tv3 TV Programa
15:00 Simpsonai
15:30 Laukinė Esmeralda
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Puolusių angelų miestas
20:30 Farai
21:00 Tobula kopija
21:30 TV3 vakaro žinios
22:00 TV3 sportas
22:05 TV3 orai
22:10 Apsukrios kambarinės
23:10 Privati praktika
00:10 Kastlas
01:10 Amerikietiška siaubo istorija
02:00 Tėvynė
tv6 TV Programa
15:00 Išlikimas
16:00 Topmodeliai
17:00 Kobra 11
18:00 Kaulai
19:00 CSI Majamis
20:00 Dvi merginos be cento
20:30 Dvi merginos be cento
21:00 Naša Raša
21:30 Nepaprasti rusiški kadrai
22:00 Nepaprasti rusiški kadrai
22:30 6 kadrai
23:00 Nacių eksperimentas . Siaubo, JAV, 2009.
00:40 CSI Majamis
01:35 Gelbėtojų būrys
02:25 Hubertas ir Staleris
ltv TV Programa
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:25 Komisaras Reksas
17:15 Didysis Gregas
18:10 Kam reikia? Apie mokymąsi ir karjerą
18:15 Šiandien. Aktualijų laida
18:32 Sportas
18:35 Orai
18:40 Meilė kaip mėnulis
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija Perlas
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija Perlas
21:30 Teisė žinoti
22:20 Čečėnija. Karas be pėdsakų
23:50 Vakaro žinios
00:15 Sportas
00:18 Orai
00:20 Didysis Gregas
01:10 Klausimėlis.lt
01:30 Laba diena, Lietuva
lnk TV Programa
14:10 Bėgantis laikas
(Time Goes By) 2010 m. Turkija. Vaid.: Wilma Elles, Mine Tugay, Erkan Petekkaya. Daugiaserijinis filmas
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 Yra kaip yra
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Nuo... Iki...
21:00 Juodos katės
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS Mirtinas ginklas 4
00:40 Sekso magistrai
01:50 Havajai 5.0
02:45 Taikinys
03:40 Programos pabaiga
03:45 Lietuva Tavo delne
12:50 Tomo ir Džerio pasakos
13:15 Džonis Testas
01:10 Havajai 5.0
02:05 Taikinys
03:00 Programos pabaiga
03:05 Lietuva Tavo delne
08:55 24 valandos
10:20 Yra kaip yra
11:45 Nuo... Iki...
12:25 KK2
23:55 Sekso magistrai
01:05 Havajai 5.0
02:00 Taikinys
02:55 Programos pabaiga