Mar­ty­nas Šiur­kus

Šiame puslapyje rasite informaciją apie gairę pavadinimu „Mar­ty­nas Šiur­kus“. Visi straipsniai, video, nuotraukos, komentarai patalpinti tv3.lt naujienų portale apie gairę pavadinimu „Mar­ty­nas Šiur­kus“.

Darbas – pavasarį, pinigai – rudenį

Šiau­liuo­se ati­da­ry­tais Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mais pa­si­džiaug­ta prieš po­rą sa­vai­čių. Ta­čiau vi­siš­kai ne­džiaugs­min­gu laiš­ku į „Šiau­lių kraš­tą“ krei­pė­si pa­sta­tą įren­gi­nė­ję sta­ty­bi­nin­kai, tvir­tin­da­mi, jog ne­su­lau­kia at­si­skai­ty­mo.
2012-08-20
Į viršų