Sennheiser Laimės minutė

 

ŽAIDIMO TAISYKLĖS

 

1. Pagrindinės nuostatos:

1.1. Žaidimo pavadinimas (toliau – Žaidimas): „Power Hit Radio laimės minutė“;

1.2. Žaidimo organizatorius (toliau – Organizatorius): UAB All Media Digital (juridinio asmens kodas: 304903117; adresas: P. Lukšio g. 23, Vilnius, el. paštas: [email protected] organizuoja ir vykdo internetinį Žaidimą;

1.3. Žaidimo rėmėjas (toliau – Rėmėjas): UAB „ACC Distribution“, 

1.4. Žaidimo trukmė: data 2021 m. rugsėjo 17 d. - 2021 m. spalio 20 d.;

1.5. Žaidimo laimėtojai renkami pasibaigus žaidimui.

2. Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Žaidimo organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo, laimėtojų atrinkimo bei prizų įteikimo tvarką.  

 

REIKALAVIMAI DALYVIAMS

 

1. Dalyviai, kurie nori varžytis dėl Žaidimo prizo, savo noru dalyvavo www.tv3.lt portale esančiame „Power laimės minutė“ žaidime, pateikė teisingą informaciją ir sutiko dalyvauti Žaidime. Žaidimo Dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui, Žaidimo rezultatų ir laimėtojų paskelbimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo Dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime varžantis dėl Žaidimo prizo.

2. Dalyvių amžius neribojamas. Nepilnametis asmuo, dalyvaudamas Žaidime, apie dalyvavimą privalo informuoti tėvus (įtėvius, globėjus) ir juos supažindinti su Žaidimo Taisyklėmis bei gauti jų sutikimą dalyvauti Žaidime.

3. Laimėjimo atveju, nepilnamečio Dalyvio laimėtą prizą atsiima tėvai (įtėviai, globėjai).

4. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 

5. Žaidimo Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

6. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Žaidimo Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Žaidimo bet kurį Dalyvį, dėl kurio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.) ir kilus kitų įtarimų.

 

 

ŽAIDIMO EIGA Power Hit Radio

 

„Power Hit Radio“ ir jau daugiau nei 75 metus ausines kurianti įmonė Sennheiser pristato žaidimą "Sennheiser Laimės minutė!", kuriame tu gali laimėti bevieles Sennheiser  Momentum True Wireless 2 ausines.

Sennheiser ir Power Hit Radio du penktadienius iš eilės savo klausytojams dovanos bevieles Sennheiser  Momentum True Wireless 2 ausines! Kiekvieną dieną POWER HIT RADIO eteryje tavęs laukia Sennheiser laimės minutės, kurių metu tu galėsi patekti į žaidimo finalą ir taip bandyti laimėti daugiau nei 250Eur vertės ausines.

Dalyvavimas eterio žaidime: eteryje išgirdus specialų žaidimo skirtuką, klausytojas skambina į Power Hit Radio eterį numeriu 1897 kaip nurodyta šiose Taisyklėse (toliau – dalyvis), turi pateikti Organizatoriui savo kontaktinius duomenis: vardą ir telefoną. Per minutę suregistruojame kiek įmanoma daugiau klausytojų. 

Visos savaitės eigoje, iš visų laimės minučių suregistruotų klausytojų burtu keliu yra išrenkamas vienas vienintelis, kuriam atitenka bevielės Sennheiser  Momentum True Wireless 2 ausinės!

Laimėtojai renkami penktadieniais ( Spalio 1 dieną ir Spalio 8 dieną ), iš visų suregistruotų finalininkų. Atliekamas skambutis ir pasveikinamas laimėtojas

 

ŽAIDIMO PRIZAI Power Hit Radio

 

1. Žaidime bus galima laimėti Žaidimo Rėmėjo įsteigtus prizus (toliau – Prizas):

1.1. 2 vnt. Sennheiser Momentum True Wireless 2 ausinės;

2. Žaidimo Prizas į piniginį ekvivalentą ar kitus daiktus nekeičiamas.

3. Prizų spalva gali skirtis nuo pateiktos vizuale.

4. Žaidimo Prizą steigia ir už jį atsako Žaidimo Rėmėjas. 

 

 

ŽAIDIMO EIGA tv3.lt

 

1. Dalyvauti Žaidime galite apsilankę www.tv3.lt portale esančiame „Power laimės minutė“ žaidime, atsakius į testo klausimus ir įvedus savo kontaktinius duomenis. Žaidime dalyvauti galima neribotą kiekį kartų. 

2. Žaidimo Laimėtojai renkami atsitiktine tvarka iš teisingai atsakiusių į daugiausia testo klausimų.

3. Prizų laimėtojų paskelbimas numatomas pasibaigus žaidimui, spalio 21 d. www.tv3.lt portale. 

4. Prizų atsiėmimas ar pristatymas – iki 2021 m. lapkričio 30 d.

5. Žaidimo laimėtojai skelbiami Žaidimo www.tv3.lt tinklalapyje. Su Žaidimo laimėtojais bus susisiekta asmeniškai bei suderintos prizo atsiėmimo sąlygos. Žaidimo Dalyviai, laimėję Žaidimą sutinka pateikti savo adresą Organizatoriui ir Rėmėjui dėl prizo įteikimo. Jei prizo laimėtojas neatsiliepia ar nesureaguoja į gautą informaciją apie prizo atsiėmimo sąlygas per 36 val. po laimėjimo paskelbimo, laimėtojas praranda teisę į prizą.

6. Visi Žaidimo Dalyviai sutinka, kad laimėjimo atveju jų vardai bus skelbiami www.tv3.lt portale.

7. Žaidimo Rėmėjas rūpinasi Prizo siuntimu arba perduoda Prizą Organizatoriui, kuris rūpinasi Prizų pristatymu.

 

 

ŽAIDIMO PRIZAI tv3.lt

 

1. Žaidime bus galima laimėti Žaidimo Rėmėjo įsteigtus prizus (toliau – Prizas):

1.1. 1 vnt. Momentum True Wireless 2 ausinės;

1.2. 2 vnt. Sennheiser CX 400BT ausinės;

1.3. 1 vnt. CX 350BT wireless ausinės;

1.4. 1 vnt. CX 150BT Wireless ausinės.

2. Žaidimo Prizas į piniginį ekvivalentą ar kitus daiktus nekeičiamas.

3. Prizų spalva gali skirtis nuo pateiktos vizuale.

4. Žaidimo Prizą steigia ir už jį atsako Žaidimo Rėmėjas. 

 

 

ASMENS DUOMENYS

 

1. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais [email protected]

2. Dalyvis duomenis privalo pateikti konktaktus pagal Taisykles, jų nepateikus, Organizatorius negalės identifikuoti Žaidimo laimėtojo bei pateikti prizo.

3. Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.

4. Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.

2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės laimėtojas neatsako į asmeninę žinutę dėl Prizo laimėjimo ir iki nurodyto termino nepateikia savo asmens duomenų, reikalingų prizo pristatymui. 

4. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.

5. Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės.

6. Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir (arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime.

7. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje www.tv3.lt.

 

C:\Users\kotciu\OneDrive - ACME GRUPE\Darbalaukis\SENNHEISER\Sennheiser MOMENTUM black True Wireless 2.jpg

Sennheiser MOMENTUM black True Wireless 2

 

Ausinės su patobulintu dizainu užtikrina nepriekaištingą patogumą, o ANC triukšmo slopinimo funkcija leidžia įsijausti į kiekvieną skambutį arba mėgstamiausią dainą. Niekada nepraleisite nė sekundės savo mėgstamos dainos – muzika automatiškai sustoja, kai ausinės yra išsiimamos, bei pradeda vėl groti, kai ausinės įsidedamos. Baterija viena įkrova su ausinių dėklu veikia net 28-ias valandas

 

 

 

Sennheiser CX 400BT

 

Naujosios „CX 400BT True“ ausinės yra sukurtos užtikrinti „Premium“ garsą kad ir kur eitumėte. Pritaikoma, integruota į abi ausines, lietimui jautri technologija leis valdyti muziką, skambinti ar iškviesti balso asistentą vienu paspaudimu. Nuostabią garso kokybę užtikrina unikalus Senheiser 7mm dinaminis garsiakalbis. Net iki 20 val. veikianti baterija dar didesniam patogumui.

 


 

CX 350BT wireles

 

Šios belaidės ausinės yra idealus variantas tiems, kas mėgsta klausytis muzikos ar žiūrėti filmus be jokių trikdžių. Lengvai valdoma „Smart Control“ programėlė leidžia optimizuoti garso stiprumą, valdyti baterijos nustatymus bei įdiegti atnaujinimus.

 


 

CX 150BT Wireless

 

Itin lengvos, puikiai grojančios, universalios ausinės kasdieniam naudojimui. Patogus bei lengvas valdymas –  Bluetooth 5.0 technologija leidžia prijungti ausines prie norimo įrenginio, o skambučius bei muziką galite valdyti pasitelkiant vos 3 mygtukus.

 • 1Kuo muzika naudinga mūsų sveikatai?
  Kuo muzika naudinga mūsų sveikatai?
 • 2Koks triukšmo lygis jau yra laikomas nesaugiu?
  Koks triukšmo lygis jau yra laikomas nesaugiu?
 • 3Ką atlieka „Sennheiser“ belaidžių ausinių „Transparent Hearing“ funkcija?
  Ką atlieka „Sennheiser“ belaidžių ausinių „Transparent Hearing“ funkcija?
 • 4Su „Sennheiser“ belaidžių ausinių funkcija ANC jūs galite:
  Su „Sennheiser“ belaidžių ausinių funkcija ANC jūs galite:
 • 5„Sennheiser Momentum True Wireless 2“ belaidžių ausinių baterija viena įkrova su dėklu veikia:
  „Sennheiser Momentum True Wireless 2“ belaidžių ausinių baterija viena įkrova su dėklu veikia:

Pasidalink šiuo žaidimu su draugais:


Dalintis Facebook