Į naujienų portalo tv3.lt redakciją kreipėsi moteris prašydama pagalbos. Pasak Aušros (tikrasis vardas redakcijai yra žinomas) jai ir jos metų neturinčiam kūdikiui tenka jau beveik pusę metų minti gydytojų ir laboratorijų slenksčius dėl, kaip mano moteris, netiksliai kūdikiui atliktų tyrimų ir kraujyje atsiradusio toksiško vitamino D kiekio. 

Ligoninė  Fotodiena/Arnas Strumila

Ligoninė Fotodiena/Arnas Strumila

Aušra pasakojo, kad viskas prasidėjo dar 2018-ųjų spalį, kai, gavusi šeimos gydytojo rekomendaciją, ji privačioje „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijoje ištyrė savo kūdikio kraują sužinoti vitamino D lygį. Tyrimai parodė, kad vaikui yra vitamino stoka (44.5 nmol/l, kai normos ribos yra 75.1-250.0). Remdamasi tyrimų rezultatais, Aušros šeimos gydytoja skyrė didesnę vitamino dozę.

Pakartotiniai tyrimai rodė vis kitokius skaičius

Po keturių mėnesių pakartojusi tyrimą valstybinėje poliklinikoje, Aušra sužinojo, kad jos kūdikio kraujyje yra toksiška vitamino D dozė (312 nmol/l). Moteris tikina, kad po tokių rezultatų ji norėjo antros nuomonės, todėl vėl sugrįžo „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratoriją. Čia jai pasakė, kad vitamino kraujyje kiekis – normos ribose (137.7 nmol/l), esą situacija gerėja, stygiaus nebėra. Aušra atvira – po šio apsilankymo laboratorijoje prasidėjo tikra „tyrimų odisėja“.

REKLAMA

Pateikiame visus tyrimų rezultatus:

44.5 nmol/l, parodė 2018-10-18 atliktas tyrimas „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijoje;

312 nmol/l, parodė 2019-02-22 atliktas tyrimas valstybinėje poliklinikoje;

137.7 nmol/l, parodė 2019-03-01 atliktas tyrimas „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijoje;

286 nmol/l, parodė 2019-03-05 atliktas tyrimas valstybinėje poliklinikoje (pakartotinas);

94.9 nmol/l, parodė 2019-03-12 atliktas tyrimas „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijoje (pakartotinas);

329.8 nmol/l, parodė 2019-03-13 atliktas tyrimas valstybinėje ligoninėje;

131.8 nmol/l, parodė 2019-03-22 atliktas tyrimas „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijoje (pakartotinas);

Naujienų portalas tv3.lt iš skaitytojos gavo ir tai patvirtinančius medicininius išrašus.

Aušros nuomone, akivaizdu, kad visi tyrimai iš esmės skiriasi, nes kovo 12 dieną vienos įstaigos tyrimas rodė 94.9 nmol/l (normą), o sekančią dieną kitos įstaigos tyrimas rodė 329.8 nmol/l (toksiškas kiekis).

Ji sako mananti, kad netikslūs yra „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijos rezultatai – jie stipriai nesutampa su valstybinės poliklinikos ir valstybinės ligoninės tyrimų rezultatais: vieni rodo žemiau normos arba normą, kiti – jau toksiškoje skalėje esančius skaičius.

„Antėjos" laboratorija pakomentavo šį atvejį, nurodydama, kad užtikrina atliekamų tyrimų kokybę ir tyrimų rezultatų tikslumą, o atliekamo darbo kokybė yra nuolat stebima ir vertinama nešališkos komisijos.

„Vitamino D tyrimas yra atliekamas naudojant „Siemens" „ADVIA Centaur XP“ įrangą ir yra standartizuotas pagal NIST (angl. „National Institute of Standards and Technology“) standartą. Šio tyrimo rezultatai turėtų būti vertinami atsižvelgiant į paciento medicininę anamnezę, klinikinę būklę ir kitus rezultatus. Laboratoriniams tyrimams daro įtaką paciento būklė, gretutinės ligos, mityba, pasiruošimas tyrimui, paros metas ir kiti preanalitiniai faktoriai. Kadangi tyrimai buvo atliekami skirtingu laiku ir ne iš to paties mėginio, negalima atlikti tarplaboratorinės palyginamosios analizės", – rašyta komentare.

REKLAMA

Kartu laboratorijos atstovai komentavo, kad neturi moters raštiško sutikimo atskleisti ar komentuoti moters vaiko sveikatos duomenis, nes nėra gavę moters sutikimo.

Pašnekovė tv3.lt teigė, kad laboratorijai sutikimus komentuoti siuntė du kartus, pirmą kartą sutikimo versija nebuvo tinkama, todėl koreguotas ir siųstas dar kartą. Balandžio 24 d. klinikos atstovai tv3.lt pranešė, kad ir antras pašnekovės siųstas sutikimas jiems yra netinkamas.

Skirtinga klinika, skirtingos ir normos

Aušra sako nebežinanti, kuo tikėti: privačios laboratorijos duomenimis, ar valstybine poliklinika ir ligonine. Maža to, kad visi tyrimų rezultatai skirtingi, tačiau kūdikio mama taip pat pastebi, jog skirtingi yra ir normų rodikliai: valstybinės poliklinikos ir „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijos normos riba nurodyta 75-250 nmol/l, o valstybinės klinikos normos riba - 75-125 nmol/l.

„Esame labai nusivylę „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorija. Jei tyrimas būtų atliktas tik joje – vaikas toliau būtų gavęs vitamino D preparatus. O, akivaizdu, jam jų duoti negalima“, – sakė mama.

Dėl toksiško kiekio vitamino D kūdikio kraujyje Aušrai teko kreiptis ir į nefrologą (inkstų ligų gydytoją, – aut. past.). Daktaras patikino, kad toks kiekis šio vitamino gali stipriai paveikti sveikatą, o dažniausias negalavimas – akmenys, atsiradę inkstuose. Nors kūdikį ištyrus echoskopu jokių pakitimų ir negalavimų nepastebėta, tačiau nefrologas patikino, kad rizika dar nepraėjusi – esą šalutinis vitamino D perdozavimo poveikis dažniausiai pasireiškia per mėnesį. Būtent dėl to rekomendavo vėliau tirtis dar kartą.

REKLAMA

Pasak Aušros, ji kreipėsi į tyrimus atlikusių įstaigų vadovus, tačiau šie tvirtina, kad visa laboratorinė įranga jų įstaigose veikia nepriekaištingai. Paklausus, ar apie tinkamą įrenginių veikimą įstaigos ją informavo raštu, ji patikino, kad į kiekvieną jos elektroninį laišką jai buvo atsakyta skambučiu. Kodėl taip buvo elgiamasi, Aušra svarstyti nenori.

Nori įspėti tėvus

Aušrai suabejojus „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijos įrangos veikimu, ši kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, norėdama informuoti apie susiklosčiusią situaciją. Svarbiausia moteriai buvo sužinoti, ar tikrinama laboratorijų įranga privačiose įstaigose ir kaip tai daroma. Į situaciją ir moters klausimus Sveikatos apsaugos ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Simonaitytė atsakė:

„Informuojame, kad dėl jūsų manymu netinkamai suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsnio nuostatomis, pirmiausia reikėtų kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dėl kurios (ar joje dirbančių specialistų) teikiamų paslaugų esate nepatenkintas/ a, administraciją. Jeigu Jūsų netenkintų įstaigos skundo nagrinėjimo rezultatai, rekomenduotume kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba). Kreipiantis į Tarnybą reikia laikytis Pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos – pateikti paciento tapatybę patvirtinantį dokumentą arba nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją, asmens sveikatos priežiūros įstaigos atsakymą ar jo kopiją, pasirašytą skundą. Su minėta tvarka išsamiau galima susipažinti Tarnybos interneto tinklalapyje www.vaspvt.gov.lt . Tarnybos adresas – A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 261 5177, el. p. [email protected], http://www.vaspvt.gov.lt.“

REKLAMA

Aušra mano, kad tokiu būdu ministerija nusimetė naštą nuo savo pečių ir viską jai teks sužinoti savo jėgomis. Paklausta, ar moteris žada kreiptis pagal Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, ji atsakė, kad dėl to nėra tikra:

„Ta akreditavimo tarnyba, kur jie (Sveikatos apsaugos ministerija, – aut. past.) siūlo kreiptis, kaip suprantu, ji yra atsakinga tik už atsakymus ar yra kažkokios licencijos. Nors mano klausimas ministerijai buvo, ar ta įranga tinkamai veikia. Nors iš tikrųjų šitų klausimų aš net neturėčiau uždavinėti, nes juk tai yra oficialiai veikiančios įstaigos įranga ir ji jau turėtų būti patikrinta ir tikrinama, nes jos juk atlieka tyrimus. Ministerijos atsakymas buvo labai šabloniškas, „permetimas kažkam kitam“ ir tiek. Mes dar turime daug klausimų, mažai atsakymų.“

Kūdikio mama sako norinti informuoti tėvus apie savo situaciją bei ragina atsargiai rinktis laboratorijas ir vertinti atliktų tyrimų rezultatus.

„Man šeimos gydytoja visą laiką rekomendavo, kad jei aš pradedu darytis tyrimus vienoje laboratorijoje, tai toje laboratorijoje visus tyrimus ir tęsčiau. Akivaizdu, kad jei būčiau laikiusis šios rekomendacijos, per klaidingus tyrimų rezultatus kūdikis toliau būtų gavęs vitaminą D ir, galbūt, būtume nuėję iki dar skaudesnių pasekmių. Aš nenoriu, kad ši istorija liktų užkulisiuose, juk klinikos ima pinigus už tyrimus, o patys tyrimai, klausimas, ar yra gerai daromi“, – kalbėjo ji.

„Antėja" nekomentuoja

Tačiau medicininių tyrimų laboratorija plačiau konkrečios situacijos nekomentuoja ir neatsako į klausimus, kodėl jų tyrimų rezultatai skiriasi nuo valstybinių medicinos įstaigų. „Remiantis sugriežtintais asmens duomenų apsaugos reikalavimais, įsigaliojusiais kartu su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), sveikatos duomenys yra labai jautrūs duomenys, priskiriami specialių kategorijų asmens duomenims, kurių atskleidimas yra griežtai reglamentuotas.

Nagrinėjamu atveju UAB Diagnostikos laboratorija nėra gavusi duomenų subjekto (jo atstovo) sutikimo teikti asmens duomenis jokiems duomenų gavėjams. Todėl siekiant nepažeisti asmens interesų, pagrindinių teisių ir laisvių, nagrinėjamu atveju UAB Diagnostikos laboratorija neturi pagrindo atskleisti sveikatos duomenų ar jų komentuoti", - teigiama raštu atsiųstame tyrimų laboratorijos komentare.

Vidmantas
2019-04-19 22:13:46
kas , kuris realus valdziagyvis SUGEBES nubausti tuos sumautus antejos aferistus , aiskiai kvailinancius kudikio motina =ir kada tai yvyks , po galais .
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Irgi mama 2019-04-24 18:38:13
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Kažkoks įtartinas straipsniukas. Darėsi tyrimus "n" kartų "n" laboratorijų, o laboratorijos pavadinimas tik vienos... kodėl?
Kitas klausimas - o kur vaiko gydytoja žiūrėjo, ar nematė kitų požymių?
Žodžiu, "kvepia" straipsniukas nelabai...   ATSAKYTI
Vaiko mama 2019-05-25 21:54:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kitų įstaigų pavadinimų pati žurnalistė nusprendė nepublikuoti (jas gerai žinojo). Matomai turi savų priežasčių... Kitos įstaigos buvo Vilniaus Centro Poliklinika ir Santaros Klinika. Šeimos gydytoja neturėjo atsakymo, kodėl taip skiriasi rezultatai. Endokrinologas taip pat negalėjo atsakyti. Kitų požymių nebuvo. Vitamino D preparatai nebuvo duoti iki pirmo tyrimo likus savaitei. Ir nuo tos dienos iki šiandien vaikas nėra gavęs vitamino D preparato  
Luka 2019-04-24 15:32:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Tyrimų rezultatai gali būti lyginami tik jei daryti tą pačią dieną, reiškiant oficialius kaltinimus tai dar turėtų būti ir tas pats kraujo mėginys naudojamas. Dabar toks vaizdas, kad prieš darant Antėjoje tris dienas nedavė vit D, tada kitą rytą prieš einant į polikliniką sugirdė vit D ir padarė tyrimus, vat jums ir neatitikimas.    ATSAKYTI
Vaiko mama 2019-05-25 22:01:41
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kraujo tyrimai laboratorijose saugomi labai trumpą laiko tarpą. Kaip įsivaizduojate to paties mėginio tyrimą kitoje laboratirijoje? Aš, vaiko mama, atvykstu į Centro Polikliniką, prašau atiduoti mėginį, ir nešu į Antėją ir Santaros kliniką? Ar matėte kiek kraujo paimama? Kaip manote, ar jo pakankamai liks kitiems tyrimams? Šmeižtas. Vaikas negavo vit D preparato savaitei iki pirmo tyrimo. Ir iki šiol gauna. Parathormono tyrimas ir specialus šlapimo tyrimas rodo vit D perdozavimą.  
Jorė 2019-04-20 21:20:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Mes irgi darėme vaikui Antėjoje d vitamino tyrimą. Mus prieš tai informavo, kad prieš atliekant tyrimą neduoti 3 dienas d vitamino. Tiesiog pagalvojau, ar jūs tai žinojote, gal turėjo įtakos, gal nedarėte pertraukos prieš tiriantis. Na nežinau.. O šiaip apmaudu, nežinia kuo tikėti...    ATSAKYTI
Vaiko mama 2019-05-25 22:03:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nebuvo duoda vitamino D preparato iki tyrimų...  
Laima 2019-04-20 08:04:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
As buciau atlikus trecioje Klinikoje laboratorinius tyrimus.Ir jei is triju dveji butu vienodi tada butu galima patiketi,kurie teisingi.Dabar tas lakstymas tarp dvieju Kliniku Jums tik nervu kainavo..ir vistiek neaisku kuri Klinika teisi..   ATSAKYTI
Olia 2019-04-20 22:23:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kad atlikta trijuose įstaigose. Anteja-poliklinika-ligoninė  
Vidmantas 2019-04-19 22:13:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
kas , kuris realus valdziagyvis SUGEBES nubausti tuos sumautus antejos aferistus , aiskiai kvailinancius kudikio motina =ir kada tai yvyks , po galais .   ATSAKYTI

Top Video

Įspūdingi Ziono Williamsono žaidimo epizodai NBA ikisezoninėse varžybose
DABAR RODOMA
Įspūdingi Ziono Williamsono žaidimo epizodai NBA ikisezoninėse varžybose
DABAR RODOMA
Moteris manė, kad namuose vaidenasi: tiesa pasirodė visai kitokia
DABAR RODOMA
Kamerų įrašas atskleidė moterų sąmokslą: apsvaigino vyrą ir juo pasinaudojo
DABAR RODOMA
Šiurpą keliantis reginys: vyras kameromis užfiksavo neįprastą reiškinį
DABAR RODOMA
100-metį atšventusios dvynės atskleidė paprastą savo ilgo gyvenimo paslaptį
DABAR RODOMA
Užfiksuotas šokiruojantis tėvų poelgis su kūdikiu: istorija kelia pyktį
DABAR RODOMA
Berniukas įsiuto dėl mamos poelgio – jo moralas nepaliks abejingų
DABAR RODOMA
Pikantiškas moters elgesys ant automobilio: netrukus buvo sulaikyta
DABAR RODOMA
Užfiksavo šlykšų pabėgioti išėjusios moters poelgį: paviešino, kad sugėdintų
DABAR RODOMA
Po paviešinto įrašo iš darbo mergina buvo atleista – klientai pašėlo
REKLAMA
Gitanas Nausėda Japonijoje (nuotr. stop kadras)
Lietuva ir Japonija dvišaliame verslo forume Tokijuje pasirašė du bendradarbiavimo memorandumus energetikos ir informacinių technologijų (IT) srityse, trečiadienį ...
Pinigai (nuotr. Fotolia.com)
Džiugi žinia – kitąmet, planuojama, Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetas bus 241 mln. eurų didesnis ir iš viso jį sudarys 2,3 mlrd. eurų. Vis dėlto tiek medikų ...
Ugniagesys (nuotr. stop kadras)
Alytaus padangų perdirbimo gamykloje situacija šiandien geresnė. Iš gaisravietės veržiasi nebe tiek daug dūmų. Beje, ir šiandien Alytaus meras susikirto su vidaus reikalų ...
Aleksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka nurodė šalies Saugumo tarybai ir Gynybos ministerijai parengti planą, kaip reaguoti į Jungtinių Valstijų bataliono ...
Kirmelė bamboje (nuotr. stop kadras)
Ukmergės ligoninės chirurgai atliko kiek neįprasta operaciją – iš paciento bambos jie ištraukė vienuolikos centimetrų kirmėlę. Į medikus vyras kreipėsi dėl sunkiai pakeliamų ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų