tv3 TV Programa
12:55 Nuotykių metas
13:30 Madagaskaro pingvinai
14:00 Kempiniukas
14:30 Simpsonai
15:00 Simpsonai
15:30 Laukinė Esmeralda
16:30 TV Pagalba
18:15 Kaip ant delno
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Madagaskaras 3 . Animacinis, JAV, 2012.
21:15 Ji man – ne pora . Komedija, JAV, 2010.
23:25 Karo sąmokslas . Veiksmo, JAV, 2009.
01:15 Auksinės gėlės prakeiksmas . Veiksmo, Hong Kongas, 2006.
tv6 TV Programa
13:00 6 kadrai
13:30 Tėtušiai
14:00 Tėtušiai
14:30 Teleparduotuvė
15:00 Kovotojas nindzė
16:00 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis
17:00 Porininkai
18:00 Kaulai
19:00 CSI Majamis
20:00 Tėtušiai
20:30 Tėtušiai
21:00 Farai
21:30 Be stabdžių
22:00 Rizikingiausi policijos darbo epizodai
23:00 Tristanas ir Izolda . , Vokietija, 2006.
01:25 Idealus pabėgimas . , JAV, 2009.
ltv TV Programa
13:05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 LRT radijo žinios
15:05 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:25 Komisaras Reksas
17:15 Didysis Gregas
18:15 Šiandien. Aktualijų laida
18:21 Sportas
18:23 Orai
18:25 LIVE Krepšinis. LKL čempionatas. Rungtynės dėl 3 vietos. Klaipėdos Neptūnas – Utenos Juventus
20:25 Loterija Perlas
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija Perlas
21:00 Duokim garo!
22:40 Čelendžeris . Drama, JAV, 2013.
00:15 Didysis Gregas
01:05 Edmundo Kučinsko jubiliejinis koncertas
lnk TV Programa
12:25 KK2
Infošou. Vedėjai: Tomas Ališauskas ir Ugnė Skonsmanaitė
13:15 Džonis Testas
13:45 Bėgantis laikas
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:05 24 valandos
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:40 Po saulėlydžio
23:35 Kruvinosios kalvos
01:05 Susišaudymas
02:40 Programos pabaiga
02:45 Lietuva Tavo delne
00:20 Blyksnis
02:10 Programos pabaiga
02:15 Lietuva Tavo delne