Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio
2018.10.25 09:51
Lietuva (nuotr. 123rf.com)

Lietuva (nuotr. 123rf.com)

Nusprendėte įsigyti būstą, ir jums parūpo, koks toje vietoje gyventojų tankumas, nusikalstamumas ar triukšmo lygis? Domina ežerų gyliai ir reljefo aukščiai? Arba ketinate keliauti, bet norite pats patyrinėti, kas yra vietovėje ir pagal tai susiplanuoti maršrutą?

Įvertinti numatomo įsigyti žemės sklypo savybes? Visa tai padaryti dabar paprasta, nes informacijos nereikia ieškoti dešimtyse skirtingų vietų – pakaks vienos lietuviškos interneto svetainės Geoportal.lt.

Nuolat atnaujinami duomenys – vienoje vietoje

Geoportal.lt – Lietuvos erdvinės informacijos (LEI) portalu, teikiančiu elektronines geografinės informacijos paslaugas, itin dažnai naudojasi įvairios įstaigos ir institucijos, tačiau ji naudinga ir kiekvienam iš mūsų, ieškančiam nemokamos informacijos apie bet kurią Lietuvos vietovę.

REKLAMA

„Kai manęs klausia, kuo Geoportal.lt skiriasi nuo kitų interneto geografinės informacijos sistemų (GIS, pavyzdžiui, Google Maps, ArcGIS Online, maps.lt, „Regia“ ir kt.), aš atsakau, kad tai vienintelė platforma, skirta teikti visiems oficialiesiems valstybės erdvinių duomenų rinkiniams ir su jais susijusioms paslaugoms. Geoportal.lt naudingas kiekvienam, nes čia galima rasti ir atsisiųsti duomenų rinkinius, pažiūrėti, kokie objektai yra jus dominančioje vietoje, matuoti atstumus ir plotus, peržiūrėti, palyginti ar atsisiųsti žemėlapius – tiek dabartinius, tiek senuosius, pavyzdžiui, karo metų ortofotografinius žemėlapius. Viską rasite vienoje vietoje“, – sako VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro („GIS-Centras“), atsakingo už Lietuvos erdvinės informacijos portalo Geoportal.lt, valstybinių erdvinių duomenų rinkinių tvarkymą bei plėtrą ir duomenų teikimą visuomenei, Erdvinės informacijos infrastruktūros skyriaus vedėja dr. Giedrė Beconytė.

LEI portalas yra oficiali valstybės erdvinės informacijos sistema. „Be to, LEI portalas duomenis ne „turi“, o jais dalinasi, ir kuo daugiau duomenų pasiekiama per šį portalą, tuo geriau visiems“, – priduria pašnekovė. Informaciją jam teikia patys duomenų tvarkytojai – valstybės ir savivaldybių institucijos, įmonės, tyrimų institutai ir kt., o kiekvieno duomenų rinkinio informacija nuolat atnaujinama. Vieni erdvinių duomenų rinkiniai – kartą ar kelis kartus per metus, kiti, tarp jų ir pagrindinis portalo foninis žemėlapis – kartą per mėnesį, o treti, pavyzdžiui, duomenys apie adresus, saugomas teritorijas – atnaujinami iš karto, kai tik pasikeičia. Kiekvienas duomenų teikėjas teikia duomenis pasirinktu periodiškumu, priklausančiu nuo duomenų atnaujinimo dažnumo, todėl duomenys, kuriuos rasite Geoportal.lt, niekada nebus pasenę, o juos gausite jūsų pasirinktu formatu.

REKLAMA

Visų interaktyvių elektroninių paslaugų, kurias teikia LEI portalas, pagrindas – erdviniai duomenys. Jie sudaromi naudojant pažangias GIS technologijas, skirtas darbui su erdviniais duomenimis ir informacija. Georeferencinio pagrindo kadastras (GRPK) yra pagrindas kuriant daugelį erdvinių duomenų rinkinių ar žemėlapių.

„GRPK yra valstybės kadastras, kuriame kaupiami erdviniai objektai, vaizduojantys stabilius gamtinius ir antropogeninius objektus – pastatus, kelius, geležinkelius, tiltus, užstatytas teritorijas, įvairius hidrografijos objektus, miškus, pelkes, kitus žemės dangos objektus ir pan. Pagrindinis duomenų ir informacijos šaltinis – vietovės situaciją vaizduojantis ortofotografinis žemėlapis (pagal tam tikrą technologiją apdorotos aerofotonuotraukos), kuriame „GIS-Centro“ specialistai atpažįsta, nustato ir dešifruoja objektus ar jų pakitimus. Tokie objektai vaizduojami taškais, linijomis ar plotiniais objektais, jiems priskiriant juos apibūdinančią informaciją“, – pasakoja „GIS-Centro“ Erdvinių duomenų skyriaus duomenų tvarkymo grupės vadovė dr. Jelena Vaitkevičienė.

Pašnekovė priduria, kad „GIS-Centro“ specialistai kiekvieną dieną tikslina GRPK duomenis ne tik analizuodami naujausiuose ortofotografiniuose žemėlapiuose matomą vietovės situaciją, bet ir atsižvelgdami į duomenis, gaunamus iš oficialių šaltinių (pvz., Lietuvos Respublikos adresų registro, Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos ir pan.), savivaldybių, kadastrinius matavimus atliekančių asmenų, taip pat Geoportal.lt naudotojų, informuojančių centrą apie pokyčius vietovėje.

REKLAMA

Verslui ir mokslui, suaugusiems ir vaikams

Atnaujintas GRPK erdvinių duomenų rinkinys vartotojams teikiamas kas mėnesį. Jis naudojamas kadastrams ir registrams tvarkyti, savivaldybių bendriesiems ir specialiesiems planams rengti, transporto ir kitų inžinierinių sistemų organizavimui ir priežiūrai, logistikos, teisėsaugos, karybos, saugos ir krizių prevencijos uždaviniams spręsti, ir žinoma, skaitmeninių žemėlapių sudarymui.

Kuriant LEI portalą, kuris institucijoms, verslui ir visuomenei teikia oficialius Lietuvos teritorijos geografinius (erdvinius) duomenis, pasak G. Beconytės, buvo siekiama padidinti darbo su erdviniais duomenimis efektyvumą valstybės institucijose ir įmonėse. Šiuo metu apie 30 procentų portalo naudotojų yra institucijų darbuotojai, kurie naudodamiesi portalu ne tik daug greičiau atlieka savo darbą, bet ir geriau sprendžia problemas, nes labai daug informacijos apie teritoriją pasiekiama vienu mygtuko paspaudimu. Šiuo metu 24 įvairios organizacijos, taip pat ir verslo įmonės nemokamai naudoja „GIS-Centro“ sukurtus LEI portalo foninius žemėlapius savo informacinėse sistemose kaip pagrindą kitai geografinei informacijai teikti bei kurti pridėtinės vertės produktus.

Topografiniai Geoportal.lt foniniai žemėlapiai kartą per mėnesį atnaujinami naudojant naujausią GRPK erdvinių duomenų rinkinį. Žinoma, esant poreikiui, „GIS-Centras“ taip pat kuria žemėlapius atsižvelgdamas į konkrečius užsakovo pageidavimus, pavyzdžiui, turistinius, medžiotojų būrelio planus, meninius ir t.t. „Įvairius duomenis iš lentelių perteikti žemėlapio pavidalu lengviau, o vartotojui tai geriau suvokiama, nes pažiūrėjęs į žemėlapį, akimirksniu gali pastebėti dėsningumus, išskirtines reikšmes ar sąsajas. Žemėlapiai gali būti rengiami knygoms, lankstinukams, informaciniams lauko ar vidaus stendams, plakatams, o skaitmeniniai žemėlapiai pritaikomi publikavimui interneto svetainėse ar mobiliosiose aplikacijose. Atsižvelgdami į poreikį ir vaizduojamus duomenis, kiekvienam užsakovui parenkame efektyviausius kartografinio dizaino sprendimus“, – į pokalbį įsiterpia „GIS-Centro“ Erdvinių duomenų skyriaus kartografijos grupės kartografė Edita Zemlevičienė.

REKLAMA

Vienas iš tokių pavyzdžių – mobilioji programėlė „Gylis“, kurioje panaudojant Geoportal.lt foninį žemėlapį vaizduojami Lietuvos vidaus vandenų batimetriniai žemėlapiai žvejams, poledinės žūklės mėgėjams, nardytojams ir keliautojams. Šiuo metu galima peržiūrėti 251 Lietuvos vidaus vandens telkinio gylių duomenis.

Dar vienas įdomus ir naudingas dalykas – Lietuvos vietovardžių rinkinys. Jis apima ne tik dabartinius vietovių pavadinimus, bet ir nemažai išnykusių vietovardžių, smulkių geografinių gamtos ir kultūros objektų vardus. Kiekvienam gyventojui viešai ir nemokamai internetu prieinamas rinkinys buvo pradėtas kurti siekiant išsaugoti objektų, kurie išnyko ar buvo panaikinti, vardus, kaupti vietovardžius, kurių nėra valstybės registruose ir kadastruose. O registruotiems elektroninių paslaugų vartotojams suteikiami ir darbui su vietovardžių rinkiniu reikalingi programiniai įrankiai, pavyzdžiui, leidžiantys susieti vietovardžius su vieta žemėlapyje, taigi Geoportal.lt yra ir mokslininkų darbo vieta. LEI portalui duomenis teikia ne tik Lietuvos institucijos. Duomenis, dengiančius Lietuvos teritoriją, teikia ir Europos aplinkos agentūra bei Europos kosmoso agentūra (ESA). Pirmoji teikia CORINE projekto sukurtus žemės dangos ir jos pokyčių duomenis, o antroji – palydovinius duomenis, kuriuos, papildomai parengtus, greitai bus galima nemokamai atsisiųsti ir naudoti atliekant įvairias analizes bei tyrimus.

REKLAMA

„Naudojant palydovinius duomenis sudaromi įvairūs žemėlapiai, pavyzdžiui, NDVI (normalizuotas augmenijos skirtumo indeksas, angl. Normalized Difference Vegetation Index), kuris leidžia įvertinti augalinės dangos būklę. Kadangi palydovų duomenys teikiami kas 5 dienas, specialistams suteikiama galimybė nuolat stebėti įvairius žemės dangos pokyčius, sekti augalinės dangos būklės kitimą per atitinkamą laiko tarpą. Palydovų surinkta informacija taip pat gali būti naudojama ir aptikti naftos produktų išsiliejimą, stebėti laivų judėjimą, fiksuoti miškų kirtimus“, – dar vieną unikalią galimybę, kurią suteikia Geoportal.lt elektroninės paslaugos, pristato „GIS-Centro“ Erdvinių tyrimų ir technologijų skyriaus Distancinių tyrimų grupės tyrimų inžinierė Urtė Antanavičiūtė.

Anot jos, šių palydovų surinktų duomenų panaudojimo galimybės atliekant įvairius mokslinius tyrimus nuolatos plečiasi, o kitos naujausios technologijos (Lidar, 3D, GIS, CAD, MAP, BIM) atveria dar didesnes galimybes įvairiose srityse.

Geoportal.lt galima rasti daugybę ne tik reikalingų, bet ir tiesiog įdomių dalykų. „Piliečiams, kurie domisi statistiniais, istoriniais, sveikatos, nusikalstamumo duomenimis, Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapiais ar vietovardžiais, Geoportal.lt gali būti tiesiog savišvietos priemonė. Be to, tai svarbus ir patikimas informacijos šaltinis tiems, kurie nori įvertinti aplinką – kur pirkti butą ar į kokį darželį leisti vaiką. O žaidimas „Pažink Lietuvą žaisdamas“ – ir naujos žinios, ir puiki pramoga vaikams“, – sako G. Beconytė.

REKLAMA

Besinaudojančių patogiomis paslaugomis nuolat daugėja

Pasinaudoti LEI portale esančiais duomenimis labai paprasta. Naudotis elektroninėmis paslaugomis galima ir neužsiregistravus, bet registruoti naudotojai turi daugiau galimybių, pavyzdžiui, gali atsisiųsti licencijuojamus produktus, naudotis adaptuotomis aplinkomis, teikti pastabas, žymėti netikslumus ir kita. Registracija Geoportal.lt taip pat yra nemokama.

LEI portalas naudingas ir visuomeninėms organizacijoms, ir gyventojams – šiais laikais, kai darbui su geografine informacija ir žemėlapių kūrimui naudojama speciali brangi ir dažnai paprastam vartotojui sudėtinga programinė įranga, portale teikiama nemokama ir paprasta erdvinių duomenų valdymo internete (EDVI) elektroninė paslauga.

„Jūs galite pasinaudoti portale sukauptais erdvinių duomenų rinkiniais ir su jais susijusiomis paslaugomis, net jei neturite jų apdorojimui naudojamos programinės įrangos. Naudodamiesi EDVI paslauga, galite susidaryti ir išsaugoti žemėlapį, pavyzdžiui, su VĮ Valstybės žemės fondo tvarkoma dirvožemių informacija, o ant viršaus sužymėti tikslias planuojamų tyrimų vietas ir tada pasidalinti tuo žemėlapiu su savo komanda“, – pateikia pavyzdį G. Beconytė.

Kaip tai padaryti, jei nė karto nesinaudojote EDVI paslauga? Patarimus rasite tame pačiame portale: žemėlapių galerijoje aprašytas kiekvienas žingsnis, kurį turėsite žengti, taip pat rasite video pradžiamokslį, specialų filmuką, pasakojantį, kaip valdyti erdvinius duomenis internete, ir net pavyzdžių, kas jau yra sukurta.

Tad nenuostabu, jog Geoportal.lt teikiamos elektroninės paslaugos nuolat populiarėja, o verslas, įvairios įmonės ir organizacijos ir vis daugiau gyventojų mielai jomis naudojasi. Nors Lietuvoje yra mažiau nei 3 milijonai gyventojų, per metus portalo paslaugomis pasinaudojama apie 3 mln. kartų. Sparčiai auga ir naudotojų skaičius: 2011 m. buvo vos 2 tūkst., 2015 m 9,5 tūkst., o 2018 m. rugsėjį buvo daugiau kaip 16 tūkst. registruotų portalo paslaugų gavėjų. Vien šiais metais EDVI naudotojai jau yra susikūrę beveik 7000 duomenų rinkinių ir daugiau kaip 1000 žemėlapių, o pernai sukurta mobiliąja Geoportal.lt programėle „Android OS“ jau naudojasi 4600 vartotojų.

G. Beconytė pasakoja, kad apie 30 proc. portalo naudotojų yra įvairių institucijų darbuotojai, kuriems tai paspartina darbą, juo taip pat naudojasi geodezininkai, matininkai, projektuotojai, o maždaug pusė naudotojų dirba verslo sektoriuje ir kuria pridėtinės vertės geografinės informacijos produktus.

„Verslui ypač naudingas realią vietovės situaciją vaizduojantis nuolatos atnaujinamas Geoportal.lt foninis žemėlapis ar ortofotografiniai žemėlapiai. Be to, naudotojams dažnai aktuali informacija apie žemę – specialiosios naudojimo sąlygos, apleistos žemės plotai, dirvožemiai, miškų kadastro ar saugomų teritorijų duomenys. Itin svarbūs ir praktiškai visiems naudotojams reikalingi administracinių ribų, adresų bei žemės sklypų ribų duomenys, kuriuos tvarko ir per Geoportal.lt teikia VĮ Registrų centras. Tiesa, jie anksčiau buvo teikiami už atlygį ir tik nuo 2018 m. šiuos Registrų centro duomenis galima peržiūrėti nemokamai. Jei peržiūros nepakanka, deja, už juos vis dar reikia mokėti“, – sako pašnekovė.

Tad ką gali Geoportal.lt naudotojai? Šio portalo elektroninės paslaugos leidžia pateikti ir pasitikrinti erdvinių duomenų atitiktį GRPK duomenims (tai ypač aktualu kadastrinius matavimus atliekantiems asmenims), gauti sutikimus statyti statinius, gauti informaciją apie laisvą valstybinę žemę, gauti ir derinti topografinio kartografavimo duomenis ir dokumentus, gauti išvadas dėl žemės sklypų ploto ir ribų neatitikimo ir kt.

„Portale teikiamos elektroninės paslaugos leidžia kaupti erdvinę informaciją paprasta forma – Geoportal.lt žemėlapio naršyklėje braižyti taškus, linijas ir plotus, kurie atitinka realiai egzistuojančius objektus, todėl jei organizacija nenori daug investuoti į GIS įrangą ir nedaro sudėtingų GIS projektų, EDVI yra puikus ir nieko nekainuojantis pasirinkimas“, – pabrėžia G. Beconytė. Pašnekovė priduria, kad atsiradus galimybei naudotis daugybe elektroninių paslaugų, sutaupoma daug laiko, o sprendimai priimami naudojantis patikima informacija.

Tobulinamame portale daugės patogių paslaugų

Idėja sukurti Geoportal.lt kilo dar 2003 metais – keleriais metais anksčiau, negu įsigaliojo Europos Bendrijos erdvinės informacijos direktyva INSPIRE, reikalaujanti, kad erdviniai duomenys būtų kuo plačiau pasiekiami, o kaip paslauga Geoportal.lt startavo 2009 metas. Jis buvo kuriamas panaudojant Europos Sąjungos fondų investicijas. Nuo 2012 m., įteisinus jį kaip valstybinę informacinę sistemą, nuolat vyksta portalo plėtros bei atnaujinimo darbai, kuriamos naujos interaktyvios elektroninės paslaugos. Šiuo metu portale galima pasinaudoti daugiau kaip 10 interaktyvių paslaugų, tarp kurių ir paslaugos, teikiamos naudojantis „debesijos“ technologijomis.

2018 m. prasidėjo jau trečiasis Geoportal.lt plėtros etapas: kartu su partneriais „GIS-Centras“ įgyvendina du ES fondų finansuojamus projektus, kurių tikslas – diegti ir tobulinti elektronines viešojo sektoriaus paslaugas, padidinti jų prieinamumą ir kokybę.

Jų metu iki 2020 m. pabaigos bus sukurtas naujas paslaugų paketas – 22 temų erdvinių duomenų peržiūros ir parsisiuntimo paslaugos, žemėlapių prezentacijų kūrimo ir žemėlapių spausdinimo suformatuotais lapais priemonės, taip pat kuriama stambaus mastelio inžinerinės infrastruktūros duomenų tvarkymo sistema, kurioje esantys savivaldybių inžinerinių tinklų ir topografiniai duomenys bus pasiekiami ir Geoportal.lt. Anot „GIS-Centras“ Inžinerinės informacijos infrastruktūros skyriaus vadovo Žilvino Stankevičiaus, kai kurios iš naujųjų paslaugų, pavyzdžiui, topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos sektoriui reikalingos paslaugos bus interaktyvios, pasiekiamos per Elektroninius valdžios vartus.

„Nuolat tobuliname ir technologijas, kad jau esamos ir būsimos elektroninės paslaugos būtų dar kokybiškesnės, o naudotojo sąsaja – patogesnė. Be to, su Žemės ūkio ministerija ir Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos planuojame sukurti naujų administracinių elektroninių paslaugų, kurios mažintų biurokratiją. Norime, kad šis portalas būtų vis dažniau naudojamas kaip valstybės geografinės informacijos išteklių platforma, pakeičianti atskirus ekonomiškai neefektyvius sprendimus. Ir, žinoma, labai norime, kad kuo daugiau duomenų Geoportal.lt taptų ne tik nemokami, bet ir visiškai atviri“, – kalbėdama apie perspektyvas sako G. Beconytė.

Pašnekovė priduria, kad iš karto pradėjus kurti LEI portalą buvo nuspręsta suteikti visiems palankias sąlygas naudotis erdviniais duomenimis, ir tai padaryta dėl kelių priežasčių: galimybė nemokamai peržiūrėti viešuosius erdvinius duomenis numatyta mūsų šalies įstatymuose (atlygintinai teikiami vos keli specifiniai erdvinių duomenų rinkiniai), be to, kai duomenys teikiami nemokamai, jų naudojimas verslo sukurtuose komerciniuose produktuose nedidina kainos galutiniam vartotojui.

„Investicijos į portalo plėtrą, palyginus su jų grąža, nedidelės. Apskaičiuota, kad naudojantis elektroninėmis paslaugomis kasmet sutaupoma dešimtys tūkstančių valandų valstybės tarnautojų, matininkų, ūkininkų, verslininkų darbo laiko, kuris anksčiau buvo sugaištamas ieškant erdvinių duomenų, vežiojant popierinius dokumentus ir laikmenas, konvertuojant duomenis į norimus formatus, atliekant duomenų analizę“, – pabrėžia pašnekovė ir priduria, kad jau dabar Geoportal.lt yra vienas geriausių tokio tipo portalų Europoje. Panaudojus modernias technologijas ir įdiegus naujas paslaugas, šiuo portalu naudotis bus dar patogiau, o naudos jis duos daugiau.

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
[email protected]

Naujienų portalo tv3.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB All Media Lithuania sutikimo draudžiama.

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI

Top Video

Gynybos ekspertas sužavėtas: merginas šaukti į kariuomenę – puikus sumanymas
DABAR RODOMA
Gynybos ekspertas sužavėtas: merginas šaukti į kariuomenę – puikus sumanymas
DABAR RODOMA
Kruvinos Velykos Panevėžyje: mirus porai 13-metė liko našlaite
DABAR RODOMA
Tragiškos Velykos turistų rojuje: žuvo 215 žmonės, nugriaudėjo aštuoni sprogimai
DABAR RODOMA
Gedimino kalnas – pinigus ryjanti vieta: reikalauja daugiau
DABAR RODOMA
Aiškėja tikroji motociklininko žūties priežastis
DABAR RODOMA
Šimtmečių radybos Vilniuje – paaiškėjo ir pikantiškos detalės
DABAR RODOMA
Meschino ruoštos velykinės vaišės supykino Jankevičių
DABAR RODOMA
Valdas Adamkus žmonėms siunčia svarbią žinią
DABAR RODOMA
Naujausi kandidatų į prezidentus reitingai: užvirė žūtbūtinė kova
DABAR RODOMA
Pateko į aferisto pinkles: patikli kaunietė prarado 4 kambarių butą
REKLAMA
REKLAMA

TELEVIZIJA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų