Visuomenės veikėjas, disidentas, žinomas sąjūdininkas Petras Cidzikas tvirtina, jog Lietuvai gresia užėmimas. Neva šalies valdžia apie tai žino, bet nuo visuomenės slepia.

 „Prieš penkerius metus buvo pasirašytas antrasis Ribentropo-Molotovo paktas, pagal kurį Vokietijai turi atitekti Klaipėdos kraštas ir buvusi Prūsija, o Rusija susigrąžins Pabaltijį“, - įsitikinęs P. Cidzikas.

Oficialios Lietuvos institucijos viešai platinamos P. Cidziko nuomonės arba nekomentuoja, arba pataria į ją rimtai nereaguoti.

Buvo koridorius?

P. Cidzikas savo prognozes išdėstė Mažosios Lietuvos tautinės tarybos Klaipėdos skyriaus steigiamajame susirinkime. Jo nufilmuota kalba patalpinta interneto portale „Youtube“.

Visuomenininkas tvirtina, kad 2002 metais Lenkijoje buvo kilęs skandalas, kai Rusijos kariuomenės vadai Baltarusijoje susitarė su Lenkijos vaivada, kad šis praleis rusų kariuomenę iš Baltarusijos per Suvalkų kraštą smogti Lietuvai maždaug tarp Lazdijų ir Vištyčio ežero.

REKLAMA

„Pramušus koridorių“ į Karaliaučių turėjo būti užimta dalis Dzūkijos, Sūduvos, o taip pat Klaipėda ir jos kraštas. Tuometinė Lietuvos valdžia šį pavojų žinojo, bet nieko nedarė“, - teigia P. Cidzikas.

Šis skandalas, anot jo, buvo garsus ir kitose valstybėse, tačiau Lietuvos žiniasklaida ir politikai iki šiol šį faktą nutylėjo. „Tik buvęs kariuomenės vadas generolas Jonas Kronkaitis buvo išreiškęs susirūpinimą dėl Lietuvos savanorių ir šaulių būrių bei Vartelių užkardos sumažinimo“, - sako vyriškis.

„Ribentropo-Molotovo aktas 2“

Lemtingas, anot P. Cidziko, buvo 2005 metais Kaliningrado srityje įvykęs tuometinio Rusijos prezidento Vladimiro Putino, Vokietijos kanclerio Gerhardo Šrioderio ir Prancūzijos prezidento Žako Širako susitikimas.

Oficiali informacija apie šį susitikimą - gana skurdi. Pranešama, kad valstybių vadovai daugiausia dėmesio skyrė bendradarbiavimo su Europos Sąjunga klausimui, įskaitant supaprastintų vizų režimą ir Baltijos valstybių sienos sutartį su Rusija. Buvo aptarti ir „Maskvos, Paryžiaus ir Berlyno tarpusavio sąveikos tarptautinėje arenoje prioritetai“.

„Po šio susitikimo Lenkijoje buvo kalbama, kad pasirašytas antrasis Ribentropo-Molotovo aktas, įvyko teritorijų pasidalinimas. Vokiečiai pretenduoja į Lietuvos pamarį ir buvusią Prūsiją, o rusai - į Pabaltijį“, - aiškina P. Cidzikas ir primena, kad netrukus po šio susitikimo į Lietuvą įskrido ir prie Šakių sudužo Rusijos karinis lėktuvas. Visuomenininkas atkreipia dėmesį į tai, kad tuo metu Lietuvoje dislokuoti NATO narės Vokietijos naikintuvai „Phantom F4“ sugebėjo atskristi tik į jau įvykusios nelaimės vietą.

REKLAMA

„Rusijos kariuomenė ir šiandien mums graso. Paruoštos 6 divizijos - apie 100 tūkstančių karių. Buvo gautos žinios, kad rusai nori paimti Prūsiją iš Lenkijos pusės ir atiduoti Vokietijai. Žinoma, kad Vokietija už tai jau sumokėjo, tačiau Rusija niekaip negali to klausimo išspręsti...“ - kalba P. Cidzikas videoįrašuose.

„Kam man meluoti?“

Paprašytas aiškiau pakomentuoti savo teiginius, P. Cidzikas telefonu patikino, jog grėsmė Lietuvai yra vieša paslaptis.

„Vilniuje daug kas apie tai žino. Aš pats dariau apklausą Seime ir dauguma parlamentarų patvirtino, jog laukia rusų.

Nebūkite naivi, kad Lietuvą saugo narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Tai yra tik vieša propaganda. Aš turiu gyvenimo patyrimo ir sakau jums, jog mūsų valdžioje kagėbistai ir jie ruošiasi invazijai. Kam man meluoti?“ - klausė pokalbininkas.

Anot P. Cidziko, jei nebūtų naudotos ypatingos priemonės, jau seniai Lietuva būtų užimta. Paklaustas, kokios tos ypatingos priemonės, jis atsakė: „Yra tokių priemonių dvasinio pobūdžio. Jos labai galingos“.

P. Cidzikas patikino tęsiąs savo žygius, kuriais kažkada žadino Lietuvos tautinį atgimimą. „Deja, mano darbai nepripažįstami, dvasinio atgimimo Lietuvai nereikia. Todėl nesistebiu nei krizėmis, nei ekonominėmis problemomis“, - kalbėjo P. Cidzikas.

REKLAMA

Paklaustas, iš kur gaunąs informacijos apie grėsmes ir ar galįs įrodyti savo žodžius, P. Cidzikas pareiškė negalįs išduoti informacijos šaltinių.

Nuomonės niekas neklauso

Mažosios Lietuvos tautinės tarybos pirmininkas Vytautas Šilas viešas P. Cidziko kalbas vertina skeptiškai.

„Tai samprotavimai be įrodymų. Išvadas jis daro remdamasis istorija ir savo asmenine patirtimi. P. Cidzikas savo laiku buvo įtakingas ir dabar turi bendraminčių. Aš manau, kad tai tėra jo nuomonė“, - sakė V. Šilas.

Mažosios Lietuvos tautinės tarybos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Linas Julijonas Jankus yra linkęs tikėti autoritetingo žmogaus įžvalgomis.

„Taip pat niekas netikėjo, jog kada nors subyrės Tarybų Sąjunga, vienintelis P. Cidzikas garsiai kalbėjo apie Sąjūdį“, - pastebėjo L. J. Jankus.

Oficialios Lietuvos institucijos viešai platinamos P. Cidziko nuomonės arba nekomentuoja, arba vadina kliedesiais. Valstybės saugumo departamento, Krašto apsaugos ministerijos atstovai pareiškė, jog nekomentuos P. Cidziko išsakytų samprotavimų. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto kanceliarijos darbuotoja patikino, jog ir jie buvo gavę P. Cidziko kreipimąsi, tačiau jis svarstytas nebuvo.

„Rimtai reaguoti nereikia“

Arvydas Anušauskas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas:

Į Petro Cidziko kalbas rimtai reaguoti nereikėtų, nes jis - „žmogus, ne visai savyje“. Lietuva, kaip ir kitos valstybės, grėsmės atveju yra paruošusi gynybos veikslų planą. Žinoma, pagrindines saugumo garantijas mums teikia narystė NATO ir Europos Sąjunga, tačiau šalis yra pasirengusi gintis ir pati. Be to, po Rusijos ir Gruzijos karo suaktyvėjo NATO šalių veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti savo saugumą.

REKLAMA

P. Cidziko biografija

    *

Gimė 1944 m. Šeštokuose, jis yra pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijai dalyvis.

    *

1973 m. vasario 16 d. KGB buvo suimtas ir 4 metus laikytas specialiajame psichiatriniame kalėjime Černiachovske. Vėliau dar kelis kartus suimtas, dukart teistas ir trumpai kalintas Lietuvoje.

    *

P. Cidzikas yra 1979 m. 45 pabaltijiečių memorandumo signataras.

    *

Jis inicijavo ir su kitais bendraminčiais 1987 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje, prie Adomo Mickevičiaus paminklo, surengė pirmąjį mitingą, kuriame viešai pasmerktas Molotovo-Ribentropo paktas.

    *

Per 1989 m. vasario 16 d. mitingą prie Arkikatedros jis pirmąkart paskelbė apie Mažosios Lietuvos sovietinį genocidą.

    *

1989 m. buvo vienas Mažosios Lietuvos reikalų tarybos steigėjų.

    *

1988-1990 m. jis rengė pasninko akcijas dėl politinių kalinių paleidimo, dėl Lietuvos dvasinio atgimimo ir Mažosios Lietuvos išlaisvinimo.

    *

1990 m. rugsėjį - spalį organizavo kryžiaus žygį į Maskvą. 2,5 m dydžio kryžių Lietuvos trispalvių apsuptyje jis su palyda iškilmingai nešė per Rusijos miestus ir miestelius, per Maskvą iki šalia KGB būstinės Lubiankoje stovėjusios bažnytėlės. Vėliau surengė 2 dienų žygį Vilniuje aplink KGB pastatą.

    *

1993 m. rugpjūtį surengė pasninko akciją dėl Rusijos kariuomenės išvedimo.

    *

1998 m. jam paskirtas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius už narsą, pasiaukojimą ir ištvermę, kovojant dėl tautos laisvės bei ginant žmogaus teises okupuotoje Lietuvoje. Taip pat jam įteiktas Lietuvos nepriklausomybės medalis kaip neginkluoto pasipriešinimo dalyviui už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę.

REKLAMA

„Įsiveržtų per keletą minučių“

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, praėjusiais metais duodamas interviu vokiečių dienraščiui „Sueddeutsche Zeitung“, pažymėjo, kad įvykiai Gruzijoje tebuvo ilgalaikių Rusijos planų įgyvendinimo pradžia, nes dabartiniai Rusijos lyderiai tebesiilgi didelės rusų ar sovietinės imperijos.

Šie planai, jo manymu, susiję pirmiausia su Krymu, paskui - su Baltijos šalimis, dar vėliau - su Pietų Kaukazu.

„Jei pamišėliai Rusijoje suplanuotų įsiveržimą į mūsų šalį, jie galėtų mus užimti per keletą minučių“, - konstatavo Lietuvos prezidentas, kartu išreikšdamas viltį, kad pasaulis pasipriešintų tokiems Rusijos užmojams.Karinė kooperacija

Maždaug nuo 2003 m. vidurio pradėtas karinių pajėgų, pavadintų Rusijos ir Baltarusijos regionine karine grupuote (RKG), kūrimo procesas tebevyksta iki šiol: tobulinama RKG priklausančių sausumos dalinių sąveika, plėtojama grupuotės užnugario aprūpinimo sistema, įgyvendinamos ginkluotės unifikavimo ir modernizavimo programos, rengiami bendri kariniai mokymai. Taip pat kuriama bendra Rusijos ir Baltarusijos priešlėktuvinės gynybos, įgyvendinama suderinta reforma karo aviacijos srityje ir kita.

Jeigu karas kiltų

2004 m. RAND korporacija paruošė studiją „Assuring Access in Key Strategic Regions. Toward a Long-Term Strategy“, kurioje detaliai analizuojamas galimo karinio konflikto tarp Rusijos ir Baltijos valstybių (NATO) scenarijus. Studijoje prognozuojama, kad tokio pobūdžio konfliktas gali įvykti 2012 m. ir viena iš potencialių jo priežasčių gali tapti rusų tautinės mažumos klausimas. RAND analitikai rimtai vertina Rusijos galimybes. Studijoje sakoma, kad Rusijos kariuomenė greitai užimtų Baltijos valstybes ir įsitvirtintų Lietuvos pasienio su Lenkija placdarme, virš užimtos teritorijos būtų sukurta vieninga oro gynybos sistema, o Rusijos Baltijos laivynas užblokuotų įėjimą į Baltijos jūrą. Pralaužti šitą gynybinę sistemą, autorių nuomone, gali būti sunku, bet tikrai įmanoma. Jų išvada yra ta, kad svarbesnis yra ne karinis, o politinis aspektas.

REKLAMA

Teigiama, kad potencialiai NATO yra stipresnis už Rusiją, bet daug kas priklausytų nuo atskirų Aljanso narių, pirmiausia nuo Vokietijos ir Prancūzijos, entuziazmo priešintis Maskvos agresijai. Jeigu šis entuziazmas nebūtų didelis (būtų veikiama lėtai), kova užsitęstų ir tuo mažiau šansų išlikti nepriklausomos turėtų Baltijos valstybės.

Jurga Petronytė

v
2009-05-30 09:53:08
Ir taip lietuvių tauta nebevaldo valstybės, tai kieno kariuomenė čia bus jokio skirtumo..
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
laukiam rusu! 2009-05-31 10:19:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
metas statyti nauja atomine, naujas gamyklas, mokyklas ir ligonines! visu lanzberginius, tapkinius, ambalinius vagis kuo griciau i sibira nieksus!   ATSAKYTI
:) 2009-05-31 02:50:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
na kaip minimum bogusis turetu buti dekingas cizikui ir suselpti jo gydymui.
jei rimtai - kazkaip persa kazkas minti kad lietuvos nepriklausomybes norejo tik vasaros 5 ar rokiskio klientai. kazkur tai girdeta   ATSAKYTI
Hamakas 2009-05-31 01:32:42
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
O ko čia veržtis gal mes naftos turim, kasyklų, ko ?   ATSAKYTI
:D 2009-05-30 22:01:10
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
stai kas atsitinka, kai zmogus negali nusipirkti alkoholio nuo 22:00 ir nukulniuja pas bobute...   ATSAKYTI
Hamoras 2009-05-30 20:29:19
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ar tik nebus taip,kad charakterizuodami šitą ciziką charakterizuojame visą sąjūdį? Ko gero,tai sąjūdžio etalonas?   ATSAKYTI
Šachemas 2009-05-30 20:24:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kyla įtarymas,kad žmogus galėjo būti uždarytas Černiachovske visai mpagrįstai.O ar tai ne tas pats Petras,kuris prie katwedros pasninkavo ilgiau už patį Jėzų Kristų?   ATSAKYTI
v to 15:52:59 2009-05-30 17:06:16
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
O tu turbut nebūsi prievartaujamas, nes esi emigravęs arba emigruotum paskutiniu momentu   ATSAKYTI
mėnulis 2009-05-30 16:58:35
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kai žiūriu žemėn pilnu veidu, matau daug erzelio tiek rusuose tiek Lietuvoj ...   ATSAKYTI
klm 2009-05-30 16:30:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kiek galima rasyti sitas nesamones? eikit pas psichologus, jeigu vaidenasi okupacija.   ATSAKYTI
:) 2009-05-30 15:58:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Jei panorės-tai ir išprievartaus, ne nuo jūsų terminatoriai, tas priklauso.   ATSAKYTI
2009-05-30 15:52:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
to v.kai tave išgama raudonasis fašistas išmals fiziškai,psichiškai ir dirbsi jam vergu-suprasi.   ATSAKYTI
Tai 2009-05-30 15:48:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
koi jis i prezidentus nejo? Kame reikalas?   ATSAKYTI
yes 2009-05-30 15:17:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ar Deutschlandui reikalingas NATO? Nereikalingas. Tai NATO kontroliuoja D, kad ji pernelyg nesustiprėtų kaimynų atžvilgiu. Rossijai trys Baltijos respublikos, tai kaip iš švarko ištrūkusios sagos. Sena istorija - D gauna Rytų Prūsiją, Rossija - Severno Zapadnyj kraj.   ATSAKYTI
to skeptikams 2009-05-30 14:16:18
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nors Cidzikas nera politikas, del kuriuo nuomones verta diskutuoti, taciau akivaizdu, kad revansistines nuotaikos Rusijoje yra labai pakilusios. Tai akivaizdu, kalbantis su eiliniais rusais kur nors kurortuose, Europoje ir netgi Lietuvoje. O oficialiu, auksto lygio politiku pareiskimai yra akivaizdus to irodymas. Dar pridejus Rusijos realius politinius veiksmus Ukrainoje, Gruzijoje, Padnestreje ir Karabache reikia buti visisku naivuoliu, kad vadinti Rusijos gresme nesamone...   ATSAKYTI
cercilis 2009-05-30 13:50:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Asmeniškai manau, kad P. Cidzikas iš dalies teisus. Esmė tame, kad Rusija bando įvairius karo su "priešininkais" scenarijus: panaudoja dezinformaciją, kibernetines atakas, oro "antpuolius". Gautą informaciją panaudoja būsimo karo raidos prognozei, valstybių reakcijas ir t.t. Kaip ir straipsnyje minetu atveju, manau, tai buvo dezinformacija, kad Rusija "dalijasi" Lietuvą, o siekta mūsų reakcijos. Jei rusai planuotų kažką rimto, mes nieko nesužinotume. Gerbiu Cidziką, bet rusai, esant tokioms aplinkybėms kaip dabar, tikrai nepultų, bent jau pastaruosius keliasdešimt metų.
   ATSAKYTI
v to v 2009-05-30 13:33:16
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kai savi lietuviai prievartauja tavo motiną, jauti malonumą, išsigimeli debile?   ATSAKYTI
Arvydas 2009-05-30 12:53:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kritiskai ziurint tai ar ES ar TSRS,ner jokio didelio skirtumo.Vistiek Lietuvos neber ar nebebus,tai reik pabust ir sprukt is tos ES.   ATSAKYTI
2 khm 2009-05-30 12:10:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
is tikruju.
as manau, kad viskas JAU nupirkta. negi kariausi su savais? negi rizikuosi investiciju praradimu?

Juk ne veltui i sosta pasodinta Brazauskaite.    ATSAKYTI
Simas 2009-05-30 11:41:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Panasu i psichinio ligonio sapaliojimus. Nors is kitos puses paziurejus, tai Lietuva jau ne karta dalino musu neatsiklausus...   ATSAKYTI
Adomas 2009-05-30 11:31:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
na žmogus susirgo landsbergine paranoja, negalima iš ligonio juoktis, tai yra liga,kuria serga ne tik dauguma konservatorių,bet ir normalius žmones ši klastinga liga yra parklupdžiusi.   ATSAKYTI
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI

Top Video

Gynybos ekspertas sužavėtas: merginas šaukti į kariuomenę – puikus sumanymas
DABAR RODOMA
Gynybos ekspertas sužavėtas: merginas šaukti į kariuomenę – puikus sumanymas
DABAR RODOMA
Kruvinos Velykos Panevėžyje: mirus porai 13-metė liko našlaite
DABAR RODOMA
Tragiškos Velykos turistų rojuje: žuvo 215 žmonės, nugriaudėjo aštuoni sprogimai
DABAR RODOMA
Gedimino kalnas – pinigus ryjanti vieta: reikalauja daugiau
DABAR RODOMA
Aiškėja tikroji motociklininko žūties priežastis
DABAR RODOMA
Šimtmečių radybos Vilniuje – paaiškėjo ir pikantiškos detalės
DABAR RODOMA
Meschino ruoštos velykinės vaišės supykino Jankevičių
DABAR RODOMA
Valdas Adamkus žmonėms siunčia svarbią žinią
DABAR RODOMA
Naujausi kandidatų į prezidentus reitingai: užvirė žūtbūtinė kova
DABAR RODOMA
Pateko į aferisto pinkles: patikli kaunietė prarado 4 kambarių butą
REKLAMA
Panevėžio komisariate – netikėtas svečias: užklydo ožys Vasia (nuotr. stop kadras)
Panevėžio pareigūnams įkliuvo retas svečias. Į komisariatą netikėtai užklydus ožiui, pabėgėlį teko areštuoti, tiesa, trumpam, kol atsirado raguočio šeimininkas. Pasirodo, ožys ...
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Išrinktasis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė Lietuvos tęsti paramą Kijevui. „Galbūt praverstų pagalba tarptautiniame lygmenyje, ką Lietuva ir daro dėl ...
A. Juozaitis pristatė savo programą (nuotr. Fotodiena.lt)
Ketvirtadienį per nacionalinę televiziją rengiamuose debatuose kandidatai į Lietuvos prezidentus diskutuoja apie teisingumą ir kovą su korupcija. Tiesa, filosofo Arvydo ...
Mokiniai išsigandę – žalčių būriai rangosi mokyklos patalpose (nuotr. stop kadras)
Vilniaus rajono Sudervės miestelyje – žalčių antplūdis. Ypač daug geltonausių Marijano Zdiechovskio pagrindinėje mokykloje. Saulėtą dieną vienoje vietoje mokytojai ir vaikai ...
Pataisos namai (Audriaus Bareišio nuotr.)
Dar šių metų pradžioje panevėžiečiai 35 metų Marius Janaitis ir 45-erių Dainius Žukauskas buvo teisiami dėl pasikėsinimo nužudyti bei dėl žmogaus sunkaus sveikatos sutrikdymo. ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų