Dai­va Tauč­kė­lai­tė

Šiame puslapyje rasite informaciją apie gairę pavadinimu „Dai­va Tauč­kė­lai­tė“. Visi straipsniai, video, nuotraukos, komentarai patalpinti tv3.lt naujienų portale apie gairę pavadinimu „Dai­va Tauč­kė­lai­tė“.

Būstą nusipirkti sunku, išsinuomoti – ne ką lengviau

Ga­vus dar­bą ki­ta­me mies­te, įsto­jus mo­ky­tis, su­kū­rus šei­mą, ar tie­siog nu­spren­dus pa­lik­ti tė­vų na­mus ir pra­dė­ti sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą, ten­ka dai­ry­tis sa­vo būs­to. Vie­ni sku­ba į ban­kus ir įklimps­ta į būs­to pa­sko­los liū­ną, ki­ti ieš­ko nuo­mo­ja­mo būs­to ir ren­ka­si nuo­mi­nin­ko ke­lią.
2012-08-25
REKLAMA
REKLAMA
Į viršų