Romanas Igoninas

Romanas Igoninas yra vienas Rusijos propagandistų, kuris paruošia įvairios rūšies laidų ir filmų, pateisinančių Putino režimo elgesį ir žodžio laisvės ribojimus.

Apie Putino parankinius rašo Laisvosios Rusijos forumas spisok-putina.org su tikslu paviešinti Putino režimą remiančius, bendrininkaujančius ir leidžiančius veikti asmenis.

Romanas Igoninas yra Rusijos televizijos kanalo NTV darbuotojas, „ČP. Tyrimai“ laidos vedėjas, šmeižikiškų „tiriamųjų“ filmų „Valstybės departamento skolininkai“, „Radio neSVOBODA!“, „Eurokolekcininkai“, nukreiptų prieš Rusijos žmogaus teisių ir opozicines organizacijas, taip pat nuo Rusijos politinio režimo nepriklausomas žiniasklaidos priemones, kūrėjas.

Iš patikimų šaltinių nepavyko rasti informacijos apie Romano Igonino šeimą, gimimo datą ir vietą.

Nuopelnai Putino režimui įspūdingi

Jis yra tyčinio šmeižimo ir faktų iškraipymo prieš Rusijos žmogaus teisių, opozicijos organizacijas, taip pat nuo Rusijos politinio režimo nepriklausomus žurnalistus ekspertas.

Faktų iškraipymai, kurie yra tokių „tyrimų“ pagrindas, siekis diskredituoti filmų herojų (žmogaus teisių aktyvistų, nepriklausomų žurnalistų, politikų, ES ir JAV organizacijų atstovų, fondų) garbę ir orumą. Daugybė žurnalistinės etikos pažeidimo faktų ir profesionalaus žurnalisto bei žiniasklaidos darbuotojo atsakomybės prieš visuomenę. Ištrina ribas tarp tiriamosios žurnalistikos ir politinės propagandos.

Romanas Igoninas išgarsėjo 2016-aisiais, kai sukūrė filmą „Valstybės departamento skolininkai“. Jame „atskleidžiama“ nepriklausoma regioninė žiniasklaida, kuri žurnalistinei veiklai gauna lėšas iš JAV fondo MDIF, tariamai finansuojamo JAV vyriausybinių agentūrų, kurios savo ruožtu neva kišasi į Rusijos žiniasklaidos politiką.

„Pasmerktas“ fondas pakomentavo „tyrėjo“ Igonino filme išsakytus teiginius: „Ši programa – ne subalansuotas žurnalistikos modelis, o gryna propaganda, kupina netiesos ir insinuacijų. Nors ši programa nenusipelno rimtų diskusijų, tačiau laikome savo pareiga atkreipti dėmesį į rimčiausius iškraipymus ir užuominas":

1. MDIF finansavimo šaltiniai yra labai įvairūs ir apima investicinius fondus, bankus, plėtros agentūras, fondus ir individualius investuotojus iš kelių šalių, įskaitant Vokietiją, Nyderlandus, Norvegiją, Švediją, Šveicariją ir JAV. Priešingai, nei teigia programa, MDIF neturi ryšių su JAV vyriausybe. Praėjo metai po to, kai MDIF gavo bet kokį finansavimą iš JAV vyriausybės. Tai sudarė mažiau nei 1 proc. viso mūsų finansavimo ir buvo skirta žiniasklaidos švietimui Pietryčių Azijoje, visiškai nesusijusiam su Rusija ar Rusijos žiniasklaida.

2. Teiginys, kad MDIF kišasi į savo skolininkų redakcinę politiką, yra visiškai klaidingas. Tai, be kita ko, draudžia mūsų įstatyminiai dokumentai.

3. Mūsų sprendimo nutraukti paskolos sutartį su Andrejaus Mazovo įmone „Tulskije Novosti“ priežastis yra susijusi su verslu: įmonė nemokėjo paskolos. 2015 m. balandžio mėn. įmonė nustojo mokėti“ (Tomsko televizijos kanalo „TV-2“ archyvas / „Klastotės pėdsakais“).

Įdomu tai, kad paskutinėje MDIF komentarų pastraipoje minimos Andrejaus Mazovo „Tūlos žinios“, kurios nevykdė įsipareigojimų pagal paskolos sutartis, toliau aktyviai bendravo su NTV „tyrėju“ Romanu Igoninu. Visų pirma, šios „Tulos žinių“ tinklalapyje buvo aktyviai reklamuojamas dar vienas Igonino filmas, iš „ČP. Tyrimas“ serijos, „Radio neSVOBODA!“.

Tais pačiais metais pasirodžiusiame filme „Radio Nesvoboda“ tyrėjas kelia „sensacingus“ klausimus: „Kokią kainą moka žurnalistai, kad patektų į Vakarų žiniasklaidą? Kaip atsiskaito tie, kurie nusprendžia išvykti? Kas sieja Laisvės radiją su Josephu Goebbelsu? Ir ar tiesa, kad Maskvos biuro direktorius turi didžiulį butą Tverskaja gatvėje ir dvarą Rubliovkoje? Tuo pačiu metu „Radio Svoboda“ ryšius su Goebbelsu“ iliustruoja nacių pakalikų, kurie, pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, tariamai buvo pirmieji radijo stoties darbuotojai, nuotraukos. „CŽV ryšiai“ postuluojami remiantis „Kanados piliečio Saviko Šusterio“, kadaise vadovavusio Maskvos biurui, pavyzdžiu, kuris, pasak „tiriamojo“ filmo autoriaus, „ne be pagrindo buvo įtariamas šiais ryšiais“.

Pažymėtina, kad pagal filmo siužetą „entvešnikui-tyrėjui“ nepavyko patekti į „Radio svoboda“ būstinę Prahoje. Pastaroji aplinkybė nesutrukdė daryti toli siekiančios išvados, kad „pagal karinį modelį pastatytas ir bunkerį primenantis statinys“ negali būti tik redakcijos pastatas. Todėl už jos sienų slypi kai kurios ypatingos paslaptys. „Svobodos“ biuras Maskvoje nėra taip griežtai saugomas, tačiau Igonino korespondento neįleido. Dėl to nemaža dalis jo opusui skirto eterio laiko mums yra rodoma, kaip jis skambina Maskvos merijai ir bando prasibrauti į redakciją.

2017-ųjų NTV filme „Eurokolekcininkai“, kurio autorius taip pat yra Romanas Igoninas, siužetas kuriamas aplink Rusijos organizacijas, kurios tariamai užsiima pinigų „išmušimu“ iš Rusijos biudžeto Vakarų šalių interesais.

Pavyzdžiui, apie Žmogaus teisių centrą „Memorialas“ filme buvo teigiama, kad ši organizacija „finansuojama iš užsienio, antirusiškiems tikslams įgyvendinti“, ir būtent dėl ​​šios priežasties „Memorialas“ siekia, kad Rusija išmokėtų EŽTT paskirtą kompensaciją, kurios vertė siekia 2 mlrd. eurų. Tuo metu Visuomeninė žiniasklaidos skundų kolegija, vadovaujama Federacijos tarybos nario Vladimiro Lukino, stojo į Žmogaus teisių centro „Memorial“ ir NVO Teisės ir viešosios politikos institutą, ir pateikė bendrą skundą prieš „ČP. Tyrimas. Eurokolekcionieriai“ NTV.

Šiame kreipimesi teigiama, kad nevyriausybinių organizacijų kaltinimai „antirusiška veikla ir šnipinėjimu Europai“ yra pagrįsti „akivaizdžiu melu arba iškreiptais faktais, kuriems pasitelkus ekspertų nuomones, suteikiama tikrovės išvaizda“. Vienas iš programos „ekspertų“ yra politikos apžvalgininkas Pavelas Šipilinas, kurio pozicija filmo autorius Romanas Igoninas nurodė kaip „profesionalaus teisininko nuomonę“, tačiau Igoninas nepateikė jokių „eksperto“ išsilavinimo nurodančių dokumentų.

Valdybos nariai padarė išvadą, kad filme yra „melagingų teiginių, maskuojamų faktais“, vykdomos „nepagrįstos užuominos ir kaltinimai“, „neatskiriamas faktas nuo komentaro, netinkamų ekspertų įtraukimas“, be to, „Tyčia pateikiama neišsami ir ribota informacija“. Šiame filme – televizijos kanalo „NTV“ „tyrime“: „yra daug pagrindinių žurnalistinės etikos principų pažeidimų: piliečių teisių į informaciją, sąžiningo įvykių nušvietimo, žurnalisto profesinės, socialinės atsakomybės, principų“.

Viename iš naujausių Igonino „šedevrų“, 2020 metų filme „Kritantys prieš kritusius“, buvo kalbama apie „Nemirtingojo pulko“ akciją (įdomu tai, kad pradiniai šios atminimo akcijos iniciatoriai buvo Tomsko televizijos kanalo „TV-2“ žurnalistai) ir bandoma diskredituoti Didžiojo Tėvynės karo veteranų, kuriems jis skirtas, atminimą. Filme buvo teigiama, kad „buvo užfiksuoti daugiau nei šimtas bandymų į [Nemirtingojo pulko akcijos] svetainę įkelti nacių nuotraukas“. Pasak Igonino, net ir šiuo atveju Vakarai galėjo prisidėti prie šių bandymų įgyvendinimo.

Į viršų