(Reuters/Scanpix nuotr.)

(Reuters/Scanpix nuotr.)

200 proc. pelno galėjo gauti prekeivis žmonėmis, pristatęs gražią skaisčią mergelę į pogrindinę vergų rinką kur nors Paryžiuje ar San Franciske. Prieš šimtą metų nelegali prekyba moterimis, paverstomis sekso vergėmis, pačiose civilizuočiausiose pasaulio šalyse įgavo neregėtą mastą.

O Rusijos imperijos piliečiai joje ėmė vaidinti tokį svarbų vaidmenį, kad Rusija 1911 metais prisijungė prie Tarptautinės konvencijos dėl prekybos „baltaisiais vergais“ nutraukimo. Nuo to laiko daug kas pasikeitė, bet šio pasaulio galingieji, tokie, kaip Silvio Berlusconi, kaip ir anksčiau pasirengę mokėti už gyvąją prekę, o tai reiškia, kad ir nusikalstamas verslas nemažina apsukų, rašo kommersant.ru.

XIX amžiuje buvo patikimas ir gerai patikrintas būdas paskelbti pasauliui apie savo aukštą dorybingumą ir principingumą. Pakako viešai pasisakyti prieš vergiją kokiame nors tolimame pasaulio regione. Nesuskaičiuojama daugybė abolicionistų kovojo už afroamerikiečių, o taip pat už  Azijos ir Afrikos vergų laisvę, nenorėdami pastebėti, kad vergija slapta klestėjo jiems panosėje – Londone, Paryžiuje ir kitose civilizacijos citadelėse. Sekso vergija grasino visų rasių ir tautų atstovėms, o prekyba moterimis vyko pasaulio mastu ir nešė dideles pajamas.

REKLAMA

Pirmojoje XIX a. pusėje buvo manoma, kad baltoji moteris gali tapti verge tik vienu būdu – patekti į nagus negailestingiems piratams ir būti parduotai vienoje iš Otomanų imperijos vergų prekyviečių. Turkijos haremai seniai audrino europiečių vaizduotę, tad siužetas apie baltąją moterį, prieš savo valią tapusią paties sultono ar kito tos šalies turčiaus žmona ar sugulove, buvo gana įprastas. Europiečiai taip pat žinojo, kad Turkijoje mielai perkamos gražuolės čerkesės, kurias stropiai tiekė Šiaurės Kaukazas. Dar Volteras apie tai rašė: „Čerkesai neturtingi, o jų dukros gražios, tad jomis jie dažniausiai ir prekiauja. Šios gražuolės tiekiamos į Turkijos sultono ir Persijos šacho haremus ir visiems tiems, kas gali nusipirkti ir išlaikyti tokį vertingą turtą“. Bairono „Don Žuane“ yra eilutės, vaizduojančios įžymiąją prekyvietę, kurioje buvo prekiaujama įvairių šalių merginomis: „Į Konstantinopolį belaisvius atplukdė piratų brigas... pristatęs į Stambulo prekyvietę čerkesių, slavių ir gruzinių“.

Europiečiai droviai vadino turkišką prekybą moterimis baltąja vergija ir ilgą laiką manė, kad seksualinės eksploatacijos siaubas galimas tik Rytuose. Iliuzijos išsisklaidė 1885 metais, kada įžymus britų žurnalistas Williamas Thomas Steadas ėmėsi demaskuoti karalienės Viktorijos laikų visuomenės slaptąsias ydas.

W. T. Steadas kilo karjeros laiptais kaip ant mielių. 1871 metais, būdamas 22 metų, jis tapo pačiu jauniausiu redaktoriumi Anglijoje, ėmęs vadovauti provincijos laikraščiui „Darlington Northern Echo“. Jam pavyko gerokai padidinti tiražą, paskelbus seriją skandalingų straipsnių apie vietines niekšybes, ir greitai jo vardą žinojo visa šalis. W. T. Steadas buvo žurnalistas novatorius. Jis paėmė pirmąjį britų spaudos istorijoje interviu, pasišnekėjęs su kolonijinių karų didvyriu generolu Gordonu, jis tapo ir žurnalistinio tyrimo žanro pionieriumi. W. T. Steado įtaka britų publikai didėjo kiekvienais metais. Pavyzdžiui, visų nuomone, būtent jo palaikymas leido Williamui Gladstone'ui laimėti rinkimus 1880 metais ir antrą kartą tapti premjeru. 1883 metais W.T. Steadas pradėjo vadovauti įtakingam laikraščiui „Pall Mall Gazette“ ir įgavo tiesiog neregėtą galią. Štai, 1885 metais jis „prastūmė“ gynybos išlaidų padidinimą 5,5 mln. svarų sterlingų, įtikinęs visuomenę, kad britų laivynas tampa per silpnas.

REKLAMA

1885 metų birželio 6 dieną laikraštyje „Pall Mall Gazette“ buvo atspausdintas W. T. Steado straipsnis „Duoklė mergelėmis šiuolaikiniame Babilone“. Autorius tvirtino, kad Londone kiekvieną naktį į „baltąją vergiją“ parduodama po keletą dešimčių merginų ir mergaičių: „Jos reguliariai perkamos...arba kyšiais ir pažadais įviliojamos į lemtingąjį kambarį, iš kurio joms jau nelemta išeiti, nepraradus to, ką moteris brangina labiau už gyvybę“. W.T. Steadas rašė, kad pasiteiravo viešnamio savininko, už kiek šis sutiktų pristatyti jam dvi skaistuoles. Įstaigos šeimininkas pažadėjo pristatyti merginas už 10 svarų sterlingų. W. T. Steadas taip pat išsiaiškino, kaip paprastai gyvoji prekė yra perduodama. „Pagal nusistovėjusią tvarką pardavėjas turi pristatyti merginą į geležinkelio stotį. Čia ją perduoda jums - įsodina į jūsų karietą ar vežimą, o toliau jau jūs rūpinatės, kad ji nuo jūsų nepaspruktų“. Straipsnis buvo tęsiamas kituose laikraščio numeriuose, o redaktorius tvirtino, kad „baltųjų vergių“ partijos garlaiviais plukdomos į Belgiją, kur parduodamos viešnamių savininkams.

W. T. Steadas rinko medžiagą labai sąžiningai. Dvi jo laikraščio bendradarbės ir Gelbėjimo armijos aktyvistė, apsimetusios prostitutėmis, patekdavo į viešnamius, rinkdavo informaciją ir pabėgdavo iš jų anksčiau, nei reikėdavo pradėti darbą. Bet ir to W. T. Steadui buvo maža. Žurnalistas nusprendė ir pats dalyvauti vergių prekyboje. Pasinaudodamas vienos buvusios prostitutės ir vienos viešnamio šeimininkės pagalba, jis įsigijo trylikametę Elizą Armstrong, sumokėjęs jos motinai alkoholikei 5 svarus sterlingų. Žurnalistas išsamiai aprašė savo laikraščio puslapiuose gyvosios prekės pirkimo procedūrą, nors nenurodė, kad pirkėjo vaidmenį atliko pats.

REKLAMA

W. T. Steado straipsniai sukėlė tikrą skandalą. Visuomenei, kurioje fanatiški moralės sergėtojai drapiruodavo rojalių kojeles, kad, Dieve sergėk, niekam į galvą nešautų mintis apie apnuogintas kojas, tokių paslapčių atidengimas trenkė kaip perkūnas iš giedro dangaus. „Pall Mall Gazette“ tiražai akimirksniu būdavo išperkami, o laikraščio egzemplioriai buvo pardavinėjami po šilingą už vieną, tai yra, dvidešimt kartų brangiau nei įprastinė kaina. Prie leidyklos durų susirinkdavo minios įsiaudrinusių skaitytojų, kuriems nepavyko gauti naujo numerio. Žmonės tiesiog pešėsi, norėdami nusipirkti trokštamą laikraštį.

Visas šis ažiotažas, aišku, nepatiko W. T. Steado konkurentams. Laikraštis „The Times“ pradėjo savo tyrimą, ir veikiai išaiškėjo, kad mergaitės pirkimą organizavo pats „Pall Mall Gazette“ redaktorius. W. T. Steadas buvo patrauktas į teismą už vaiko pagrobimą. Elizos Armstrong motina pareiškė, kad tiesiog nesuprato, kokiu tikslu W. T. Steadas perka jos dukterį ir neva buvo įsitikinusi, kad Eliza dirbs kambarine. W. T. Steadas buvo pripažintas kaltu, ir, nepaisant visuomenės protestų, tris mėnesius praleido kalėjime.

„Pall Mall Gazette“ nustojo spausdinti demaskuojančius straipsnius apie seksualinę vergiją, bet skandalas, kurį sukėlė W. T. Steado publikacijos, nebuvo pamirštas. Abiejose Atlanto vandenyno pusėse kaip grybai po lietaus dygo visuomeninės organizacijos, skelbusios kryžiaus žygį prieš „baltąją vergiją“. Į kovą su moraliniu blogiu pakilo pamokslininkai, advokatai, žurnalistai ir šiaip budrūs piliečiai, juo labiau, kad tituluoti asmenys mielai skyrė lėšų paleistuvavimui rauti su šaknimis. Bet kuo daugiau faktų aptikdavo kovotojai su „baltąja vergija“, tuo baisiau darydavosi padoriajai visuomenės daliai. Pamažu imta suprasti, kad prekyba gyvosiomis prekėmis tapo  globalinė ir kad šį verslą organizuoja stambūs nusikaltėlių sindikatai.

REKLAMA

Кaralienių kambarėlyje

Ko gero, pati primityviausia seksualinės vergijos forma buvo namų vergija, kai moteris tapdavo prostitute vyro, globėjo, tėvo, brolio ar dar kokio nors giminaičio valia. Štai, XIX amžiaus viduryje vienas klajojantis amerikietis pavertė savo furgoną viešnamiu ant ratų, o savo žmoną – vienintele jo darbininke. Jis keliaudavo po Meksiką nuo vienos padienių darbininkų stovyklos prie kitos ir imdavo užmokestį iš pageidaujančių pasinaudoti jo žmona. Panašių morališkai smukusių tipų pakako visais laikais, tačiau garo mašinos amžiuje visai ne jie buvo industrijos veidrodis.

XIX amžius buvo globalios rinkos formavimosi ir grandiozinių migracijų epocha. Milijonai žmonių kėlėsi į JAV, Kanadą, Australiją ir kitas tolimas šalis, geležinkeliai į vieną visumą sujungė toli esančias teritorijas, o garlaiviai transatlantines keliones padarė greitas, santykinai nepavojingas ir nebrangias. Šimtmečio viduryje pasaulį apėmė tikra transporto revoliucija, kuri atvėrė neįtikėtinas perspektyvas tiek doriems verslininkams, tiek ir nusikaltėliams.

Regionai, kuriuose buvo paplitusi namų vergija, pradėjo tiekti gyvąsias prekes ten, kur jos turėjo paklausą. JAV vakaruose buvo didelė kinų diaspora. Stambiuose Kalifornijos miestuose kūrėsi kinų kvartalai („čiainataunai“), o migrantai darbininkai kinai - „kuliai“ dirbo geležinkelių statybose, šachtose ir plantacijose. Nuo 1850 iki 1882 metų į JAV iš Kinijos atvyko apie 100 tūkst. vyrų ir tik 8,8 tūkst. moterų. Paklausa gimdė pasiūlą. Paskui „kulius“ į Ameriką skverbėsi „tongai“ - kinų nusikalstamos grupuotės, užsiiminėjusios kontrabanda, turto prievartavimu ir kitokia neteisėta veikla. Jie ir pradėjo vežti į JAV kinų merginas, pirktas iš tėvų arba priviliotas pažadais surasti gerai apmokamą darbą.

REKLAMA

Kinijoje nuo senų laikų buvo tradicija, pagal kurią neturtingi tėvai parduodavo savo dukteris dirbti turtingųjų namuose. Tokios tarnaitės buvo vadinamos „mui čiai“. Šeimininkai įsipareigodavo maitinti ir rengti „mui čiai“, o vėliau rasti jai tinkamą vyrą. „Tongai“ ėmė supirkinėti Kinijoje „mui čiai“, bet vietoj darbo namuose ir sąžiningų vedybų jų laukė vergija Amerikos viešnamiuose. 1852 metais San Franciske atsirado slapta organizacija „Hip E Tone“, kuri specializavosi kiniečių vergių importe. 1854 metais gauja įvežė į JAV apie 600 merginų nuo 16 iki 25 metų. Verslas nešė nemažas pajamas: kinų banditai pirkdavo savo gentaines už 70-150 dolerių, o Amerikoje perparduodavo už 350-1000 dolerių. Jeigu mergina būdavo labai graži, prekiautojas vergėmis galėjo tikėtis viršpelnio. Štai, vieną merginą tikras tėvas pardavė Kinijoje už 140 dolerių, o vėliau ji buvo nugabenta į Bostoną ir parduota į viešnamį už 3 tūkst. dolerių.

Netrukus San Francisko Dupont gatvėje atsirado tikra pogrindinė vergų prekyvietė. Kinės tiesiai iš laivų buvo gabenamos į ypatingą „karalienės kambarį“, kur prekiautojai vergėmis jas nurengdavo ir apžiūrėdavo kaip gyvulius. Čia pat vykdavo varžytinės, kurioms paprastai vadovaudavo patyrę aukciono organizatoriai iš pietinių valstijų, išsimiklinę prekyboje žmonėmis. Gražuolei, patekusiai į Bostono viešnamį, dar pasisekė. Daugumos kinių laukė taip vadinama kamaros sistema (angl. „crib system“). Mergina būdavo užrakinama mažyčiame kambarėlyje, esančiame kur nors aludėje po laiptais.

REKLAMA

Kiekvienas už ją sumokėjęs gaudavo tam tikram laikui raktą ir galėjo su ja daryti, ką norėjo. Tos, kurios atsisakydavo užsiiminėti prostitucija, buvo mušamos ir marinamos badu. Paprastai merginą surišdavo, pastatydavo priešais ją lėkštę su valgiu ir nemaitino, kol ji nepasiduodavo. „Hip E Tone“ ir kitų panašių gaujų veiklos rezultatas buvo tas, kad 1860 metais 85 procentai kinių, gyvenusių San Franciske, užsiiminėjo prostitucija.

„Jis pasiėmė visus mano pinigus“

Europa taip pat tiekė į JAV savo verges. Senajame pasaulyje buvo neįmanoma nusipirkti iš tėvų suaugusią dukterį, todėl prekiautojai žmonėmis griebdavosi klastos. ХХ amžiaus pradžioje Čikagos apygardos prokuroras Edwinas Simsas papasakojo publikai liūdną jaunos italės valstietės istoriją. Moraliniais sumetimais jos vardo jis nepasakė. Mergina gyveno savo tėvo name netoli Neapolio ir dirbo vynuogyne.

Jai buvo apie 16 metų, kai pas ją atėjo gerai apsirengusi ponia iš Amerikos ir apibėrė komplimentais. Amerikietė merginai pasakė, kad tokios gražios merginos laukia nuostabi ateitis Amerikoje. Ponia pažadėjo, kad vieną kartą laiškanešys atneš jai laišką, kuriame bus pinigų atvykti į Ameriką. Tenai ponia ją pasiims pas save dirbti, ja rūpinsis, padovanos gražių suknelių ir t.t. Žodžiu, pasaka apie Pelenę turėjo virsti tikrove. Kartą neapolietė iš tiesų gavo laišką, kuriame buvo 100 dolerių. Mergina susikrovė savo kuklią mantą ir iškeliavo laimės ieškoti.

Niujorko uoste merginos laukė du „draugai“, kurie paėmė jos dokumentus, pažadėjo palydėti iki geradarės namų, bet vietoj to atsivežė ją į kažkokį namą, kur mušė ir prievartavo ištisą savaitę. Pagaliau, nusprendę, kad aukos dvasia galutinai palaužta, banditai nusivežė ją į Čikagą, kur apgyvendino italams priklausiusiame viešnamyje. Čia iš jos atėmė įprastus drabužius ir aprengė viešnamio uniforma su plunksnomis ir netikrais briliantais. Šeimininkas pareiškė, kad dabar mergina jam skolinga 600 dolerių už rūbus ir neišeis į laisvę, kol neatsiskaitys. Užsidirbti pinigų buvo galima tik vienu būdu. O kai ji atidirbo už „skolą“, šeimininkas pasakė, kad per tą laiką skola išaugo dar 400 dolerių.

REKLAMA

Po to italė bandė bėgti, bet suteneriai ją pagavo, žvėriškai sumušė ir skustuvu subjaurojo veidą. Jie nupjovė merginai ausį ir pertraukė ašmenimis per akis. Auka regėjimo neprarado, tačiau vokas buvo nupjautas, ir nuo to laiko mergina nebegalėjo užmerkti dešinės akies. Apskritai, kaip išsireiškė apygardos prokuroras, žiūrėti į ją be šiurpo buvo nebeįmanoma. Italę išlaisvino policininkai reido metu. Ji buvo perduota imigracinei tarnybai ir išsiųsta į tėvynę, kur jos jau nebegalėjo laukti nieko gero.

Kita mergina pateko į JAV iš Prancūzijos. Vėliau Sietle vykusio teismo proceso metu ji papasakojo, kaip į Paryžiaus konditerijos parduotuvę, kurioje ji dirbo, įėjo du vyrai ir nusipirko kažkokių saldumynų. Paskui tie du vyrai keletą kartų pasirodė jai akyse ir mėgino užmegzti pokalbį. Kartą  jie papasakojo apie kažkokį vyriškį, kuris pasirengęs mokėti jai už darbą gerus pinigus. Ji sutiko su tuo žmogumi susipažinti. Vyro vardas buvo Emilis Shaie. Mergina pasakojo: „Jis įkalbėjo mane eiti su juo ir pasakė, kad padarys mane labai laiminga. Kai aš jo paklausiau, kaip jis žada tai padaryti, jis atsakė, kad ves mane“.

Mergina liko gyventi su E. Shaie, tikėdamasi vestuvių. Pirmą mėnesį, kai aš gyvenau pas jį, jis man buvo labai geras. Jis žadėjo įtaisyti mane į tokią vietą, kur aš uždirbsiu daug pinigų, bet nepasakė, kaip. Jis pasakė, kad mes važiuosime į Ameriką, o kur - nepasakė... Pirmą kartą jis papasakojo man apie tai, kuo man teks užsiiminėti, jau laive, bet aš buvau tokia jauna, man buvo septyniolika, ir aš nesupratau, ką jis turi omenyje. Jis papasakojo apie gyvenimą viešnamiuose, bet aš nesupratau, ką tai reiškia iš tikrųjų, netgi po jo paaiškinimų. Aš buvau bejėgė... Aš bijojau, kad jis ką nors su manimi padarys... Vėliau E. Shaie įkurdino mane Monrealio viešnamyje, ir aš uždirbau virš 2 tūkst. JAV dolerių, bet jis pasiėmė visus mano pinigus sau“.

REKLAMA

Vargšių merginų istorijos buvo panašios viena į kitą. Skyrėsi tik pretekstai, kokiais nusikaltėliai viliojo aukas iš namų. Vienai žadėjo tarnaitės vietą turtuolio namuose, kitai sakė, kad supažindins su Brodvėjaus prodiuseriu, ieškančiu aktorės pagrindiniam vaidmeniui, dar kitą kvietė dirbti guvernante. Rezultatas buvo vienas ir tas pats. Šiame nusikalstamame versle dalyvavo tiek pavieniai prekeiviai žmonėmis, tiek ištisos gaujos. Apygardos prokuroras E. Simsas apskritai buvo įsitikinęs, kad Amerikoje veikia organizuota nusikalstama grupuotė, kuriai vadovauja sindikatas, veikiantis nuo Atlanto iki Ramiojo vandenyno.

Jam priklauso perkrovimo bazės ir „rūšiavimo punktai“ visuose didžiuosiuose miestuose. Šiame baisiame versle jauną merginą galima nusipirkti už 15 dolerių, o pardavimo kaina svyruoja nuo 200 iki 600 dolerių. Jeigu mergina labai graži, tai prekeivis žmonėmis gali parduoti ją net už 800 ar 1 tūkst. dolerių. E. Simso duomenimis, sindikato vadeiva buvo kažkoks paslaptingas asmuo pravarde „Didysis šefas“. Šio žmogaus agentai dirbo Prancūzijos, Vokietijos, Vengrijos, Italijos ir Kanados teritorijose, o sindikato metinė apyvarta pirmąjį XX a. dešimtmetį sudarė apie 200 tūkst. dolerių. Vis dėlto, sprendžiant iš visko, grėsmingas sindikatas, kurį susekė prokuroras E. Simsas, buvo tik viena iš daugelio gaujų ir dargi ne pačių didžiausių. Na, pavyzdžiui, žinoma, kad sutuoktiniai Dufour, turėję viešnamį Čikagoje, vien tik per 1907 metus uždirbo 102,7 tūkst. dolerių.  1908 metais Dufour buvo suimti už prekybą „baltosiomis vergėmis“, bet buvo paleisti už užstatą ir pabėgo į gimtąją Prancūziją.

Laukite tęsinio

Lina
2012-04-12 05:58:54
Ir viskas tik del vyro desrigalio, jei nesi pasileidusi vadinasi tau rupi tik pinigai jei pasileidusi tai salava - o tai irgi blogai.Pavizdys Tomo komentaro.Eilinis kuris galvoja tik apie savo desra.Tokius isnaudoju visais imanomais budais,bet mano kuno niekada neturejo nei vienas :DD yra normaliu vyru, bet labai mazai tad ziurekit su ko bendraujat moterys...
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
audra 2012-04-17 08:18:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
jei nenoresi,tai tave niekas neisves,bet dauguma nori tipo daug pinigu....:D   ATSAKYTI
Ji 2012-04-12 06:00:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kas gali duoti tokiam pimpagalviui:D   ATSAKYTI
Lina 2012-04-12 05:58:54
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ir viskas tik del vyro desrigalio, jei nesi pasileidusi vadinasi tau rupi tik pinigai jei pasileidusi tai salava - o tai irgi blogai.Pavizdys Tomo komentaro.Eilinis kuris galvoja tik apie savo desra.Tokius isnaudoju visais imanomais budais,bet mano kuno niekada neturejo nei vienas :DD yra normaliu vyru, bet labai mazai tad ziurekit su ko bendraujat moterys...   ATSAKYTI
ss 2012-03-25 22:33:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Na, o nuo 1 miliono butu 2 milionai, cia tamsta tupas kaip bato aulas   ATSAKYTI
nu 2012-03-24 15:44:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
o kas belieka kai tokia valdzia, tenka parsiduoti uzsieniui   ATSAKYTI
to ji 2012-03-22 02:04:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
ne tik vyrai   ATSAKYTI
Сергея Бодрова, Брат 2 2012-03-21 17:31:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Toms nuskalstamoms gaujoms,sindikatams,koterijoms kurios priverstinai smurto atzvilgiu pries moteris,kurie pagrobia jas i sekso vergija,nereik pamirsti-visos jos turi brolius,pusbrolius,draugus,kurie atkersys.Viena diena,kas nors to nusikalstamo sindikato vadeiva,isryskins,pagaus ir pasodins ant "Baslio" .Pasodins kaip anksciau tai dare grafas Dracula is Transilvanijos, o nusiklastamo sindikato vykdytojams,paskutine ju gyvenimo diena bus baisesne,skaudesne.Pasigailes ,kad isvis gime siame pasulyje.Visada lazda turi du galus .Cia ,kaip dziungliu istatyme: - kas stipresnis,gudresnis ,tas ir laimes.Pinigai,pareigos dar neviskas siame pasaulyje.Kersto irankiu simtai pvz : beisbolo lazda,peilis,sautuvas,net lauztuvas.Aisku viena,jei koks brolis prarastu savo sese del tu isgamu,tikrai paaukoru visa savo gyvenima surasti ir atkersyti uz savo sese,zmona,drauge.Tokio zmogaus tikejimas , valia, kersto atzvilgiu, visada ji padarys pranasesniu pries nusikalstama sindikata.   ATSAKYTI
alia 2012-03-21 16:49:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
esi visiskas idiotas!!!   ATSAKYTI
Tomas 2012-03-21 10:48:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
As galiu pasakyt, kad tos malaletko kurvos pacios kaltos, nexui tiket princais ant balto zirgo, nes jie tik pasakose, o jei cia pute atiduodi naxaliavai, ten tau prizada auksu kalnus, tai va visada buvo naiviu ir bus. Geras biznis su tom tusciom puodynem, o tuscios visos malaletkos ;)   ATSAKYTI
munchen 2012-03-18 18:03:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
dabar jau prostitucija daugeli šalių yra legalizuota, moteris gali dirbti ir užsidirbti net pensiją, o įvykus smurtui policija moters pusėje, galėtų ir lt legalizuoti tada nebūtų tokia skurdi šalis   ATSAKYTI
pasirodo 2012-03-18 12:29:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
labai gerai žinoma, kokiu tikslu yra taikomi psichotroninio ginklo bandymai. Padedant net tokiems kaip italų ar prancūzų politikai - premjerai, prezidentai. Kokiom atmatom reikia būti, kad visam tam pritartum ir pasinaudodamas savo žiniasklaidininko galia užgniaužtum kito teisę į žodžio laisvę?   ATSAKYTI
pagal seimūnus išeina taip 2012-03-18 10:28:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Eina vyras po darbo namo. Kažkodėl būtinai pro stotį. Mat, jie iš prigimties ereliai ir linkę rizikuoti. Iš už kampo išneria moteriškė ir kimba į vyrą. Tas priešinasi, bet ne veltui sakoma, kad vyrai - silpnoji lytis, todėl moteriškė ir nugali: per prievartą numauna jam kelnes, kažkokiu stebuklingu būdu priverčia jo daikčiuką pakilti ir prievartauja, prievartauja, prievartauja. O vyras tuo metu silpnu bosu šaukiasi policijos pagalbos, kuri, žinoma, jei ir išgirsta, tai išgirsta per vėlai. policija užversta nukentėjusių vyrų skundais, Bet juk taip nėra. O prievarta gali būti tiesioginė ir iš tolo - taikomas psichologinis spaudimas, ekonominis, socialinis, kultūrinis. Šitas- jau prieš moterį. Nors dabartiniai vyro 'standartai' normaliam vyrui turėtų būti svetimi.   ATSAKYTI
LR vyrų požiūris 2012-03-18 10:23:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lietuvoje įstatymai už prostituciją baudžia moteris, nors prostitucija užsiima tos, kurias vaikystėje seksualiai išnaudojo jų artimieji ar svetimi, kurios augo skurdžioje emocinėje aplinkoje, su kuriomis buvo šiurkščiai elgiamasi, kurios buvo patyrusios seksualinę prievartą, kurios skursta ir yra skurdo įvarytos į kampą. Tiesa, kovai (?) su prostitucija ES Lietuvos policijai skiria nemažai lėšų. Ką jie su lėšomis daro, kai prostitucijai panaikinti reikia kurti darbo vietas moterims, suteikti joms profesinį išsilavinimą, padėti įsigyti paklausias darbo rinkoje specialybes, kai jų atlyginimas turi būti toks, kad moteris galėtų oriai pragyventi ir dar vaiką išlaikyti. Ir visiškai kitokia turi būti kultūrinė aplinka, visiškai kitokie lyčių santykiai formuojami.    ATSAKYTI
o pas mus dabar? 2012-03-18 10:17:26
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Šiais laikais ši sistema dar geriau sustyguota - Lietuvoje moterų diskriminacija akis bado. Jų atlyginimai maži, jos greičiau atleidžiamos iš darbo, moterys skursta, ir ne vienos, o su vaikais, vyrai masiškai atleidžiami nuo alimentų mokėjimo, apsimetant, kad to negalima padaryti, nors kaimyninių šalių pavyzdys liudija ką kita. O kaip platinama moterį žeminanti kultūra - galima pamanyti, kad pvz. žiniasklaidai vadovauja vieni suteneriai. Ir kad kas nors rimtai užsiimtų moterų problemomis. Juk to nedaroma sąmoningai, o moterys, siekiančios apginti save ir vaikus, yra persekiojamos.   ATSAKYTI
to 2012-03-18 10:10:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
O tau, žmogeli, net vaistai nepadės, apie galvos išsiplovimą net nekalbu.   ATSAKYTI
rtr 2012-03-18 10:09:03
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ten, kur prekiaujama moterimis, visada prekiaujama ir vaikais. Nereikia apsimetinėti ir vaidinti naivuolių.   ATSAKYTI
rtr 2012-03-18 10:07:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kažko negaliu atidaryti 5-o puslapio. Ir kam toks didelis istorinis rakursas, kai buvo galima pradėti nuo sąjūdžio (greičiausiai įkurto KGB) laikų, nes būtent tada ir buvo pradėta kalbėti apie masinės prekybos moterimis siekimą. Turėkit omeny, kad kiekvienas socialinis reiškinys turi savo minimumą, turi ir maksimumą. Kokias ekonomines sąlygas sukursi, kokią kultūrą skleisi, tą ir pasieksi. Kas buvo daroma po kovo 11-osios: masiškai naikinamos moterų darbo vietos, socialinė infrastruktūra (lopšeliai, darželiai), kurie dirbančiai moteriai leido derinti darbą ir motinystę, atlyginimai, leidę pragyventi. Tačiau net ir tarybiniais laikais vyrai liko patinais: moteriškų sričių atlyginimai buvo žemesni už "vyriškų". Po kovo 11 moterų stūmimą į prostituciją turėjo lengvinti ir prostitucijos reklama. Tokio kultūrinio ir dvasinio nuopuolio, kokį padarė globali sekso mafija, matyti neteko.    ATSAKYTI
be skrupulu 2012-03-18 08:58:36
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
cia ne straipsnis o feministine sapalione...kutvela eik kissiplauk galva   ATSAKYTI
Matematikas 2012-03-18 08:55:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
"200 proc."- keistas toks pelnas... nuo 1 lt, tai butu 2 litai... na uz du litus, t.y. 200% pelno net duonos nenusipirksi p.s. žurnaliugos tūpėja ne dienom o valandom   ATSAKYTI
??? 2012-03-18 07:39:16
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
O prekyba vaikais?   ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Advokatas prabilo apie liudijimus, ką Pinikas darė prie žuvusios Didžiūnaitytės kūno
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Nušauto policininko šeimą pasiekė piniginė parama: iš viso – kiek daugiau nei 33 tūkst.
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Dėl vietoj dušinių Palangoje išdygusio namo surengta akcija: žmonės atėjo pasiruošę išsimaudyti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Kaimynai sukrėsti dėl pro langą iškritusio ir žuvusio penkiamečio: tėvai vaikais labai rūpinosi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Su oro balionais į audrą patekę dalyviai papasakojo, ką patyrė skubiai leisdamiesi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Punios šilas ir vėl specialistų akiratyje: šile įsisiautėjo kenkėjai
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Vos tik paskelbus sprendimą apie atidaromą sieną, lietuviai patraukė į Lenkiją
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Lietuva dėl Astravo sulaukė paramos iš Lenkijos: žada taip pat nepriimti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Per Kuršių marias kelte plaukę keleiviai sulaukė netikėtos staigmenos
REKLAMA
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų