Per milijoną lietuvių pensiją kaupia antrosios pakopos fonduose, o dalis jų numiršta taip ir nesulaukę išmokų. Jų sukauptas turtas po mirties gali būti paveldėtas, tačiau keli milijonai eurų ir toliau tyliai guli pensijų fondų valdytojų užantyje.

(nuotr. Fotodiena.lt)

(nuotr. Fotodiena.lt)

Norėdami prisivilioti naujų klientų bankai ar fondus valdančios bendrovės, regis, nesunkiai suranda kiekvieną. Tačiau jeigu klientas miršta, niekas neskuba rūpintis jo turtu. Jeigu artimieji nežinos apie velionio kaupimą ar tuo specialiai nepasidomės, mirusių turtas toliau neš naudą fondų valdytojams.

Įvairios institucijos gali gauti ir gauna duomenis iš gyventojų registro, tačiau tarpusavyje jais nesidalija.

Laiškas – po dvylikos metų

Portalo tv3.lt skaitytoja Jurgita buvo nemaloniai nustebinta, kai gruodžio gale pašto dėžutėje rado SEB banko laišką, adresuotą jos mamai, kuri mirė prieš 12 metų. Laiške lyg niekur nieko velionė informuojama apie tai, kad bankas keičia paslaugų taisykles.

„Paskambinus į banką ir paprašius paaiškinti situaciją, buvo rasta informacija, kad prieš beveik 12 metų mirusio asmens vardu banke yra „nepilnai uždaryta pensijų kaupimo sąskaita“. Paprašius paaiškinimo, kas galėjo nutikti, jokio paaiškinimo neduota“, – pasakojo vilnietė.

REKLAMA

Ji tikino, kad konsultantui telefonu pateikė visus prašomus duomenis – taip pat ir buvusios klientės mirties datą.

„Darbuotojas patvirtino, kad viskas sutvarkyta. Tačiau jau po 10 minučių perskambino ir pasakė, kad padėti nebegali. Ir šeimos nariai privalo vykti į banko skyrių su mirties liudijimu aiškintis situacijos nepaisant to, kieno buvo padaryta klaida, kad po 12 metų bankas disponuoja mirusio žmogaus duomenimis.

Atsakymo tą pačią dieną negauta. Paprašius pagalbos SEB „Facebook“ paskyroje – pateiktas atsakymas, kuriame nurodoma, kad šeima yra nesutvarkiusi dokumentų ir nauji reikalavimai, kad spręsti klausimą gali tik asmuo, nurodytas paveldėjimo teisės dokumente“, – bendravimą su banko atstovais prisiminė Jurgita.

Moteris stebėjosi, kad jie negali normaliai paaiškinti situacijos dėl pinigų sąskaitos ir pensijų kaupimo sąskaitos, painiojasi, nežinia, kaip tvarko sąskaitas, asmens duomenis, per 12 metų nesugeba nieko pranešti mirusios giminaičiams ir verčia gaišti laiką.

Atsakomybė – paveldėtojams

Paprašyta pakomentuoti situaciją, SEB banko Komunikacijos skyriaus vadovė Ieva Kulvinskaitė nuoširdžiai apgailestavo dėl susidariusios situacijos.

SEB bankas

SEB bankas

„Banko atstovai jau susisiekė su šiuo asmeniu ir situacija sprendžiama. Dėl konfidencialumo įsipareigojimų ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų, negalime komentuoti su konkrečiais asmenimis susijusių atvejų“, – rašoma skyriaus vadovė komentare.

Jame taip pat atkreipiamas dėmesys, kad pensijų fondus valdančios bendrovės, bankai, draudimo bendrovės ir kitos finansinės institucijos informacijos apie mirusius asmenis iš Gyventojų registro automatiškai negauna. Esą šias organizacijas apie tai turėtų informuoti velionio artimieji.

REKLAMA

„Žmogui mirus, paveldėtojai turi kreiptis į notarą dėl paveldėjimo bylos užvedimo. Notarai patikrina informaciją apie valstybiniuose registruose registruotą mirusiojo turtą ir šia informacija gali pasidalinti su paveldėtojais.

Duomenis apie valstybės registruose neregistruojamą turtą, tokį kaip pensijų fonduose sukauptas turtas ar lėšos banko sąskaitose, notarui turėtų pateikti pats paveldėtojas. Šiuo tikslu notaras išduoda paveldėtojams raštą, kuriuo remiantis paveldėtojai gali susižinoti informaciją apie mirusiojo turėtas lėšas kredito įstaigose, pensijų fonduose ir kt.

Notaro išduotą paveldėjimo teisės liudijimą kartu su pensijų fondo dalyvio mirties liudijimu, savo asmens tapatybės dokumentu bei prašymu pervesti sukauptas lėšas į paveldėtojo banko sąskaitą paveldėtojai turi pateikti pensijų kaupimo bendrovei“, – tvarką paaiškino I. Kulvinskytė.

Anot jos, antros pakopos pensijų fonduose kaupia didžioji dalis dirbančiųjų, tad daugeliu atveju paveldėtojams verta patikrinti, ar jų artimasis neturėjo fonduose sukaupto turto.

Duomenis turi, bet nesidalija

Duomenys apie pensiją kaupiančius gyventojus tvarkomi Pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokų sutarčių registre, kurį tvarko „Sodra“. Iš Registrų centro valdomo gyventojo registro ji automatiškai gauna duomenis apie mirusius žmones. Tokie duomenys reikalingi, kad laiku sustabdytų išmokų mokėjimą.

Vis dėlto tokių duomenų ji nenaudoja tvarkydama Pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokų sutarčių registre.

REKLAMA

Kaip paaiškino „Sodros“ Komunikacijos skyriaus vedėjas Saulius Jarmalis, pensijų kaupimo sutartis yra sudaroma tarp pensijų kaupimo dalyvio ir pensijų kaupimo fondo:

„Sodra“ informaciją apie sutarties būklę gauna iš pensijų kaupimo bendrovės ir jeigu sutartis tarp dviejų šalių nutraukiama dėl pensijų dalyvio mirties, pensijų kaupimo bendrovė apie tai informuoja „Sodrą“, kuri informaciją apie sutarties nutraukimą įrašo į Pensijų kaupimo sutarčių registrą.“

Saulius Jarmalis (Justinas Auškelis/Fotodiena nuotr.

Saulius Jarmalis (Justinas Auškelis/Fotodiena nuotr.

Anot vedėjo, „Sodra“ neturi pagrindo pensijų kaupimo bendrovėms teikti informaciją, gautą iš trečiųjų šalių (šiuo atveju teikti gyventojų registro duomenis).

S. Jarmalio teigimu, teisės aktai „Sodrai“ nesuteikė jokių teisių nutraukti su pensijų kaupimo bendrovėmis sudarytų pensijų kaupimo sutarčių, nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime pagal pensijų kaupimo dalyvių prašymus, stabdyti pensijų įmokų pervedimą arba keisti teisės aktais nustatytus terminus.

Pensijų fondų valdymo bendroves prižiūrinčio Lietuvos banko Ilgalaikių taupymo ir draudimo produktų priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Dičpinigaitienė komentavo, kad pensijų fonduose esančios lėšos žmogui mirus yra paveldimos, kaip ir kitas turtas (pvz., lėšos banko sąskaitoje ir pan.).

Specialių taisyklių Pensijų kaupimo įstatyme nėra, vadovaujamasi Civiliniu kodeksu. Paveldėjimo procesas paprastai yra tvarkomas padedant notarams, todėl jie turi daugiausiai praktinės informacijos, kaip paveldimas velionio turtas.

REKLAMA

Nežino ar nesako?

Naujienų portalas tv3.lt paklausė pensijų fondų valdymo bendrovių, kiek jų klientų yra mirę ir kokia yra jų turto, kurio nepareikalavo paveldėtojai, vertė.

„SEB investicijų valdymas“ informavo, kad šiuo metu paveldėtojai nėra atsiėmę arba atsiėmę ne visiškai apie 2000 mirusių II pakopos pensijų fondų dalyvių sukauptų lėšų. Šio turto vertė siekia apie 2 mln. eurų. Lėšos laikomos atskirose sąskaitose ir laukiama, kol dėl šių lėšų išmokėjimo kreipsis jų paveldėtojai.

Bankas taip pat informavo, kad 2019 m. įsigaliojus pakeistam Pensijų kaupimo įstatymui, kuriuo vadovaujantis buvo įsteigti gyvenimo ciklo fondai ir turto išsaugojimo fondas, gavus informaciją apie II pakopos pensijų fondų dalyvio mirtį, fondų vienetai yra perkeliami į turto išsaugojimo fondą, lėšos toliau investuojamos, kol kreipiasi paveldėtojai.

Jeigu apie kliento mirtį Pensijų kaupimo bendrovė nėra informuota, dalyvio turtas toliau kaupiamas tame pačiame fonde.

Swedbank

Swedbank

Swedbank investicijų valdymo“ direktorius Tadas Gudaitis pranešė, kad jeigu klientas yra miręs, bet bendrovė to nežino – dalyvio lėšos kaupiamos Gyvenimo ciklo fonde, atitinkančiame dalyvio gimimo metus.

Pasak direktoriaus, šiuo metu „Swedbank“ Turto išsaugojimo fondo dydis siekia 11,9 mln. eurų. Tačiau jis neatskleidė, kokiam skaičiui mirusių ir dar gyvų klientų priklauso šis turtas.

Aviva Lietuva“ Komunikacijos skyriaus vadovė Kristina Rekašienė taip pat neatskleidė tokios informacijos, tačiau pranešė, kad sužinojus apie kliento mirtį, jo sąskaitoje sukauptos lėšos perkeliamos į turto išsaugojimo fondą:

REKLAMA

„Jeigu dėl paveldėjimo artimieji nesikreipia, sukauptos lėšos pervedamos valstybei, kai gauname tai notaro patvirtinantį paveldėjimo liudijimą. Pritariame, kad reiktų aiškiau reglamentuoti informacijos su „Sodra“ dėl dalyvių mirties keitimosi mechanizmą visais, ne tik periodinių išmokų mokėjimo atvejais.“

„Luminor“ investicijų valdymas“ informavo turintis 77 mirusius klientus, kurių bendra turto vertė yra apie 68,6 tūkst. eurų.

Svarbu susitvarkyti per 3 mėnesius

Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija atsiųstame komentare nurodo, kad pensijų fondus valdančios bendrovės informaciją apie pensijų fondo dalyvio mirtį sužino, kai į bendrovę kreipiasi mirusio asmens artimieji, paveldėtojai, antstoliai, Valstybinė mokesčių inspekcija.

Gali būti įvairių priežasčių, kodėl mirusių asmenų turto paveldėtojai nesikreipia ir neatsiima fonduose sukaupto turto. Pavyzdžiui, jie galėjo atsisakyti priimti palikimą, nes mirusysis paliko daugiau skolų nei turto. Tokiu atveju, po mirties be šeimininko likę lėšos atitenka valstybei. Būna atvejų, kai paveldėtojai apie artimojo mirtį sužino tik po kelių savaičių ar mėnesių. Beje, pats palikimo priėmimo procesas irgi nėra trumpas gali trukti kelis mėnesius, ar net kelerius metus.

Mirusių dalyvių pensijų turtas, kol jis nėra paveldėtas ir išmokėtas, perkeliamas į Turto išsaugojimo fondą. Jo tikslas – investuoti lėšas į mažiausios investavimo rizikos turtą, kuris galėtų apsaugoti sukauptą pensijų turtą nuo infliacijos rizikos. Turto išsaugojimo pensijų fonde pensijų kaupimo bendrovės taikomi atskaitymai iš pensijų turto per metus negali sudaryti daugiau kaip 0,2 proc. dalyvio pensijos sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vidutinės metinės vertės.

REKLAMA

Civiliniame kodekse nustatyta, kad įpėdinis palikimą turi priimi per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Nespėjus užvesti paveldėjimo bylos per tris mėnesius, vėliau reikia kreiptis į teismą dėl termino priimti palikimą atnaujinimo. Nustatytą palikimui priimti terminą teismas gali atnaujinti, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

Pensijų kaupimo bendrovės yra akcentavusios „Sodros“ atstovams, kad yra reikalingas efektyvesnis duomenų apsikeitimas. Kuo anksčiau pensijų kaupimo bendrovė sužinotų apie kaupiančiojo mirtį, tuo greičiau įvyktų jo turto perkėlimas iš jam priklausančio gyvenimo ciklo fondo į turto išsaugojimo fondą, kuriame taikomi atskaitymai iš pensijų turto per metus negali sudaryti daugiau kaip 0,2 proc.

Absurdas
2020-01-20 12:09:12
Lauk tuos visus bankus is Lietuvos. Absurdas jau gaunasi, ka nori ta daro visi bankai. Net uz popieriuko israsyma ima 5 ar daugiau eur. Absurdas, plesikai ir savivaliautojai bankai ir svarbiausia jauciasi nebaudziami.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Pensininkas 2020-01-27 09:47:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
O fondai tyčia neinformuoja kad jiems tie sukaupti pinigai liktų.Mūsų valdžia tam ir padarė šį įstatymą kad turtėtų tokie fondai,nes juose sulindę valdžios artimieji.Todėl ir turtingųjų daugėja nes tą vargšą žmogų kruša kaip tik gali   ATSAKYTI
Aldona 2020-01-26 20:28:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tai turi surasti notaras,tvarkantis paveldėjimo teisės reikalus.Kodėl antstoliai visas sąskaitas suranda,o notarai savo darbo neatlieka.   ATSAKYTI
Liuda 2020-01-26 14:17:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kaip ir visada , kaip ìštraukti iš žmogaus pinigus sugeba, o atiduoti ne. Pasėdekit banke valandą ir paklausykit, kaip vilioja žmones bankai kaupti pensijų fonduose. Aš siuo klausimu turiu tvirtą nuomonę- geriau kazkur investuoti, negu sava ranka atiduoti valstybei, kuri neaišku ar kada grąžins. Žmones , geriau į kelionę išvažiuokit ir taip išleiskit savo pinigus, negu neaišku į ką

   ATSAKYTI
Janina 2020-01-25 21:42:28
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Swedbankas susirūpino po 18,kad turi klientą, į jus jau miręs aštuoniolika metų. Sutvarkė dokumentus ir vis vien nepasakė, kiek buvo mirusios pinigų    ATSAKYTI
Daiva 2020-01-25 18:58:13
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Aferistu kompanija,as net atsisakius.esu.ju paslaugu   ATSAKYTI
Gg 2020-01-22 12:31:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Valdzia kaip lapinai! Katutes ploja, kad tik maziau zmoniu zinotu istatymus.   ATSAKYTI
Žmonės 2020-01-21 18:40:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kaip gerai naudoti žmonių pinigus vargseliai nieko nežino o tai kad nėra atskaitomu pinigų irgi nemato vagys   ATSAKYTI
Pilietis 2020-01-20 23:53:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Na vagių valstybėje tik taip ir gali būti! Pats prievarta atiduodi o tada jei gali gal išplėši cha cha   ATSAKYTI
Ryta 2020-01-20 21:53:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Tyli siknas ygaube bankai apžerge, mirusiu sukauptus milijonus, ir prigalvojo notarų, laslaugu kad tik daugau pinigo is zmogaus išpešti. Jai daryciau kaupima pencijos banke. Pasirasai sutarty, man mirus ir nespejus pasinaudoti sukaitais pinigais rasau msno sukaupta pinigu suma pencijos fode pervesti, mano sunui, ar dukrai as snukiai tai ar tai. Ir taškas jsi bankas nesutiks pasirasyt tokia sutarty reiskia duka makle. Ta pasakai tam bake eikit jus velniop ir pencija tegul nuna sodro, atiduos sodra tinigus mirus zmogui. Cia ta kaupima toky sugalvojo me asilas, o toks kuris iš aksto zinojo kaip bus 12 metu moteris mirusi ir tyla. Kur nepasisuksi tik makles ir zmoniu mulkinimas, ir dar kol tu prie tu pinigu prieis tie gimines, matai gali ir metai praeiti lauks kol ir artimieji išmirs. Nahaliskumui ribų nera. O jai zmogis biednas ir netures pinigu tam notarui sumoketi kad parektų igaliojimus pinigam sukauptiems atsiimti. Ir viskas pereid valstybei. Vad dar vienas budas kaip is pilieviu pinigus pasiglemsti. Jau 11mln kaip ir pasisabine tipo tik nexino ka dar darys, Grobštai. Medecinos bankas uz tai kad pas juos sumoket nori na uz šildymaima paeme 1,70€ o tai jai nusinesi visas saskaitas kures reij sunoket o ju yra apie dešimt tai us aptarnavina beveik 20€išeina. Na apiplesimas viduri baltos dienos.    ATSAKYTI
Nesvarbu 2020-01-20 20:12:30
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Kaip gali bankai nezinoti apie mirusi? Taigi kaip tvarkaisi paveldejima, notarai i visus bankus uzklausas issiuncia suzinoti kuriuose bankuose turejo mirusysis saskaitu ir tose saskaitose ar buvo pinigu. Kaip paimt pinigus tai pirmi būna, o grazint tai nenori, ir negali pranest giminem matai.    ATSAKYTI
Asta 2020-01-21 21:19:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Reikia pirma susitvarkyt palikimą,tada kreiptis dėl gražinimo,ir viską gražina.  
Rims 2020-01-20 20:06:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Taip, daugiausiai naudos pensijų fondai atneša jūjų Vldytojams    ATSAKYTI
Julius 2020-01-20 19:44:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Jo jo milijonai laukia kokiam valdininkeliui ar ukininkui nusest i saskaita,greiciau padkubekit otai nebeliks,kto pasliednyj tot atiec.   ATSAKYTI
ADELĖ 2020-01-20 14:33:40
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
O tai kodėl Sodra negali pasidalint info su pensijų drauudimo fondais? Jei po mirties nustoja mokėt pensiją,tai kodėl to negali matyti fondai? Juk registrų centras visiems vienas!!!   ATSAKYTI
Sara 2020-01-22 21:17:38
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Aha,o pati sodra prieš pati perdavė duomenis kž fondui, kuris automatiškai įtraukė î kaupimą, žmonių nekvailinkit..   
Zitulka prtruskele 2020-01-20 14:32:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Is amrrikos mirus zmoguo suranda paveldetojus o cia lietuvoj nepranesa juokas naudojasi visu pinigais be procentu ir vargo nemato   ATSAKYTI
Pasipiktinęs 2020-01-20 12:48:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Toks įspūdis,kad gyvenam 90tuosiuose tarp gaujų kur vienas kitą stengiasi išdirbti arba "užversti".pasirašai sutartis,bet neesi garantuotas uż tavo saugomą turtą kol pats nepasirūpini jo saugumu   ATSAKYTI
as 2020-01-20 12:41:42
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
jei per televizija skelbtu zmonems daugiau info kur kas kaip priklauso kur eiti,tai zmones ir zinotu,o dabar tv sugeba rodit pautus apie vaiko pagrobima geda   ATSAKYTI
Absurdas 2020-01-20 12:09:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Lauk tuos visus bankus is Lietuvos. Absurdas jau gaunasi, ka nori ta daro visi bankai. Net uz popieriuko israsyma ima 5 ar daugiau eur. Absurdas, plesikai ir savivaliautojai bankai ir svarbiausia jauciasi nebaudziami.   ATSAKYTI
Margarita 2020-01-20 10:54:23
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
vien eferistai,pardave sazine.   ATSAKYTI
Liucijus 2020-01-20 09:17:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Nuoširdžiai apgailestavo...   ATSAKYTI

Top Video

Praeities žvalgas. Lietuvis apsilankė apleistoje Estijos pionierių stovykloje: vaizdai sukėlė gailestį
DABAR RODOMA
Praeities žvalgas. Lietuvis apsilankė apleistoje Estijos pionierių stovykloje: vaizdai sukėlė gailestį
DABAR RODOMA
Farai. Ne iš kelmo spirta pardavėja tapo didvyre – lietuvės gudrybė sustabdė vagišių
DABAR RODOMA
Farai. Vairuotojo elgesys pareigūnus išvertė iš koto: mašina nevažiavo, o vyras „vairavo“
DABAR RODOMA
Pasidalijo, ką mama išdarinėjo lėktuve: dukrai teliko rausti iš gėdos
DABAR RODOMA
Pamačius, kaip bandoma išvažiuoti iš automobilių aikštelės aplinkiniai susiėmė už galvų
DABAR RODOMA
Košmaras autobuse: nufilmuota, kas dėjosi viduje per siaubingą avariją
DABAR RODOMA
Internautai negali patikėti savo akimis: neatskiria, kuri yra dukra, o kuri – mama
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Po 12 metų kartu Dianos gyvenimas virto pragaru: istorija – pamoka kiekvienam
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Gimtadienio šventė porai virto pragaru: atėmė keturis vaikus, tarnybos reikalauja tūkstančių
DABAR RODOMA
Visi mes žmonės. Skambinas įvardijo skyrybų su Krysko priežastį: galutinis taškas padėtas tik dabar
REKLAMA
Lietuvos paštas  Andrius Ufartas/Fotobankas
Italijoje plintant koronavirusui, daugėja Šiaurės Italijos vietovių, iš kurių ar į kurias nebus siunčiamos siuntos iš Lietuvos. Lietuvos paštas savo svetainėje paskelbė ...
Kas nutinka žmogui užsikrėtus koronavirusu? (nuotr. SCANPIX)
Ministrų kabinetui trečiadienį dėl koronaviruso Lietuvoje paskelbus ekstremalią padėtį, iš Vyriausybės rezervo numatoma skirti 150 tūkst. eurų papildomoms apsaugos priemonėms ...
Vilniaus miesto savivaldybė (nuotr. Fotodiena.lt)
Generalinė prokuratūra atsisakė pradėti viešojo intereso gynimo procedūrą, išnagrinėjusi savivaldybės ir Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) susitarimą su rizikos kapitalo fondu ...
Asociatyvi (Fotobankas)
Vyriausybė trečiadienį pritarė Darbo kodekso pataisoms, kuriomis numatomos geresnės sąlygos darbuotojams, susidūrusiems su sveikatos problemomis, plečiamos galimybės ...
Europos Sąjunga (nuotr. Fotolia.com)
Šiandien Europos Komisija (EK) skelbia kiekvienai Europos Sąjungos valstybei narei skirtas ataskaitas, kuriose bus išanalizuoti jų ekonominiai ir socialiniai iššūkiai. Lietuva ...
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų