Kurkime Lietuvos ateitį

ES investicijos padėjo diegti kokybės standartus, investuoti į plėtrą

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos dėmesys bei ES investicijos į smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimą, plėtrą Lietuvoje atsiperka su kaupu. Tai iliustruoja UAB „Terra modus“ sėkmės istorija. ES investicijos tapo ženklia finansine paskata tobulinti veiklą, diegti kokybės standartus, inovacijas, investuoti į plėtrą.

Konsultacijos eksporto klausimais – tramplynas į pasaulinę rinką smulkiesiems Lietuvos verslams

Smulkus ir vidutinis verslas susiduria su visa eile globalių iššūkių. Dažnai nepakanka lėšų įsigyti brangias konsultacijas, mokymus ar konkuruoti su didžiaisiais verslais, trūksta gebėjimų ar žinių kurti eksporto strategiją. ES investicinė priemonė „Expo konsultantas LT“, skatino domėtis ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio rinkos tendencijomis. Domėjosi Didžiosios Britanijos rinka Kiekvienas verslas siekia augti, klestėti, išsilaikyti. O tai padaryti mažoje Lietuvos vidaus rinkoje yra sudėtinga.

Dalinis palūkanų kompensavimas – stimulas investuoti į plėtrą

Verslas, jo plėtra neretai yra neatsiejama nuo kreditavimo, palankių skolinimosi galimybių. Tad skolinimosi sąlygos, palanki palūkanų norma yra viena iš paskatų verslo plėtrai. Dalinis palūkanų kompensavimas, pasitelkiant ES fondus, yra viena ilgalaikių smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonių. Tai sprendžia įmonės likvidumo problemas, apyvartinių lėšų trūkumą. Ieško alternatyvų Vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių verslo šalyje plėtrą, yra verslo aplinkos gerinimas.

ES investicijos į smulkų ir vidutinį verslą – naujos galimybės pažinti, tobulėti ir veikti

Europos Sąjungos fondų investicijų priemonė „Verslo konsultantas LT“ skirta skatinti mažų įmonių konkurencingumą, verslumo lygio didinimui. Ja pasinaudojo 2314 įmonių, kurioms suteikta konsultacijų ir mokymų už daugiau kaip 6 milijonus eurų. Atvertos naujos galimybės pažinti, tobulėti ir veikti. Prisitaikyti kintančioje aplinkoje Versli įmonė yra ta, kuri geba kurti ir plėtoti verslą, diegti inovacijas, atrasti naujas plėtros galimybės, kurti ekonominę, ar socialinę vertę, realizuojant save.
Į viršų