dešinieji) labai praverstų specialistų vyriausybė, sudaryta iš nesvarbu kuriai partijai (sic!!!) priklausančių ministrų. O ką kalbėjo Brazauskas, kai varžėsi su Lozoraičiu dėl prezidento posto? Tada jis sakė, kad žmonės turėtų rinkti būtent jį, nes Seimas LDDPistinis, vyriausybė LDDPistinė, todėl iki darnios kairiosios valdžios piramidės sudarymo betrūksta LDDPisto prezidento. Dabar, matote, reikia kitaip, net vyriausybės programų nereikia, o reikia, kad vyriausybė tik vykdytų (kieno nurodymus? gal Brazausko?). Na liaukitės, Brazauskai, pailsėkite...   ATSAKYTI
Vytautas Ju. 2009-05-19 07:57:38
Pranešti apie netinkamą komentarą
0

Kur gi jis neabejos p. Butkevičiaus galimybėmis patekti į antrą turą, jei socialdemokratų kandidatas tebuvo, viso labo, partijos širma. Ir mažam vaikui buvo aišku, kad tiek M. Burokevičiaus jedinstvininkai ir kagėbistai balsuos už p. Grybauskaitę, tiek ir prezidento Brazausko komunistai vieningai atiduos balsus už patriarcho įpėdinę.

O kai prie jų prisijungė prof. Landsbergio davatkynas bei A. Kubiliaus „pupuliukai“, kitokio rezultato nebuvo galima ir tikėtis. Tiesiog „vilties“ prezidentas, tiesa, nomenklatūrininkų vilties arba perfrazavus V. Landsbergį: ir senosios nomenklatūros, kuri truputi pralaimėjo, ir naujosios nomenklatūros.
   ATSAKYTI
Kirvarpa 2009-05-19 07:47:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Gera proga maldai:

Komuniagų litanija
Brangus AMBale, Lietuvos runkelyčių ir runkelienių grožio konkursų ereli, ate!
..., didžiojo išvogimo ir prichvatizacijos dirigente ir favorite, ate!
..., amžinojo nomenklatūros pavasario Lietuvoje architekte ir maestro, ate!
..., komunistinio nomenklatūrinio gaivalo stabilizatoriau, ate!
..., didžiojo melo ir veidmainystės sporto meistre ir vaikščiojantis anekdote, ate!
..., legendinis “Baltijos kelio” zuiki, ate!
..., kruvinosios Rusijos imperijos viltie ir angele sarge, ate!
..., lukoil, gazprom ir kitų siurbėlių interesų saugotojau, ate!
..., safarių fane ir Lietuvos girių siaube, ate!
..., Lietuvos teritorijų ir interesų prekeiva, ate!
..., stabilizatorių klubo įkūrėjau, gerbėjau ir garbės nary, ate!
..., sovietinių suompirčių liūte, ate!
..., Raudonosios jūros superruoni, ate!
..., naujos modernios švogerystės pradininke ir puoselėtojau, ate!
..., superGPS (Kaunas-Maskva) generalinis konstruktoriau ir bandytojau, ate!
..., išdūrinėjimo teorijos supernovatoriau ir įgyvendintojau, ate!
..., viešbučių ir poilsiaviečių priglaudimo ase, ate!
..., didysis tuščiakalbystės tobulintojau, ate!
..., vyriausiasis pienininke ir pinigų maišo ieškotojau, ate!
..., pasaulinių artojų varžybų favorite ir čempione, ate!
..., runkelių tamsumo veidrodi, ate!
..., 21-ojo amžiaus leonidai iljičiau, ate!
..., černiakauskio aikštės mumija, ate!
..., Grūto stovylų kanopų bučkintojau, ate!
..., sniečkinių mokslinių konferencijų garbės prezidiumo bose, ate!
..., mykolo martynovičiaus antroji puse, ate!
..., užrašų ant faniūros mylėtojau, ate!
..., kaimo žvyrkelių asfaltavimo katalizatoriau, ate!
..., skambučių ir laiškų iš Maskvos laukėjau, ate!
..., agurkų lysvės laistytojau, ate!
..., ABONENTO kolega ir ramsti, ate!
..., garbus proseneli, ate!
..., smulkus bufetavos pribombase, ate!
..., linksminančių dujų šaltini, ate!
..., dosnusai eurobabkių dalintojau, ate!
..., neprilygstamas šeimos verslų specialiste, ate!
..., TV laidos “Labanakt, runkeliukai!” etatinis vedėjau, ate!
..., prokuratūros slenksčių zulintojau, ate!
..., ministervų kūrėjau ir dusintojau, ate!
..., amžinas nežiniuk, ate!
..., vagių ir sukčių bylų kilintojau, ate!
..., didysis emigracijos katalizatoriau, ate!
..., kruvinų okupantų tarnų gelbėtojau, ate!
..., niekalų ant skūros rašinėtojau, ate!
..., forsuoto ATKATO ase ir eksperte, ate!
..., korporacijos „3B“ vadeiva, ate!
..., neblėstančios komuniaginės smarvės šaltini, ate!
..., ATKATO teorijos ir praktikos dėstytojau, ate!
..., totaliai pasimetęs buduli, ate!
..., tapšnio globėjau, ate!
..., darboidų aukle, ate!
..., pypkių pasiskyrėjau, ate!
..., mokesčių „špyšylyste“, ate!
..., firminių purvabrydžių chaziajyne, ate!
..., ciukcia lasytoja, ate!
..., regresynių mokesčių špyšylyste, ate!
..., iškamšų prekeiva, ate!
..., tapšniukų tavariščiau, ate!
..., kamysyjos pyrmynyke, ate!
..., reketyrų kolega, ate!
..., mauzoliejaus pakasynų kunigėli, ate!
Amen


P.S. „...“ reiškia malonų kreipinį „Brangus AMBale“.   ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Advokatas prabilo apie liudijimus, ką Pinikas darė prie žuvusios Didžiūnaitytės kūno
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Nušauto policininko šeimą pasiekė piniginė parama: iš viso – kiek daugiau nei 33 tūkst.
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Dėl vietoj dušinių Palangoje išdygusio namo surengta akcija: žmonės atėjo pasiruošę išsimaudyti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Kaimynai sukrėsti dėl pro langą iškritusio ir žuvusio penkiamečio: tėvai vaikais labai rūpinosi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Su oro balionais į audrą patekę dalyviai papasakojo, ką patyrė skubiai leisdamiesi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Punios šilas ir vėl specialistų akiratyje: šile įsisiautėjo kenkėjai
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Vos tik paskelbus sprendimą apie atidaromą sieną, lietuviai patraukė į Lenkiją
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Lietuva dėl Astravo sulaukė paramos iš Lenkijos: žada taip pat nepriimti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Per Kuršių marias kelte plaukę keleiviai sulaukė netikėtos staigmenos
REKLAMA
Visvaldas Matijošaitis (Vygintas Skaraitis/Fotobankas nuotr.)
Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis siūlo numatyti privalomą iš trečiųjų šalių atvykusių asmenų testavimą dėl koronaviruso. Toks pasiūlymas pateiktas po to, kai ...
Vytautas Vidmantas Zimnickas (Arnas Strumila/ Foto diena nuotr.)
Eidamas 65-uosius metus mirė ilgametis Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos, tyrusios mėginius ir dėl koronaviruso, direktorius Vytautas Vidmantas ...
Žalgirio mūšis (nuotr. SCANPIX)
Lenkijoje, Griunvalde, vyksta 610-ųjų Žalgirio mūšio metinių minėjimo ceremonija. Joje dalyvauja Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Saulius Skvernelis. ...
(nuotr. stop kadras)
Po ilgo ramesnio laiko kasdien dažniausiai nustatant iki 10-ies naujų susirgimų koronavirusine infekcija Lietuvoje fiksuojamas COVID-19 protrūkis. Naujausiais Nacionalinio ...
Kritinė situacija Rusijoje (nuotr. SCANPIX)
Rusijoje per pastarąją parą patvirtinta 6,42 tūkst. naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, dar 156 užsikrėtusieji mirė, rodo trečiadienį paskelbti šalies kovą su ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų