Aleksandras Bortnikovas

Ukrainos spauda skelbė, kad Gynybos ministerijos Vyriausiojo žvalgybos direktorato duomenimis, tarp Rusijos verslo-politinio elito formuojasi įtakingų žmonių grupė, norinti nužudyti prezidentą Vladimirą Putiną. O galimas jo įpėdinis būtų Aleksandras Vasiljevičius Bortnikovas.

Apie tai rašė „Ukrainskaja Pravda“, rašo pravda.com.ua.

Aišku tai, kad šiuo metu Aleksandras Vasiljevičius Bortnikovas yra vienas Putino režimo kertinių akmenų. Apie Putino parankinius rašo Laisvosios Rusijos forumas su tikslu paviešinti Putino režimą remiančius, bendrininkaujančius ir leidžiančius veikti asmenis.

Kas yra Aleksandras Vasiljevičius Bortnikovas?

Nuo 2008 m. gegužės 12 d. iki dabar (2022 m.) – Rusijos FSB direktorius. Kariuomenės generolas (2006).

Nuo 2008 m. gegužės 25 d. iki dabar (2022 m.) – Nacionalinio kovos su terorizmu komiteto pirmininkas, NVS šalių saugumo agentūrų ir žvalgybos tarnybų vadovų tarybos pirmininkas. Nuolatinis Rusijos Federacijos Saugumo Tarybos narys. Pilnas „Už nuopelnus Tėvynei“ ordino kavalierius.

Nuopelnai Kremliaus režimui

Dalyvavimas antikonstituciniame perversme ir valdžios uzurpavimas, demokratinių institucijų naikinimas, politinių žmogžudysčių ir represijų organizavimas, karo nusikaltimai, agresyvių karų pradžia, užsienio valstybių teritorijos aneksija, tarptautinės teroristinės veiklos rėmimas ir organizavimas.

Vadovaujant Bortnikovui, FSB tapo vienu iš pagrindinių Putino režimo baudžiamųjų organu. Užuot atlikusi neatidėliotinas funkcijas, tai yra, užtikrinusi valstybės ir visuomenės saugumą, Bortnikovo vadovaujama FSB pradėjo puolimą prieš žmogaus ir piliečio teises ir laisves Rusijos Federacijoje. Tarnyba, kuri pagal savo misiją turėjo saugoti Rusijos Federacijos konstitucinę santvarką, sutelkė savo pastangas sugriauti šią sistemą. FSB pareigūnai, vadovaujami Bortnikovo, padėjo Putinui įvykdyti antikonstitucinį perversmą, uzurpuoti, sunaikinti politinę konkurenciją šalyje, laisvą žiniasklaidą, nepriklausomas partijas ir visuomenines asociacijas, vykdė ir toliau vykdo politinių disidentų, opozicionierių ir pilietinių aktyvistų persekiojimą. 

Bortnikovas vadovavo FSB per penkias dienas trukusį karą su Gruzija, pasibaigusį Gruzijos teritorijos okupacija, taip pat per Krymo aneksiją ir karą Pietryčių Ukrainoje. Bortnikovo vadovaujami FSB pareigūnai aneksuotame Kryme surengė represijas prieš Krymo totorius, kurie yra masiškai persekiojami, grobiami, sulaikomi, suimami ir siunčiami į nelaisvę dėl FSB sugalvotų bylų.

Taip pat būtent Bortnikovo vadovaujama FSB, pradėjo kovos su religinėmis mažumomis kampaniją, pažeisdama Rusijos Federacijos Konstitucijoje ir tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintą teisę į sąžinės laisvę ir religines asociacijas. Jehovos liudytojai, kurių pagrindinė religinė organizacija („Jehovos liudytojų administracinis centras“ Rusijoje) buvo pripažinta ekstremistine ir uždrausta Rusijos teritorijoje, patyrė ypač stiprų spaudimą, o visus jos pasekėjus pradėta vadinti ekstremistais. Jehovos liudytojai persekiojami visoje Rusijos Federacijoje, jų namuose atliekamos kratos, jie sulaikomi, kankinami, kaltinami dalyvavimu ekstremistinėje organizacijoje. Pagal šiuos kaltinimus Jehovos liudytojams gresia realios laisvės atėmimo bausmės. Danijos pilietis Dennisas Christensenas, nuteistas 6 metams kalėjimo už „ekstremistinės organizacijos“ veiklos organizavimą.

FSB, vadovaujamas Bortnikovo, fabrikuoja baudžiamąsias bylas opozicijos aktyvistams ir tiesiog nepatenkintiesiems, organizuoja, be kita ko, tikras apgaules, kuria „ekstremistines bendruomenes“ įsiskverbusių provokatorių rankomis, kaip pavyzdžiui „Naujosios didybės“ byloje. Aktyviai naudoja kankinimus, išmušdamas reikiamus įrodymus ir klastodamas baudžiamąsias bylas dėl ekstremistinių organizacijų. „Tinklo“ bylos atveju, kai dauguma kaltinamųjų buvo smarkiai kankinami, FSB direktorius nesmerkė savo pavaldinių veiksmų, nesustabdė baudžiamųjų bylų klastojimo ir žmonių kankinimų, todėl už visa tai prisiima visą atsakomybę.

2017 metų gruodį Bortnikovas davė ilgą interviu „Rossijskaja gazeta“, kuriame pateisino FSB pirmtakų: VČK, OGPU, NKVD, vykdytas represijas. Kalbėdamas apie VČK darbo metodus, Bortnikovas pasakė, kad „nepaprastoji padėtis padiktavo būtinybę imtis skubių priemonių“.

Į viršų