tv3 TV Programa
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Bruto ir Neto
20:00 Prieš srovę
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Kobra 11
01:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:30 Naujokė
02:55 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
tv6 TV Programa
19:00 CSI Majamis
20:00 Univeras
20:30 Univeras
21:00 Rezidentai
21:30 Rezidentai
22:00 Išeities kodas . Veiksmo, JAV, 2011.
23:50 Pikčiausias žmogus Brukline . Komedija, JAV, 2014.
01:25 24 valandos
ltv TV Programa
18:30 Šiandien. Aktualijų laida .
19:10 Sportas
19:13 Orai
19:20 Emigrantai
20:10 Dėmesio pakrašty
20:25 Loterija Perlas
20:30 Panorama Verslas Kultūra
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija Perlas
21:30 Nacionalinė ekspedicija Nemunu per Lietuvą
22:25 Trumposios žinios
22:30 Tikri vyrai
23:20 Trumposios žinios
23:25 Šlovės dienos
lnk TV Programa
18:30 Žinios. Kriminalai
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:20 Pagalbos skambutis
21:00 PREMJERA Visi vyrai - kiaulės...
21:30 Žinios. Verslas
22:04 Sportas
22:08 Orai
22:10 VAKARO SEANSAS ŽKVD
00:05 Dalasas
01:00 Detektyvė Džonson
01:55 Mentalistas
02:50 Programos pabaiga
00:35 Dalasas
01:30 Detektyvė Džonson
02:25 Mentalistas