Leonidas Donskis
2008.01.28 16:55

Demagogas antikinėje Graikijoje buvo apibrėžiamas kaip minios vedlys. Skirtingai nuo viskuo abejojančio ir sąžiningoje diskusijoje tiesos ieškančio filosofo, demagogas buvo nusitaikęs tik į rezultatą, kurio esmė buvo visada ta pati – priversti minią patikėti savo tiesa, nors jei ir pats demagogas dažniausiai ja netikėdavo nė per nago juodymą.

Ne veltui garsiojo Šėtono žodyno autorius, amerikiečių rašytojas satyrikas ir žurnalistas Ambrose’as Bierce’as demagogą apibūdino kaip žmogų, sakantį dalykus, apie kuriuos jis žino, jog  jie yra neteisingi, ir sakantį juos žmonėms, apie kuriuos jis žino, jog jie yra idiotai.

Būtų galima mėginti demagogo sėkmę paaiškinti tamsumu, bet po XIX ir XX amžių socialinių psichologų bei sociologų studijų būtų pernelyg neatsakinga ir net pavojinga lengva ranka viską nurašyti amžinam ir beribiam žmonių kvailumui ar jų nenorui mokytis iš svetimų klaidų.

REKLAMA

Prancūzų psichologo Gustave’o Le Bono knyga La psychologie des foules (Minios psichologija), parašyta 1895 metais, siūlė naujas ir netikėtas įžvalgas apie minios elgesio ir lūkesčių keistenybes, vėliau stipriai paveikusias ne tik grupių psichologijos formavimąsi, bet ir XX amžiaus totalitarinių diktatorių elgesį su masėmis. Mussolini ir Hitleris Le Boną skaitė ir žinojo taip pat gerai, kaip ir elito teorijos kūrėjus Gaetano Mosca’ą ir Vilfredo Pareto.

Le Bonas teigė, jog minia yra kažkas skirtinga nuo ją sudarančių individų, kurie, patekę į minią, nustoja elgęsi kaip įpratę. Visiškai nežiaurus ir net pažiūrėti romus žmogus minioje gali akimirksniu sužvėrėti, nes jis pasiduoda joje žaibiškai plintančiam staigių, stiprių ir žiaurių poelgių bei brutalios kalbos poreikiui. Pastarasis iškart patenkinamas, o atsakingų minioje juk nėra.

Minia, anot Le Bono, yra amorfiška, joje atsakomybė ir racionalumas išsklaidomi, todėl išnyksta. Skyrium paimtas žmogus niekada negarbintų ir nesiilgėtų to, ką jis garbina ir ko trokšta minioje. Klysta tie, teigė Le Bonas, kurie mano, jog minia trokšta tiesos. Iš tikrųjų ji trokšta, kad ją apgautų ir suvedžiotų apsukrus ir artistiškas demagogas.

Minia trokšta būti apgauta, ji nori greitos situacinės „tiesos“ arba tiesiog jos erzaco. Iliuzija ir greitas bei stiprus atsakas – štai ko reikia miniai iš su ja žaidžiančio socialinio artisto. Prieš minią vaidinantis ir ją suvedžiojantis politinis aktorius žino, kad jis pats ir minia po vaidinimo išsiskirstys, nepajėgdami rišliai pakartoti nė vienos išsakytosios minties.

REKLAMA

Ne mintyje esmė. Esmė slypi nuotaikoje, susitapatinimo mechanizme ir savojo silpnumo įveikime – štai ką patiria ir pats demagogas, ir jo godžiai besiklausanti minia. Demagogas miniai suteikia jos stiprybės iliuziją, leidžia įveikti tikrus arba tariamus pažeminimus, o svarbiausia – pasiūlo lengvus ir greitus atsakymus į pačius sudėtingiausius klausimus, pavyzdžiui, kas kaltas dėl socialinės krizės, neteisybės, vargo, skurdo, grėsmės, šalies prestižo sumenkinimo ir panašiai.

Žinoma, Le Bonas, kad ir koks įžvalgus, nebuvo pirmasis, Vakarų minties istorijoje nusakęs šį fenomeną. Williamo Shakespeare’o tragedijose matome pavaizduotą politiko-aktoriaus tipą, kuris tiesiog hipnotizuoja aplinką, suvedžioja draugus, vėliau po keletą kartų juos išduoda, kiekvieną sykį tam turėdamas po budinčią teoriją ar įtikinančią etinę argumentaciją, iškeliančią valstybę aukščiau už smulkius individo veiksmus.

Tai Glosterio hercogas, tapęs karaliumi Ričardu III, kurį laikyčiau pirmuoju klasikinėje Europos literatūroje pavaizduotu politiku-menininku bei politiku-aktoriumi, žinančiu, kad ne tik idėjos ir protas, bet ir savojo defektyvumo bei silpnumo maskavimas kuria valdovus ir jų galios struktūrą. Talentingas aktorius politikoje, galintis pražudyti bet ką, kad tik iš silpniausiojo savo šeimos nario (pavainikio) taptų pačia galingiausia figūra, yra Edmundas iš Karaliaus Lyro. Šekspyriškų politikų-menininkų galeriją galima ilgai analizuoti.   

REKLAMA

Vytautas Kavolis savo studijose apie neaiškų žmogų kėlė įžvalgią sociologinę hipotezę, kad dogmatizmas ir iš jo kylanti kieta kalba yra ne kas kita, o savojo silpnumo ir kankinančių dvejonių bei abejonių represavimas. Represuodamas savąjį dvejojimą ir tapatybės arba polinkių neaiškumą, išsivaduoji nuo dvilypumo ir įgyji stiprią tapatybę.

Iš neaiškumo ir dvilypumo represavimo psichoanalitikai išvedė ankstyvųjų rusų revoliucionierių sociopsichologinę genezę. Kietos kalbos ir viską sudaužančios monolitinės pozicijos šarvai apsaugo tuos, kurie dar vakar nežinojo, kur ieškoti atsakymų į pamatinius egzistencinius klausimus – religijoje, pasitraukime iš socialinės ir politinės tuštybės lauko ar pasaulį radikaliai keičiančioje revoliucinėje doktrinoje.

Kietai sučiauptos silpno ir rišlų sakinį sunkiai surezgančio žmogaus (Rolando Pakso) lūpos; krypuojanti imtynininko eisena (labiau primenanti paauglių vienas kito erzinimo kūno kalbą, o ne iš tikrųjų stipraus žmogaus laikyseną), žyminti Drezdene dirbusio KGB sistemos sraigtelio, nuolatos gaudavusio aiškias komandas iš Centro, virsmą į stiprų prezidentą Vladimirą Putiną; kieta ir iki atviro chamizmo radikalizuota kalba, lydima juodai baltos socialinės optikos, turi ženklinti Algirdo Paleckio revoliucionierišką tvirtybę, nevykusiai maskuojančią infantilų ir savo silpnumą represuojantį žmogų – tai vis ta pati kūno kalba, siunčianti žinią visiems, kas tik nori iki svaigulio mėgautis savojo silpnumo ir nereikšmingumo įveikimu. Minia šito tikrai nori.        

REKLAMA

Demagogas, nors akimirką suabejojęs atsakymo aiškumu ir akivaizdumu, sudvejojęs savo besąlygišku teisumu ir pasakęs, kad tai sunkūs ir nelengvai atsakomi klausimai, iškart būtų minios diskvalifikuotas ir nušvilptas kaip dar vienas elito, buržuazijos, kapitalistų, kosmopolitų, žydų ir kitokių priešų atstovas.

Tad demagogas yra mentalinis kaltės, tvarkos ir teisingumo ekvilibristas, ne tik meistriškai žongliruojantis šiomis sąvokomis, kurių turinys paprastai jo yra išplaunamas, bet ir nurodantis minios skriaudėjus bei priešus. Demagogas moka atlikti modernios politinės magijos veiksmą, kurį galima pavadinti anoniminių ekonominių, socialinių ir politinių procesų personifikacija. Procesai įgyja vardus ir pavardes, biografijas ir sąmokslo istorijas.

Ar demokratiniuose režimuose ir apskritai moderniosiose visuomenėse vis dar egzistuoja tokia minia, kokią aprašė Le Bonas? Žinoma, kad egzistuoja. Tik jos pavidalai pasikeitė. Minia gali būti virtuali – jos nebereikia fiziškai surinkti aikštėje. Tikroji XXI amžiaus minia yra televizinė ir virtuali. Ji surenkama TV reginiais, pramogomis ir mentalinės akrobatikos seansais, kuriuos vis dar iš inercijos linkstama vadinti politinėmis diskusijomis.

Šiuose seansuose seniai nebėra jokios politikos, kaip idėjų ir socialinės bei moralinės tvarkos vizijų įtampos lauko. Tai geriausiu atveju prasti spektakliai, kuriuose vartojami burtažodžiai, skirti virtualinei miniai uždegti ir mobilizuoti. Naujieji mūsų demagogai ideologijas ir jų žodyną tiesiog priderina prie savo asmenybės ir aplinkos. Tikrų idėjinių radikalų jų tarpe nėra.

REKLAMA

Veikiau prieš mus – populistiniai demagogai, kurių vaizduotė ir kalba primena sendaikčių parduotuvę. Reikia – ištrauks fakelus ir erelius. Reikia – atsiras keturiasdešimties dar nesulaukusio, bet jau seno bolševiko mintys kaip iš antikvarinės knygos apie supuvusiuosius ir jų meną. Reikia – pasigirs rūstūs žodžiai apie tautai ir tautiškumo dvasiai svetimus kosmopolitus. Nežinau, ar ideologinių ir politinių sendaikčių pardavėjai žino, kad po Stalino dekreto apie kovą prieš buržuazinį ir bešaknį kosmopolitizmą šitas žodis tapo eufemizmu, kuriuo buvo įvardijami žydai. Pagaliau, koks skirtumas. Juk sąvokos ir žodžiai anksčiau ar vėliau patys susiranda savo ištarėjus.

Tad prieš mus kairiosios ir dešiniosios demagogijos repertuaro šedevrai. Apie ką jie byloja? Apie daug ką. Visų pirma, tenka apgailestauti, kad iš tikrųjų europietiška mūsų kairioji inteligentija (tokia kaip Romas Lazutka, Teodoras Medaiskis, Bronius Genzelis, Aloyzas Sakalas), iki kurios naujiesiems demagogams ir infantilių politinių performansų atlikėjams – kaip iki mėnulio, nūdienos Lietuvoje yra politiškai neįtakinga. Beje, tą patį su liūdesiu galima pasakyti ir apie solidžius dešinės politikus, tokius kaip Eugenijus Gentvilas. Simpatingi, tikri, protingi, bet minios nemėgstami.

O virtualinė minia toliau reikalauja naujo demagogo. Gali būti, kad jis jau pasirodė. Tik jo drama, kurios jis dar nesuvokia, slypi būsimajame pasirinkime – arba, nesitenkinant demokratinės politikos instrumentais, atrasti savyje stiprybės virsti diktatoriumi, arba tapti juokdariu, iš kurio visi išsityčios ir rytoj pamirš. Antrojo scenarijaus baimė demagogą greičiausiai privers dar labiau radikalizuotis ir kietinti savo kalbą bei laikyseną. Ką gi, priešų tada daugės kiekvieną dieną.

Kodėl?
2008-01-28 08:09:26
Kodėl L.Donskis nekomentuoja antidemokratinio, populistinio, antižmogiško Mokslo ir studijų įstatymo projekto? Bijo ŠMM? Laukia sau kaulo nuo "reformų" stalo?
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Klausimas 2008-02-06 16:42:19
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
KAM reikalingas Leonidas?   ATSAKYTI
Leonidas reikalingas 2008-02-06 00:34:38
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Noriu pasisakyti, kad Leonidas reikalingas. Pasitaikantys piktoki komentarai nieko blogo. Yra kam Leonido rasiniai labai patinka.   ATSAKYTI
Ridikas 2008-02-02 22:14:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Elegantiškas išsilavinusio žmogaus straipsnis . Deja, proletarinė sąmonė temoka keiktis, mėgsta būti apkvailinama. Bolševikai tokius paleido plėšti caro Žiemos rūmų..Minia padirbėjo taip,kad amžiams dingo neįkainojamos vertybės.Apie tai priminė RTR dokumentika,primindama,kad be tiesos nėra ateities. Lietuviški sovietikai kolaboruodami apie tai bijo net užsiminti. Apie tiesą ir teisingumą.   ATSAKYTI
Pierre 2008-01-30 19:51:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Straipsnis geras ir naudingas, o kai kurie komentarai pikti, matyt komentatoriai nesugeba nieko parasyti bet is pavydo drabstosi kaip anoniminiai bailiai ...   ATSAKYTI
geras 2008-01-30 13:34:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kaip visada-puikus straipsnis ir pastebejimai.daugiau tokiu.   ATSAKYTI
Romas 2008-01-30 13:32:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Labai rimtas rašinys, daugiau tokių, o dėl komentarų....minia atpažino save ir supyko.   ATSAKYTI
agne 2008-01-30 00:26:36
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
tiesa. gaila, kad ne visi supranta tokią jos formą. bet kiekvienam juk asmeniskai į jo kalbą neišversi.    ATSAKYTI
GEDIMINAS 2008-01-29 23:02:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Apgailėtina ir pikta,kad turime tik fiktyviai teisinę valstybę ir politikus,kurie Lietuvai yra didelė nelaimė.
''Liberalų Lietuvoje jau prisiskaupė kaip purvo,yra net keturių rušių''-R.Pakso žodžius cituoja viena Rusijos naujienų agentūra. Nežinau kaip jūs ,tačiau gali būti per artimiausius rinkimus arba iš viso nebalsuosiu,gal tik nueisiu sugadinti biuletenį,kad sukčiai juo nepasinaudotų arba iš Blogio rinksiuosi mažiausią blogį,o šiai dienai mano nuomone -tai konservatoriai. Tik raginu piliečius nedaryti eksperimento ,kurį jau padarėte, kai padarėte Paksą prezidentu ir kuo tai baigėsi ir neišrinkti TT ,juk TT tai rėksnių ,populistų ir neišmanėlių partija,bent viršūnės jos tokia,tada neišsivalysite Lietuvos nuo ''tapšnojimo'' ilgai.
Buvęs Lietuvos Policijos vadovas ,kaip teigia žiniasklaida,ne aš teigiu, buvo pagautas VSD pareigūnų su pokalbiais ,kurie atspindi neteisumą ir įtariama ,kad dirbtinai buvo sukurta pažyma tam ,kad pašalinti L.Boscą iš konkurso ,nors jis buvo pasiulęs didžiausią kainą už ''Alitos'' privatizavimą.Norėtųsi paskaityti tų pokalbių išklotines ,o V.Grigaravičius tokiu ''teisuoliu'' norėjo pasirodyti visuomenei,tačiau palaukime tyrimo rezultatų,taip pat pažymėtina ,kad yra nustatyta ,kad privatizavimas neteisėtas ,padaryta daugiau nei 35 litų žala valstybei.Tačiau kur kalti ir teisiami asmenys ?
Iš visos tos istorijos tenka pagirti tik VSD pareigūnus ,kurie įrašė tuos pokalbius ,nes kitaip iš viso jau niekas tų ''teisėtvarkos'' pareigūnų nesukontroliuotų.
Tikiu,kad P.Malakauskas yra vienas iš garbingesnių ir profesionalesnių žmonių ir su laiku išves VSD iš krizės.    ATSAKYTI
Pagarbiai 2008-01-29 21:28:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Gerb. Leonidai,

Tikrai mokat sklandžiai savo mintis dėlioti, citatas rikiuoti, apibendrinimus pritaikyti. Žinom, skaitėm, girdėjom, bet...
Kam skirtas tas rašinėlis?(Ir jau ne pirmas)
Tiems, kurie pajėgūs suprasti apie ką rašoma (tikėkimės tokiems tai skirta), tai banalokų ir paviršutiniškų teiginių pavartymas ir pasvarstymas.
Tik kam tos pavardės? Negi tokiu būdu bandote išsakyti savo pilietinę pozicją?
Kaip politologiniai pasvarstymai, tai irgi būtų žemiau kritikos...
Tiesa tai būtu sunku pavadinti, dvigubi standartai, kaip neoninė lempa šviečia. (Atskirą temą reiktų užvesti ir sąrašas pavardžių tikrai į puslapį neturėtų tilpti.)
Tiems, kurie iš tikro pilni pykčio ir pagiežos ir jei dar tokie rašinėliai lygūs kosmoso užkariavimui, Jūsų mintys tai tik proga "anonimiškai" ir "anatomiškai" pasireikšti komentaruose ir "kaifuoti" prie monitoriaus vėl ir vėl skaitant savo "auksines mintis"
Taigi kam tai?
Jeigu neklystu, pats esate nenuilstantis pop kultūros kritikas, siekiate tapti taip vadinamos "mąstančios inteligentijos" idėjų ruporu ar bent moderatoriumi, bet....
Su tokiais "grynai popsa" piktais rašinėliais savo skaitytojus ir klausytojus stumiate į nejaukią, verčiančią traukyti pečiais, padėtį...
Jeigu galit, nerašykit. Bent tol, kol iš tikro atsiranda kažkas tokio rimto, kad negalit nutylėti ir turit ką pasakyti.
Jau užtenka per TV visur, visada ir bet kaip dainuojančių ,šokančių ir kalbančių.
Ten suprantama,- narcicizmas, gero skonio trūkumas , politinis verslas...
O Jums kam tai?
Ar ne geriau būtų mažiau, bet geriau?

   ATSAKYTI
GEDIMINAS 2008-01-29 21:11:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
''Paskutinė instancija'' pasakojo apie žymius ''Naujosios Sąjungos'' narius ,jau seniau mes girdėjome apie jų ''prisidirbimą'',bet matosi kad kuo toliau tuo jie įžūlėja ,nes vietiniams trakiškiams užtvėrė priėjimą prie ežerų.Pasižymėjo ir socialliberalas Trakų meras ,kai pabėgo nuo videokameros :) Trumpai sakant siūlau įvertinti ''Naujosios Sąjungos'' veiksmus per artimiausius rinkimus ir neišrinkti jų.
Taip pat nors to ir neviešino LRLS partija, tačiau reikia parašyti, kad žiniasklaidoje pasirodė žinia,kad LRLS narys K.Skamarakas ,Raseinių rajono meras yra atstatytidintas Raseinių tarybos narių ,jam pareikšti kaltinimai ,kad jis prarado koalicijos partnerių pasitikėjimą ir priimdamas sprendimus peržengė įstatymų numatytus reikalavimus.
Prognozuoju ,kad LRLS partija,kuri atėjo į politiką su ''teisuolio'' kauke ir paskui padarė ''kaip visi'' pradeda žlugti ir ar toliau partijai vadovaus P.Auštrevičius ar E.Masiulio išrinkimas kaip vadovu manau ne tik nieko neišspręs ,bet dar daugiau priartins partijos galą, nes čia ne tie žmonės ,kurie sugebėtų ''ištraukti'' partiją, o kitiems partijoje neleidžiama reikštis.Jie ir taip gavo provincijų merus per paskutinius rinkimus,tačiau jau vieną prarado.
Pijaras iš liberalusajudis.lt ,kai jie džiaugėsi Skuodo, Kaišiadorių ir Raseinių merais :
''Net neabejoju, kad ne tik merai, bet ir kitas atsakingas pareigas naujai išrinktose tarybose užėmę mūsų bičiuliai nepristigs ryžto, sumanumo ir stiprybės jų laukiančiuose darbuose, laikysis ir ištesės gyventojams duotą garbės žodį.''
Tai jau žinisklaida rašė apie nemažai ''garbės žodžio'' mėtytojų ir šis pašalintas meras anot tarybos peržengė įstatymų numatytus reikalavimus.
   ATSAKYTI
GEDIMINAS DĖL AE PROJEKTO 2008-01-29 18:04:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pažiūrėjus į statistiką kaip balsavo Seimo nariai
dėl ''Atominės elektrinės įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2700)'' matome,kad opozicija mėgino sustabdyti tą projektą ,nors Masiulis Eligijus Liberalų Sąjūdžio narys ,balsavo ''prieš'' ,nors tas manęs nestebina ,nes esu girdėjęs apie jo bendradarbiavimą su lobistais,Bogušis Vytautas ,pagarsėjęs disidentas ,kuris susidėjo su Abonentu irgi balsavo ''prieš'' ,Čekuolis Jonas ,Palaitis Raimundas,Žukauskas Henrikas ,Remeika Rimantas ''prieš'' ,o kiti LICSF nariai šaunuoliai kurie ,balsavo ''už''Šukys Raimondas ir Volčiok Vladimiras.
Dėl ''Atominės elektrinės įstatymo 1, 2 straipsnių, 10 straipsnio 1 dalies ir 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO '' ,kurį pristatė K.Čilinskas ''prieš ''balsavo nauji valdančios koalicijos nariai ir NSF nariai Jakavonis Gediminas ,Karbauskis Vaclovas ,Paulauskas Artūras ,Žukauskas Henrikas (LICS) ,na kaip ''kairė'' balsavo manau komentarų nereikia.
Į tai reiktų atsižvelgti prieš naujus rinkimus ir įsidėmėti asmenis.    ATSAKYTI
aiwo 2008-01-29 17:39:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Painus ir kompleksuotas dalykas ta politika yra, bet as greiciausiai nesuklysiu pasakydamas, kad POLITIKOJE DARYSIS NESAMONES TOL, KOL NEATSIRAS SAZININGA, IDEALISTINE, BET GALINGA JEGA. Bet esme tame, kad siais laikais, po 17 metu demokratijos sunku ir beatskirti kas yra blogas, o kas geras. O kai ir sazininga partija atsirastu, tai klausimas ar ji bus pastebeta, nes ir nesaziningos ta pati kalba. Reikia meistriskumo ir galbut net nesvariu dalykeliu imtis siame realiame pasaulyje, kad laimetum - juk laimi ne tas, kuris teisingesnis, bet tas, kuris stipresnis. Ir tik telieka tiketis, kas tas stipresnis bus teisingesnis...   ATSAKYTI
aiwo to L. Dosnkis 2008-01-29 17:10:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Esu moksleivis ir turiu jums klausimeli: O kas daugiau galimybiu laimeti turi - demagogas ar saziningas politikas? Jei demagogas, tai greiciausiai del to, kad jis teisingu atsakymu i klausymus neiesko, bet daro grazu vaizda zmonems ir tiek. Tai galbut idealistas, noredamas laimeti pries sukciu, pasiimtu tas demagogo savybes, pritraukiancius rinkejus, po to laimetu, o kai atsidurtu valdzioje, jis pradetu igyvendinti savo teisinga zmonems idealizma.
Esme tam, jog idealistas atrodytu kaip demagogas, elgtusi kaip demagogas, bet tikrojo demagogo skirtusi vien tam, kad patekes i valdzia dirbtu zmoniu naudai.
Ar as mastau teisingai??
Ar buna sitaip pasielgianciu zmoniu, nes realybeje, o ne idealizuotame pasaulyje mastant, taip pasielgti butu logiska...?   ATSAKYTI
inž 2008-01-29 15:51:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pritariu. Labai.------------------------------------
Magdė, 2008 01 29 15:09
Nu vat, perskaitė Donskis dar dvi knygas ir skuba pasidalinti įspūdžiais, o taip pat sužinoti protingų žmonių nuomonę ar teisingai jis jas suprato.
Nelabai teisingai, ponas Donski, kažkaip tai jau visai paviršutiniškai..."   ATSAKYTI
GEDIMINAS 2008-01-29 14:52:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
GEDIMINAS DĖL ''LEO LT'' (VP) PROJEKTO

Nors šis Seimas tikriausia yra vienas iš blogiausių seimų per visą Lietuvos nepriklausomybės istoriją ir sunku iš jo kažko gero tikėtis.Tačiau kiek žiūrėjau transliaciją iš Seimo posėdžio salės ir mačiau du įdomius pasisakymus ,kurių vienas K.Čilinsko buvo pasakytas ramiu išlaikytu tonu ir matosi jo aukštas lygis ir teisės išmanymas ir jis pagrindė savo nuomonę teisiniu pagrindu ,kai kiti Seimo nariai būna tik stebėtojai ir abejoju ar jie asmeniškai kuria įstatymų projektus ar už juos sukuria kažkas.
Kitas P.Gražulio pasisakymas buvo kaip visada emocingas ,tačiau nemažai ir tiesos pasakė,įtartina buvo LiCS partija ,kuri viešai rėkavo ,kad ''prieš'' tokį projektą ,tačiau dalyvavo salėje tik du žmonės, o juk galėjo dalyvauti ir bent Čilinsko projektas nebūtų atmestas,čia panašu į veidmainystę ,nes Seimo posėdžius reikia lankyti ir savo tikslų siekti,o ne užsiimti pijaru.Nežinau kiek pagrįsti P.Gražulio mestas kaltinimas ,,kad seimo nariai nupirkti'',tačiau sutinku, kad keturios valstybės neturi būti šokdinamos VP grupuotės ,o gali ramiai be jų ,paskelbus viešą konkursą ar be privataus kapitalo pasistatyti bendrą elektrinę, jei niekas rimtai net nesvarstė visų įmanomų alternatyvų atominei elektrinei,kuri didžiausią pavojų kelia ne tai ,kad bus ''apiplėšiami'' žmonės dėl aukštų kainų ,o dėl avarijos pavojaus, dėl kurio siūlyčiau pasidomėti kas nutiko Černobyliui ir kokia žala yra ir dar bus nuo tos avarijos.Rizikuoti galima tik su protu.    ATSAKYTI
next'ai---inž 2008-01-29 14:08:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
0

Pritariu: Leonidas Donskis Demagogas 2008.01.28 | 16:55
Gaila, bet tai vyksta už Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus Lietuvos televizij)oje. Ir ""Klaipėdoje" .

------------
next 2008-01-29 09:39:02
man patinka straipsnio antraštė "Leonidas Donskis demagogas (40)" . Kažin tai atsitiktinai, ar portalo administratorius taip išreiškia savo požiūrį į šį nomenklatūrinį intelektualą?

   ATSAKYTI
MMM 2008-01-29 13:35:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
i 1o-ka ! Pritariu 100%   ATSAKYTI
Pirma(Nihilistų)Karta 2008-01-29 10:18:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Minia kaip minia, bet dar baisesnė demagogų minia - tradicinė 2K.   ATSAKYTI
Birutė Rutk. 2008-01-29 09:56:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
o nuo kada grupė žmonių virsta minia? ar čia skaičius svarbu, ar kas nors kita?
taigi, kiek žmonių sudaro minią, o kiek dar ne minia ?
ar Parlamentas yra minia, kai kolektyviai priima kokį nors įstatymą?   ATSAKYTI
next 2008-01-29 09:39:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
man patinka straipsnio antraštė "Leonidas Donskis demagogas (40)" . Kažin tai atsitiktinai, ar portalo administratorius taip išreiškia savo požiūrį į šį nomenklatūrinį intelektualą?   ATSAKYTI
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI

Top Video

Vaikai iš tėvų Lietuvoje imami be reikalo?
DABAR RODOMA
Vaikai iš tėvų Lietuvoje imami be reikalo?
DABAR RODOMA
Už negimusius vaikus tenka mokėti kelioms kartoms – dabar po 360 eurų per metus
DABAR RODOMA
Neįprasta Kupiškio pareigūnų misija – gelbėjo apgirtusį stirniuką
DABAR RODOMA
Kraupi nelaimė Šakiuose – dviratininko kūnas rastas už kelių kilometrų
DABAR RODOMA
Skyrybų dramą išgyvenanti Bandžiaus mylimoji neištvėrė: „Tebemyliu jį“
DABAR RODOMA
Birutė viešai kreipėsi į Gražulį: turi svarbų prašymą
DABAR RODOMA
Šiaulių rajone ūkininkė badu marina savo gyvulius – vaizdai klaikūs
DABAR RODOMA
Prie Panevėžio – viename kieme negyvi brolis ir sesuo: aplinkybės kelia šiurpą
DABAR RODOMA
Kerbedžio bičiulis: tokios prastos būklės jo dar nemačiau
DABAR RODOMA
Klaipėdos paplūdimyje – kraupus radinys: žmogus neteko žado
REKLAMA
REKLAMA

Top Video

Vaikai iš tėvų Lietuvoje imami be reikalo?
DABAR RODOMA
Vaikai iš tėvų Lietuvoje imami be reikalo?
DABAR RODOMA
Už negimusius vaikus tenka mokėti kelioms kartoms – dabar po 360 eurų per metus
DABAR RODOMA
Neįprasta Kupiškio pareigūnų misija – gelbėjo apgirtusį stirniuką
DABAR RODOMA
Kraupi nelaimė Šakiuose – dviratininko kūnas rastas už kelių kilometrų
DABAR RODOMA
Skyrybų dramą išgyvenanti Bandžiaus mylimoji neištvėrė: „Tebemyliu jį“
DABAR RODOMA
Birutė viešai kreipėsi į Gražulį: turi svarbų prašymą
DABAR RODOMA
Šiaulių rajone ūkininkė badu marina savo gyvulius – vaizdai klaikūs
DABAR RODOMA
Prie Panevėžio – viename kieme negyvi brolis ir sesuo: aplinkybės kelia šiurpą
DABAR RODOMA
Kerbedžio bičiulis: tokios prastos būklės jo dar nemačiau
DABAR RODOMA
Klaipėdos paplūdimyje – kraupus radinys: žmogus neteko žado

TELEVIZIJA

 


×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų