Šalčininkų rajone, netoli Pamarazių kaimo, veikia šaudykla „Šūvio akademija“, kurios pagrindinis tikslas – praktinio šaudymo tobulinimas ir propagavimas Lietuvoje. Čia treniruojasi ir Šaulių sąjungos nariai. Tačiau gretimų kaimų gyventojai nėra patenkinti šaudyklos veikla ir teigia, kad jie negali pakęsti iš „Šūvio akademijos“ sklindančio triukšmo.

Pamarazių kaimo pašonėje, daugmaž 20 km nuo Vilniaus, įsikūrusi šaudykla „Šūvio akademija“ čia veikia 5 metus. Per tą laiką Pamarazių ir Juodžių kaimų gyventojai jau keletą kartų rašė skundus įvairioms įstaigoms: kreipėsi į Marijampolio seniūniją, savivaldybę, kvietė policiją bei kreipėsi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC).

Jauna šeima, gyvenusi daugmaž 1,5 km nuo šaudyklos, pasakoja, kad ji buvo atidaryta labai netikėtai: „Kad toje vietoje atsidarė šaudyklą, man buvo staigmena. Buvau pradėjęs statytis namą, kai išgirdau pirmus šūvius. Galvojau, kad gal medžiotojai, tačiau kai tai pasikartojo – nuvažiavau pažiūrėti ir pamačiau pastatytą šaudyklą“, – prisimena Mindaugas.

REKLAMA

Vyras pasakoja, kad aplinkinių kaimų gyventojai apie šaudyklą nebuvo perspėti, sutikimų niekas neprašė.

„Man pasakojo kaimynas, kad arčiausiai šaudyklos esančioje sodyboje gyvenančiam asmeniui pinigų davė, nupirko planšetę, naują dviratį ir jis pasirašė neprieštaraująs, kad gretimais atsidarys šaudykla. Kitiems pasirašyt nereikėjo – matyt, to nereikalaujama“, – svarsto vyras.

Pasak jo, iš šaudyklos triukšmas sklinda tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais. Darbo dienomis triukšmas būna mažesnis, o savaitgaliais intensyvesnis ir kartais trunka nuo 9 val. ryto iki 20 val. vakaro.

„Kvietėme visuomenės sveikatos centrą, kad atliktų tyrimus. Porą kartų buvo atvykę ir nerado jokių pažeidimų, kitus porą kartų – viršijo. Kai buvo aptikta, kad garsas viršija normas, šaudyklai buvo išrašyti raštai, bet tada jie apkaltino netoliese veikiančią įmonę. Pasak jų, ten yra šaudoma ir keliamas garsas, nors iš tikrųjų tai jie patys tą triukšmą sukelia“, – sako Mindaugas.

Jis teigia, kad garsas buvo nepakeliamas, veikė psichologiškai, todėl galiausiai neapsikentęs su žmona nusprendė išsikraustyti.

„Iš ten išsikraustėm prieš daugiau nei metus ir tik dėl triukšmo. Žmona pradėjo lauktis ir nusprendėme, kad ten nebūtų tinkama aplinka augti vaikui. Dėl šūvių garso būtų buvę sudėtinga išvežti vaiką į lauką, garsai gąsdinantys, bijojome, kad vėliau neatsirastų nerviniai tikai“, – aiškino Mindaugas.

Skundai dėl triukšmo iš aplink gyvenančių žmonių – ne vieninteliai. Gyventojai taip pat atkreipė dėmesį, kad šaudykla nėra aptverta. Viename iš skundų rašoma, kad aplinkinių kaimų vaikai eina į šaudyklos teritoriją rinkti gilzių. Baiminamasi, kad gali įvykti nelaimė.

REKLAMA

Aplinkinių kaimų gyventojai reikalavo, kad „Šūvio akademija“ įsirengtų garsą izoliuojančias sieneles ir aptvertų teritoriją, kad vaikai negalėtų patekti į teritoriją paslapčia rinkti gilzių.

„Šūvio akademijos“ teritorija

„Šūvio akademijos“ teritorija

Anksčiau veikė Vilniaus centre

Praktinio šaudymo sporto klubo „Šūvio akademija“ direktorius Laurius Veličko pasakoja, kad skundų esama, tačiau juos visada teikia du kaimynai, gyvenantys už kilometro nuo šaudyklos.

„Yra du kaimynai, kurie nuolat dėl mūsų rašo skundus. Mūsų šaudykloje NVSC jau ne kartą matavo garsą. Per visus patikrinimus mes nė karto neviršijome normų. Į tai kreipėme dėmesį ir kai patys įrenginėjom šaudyklą – žiūrėjome, kad neviršytumėm leistinų normų“, – sako L. Veličko.

Pasak jo, pagrindinė bėda čia, kad prie šaudyklos yra įsikūrusios dar dvi įmonės – tankodromas ir dažasvydžio klubas „Oleg Paintball“. Teigiama, kad būtent pastarasis žaidimų metu naudoja įvairias pirotechnines priemones, girdisi sprogdinimų garsai.

„Nuo jų teritorijos yra atvira vietovė ir garsas eina link tų gyventojų, kurie skundžiasi. Dažasvydžio užsiėmimuose naudojama pirotechnika. Esame bendravę ir su policija dėl to, bet nėra kaip apriboti jų veiklos, nes jiems nereikia jokių licencijų. Taigi, ne vieną kartą buvo taip, kad gyventojai rašė skundą dėl mūsų veiklos, o pas mus net šaudymai nevyko. Dažasvydžio klube triukšmaujama, o skundai tenka mums“, – sako šaudyklos direktorius.

Visgi dažasvydžio klubo „Oleg Paintball“ savininkas, teigė, kad pirotechnikos priemonės užsiėmimų metu nėra naudojamos: „Mano klube uždrausta bet kokia pirotechnika, nebūna jokių sprogimų. Triukšmas sklinda iš šaudyklos – ten šaudoma iš tikrų ginklų. O pirotechnika klube uždrausta, nes kartą vos nesudegė miškas ir visa dažasvydžio aikštelė.“

REKLAMA

Šaudykla „Šūvio akademija“

Šaudykla „Šūvio akademija“

Paklausus L. Veličko apie garso sienelių įrengimą ir teritorijos aptvėrimą, jis teigė, kad dabar tai nebus daroma – sienelių nereikia, nes nėra viršijamos garso normos, o teritorijos aptverti nereikalaujama.

„Garso sieneles gal kada nors pakelsime, jei gausime kokią paramą, bet dabar nematome prasmės, nes leistinu laiku mes neviršijame jokių normų. Dėl teritorijos aptvėrimo – nė vienas teisės aktas nereikalauja mūsų aptverti šaudyklą. O ir aptverti visą šaudyklos teritoriją kainuoja labai didelius pinigus. Aplink teritoriją yra aukšti pylimai – žmogus patekti negali, nebent piktybiškai perliptų pylimus, bet tokiu atveju per pratybas tai būtų pastebėta ir šaudymai būtų sustabdyti“, – aiškina „Šūvio akademijos“ direktorius.

L. Veličko atkreipia dėmesį, kad pašaliniai teritorijoje gilzių rinkti negalėtų, nes jas stengiamasi kuo greičiau surinkti: „Mes stengiamės kuo greičiau surinkti gilzes. Turime iš kaimo porą žmonių, kuriems mes leidžiame surinkinėti ir jie jas mums priduoda. Kas savaitę vyksta ir kapitalinis gilzių rinkimas.“

 Jis taip pat teigia, kad teritorija stebima vaizdo kameromis, todėl joje pastebėjus pašalinius žmones, jie iškart išvaromi.

„Šūvio akademija“ seniau veikė Vilniaus centre – čia nuomojosi policijos šaudyklą, tačiau, kaip pasakoja L. Veličko, priėmus įstatymą, kuris draudžia į policijos šaudyklas įsileisti civilius sportininkus, teko išsikelti iš miesto. Jis neslepia – skundų būta ir ten, tačiau buvo tikimasi, kad iškėlus šaudyklą už miesto, bus sulaukta ramybės.

REKLAMA

Šaudykla atitinka reikalavimus

Marijampolio seniūnas Andrejus Žabelovičius patvirtino, kad 2015 m. rugsėjo mėnesį seniūnijoje buvo gautas Juodžių ir Pamarazių kaimo gyventojų prašymas dėl Pamarazių kaime esančios šaudyklos ,,Šūvio akademija“ patikrinimo ir teisėtumo.

„2015 m. buvo nustatyta, kad šaudykla yra įrengta, atitinka reikalavimus, leidimas eksploatuoti šaudyklą buvo išduotas. Šaudyklos teritorija aptverta „stop“ juosta, pastatyti įspėjamieji ženklai „atsargiai, šaudoma“ ir ženklai su užrašu „privati valda“, – pasakoja Marijampolio seniūnas.

NVSC Šalčininkų skyrius 2017 m. gegužę taip pat gavo skundą dėl „Šūvio akademijos“ keliamo triukšmo. Nagrinėdama skundą Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), 2017 m. birželį išmatavo triukšmo lygį gyvenamojoje patalpoje ir gyvenamojoje aplinkoje Pamarazių kaime esančioje sodyboje, kuri nuo šaudyklos nutolusi mažiau nei kilometrą.

„Šūvio akademijos“ vieta

„Šūvio akademijos“ vieta

„Išmatuotas maksimalus triukšmo lygis siekė 66,7 dB ir viršijo reglamentuotą 60 dB maksimalų triukšmo lygį. NVSC Vilniaus departamentas informavo „Šūvio akademija“ šaudyklos administraciją apie kontrolės rezultatus ir nurodė imtis priemonių, siekiant sumažinti triukšmo lygį. Tačiau šaudyklos administracija užginčijo matavimų rezultatus ir paprašė atlikti pakartotinus triukšmo lygio matavimus, nes NVSC laboratorinių matavimų metu vyko kitų įmonių renginiai, kurių metu vyko imitaciniai sprogdinimai ir šūviai, važinėjo technika“, – pasakoja NVSC Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Matevičienė.

REKLAMA

NVSC Vilniaus departamentas 2017 m. rugsėjį ir 2018 m. birželį pakartotinai atliko valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, kurios metu buvo išmatuotas šaudyklos veiklos metu skleidžiamo triukšmo lygis, kuris siekė nuo 43,3 iki 45,0 dB, maksimalus garso slėgio lygis siekė nuo 58 iki 58,8 dB ir neviršijo dienos metu leistino garso lygio.

Gyventojų sutikimas dėl šaudyklos įrengimo nenumatytas teisės aktuose, tačiau NVSC specialistė atkreipia dėmesį – gyventojai, kurie kenčia nuo šaudymo garsų, turėtų kreiptis į NVSC, kad būtų atlikta valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė, kurios metu būtų įvertinta šaudyklos veiklos metu skleidžiamo triukšmo lygis.

„Jeigu valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu būtų nustatytas leistino triukšmo lygio viršijimas, NVSC turės teisę teikti įmonei nurodymus per 1 mėnesį sumažinti triukšmo lygį iki leistinų verčių“, – sako A. Matevičienė.

Pasibaigus nurodytam terminui NVSC atlieka patikrinimą ir vertina ar triukšmas sumažėjo iki leistino lygio. Jei įmonė triukšmo nesumažina, NVSC turi teisę siūlyti savivaldybei riboti triukšmo šaltinio veiklą.

Joo
2020-02-18 10:23:22
Reikia šaudyti su duslintuvais.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Šernas 2020-03-03 19:21:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Užsakytas straipsnis nei atstumas neatitinka niekas niekam nedavė ir neduos o jeigu tėvai vaikų neprižiūri ir bando list tai čia tėvų problema ne priežiūra rinkt tuteliu renka personalas o ne kaimo žmonės Enrika gecaite gal pradžioje pasidomėkit prieš rašant melą geriau pasakit kiek du skundikai jums sumokejo    ATSAKYTI
Butinas 2020-03-03 17:51:36
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kokia dar plansete...tame kaime gal 30 namu..kaip suprantu pagal google nuotrauka,praktiskai visiskai salia tos saudyklos,ir niekas nesiskundzia..skundziasi Mindaugas,kuris uz 2km.gyvena:))jauciu,kad straipsnis uzsakytas..   ATSAKYTI
Užsakytas 2020-03-03 10:42:28
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Užsakytas straipsnis.   ATSAKYTI
Gdr 2020-03-03 10:40:40
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Geriausiai nieko nedaryti, tada triukšmo nebus. Vietoj to, kad žmonės išnaudotų tai, kad daug žmonių atvyksta ir pabandytų teikti kokias nors paslaugas tiesiog skundžiasi.
Šalia esantis kelias kur kas daugiau triukšmo turėtų kelti.    ATSAKYTI
TOmas 2020-03-03 09:37:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Na jeigu neviršijamos teises aktų nustatytos normos, nepažeidžiami tesės aktai, tai kokia problema? Jeigu gyveni šalia oro uosto, geležinkelio stoties ar automagistralės, kad ir lentpjūvės, tai dabar viską reikia uždaryti? Gyvenu Vilniaus pakraštyje ir vasarą negaliu langų atidaryti, nes triukšmas ir dulkės dėl judrios gatvės, tai įsirengiau kondicionierių ir pamirsau. Manyčiau skūndikas iš tų, kam svarbu paskūsti, nesvarbu ką ir dėl ko :) P.S. o kokius dviračius ir kokio gamintojo planšetes kaimiečiams ten dalina? Ir aš noriu kokio abuolio! :)   ATSAKYTI
Nerka 2020-03-03 08:16:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Na taip, ne visiems davė dviračius ir palanšėtes :D   ATSAKYTI
Gyventojai 2020-02-18 11:25:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
skundžiasi, kad yra suvarpyti kulkų ir skeveldrų ir turi rodytis viešumoje ir eiti į darbą ir nori kompensacijos už sugadintus drabužius.   ATSAKYTI
Dovilė 2020-02-18 10:51:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Triukšmo valdymas Lietuvoje išvis neveikia. Jeigu leidžiama tokiems dragūnams užleisti " bumčikus" naktį šalia gyvenamųjų namų ir net ligoninių naktį. Beveik mirtinu garsu... - čia jau, kaip sakoma, no comments. O paskui stebimės, kad esame labiausiai sergantys Europoje,   ATSAKYTI
Istatymas 2020-02-18 10:29:23
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Bse zakonno........   ATSAKYTI
Joo 2020-02-18 10:23:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Reikia šaudyti su duslintuvais.   ATSAKYTI
!!!!! 2020-02-18 09:16:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
saudo tie kurie zadejo uz suns 5 min lojima namus atimti-baudas kas 5min israsant..........issinuomokit zeme aplink ir pasamde ta pati kur plansete gavo-duokite traktoriuka ir tegul purskia roundupa nuo ryto iki vakaro......prades plikti sauliai po menesio-issinesdins   ATSAKYTI
Cha 2020-03-03 10:42:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kažkas tamstą jau papurske matyt, tokios mintys nedažnam į galvą ateitų. Bet gana tipiška, nebus galima pačiam gyventi, bet už tai ramu.   
funhoten 2020-02-18 05:44:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Baltijos com - pažinčių svetainė suаugusiems, nоrintiеms susirasti partnerį, nоrintiems pasimylėti   ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Narkevičius – vėl įvykių sūkuryje: Trakų rajone sustabdytas keliuko remontas kelia daug klausimų
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Narkevičius – vėl įvykių sūkuryje: Trakų rajone sustabdytas keliuko remontas kelia daug klausimų
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Skaičiai gąsdina: per karantiną 11400 į septintą dešimtį įkopusių asmenų neteko darbo
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Žada masinį tyrimą dėl Covid-19: aiškinsis, kokį imunitetą sugebėjome įgyti
DABAR RODOMA
Farai. Klaipėdoje BMW lėkė tarsi viesulas: taranavo automobilį ir išrovė medį
DABAR RODOMA
„Pasikalbėkim #IŠNAMŲ“ su Zuokiene apie savanorystę COVID-19 židinyje ir nemalonų vyro akibrokštą
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Nausėda gimtadienį sutiko Nidoje, keturių žvaigždučių viešbutyje
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Lietuvoje savaitgalį – susirgimų koronavirusu šuolis
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Egzaminai prasidės birželio 22 d.: aiškėja tvarka, kaip jie vyks
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Koronaviruso židiniai plečiasi globos namuose: sergančiųjų daugėja Antaviliuose, Širvintose
DABAR RODOMA
Vilniaus centre užpultas Anušauskas su žmona: ieško kaltininko
REKLAMA
Asociatyvi nuotrauka (nuotr. TV3)
Artėjanti vasara atneša ne tik pramogas, bet ir darbus. Vienas jų – žolės pjovimas. Sodybose ar soduose įsikūrę tautiečiai dažniausiai šio darbo imasi patys. Tačiau atokesnėms ...
(Andrius Ufartas/Fotobankas)
Dažnai sakoma, kad Lietuvos žemės ūkis išaugina gerokai daugiau produkcijos, nei suvartoja šalies gyventojai. Dėl to dalį produkcijos ir eksportuoja. Tačiau kone kiekvieną ...
Modulinis namas. „Insta house“ nuotr.
Karantino metu nekilnojamo turto (NT) specialistai pastebi, kad beveik dvigubai išaugo susidomėjimas sodybomis ar vasarnamiais. Žmonės domisi kainomis ir galimybėmis turėti ...
Eurai (nuotr. Fotodiena.lt)
Lietuvos darbo užmokesčio fondas, kurį lemia dirbančiųjų skaičius ir jų vidutinės darbo pajamos, balandį buvo beveik 220 mln. eurų (14 proc.) mažesnis nei prieš koronaviruso ...
Tęsiantis karantinui Vilniaus naujų būtų pardavimai beveik sustojo. Balandžio mėnesį buvo parduota 93 procentais mažiau butų negu prieš karantiną, apie tai feisbuke paskelbė NT ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų