tv3 TV Programa
01:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba
06:40 Teleparduotuvė
06:55 Šeimos reikalai
07:25 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
07:55 Simpsonai
08:25 Simpsonai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Paskutinis iš Magikianų
10:30 Paskutinis iš Magikianų
11:00 Aklos vestuvės
12:00 Drąsios ir žavios
12:30 Transformeriai. Praimas
13:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
13:30 Simpsonai
14:00 Simpsonai
14:30 Mažoji nuotaka
15:00 Mažoji nuotaka
15:30 Laukinė Esmeralda
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Moterų laimė
20:00 Ta proga!..
21:00 Drąsios ir žavios
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Super 8.
00:55 Išdavystė
01:45 Specialioji jūrų policijos tarnyba
tv6 TV Programa
02:40 Programos pabaiga
09:15 Teleparduotuvė
09:30 Tavo augintinis
10:00 Kobra 11
11:00 Kovotojas nindzė
12:00 Kaulai
13:00 6 kadrai
13:30 Univeras
14:00 Univeras
14:30 Teleparduotuvė
15:00 Kovotojas nindzė
16:00 Mastrichto policija
17:00 Kobra 11
18:00 Kaulai
19:00 CSI Majamis
20:00 Univeras
20:30 Univeras
21:00 Naša Raša
21:30 Sąžiningas žaidimas . , 2010.
23:40 Jūros vilkas
01:30 CSI Majamis
02:30 Programos pabaiga
ltv TV Programa
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:15 Komisaras Reksas
10:05 Senis
11:05 Šlovės dienos
11:55 Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas
12:55 Bėdų turgus
13:45 Klausimėlis.lt
14:00 Žinios. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Naisių vasara
15:25 Naisių vasara
15:50 Puaro
17:35 Nacionalinė paieškų tarnyba
18:30 Šiandien. Aktualijų laida .
18:57 Sportas
19:00 Orai
19:05 Auksinis protas
20:25 Loterija Perlas
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija Perlas
21:00 Stilius
21:50 Šlovės dienos
22:45 Vakaro žinios. Sportas. Orai
23:00 Frankenšteinas
00:30 Puaro
02:15 Laba diena, Lietuva
lnk TV Programa
06:25 Garfildas
(The Garfield Show III) 2012 m. JAV, Prancūzija. Animacinis serialas
06:40 Garfildas
06:55 Monstrai prieš ateivius
07:25 Kung Fu Panda
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50 Provincialai Niujorke
10:35 Trumano šou
12:40 Na, palauk!
12:50 Tomo ir Džerio nuotykiai
13:15 Monstrai prieš ateivius
13:45 Kung Fu Panda
14:10 Bėgantis laikas
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:15 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Tikras gyvenimas: "Nenupirkta meilė"
20:30 Tikras gyvenimas: "Žilė galvon"
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Šešėliai Rojuje
23:50 Visa menanti
00:45 Juodasis sąrašas
01:40 Užribis
02:35 Programos pabaiga
02:40 Lietuva Tavo delne
00:10 Visa menanti
01:05 Juodasis sąrašas
02:00 Užribis
02:55 Programos pabaiga