tv3 TV Programa
12:30 Slibinų dresuotojai
Kai vikingų paauglys Hikupas drauge su slibinu Bedančiu išgelbėjo Berko kaimelio gyventojus, tai įkv...
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Aistra ir valdžia
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Rezidentai
20:00 Svotai
21:00 Sofos ekspertai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Skrydžio planas
00:20 Gražuolė ir pabaisa
01:20 Mažylė Houp
01:45 Privati praktika
02:35 Programos pabaiga
tv6 TV Programa
12:30 Kristela
Dead Arm. It’s a case of the blame game when Isabella finds herself in a bit of trouble at school a...
13:00 Kristela
13:30 Univeras
14:00 Univeras
14:30 Teleparduotuvė
15:00 Medikopteris
16:00 Daktaras Hausas
17:00 Kobra 11
18:00 Kaulai
19:00 Lietuvos krepšinio lygos rungtynės dėl 1 vietos. Kauno „Žalgiris“ - Klaipėdos „Neptūnas“
21:00 Comedy club
22:00 Pastogė
00:05 Laimėk
01:50 Pavojus rojuje
ltv TV Programa
12:20 Jos istorija. Moterų galia
Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija. 2016 m. 4 d. Profesija (Women and Work). Rež. James Rogan...
13:10 Klausimėlis.lt
13:30 Klauskite daktaro
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai
15:05 Laba diena, Lietuva
15:45 Muškietininkai
16:38 Muškietininkai
17:35 Klauskite daktaro
18:30 Šiandien
19:15 Sportas
19:18 Orai
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga“
21:30 Koncertas „Dainuoju su meile. Ona Kolobovaitė“
22:35 Trumposios žinios
22:40 Žaidimas
23:35 Trumposios žinios
23:40 Stilius
00:25 Septynios Kauno dienos
lnk TV Programa
12:05 Skūbis-Dū! Ežero pabaisos prakeiksmas
(Scooby-Doo! Curse of the Lake Monster) 2011 m. JAV. Rež.: Brian Levant. Vaid.: Hayley Kiyoko, Kate Melton, Nick Palatas. Nuotykių filmas šeimai
13:35 Svajonių princas
14:05 Svajonių princas
14:35 Juodieji meilės deimantai
15:30 Juodieji meilės deimantai
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:25 24 valandos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Mano vyras gali
21:00 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:09 Sportas
22:13 Orai
22:15 VAKARO SEANSAS 12 vilties valandų
00:05 Judantis objektas
00:55 Visa menanti
01:45 Alkatrazas
02:30 Programos pabaiga
00:00 Judantis objektas
00:50 Visa menanti
01:40 Alkatrazas
02:25 Programos pabaiga
 
Į viršų