„Lenko korta“ ir Lenkijos korta – muštos? (Scanpix nutor.)

„Lenko korta“ ir Lenkijos korta – muštos? (Scanpix nutor.)

Vilnijos kraštas – nūdienės Lietuvos politikos silpnoji grandis. Įsisenėjęs Seimo ir Vyriausybės neveiklumas virsta chroniška politine ir net tarptautine liga.

Kas atsitiko?

Iš dalies tai dėsninga, nes vadinamasis „lenkų klausimas“ Lietuvai ilgus metus buvo svetimas, lietuvių dauguma nė nesuprato, ką jis byloja. Sunku gyventi buvo tik Vilnijos krašto lietuviams, kurie kasdien susidurdavo su vis agresyvesniu „lenkų klausimo“ eskalavimu. Ne tik antiįstatymiški gatvių ir miestelių pavadinimai dygo prieš akis, bet ir lietuviui, jeigu tik jis prabildavo valstybine kalba, vis sunkiau buvo įsidarbinti savivaldybės įstaigose. Padėtis tiek suprastėjo, kad šiandien lietuviškai kalbantis žmogus gali būti išmestas į gatvę net iš Lietuvos įstaigos. Lietuvis tame krašte – nepageidaujamas.

Iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo Vilnijoje vyravo rusų ir vadinamoji tuteišių kalba. Lenkų kalba, kuri uždarant lietuvių mokyklas ir administracinės prievartos būdu diegta 1920–1939 metais, negalėjo sukurti būtino gyvai kalbai dialekto. Lenkų kalba Vilnijoje – išmoktinė, čia lemiamą vaidmenį suvaidino net Katalikų bažnyčia, darbavusis kelis šimtmečius.

REKLAMA

1990 metų kovą Aukščiausiojoje Taryboje už Lietuvos nepriklausomybę dauguma Vilnijos krašto atstovų nebalsavo. To ir reikėjo tikėtis, nes didžioji jų dalis buvo prosovietinės „Jedinstvo“ organizacijos atstovai, kurie Vilnijoje turėjo tvirtą atramą.

Ar visa tai jau praeitis? Deja, politikoje nėra praeities, ką ir sako ūmai imta gaivinti... 1939 metų Lenkijos provincija. Praeitis visuomet pasiduoda aktyviems veikėjams, o kas nesnaudžia, tas ir laimi konkurenciją.

Politiniai apžvalgininkai vis dar gūžčioja ir stebisi, iš kur atsirado Lenkijos nepalankumas Lietuvai. Esą tam nėra pamato. Yra, nes norintis mušti lazdą visuomet ras. Lietuvos lenkais tapę politikai aktyviai pažvelgė į praeitį ir suprato: tai maistas dabarčiai.

 „Lenkų kortos“ (ELTA nutor.) „Lenkų kortos“ (ELTA nutor.)

Nacionalistų propaganda ir Europos Parlamentas

Lenkų rinkimų akcijos atstovas Valdemaras Tomaševskis laikosi keisto, nedoro kodekso. Tačiau kas pasakys, kad jis – nedoras? Vilniuje mums dar pavyksta sušukti, kad vagies kepurė dega, kai šis veikėjas atviro TV eterio metu ima meluoti, kad baisiai skriaudžiamas ar kad Punske gatvės surašytos lietuvių kalba. Tačiau Briuselyje burnos tokio žanro politikui neužčiaupsi, nes ten teisė kalbėti yra aukštesnė už pareigą būti padoriu savos valstybės atstovu. Ir pasekmės liūdnos: Lietuvos politika Europoje vis garsiau pristatoma kaip agresoriaus politika... net savo pačios sostinėje. Kur esą engiama mažuma. Ir nebandyk priminti Romos popiežiaus, kuris sakė tiesą.

1993 metų rugsėjį Jonas Paulius II, aukojęs mišias Aušros vartuose, viešai kreipėsi į „lietuvių kilmės lenkus“. Tai buvo istorinė akimirka, galėjusi sugėdinti vietos veikėjus. Tačiau šio Lenkijai švento žmogaus žodžiai Vilnijos lenkų nacionalistams buvo žalingi. „Lietuvių kilmės lenkai“ pasijuto įžeisti. Negalėję apkaltinti popiežiaus, jie ėmė jį ignoruoti.

REKLAMA

Lietuvybė Vilnijos krašte vietos veikėjams – tai „litvomanijos“ liga, kurią būtina išgyvendinti. Lenkiškas pavardžių rašymas Lietuvos pasuose – tai tik pirmas „vaistas“. Žinoma, nė nenorima girdėti, kad moderni Lietuvos valstybė – tai kalbos ir kultūros darinys, be kurio valstybės nebūtų buvę. Atkovoti Lietuvos teritoriją iš lenkiškos kultūros imperializmo buvo itin sunku, nes sulenkėję Lietuvos pirmtakai XIX a. pabaigoje turėjo gerą bazę – Varšuvoje ir kitur, anapus Lietuvos.

Taigi nūdienis lenkiškų pavardžių rašybos klausimas – XIX a. kovos prieš lietuvybę aidas. Bet laikai keičiasi ir jis – menkas kabliukas, kad ištrauktų į krantą visą XIX a. pabaigos geopolitinį vežimą. Tad naudojama visa nauja ir Europos Parlamentas.

Pagaliau – oficiali Lenkijos linija

Įvairiausių Lenkijos „kresų“ (imperinės lenkų nuostatos palikuonių) politiką Lietuvos adresu pagaliau parėmė oficialioji Varšuva. Naujas demaršas – Lenkijos užsienio reikalų ministerijos nota Lietuvai dėl Švietimo įstatymo pataisų. Užsimota taip, tarsi Seimas buvo sprendęs tarptautinį „lenkų klausimą“, o ne Lietuvos valstybinių mokyklų (tarp jų ir rusų) reikalą bei šventą reikalą – valstybinės kalbos likimą. Pavyzdžiui, broliai latviai šį reikalą sutvarkė jau prieš gerus penkerius metus, visose švietimo įstaigose įvedę (tarp jų ir Rygos Lietuvių vidurinėje mokykloje) 40 proc. dalykų dėstymą valstybine latvių kalba. Lietuva buvo numačiusi dar nedrąsią reformą (o reikėtų tų pačių 40 proc.). Ir štai – mitingai, nota. Ir mūsų Seimo gėdingas atsitraukimas. (Latvija neišsigando nei Rusijos notų, nei mitingų po Europos Parlamento langais.)

REKLAMA

Pernai gruodžio 13-ąją lenkų tautinės mažumos atstovai piketavo prie Prezidentūros Vilniuje, piktinosi Seime svarstoma galimybe skirti daugiau valandų mokymui lietuvių kalba. Po dviejų dienų Lietuva gavo iš Lenkijos notą (S. Venckaus nuotr.)Pernai gruodžio 13-ąją lenkų tautinės mažumos atstovai piketavo prie Prezidentūros Vilniuje, piktinosi Seime svarstoma galimybe skirti daugiau valandų mokymui lietuvių kalba. Po dviejų dienų Lietuva gavo iš Lenkijos notą (S. Venckaus nuotr.)

Tačiau Lenkija, sakoma, ne Rusija, o strateginė partnerė? Tad kodėl agresija?

Beliko paminklas J.Pilsudskiui

2010 m. gruodžio 16 d., kurią Lenkijos URM įteikė notą Lietuvos atstovybei Varšuvoje, Vilniaus Teatro arenoje Lietuvos nacionalinio transliuotojo LTV pajėgomis buvo atliktas įdomaus renginio įrašas. Jį užsakė Lenkijos kultūros centras Vilniuje. Laidos rengėjai apmokėjo paslaugą už koncertą, angažuodami Martyno Staškaus diriguojamą orkestrą (tą patį, kuris dalyvavo LTV projekte „Triumfo arka“). Tačiau kaip nustebo laidos režisierė ir atlikėjai, kai įrašo dieną per paskutinę repeticiją jiems buvo pranešta, kad scenarijus pakeistas ir bus ne koncertas, o tik muzikiniai intarpai visai kitu tikslu. Klasikinės muzikos fonas buvo suskirstytas siužetais, kurie iliustravo politinę akciją. Iš Lenkijos atvykusi diktorė ir laidos rengėjai vykdė labdaros renginį, skirtą J.Pilsudskio paminklui Vilniuje statyti. Nufilmuota laida buvo sumontuota skubos tvarka ir jau gruodžio 18 d. parodyta pasauliui „SAT Polonia“ TV kanalu. Panaudotas tas pats kanalas, kuris be jokių skrupulų skelbia apie lietuvių agresyvumą lenkiškame Vilnijos krašte. Žurnalistiniai tiesos tyrimai šiam kanalui šiuo klausimu – nepažįstamas reiškinys.

Lietuvos politikai, bent jau įsidėmėkite: Juzefui Pilsudskiui skirtos akcijos įrašas diena dienon sutapo su Lenkijos nota Lietuvai dėl mūsų švietimo reformos.

REKLAMA

Lenkijos URM vadovas Radoslavas Sikorskis pasižymi dideliu dėmesiu lietuvių kalbai. Nemokėdamas jos, jis reikalauja „w“ ir kitų raidžių įdiegimo, kad ji ilgainiui išnyktų. Be to, jis – gilus mūsų literatūros žinovas. Prieš kelis mėnesius, kai Kaliningrado srityje pakibo grėsmė virš Kristijono Donelaičio muziejaus (Rusijos ortodoksų bažnyčia kėsinosi jį nusavinti), Lietuvos diplomatinę tarnybą palaikė Švedijos ir kitų šalių kolegos. Lenkijos generalinis konsulatas Kaliningrade į mūsų diplomatų SOS atsakė: „Rusija jau viską nusprendė, reikalas išspręstas“.

Kokios būtų išvados? Niūrios. Lenkijos oficiali pozicija šiuo metu sutapo su Vilnijos krašto lenkiškų politikierių demaršais Europos Parlamente, radikaliuose Lenkijos leidiniuose ir TV kanaluose. Akivaizdu, kad pavardžių rašymo, švietimo klausimai – tik vienos grandinės grandys. Netrukus turėtume sulaukti Lenkijos URM notos dėl J.Pilsudskio paminklo Vilniuje. Nota, matyt, primins 1938 m. notą, kurią Lietuva... deja, priėmė.

Arvydas JUOZAITIS

Gintas
2011-01-26 17:18:28
Keista,kartais A.Juozaitis taikliai parašo
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
arvydas damijonaitis 2013-02-13 09:50:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
0


Gerbiamieji,
Tarptautinė teisė tautines grupes,turinčiais išorinę valstybę( pvz.lenkai -Lenkiją), nevadina "mažumomis". Todėl Letuvoje yra lenkų tautinė bendruomenė,ne "mažuma",t.y. Lietuvoje nėra lenkų tautinės mažumos. Lietuvoje yra karaimų, totorių tautinės mažumos,rusų,žydų,lenkų tautinės bendrijos.
Jeigu Lietuvoje būtų lenkų tautinė mažuma,Kremlius būtų įkūręs" Šalčininkų respubliką",kurią Rusija okupuotų ( Abchazijos pavyzdys Gruzijoje).
Gerbiamieji,naiviai vartodamas terminą "tautinė mažuma",darote meškos paslaugą Lietuvai....Kada lietuviai bus atsargesni? Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

http://www.lietsajudis.lt/index.php/archyvas/284-lenkai-lietuvoje--privilegijuotoji-tautin-mauma-audrius-skaistys

Gineso rekordas – lenkų bendruomenė Lietuvoje turi 120 lenkiškų mokyklų, išlaikomų iš valstybės biudžeto

Lenkų bendruomenės švietimo padėtį Lietuvoje vaizdžiai parodo oficiali statistika, pateikta lentelėje:
Eil.Nr.
Valstybė
Lenkų skaičius
Lenkiškų mokyklų
Šeštadieninių mokyklų
1.
JAV
10 000 000
-
54
2.
Vokietija
2 000 000
-
55
3.
Brazilija
1 800 000
-
-
4.
Prancūzija
1 000 000
-
-
5.
Baltarusija
1 000 000
2
-
6.
Ukraina
1 000 000
2
-
7.
Anglija
500 000
-
100
8.
Rusija
300 000
-
-
9.
Lietuva
234 989
120
10
10.
Čekija
100 000
36
-
11.
Latvija
50 000
5
-
Kad lenkų bendruomenė privilegijuota švietimo srityje, vaizdžiai byloja faktai, kad Lietuvoje 1 mokykla vidutiniškai tenka 2000 lenkų ir 2623 lietuviams. Vienoje lenkiškoje mokykloje vidutiniškai mokosi 250 mokinių, o lietuviškose ir rusiškose – vidutiniškai 426 mokiniai. Lenkai – vienintelė tautinė bendruomenė Lietuvoje, kurios atstovai gali gimtąja kalba mokytis ir įgyti išsilavinimą nuo ikimokyklinių įstaigų (lopšeliai-darželiai) iki aukštosios mokyklos (Balstogės universiteto filialas ir kt.).   ATSAKYTI
Jonas 2011-01-28 21:24:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Niekingas kiršintojau, trenk su galva į plytą. Gal palengvės. Gal per dažnai į Maskvą važinėjai?   ATSAKYTI
omen 2011-01-27 13:51:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lenko kortos vieta yra NUŽNIKE ant vinies, nes tiek pat turi naudos.   ATSAKYTI
gyta 2011-01-27 13:38:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lietuviai nubuskit, nepasiduokit nutautinimui.
Lenkų tautą Dievas jau nubaudė praeitais metais ir dar baus už lietuvių genocidą. O dar skaito save religinga tauta. Gėda....   ATSAKYTI
Antas 2011-01-27 13:09:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pikčiausia, kad padėtis dar labiau suprastės po šių rinkimų į savivaldybes. Vilniaus krašto rajonuose ir jų seniūnijose lenkiški elementai užims visas svarbesnes vietas. Visi klausimai su pareigūnais turės būti sprendžiami tik lenkiškai, parduotuvėse su lietuviais niekas nebelaužys sau liežuvio lietuviškai, ,o pildomų dokumentų blankai lietuvių kalba bus "pasibaigę", tad teks juos pildyti lenkiškai. Toliau - dar geriau, turėsim Lietuvos Kosovą, galima tuo neabejoti.   ATSAKYTI
rosu 2011-01-27 10:03:42
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
gaila kad turime bekiausius savo valdininkus kurie negina lietuviu bet dar labiau pasiduoda lenku melui ir smeiztui   ATSAKYTI
aivis anglija 2011-01-27 10:03:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
aplamai jeigu nepatinka iems Lietuvoje,tai gali vaziuoti i savo numyleta Lenkija.   ATSAKYTI
algis 2011-01-27 08:25:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
na stai,komentarai vienbalsiai i vienus "vartus",o rinkimai ant nosies ir siaip partijos,kurios uzsiimtu sio SUNKAUS reikalo spredimu turetu didziuli visos Lietuvos palaikyma-bet kaip toje populiarioje dainoje"viens su puse,tik be lenku..."   ATSAKYTI
kas 2011-01-27 01:28:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
viska tiesa pasakyta!    ATSAKYTI
Jonas 2011-01-27 01:19:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
20 metų Lietuvos valdžios naikino valstybę daugelyje sričių, taip pat ir rytų Lietuvoj.Tuo metu Lietuvai priešiški elementai ten uždarinėjo lietuviškas mokyklas, naikino valstybės pagrindus. Lietuvos valdžia į ten nusikalstamai nesikišo. Pokyčių ten galima tikėtis tik atėjus kitiems žmonėms ir ėmus ten labai rimtai dirbti. Jeigu ten nebus gerų darbuotojų, jų pilna kitose Lietuvos dalyse. Juos į ten skiriant, papildomai mokėti už kenksmingas darbo sąlygas, be to jiems reikia sudaryti ir sąlygas saugiai dirbti. Juk ten turi jaustis valstybės valdžia , kurios dabar ten nėra.    ATSAKYTI
Antanas 2011-01-27 00:33:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lenkai labai"pamaldūs".Tai kodėl jie neklauso be kelių mėnesių Šv.Jono Pauliaus 11 nurodymo:"lenkiškai kalbantys lietuviai".Nubaus juos Dievas.   ATSAKYTI
Bajus 2011-01-26 23:36:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lenkai uzims Vilniaus krasta cia tik laiko klausimas.   ATSAKYTI
EMIGRANTAS 2011-01-26 21:40:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Jus patikekite,bet kurioja pasaulio salyja lenka pazinsi is jo unoro,ir zemo intelekto....
   ATSAKYTI
romas 2011-01-26 20:53:09
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nesuprantu, pas mus seime ir vyriausybeje sedi lietuviai, ar kokie pedofilai ,europos pilieciai, o gal uzsienio valstybiu agentai.Jeigu tik kokio rimto klausimo sprendimas, tai vilkina laika, o reikia spresti greitai ir aiskiai. Lenkai matydami tokius istizelius ir puola. Ka mes renkame i parlamenta, Lietuvos valstybes ginejus, ar miznius, kurie sugriaus valstybe...   ATSAKYTI
jj 2011-01-26 20:39:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
puikus straipsnis, 10 balų   ATSAKYTI
Alkapone 2011-01-26 20:24:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nesuprantu ko tie zydlenkiai zyzia.Kokioj saly begyventum jei tu esi nebylys,tai yra nemoki ju klabos ir nenori jos mokintis tai ir poziuris i tave kitoks buna.O tie mitinguotojai kaip tik tokie nevykeliai ir yra!   ATSAKYTI
man 2011-01-26 19:52:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
o ka tuos lenkus suvaldyti negali,ji ka ipatinga kasta kuriai leidziama nesylaikyti istatymu o tam dar lenku valdzia pritaria,tai kokie jie strteginiai partneriai,geriau jau nekokiu kaimynu negu tokio.o musu valdzia kaip visada susimyzusi nezino ka daryti.   ATSAKYTI
Pranas 2011-01-26 19:21:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lietuvos teritorijoje gyvenantys lenkai privalo laikytis visų Lietuvos įstatymų.   ATSAKYTI
Romualdas 2011-01-26 17:57:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
0

taigi,iš tarybinio,,katilo' sugebėjome išlipti,be dalies Vilniaus krašto tuteišių palaikymo,o dabar savo Valstybėje leidžiame tokias nesąmones,minkštimas mūsųseimas ir valdžia,o ir mūsų Europarlamentarai,Tomaševskis darbuojasi iš peties.Miestelių, gatvių pavadinimai lenkų kalba,žiūrėk ir žemėlapyje skaitysime lenkiškai...
Gyventi draugiškai,nereiškia leisti lipti ant galvos...   ATSAKYTI
2011-01-26 17:54:06
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
<div class="badCommentText">Komentaras buvo pašalintas dėl neetiško, reklaminio ar įžeidžiančio turinio.</div>   ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Profesorius Kasiulevičius įvardijo Lietuvos ir pasaulio galimus scenarijus dėl koronaviruso
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Profesorius Kasiulevičius įvardijo Lietuvos ir pasaulio galimus scenarijus dėl koronaviruso
DABAR RODOMA
Nepaprasta prieglaudoje gyvenančio keturkojo istorija: visus pasitinka su šypsena
DABAR RODOMA
Sunku patikėti: išsitraukė kamerą pamačius, kaip moteris pilasi kurą
DABAR RODOMA
Farai. „Farų“ operatorius tapo neblaivaus taksisto įniršio taikiniu: tokio protrūkio nesitikėjo
DABAR RODOMA
Moterys parduotuvėje susimušė dėl tualetinio popieriaus: pamatykite vaizdo įrašą
DABAR RODOMA
Užfiksuotas smurto protrūkis vienoje Lietuvos mokykloje
DABAR RODOMA
Farai. Pamatę, kas po avarijos liko iš BMW, pareigūnai liko priblokšti: išgirdo fantastinę istoriją
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Vaikų teisės su tarnybomis laužėsi į butą: mama ir dukra laukė susigūžusios
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Alkoholikės mama kreipėsi į politikus: maldauja dukrą gydyti priverstinai
DABAR RODOMA
Visi mes žmonės. Maldeikienė parodė jautriausią savo pusę: prakalbo apie tėčio mirtį
REKLAMA
Pasienyje su Lenkija – vilkikų eilės (nuotr. stop kadras)
Vis garsiau pasigirsta nuomonės, kad koronaviruso sukeltos krizės akivaizdoje, Europos Sąjunga parodė neveiklumą ir negalėjimą dorotis su šia situacija. Kritikai pirštu beda ir ...
Sfinksas (nuotr. stop kadras)
Susipažinkite su Lucy, 1-erių metų sfinksu iš Izraelio. Nors mažoji gražuolė neturi sparnų, tačiau beplaukį gyvūną žmonės prilygina šikšnosparniui. Neįprastai didelių akių ir ...
Gatvė (nuotr. stop kadras)
Ispanijoje – neįtikėtinas vaizdas. Gyventojai privalėjo išsitraukti kameras, kai pamatė kuriozines akimirkas namų kieme. Įraše matyti, kaip dinozauro kostiumu vilkintis žmogus ...
Užfiksuota daugiau nei 1 milijonas užsikrėtusių koronavirusu  (nuotr. SCANPIX)
Užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejų pasaulyje skaičius ketvirtadienį viršijo milijoną, rodo naujienų agentūros AFP kaupiami oficialūs šalių ir Pasaulio sveikatos ...
Koronavirusas plinta (nuotr. SCANPIX)
Italijoje užfiksuota pirmoji kalinio, kuriam buvo nustatyta koronavirusinė infekcija COVID-19, mirtis, ketvirtadienį pranešė viena padėtį šalies kalėjimuose stebinti ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų