Ligoninė  Fotodiena/Arnas Strumila

Ligoninė Fotodiena/Arnas Strumila

Į naujienų portalo tv3.lt redakciją kreipėsi moteris prašydama pagalbos. Pasak Aušros (tikrasis vardas redakcijai yra žinomas) jai ir jos metų neturinčiam kūdikiui tenka jau beveik pusę metų minti gydytojų ir laboratorijų slenksčius dėl, kaip mano moteris, netiksliai kūdikiui atliktų tyrimų ir kraujyje atsiradusio toksiško vitamino D kiekio. 

Aušra pasakojo, kad viskas prasidėjo dar 2018-ųjų spalį, kai, gavusi šeimos gydytojo rekomendaciją, ji privačioje „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijoje ištyrė savo kūdikio kraują sužinoti vitamino D lygį. Tyrimai parodė, kad vaikui yra vitamino stoka (44.5 nmol/l, kai normos ribos yra 75.1-250.0). Remdamasi tyrimų rezultatais, Aušros šeimos gydytoja skyrė didesnę vitamino dozę.

Pakartotiniai tyrimai rodė vis kitokius skaičius

Po keturių mėnesių pakartojusi tyrimą valstybinėje poliklinikoje, Aušra sužinojo, kad jos kūdikio kraujyje yra toksiška vitamino D dozė (312 nmol/l). Moteris tikina, kad po tokių rezultatų ji norėjo antros nuomonės, todėl vėl sugrįžo „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratoriją. Čia jai pasakė, kad vitamino kraujyje kiekis – normos ribose (137.7 nmol/l), esą situacija gerėja, stygiaus nebėra. Aušra atvira – po šio apsilankymo laboratorijoje prasidėjo tikra „tyrimų odisėja“.

REKLAMA

Pateikiame visus tyrimų rezultatus:

44.5 nmol/l, parodė 2018-10-18 atliktas tyrimas „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijoje;

312 nmol/l, parodė 2019-02-22 atliktas tyrimas valstybinėje poliklinikoje;

137.7 nmol/l, parodė 2019-03-01 atliktas tyrimas „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijoje;

286 nmol/l, parodė 2019-03-05 atliktas tyrimas valstybinėje poliklinikoje (pakartotinas);

94.9 nmol/l, parodė 2019-03-12 atliktas tyrimas „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijoje (pakartotinas);

329.8 nmol/l, parodė 2019-03-13 atliktas tyrimas valstybinėje ligoninėje;

131.8 nmol/l, parodė 2019-03-22 atliktas tyrimas „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijoje (pakartotinas);

Naujienų portalas tv3.lt iš skaitytojos gavo ir tai patvirtinančius medicininius išrašus.

Aušros nuomone, akivaizdu, kad visi tyrimai iš esmės skiriasi, nes kovo 12 dieną vienos įstaigos tyrimas rodė 94.9 nmol/l (normą), o sekančią dieną kitos įstaigos tyrimas rodė 329.8 nmol/l (toksiškas kiekis).

Ji sako mananti, kad netikslūs yra „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijos rezultatai – jie stipriai nesutampa su valstybinės poliklinikos ir valstybinės ligoninės tyrimų rezultatais: vieni rodo žemiau normos arba normą, kiti – jau toksiškoje skalėje esančius skaičius.

REKLAMA

„Antėjos" laboratorija pakomentavo šį atvejį, nurodydama, kad užtikrina atliekamų tyrimų kokybę ir tyrimų rezultatų tikslumą, o atliekamo darbo kokybė yra nuolat stebima ir vertinama nešališkos komisijos.

„Vitamino D tyrimas yra atliekamas naudojant „Siemens" „ADVIA Centaur XP“ įrangą ir yra standartizuotas pagal NIST (angl. „National Institute of Standards and Technology“) standartą. Šio tyrimo rezultatai turėtų būti vertinami atsižvelgiant į paciento medicininę anamnezę, klinikinę būklę ir kitus rezultatus. Laboratoriniams tyrimams daro įtaką paciento būklė, gretutinės ligos, mityba, pasiruošimas tyrimui, paros metas ir kiti preanalitiniai faktoriai. Kadangi tyrimai buvo atliekami skirtingu laiku ir ne iš to paties mėginio, negalima atlikti tarplaboratorinės palyginamosios analizės", – rašyta komentare.

Kartu laboratorijos atstovai komentavo, kad neturi moters raštiško sutikimo atskleisti ar komentuoti moters vaiko sveikatos duomenis, nes nėra gavę moters sutikimo.

Pašnekovė tv3.lt teigė, kad laboratorijai sutikimus komentuoti siuntė du kartus, pirmą kartą sutikimo versija nebuvo tinkama, todėl koreguotas ir siųstas dar kartą. Balandžio 24 d. klinikos atstovai tv3.lt pranešė, kad ir antras pašnekovės siųstas sutikimas jiems yra netinkamas.

REKLAMA

Skirtinga klinika, skirtingos ir normos

Aušra sako nebežinanti, kuo tikėti: privačios laboratorijos duomenimis, ar valstybine poliklinika ir ligonine. Maža to, kad visi tyrimų rezultatai skirtingi, tačiau kūdikio mama taip pat pastebi, jog skirtingi yra ir normų rodikliai: valstybinės poliklinikos ir „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijos normos riba nurodyta 75-250 nmol/l, o valstybinės klinikos normos riba - 75-125 nmol/l.

„Esame labai nusivylę „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorija. Jei tyrimas būtų atliktas tik joje – vaikas toliau būtų gavęs vitamino D preparatus. O, akivaizdu, jam jų duoti negalima“, – sakė mama.

Dėl toksiško kiekio vitamino D kūdikio kraujyje Aušrai teko kreiptis ir į nefrologą (inkstų ligų gydytoją, – aut. past.). Daktaras patikino, kad toks kiekis šio vitamino gali stipriai paveikti sveikatą, o dažniausias negalavimas – akmenys, atsiradę inkstuose. Nors kūdikį ištyrus echoskopu jokių pakitimų ir negalavimų nepastebėta, tačiau nefrologas patikino, kad rizika dar nepraėjusi – esą šalutinis vitamino D perdozavimo poveikis dažniausiai pasireiškia per mėnesį. Būtent dėl to rekomendavo vėliau tirtis dar kartą.

Pasak Aušros, ji kreipėsi į tyrimus atlikusių įstaigų vadovus, tačiau šie tvirtina, kad visa laboratorinė įranga jų įstaigose veikia nepriekaištingai. Paklausus, ar apie tinkamą įrenginių veikimą įstaigos ją informavo raštu, ji patikino, kad į kiekvieną jos elektroninį laišką jai buvo atsakyta skambučiu. Kodėl taip buvo elgiamasi, Aušra svarstyti nenori.

REKLAMA

Nori įspėti tėvus

Aušrai suabejojus „Antėjos“ medicininių tyrimų laboratorijos įrangos veikimu, ši kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, norėdama informuoti apie susiklosčiusią situaciją. Svarbiausia moteriai buvo sužinoti, ar tikrinama laboratorijų įranga privačiose įstaigose ir kaip tai daroma. Į situaciją ir moters klausimus Sveikatos apsaugos ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Simonaitytė atsakė:

„Informuojame, kad dėl jūsų manymu netinkamai suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsnio nuostatomis, pirmiausia reikėtų kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dėl kurios (ar joje dirbančių specialistų) teikiamų paslaugų esate nepatenkintas/ a, administraciją. Jeigu Jūsų netenkintų įstaigos skundo nagrinėjimo rezultatai, rekomenduotume kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba). Kreipiantis į Tarnybą reikia laikytis Pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos – pateikti paciento tapatybę patvirtinantį dokumentą arba nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją, asmens sveikatos priežiūros įstaigos atsakymą ar jo kopiją, pasirašytą skundą. Su minėta tvarka išsamiau galima susipažinti Tarnybos interneto tinklalapyje www.vaspvt.gov.lt . Tarnybos adresas – A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 261 5177, el. p. [email protected], http://www.vaspvt.gov.lt.“

REKLAMA

Aušra mano, kad tokiu būdu ministerija nusimetė naštą nuo savo pečių ir viską jai teks sužinoti savo jėgomis. Paklausta, ar moteris žada kreiptis pagal Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, ji atsakė, kad dėl to nėra tikra:

„Ta akreditavimo tarnyba, kur jie (Sveikatos apsaugos ministerija, – aut. past.) siūlo kreiptis, kaip suprantu, ji yra atsakinga tik už atsakymus ar yra kažkokios licencijos. Nors mano klausimas ministerijai buvo, ar ta įranga tinkamai veikia. Nors iš tikrųjų šitų klausimų aš net neturėčiau uždavinėti, nes juk tai yra oficialiai veikiančios įstaigos įranga ir ji jau turėtų būti patikrinta ir tikrinama, nes jos juk atlieka tyrimus. Ministerijos atsakymas buvo labai šabloniškas, „permetimas kažkam kitam“ ir tiek. Mes dar turime daug klausimų, mažai atsakymų.“

Kūdikio mama sako norinti informuoti tėvus apie savo situaciją bei ragina atsargiai rinktis laboratorijas ir vertinti atliktų tyrimų rezultatus.

„Man šeimos gydytoja visą laiką rekomendavo, kad jei aš pradedu darytis tyrimus vienoje laboratorijoje, tai toje laboratorijoje visus tyrimus ir tęsčiau. Akivaizdu, kad jei būčiau laikiusis šios rekomendacijos, per klaidingus tyrimų rezultatus kūdikis toliau būtų gavęs vitaminą D ir, galbūt, būtume nuėję iki dar skaudesnių pasekmių. Aš nenoriu, kad ši istorija liktų užkulisiuose, juk klinikos ima pinigus už tyrimus, o patys tyrimai, klausimas, ar yra gerai daromi“, – kalbėjo ji.

REKLAMA

„Antėja" nekomentuoja

Tačiau medicininių tyrimų laboratorija plačiau konkrečios situacijos nekomentuoja ir neatsako į klausimus, kodėl jų tyrimų rezultatai skiriasi nuo valstybinių medicinos įstaigų. „Remiantis sugriežtintais asmens duomenų apsaugos reikalavimais, įsigaliojusiais kartu su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), sveikatos duomenys yra labai jautrūs duomenys, priskiriami specialių kategorijų asmens duomenims, kurių atskleidimas yra griežtai reglamentuotas.

Nagrinėjamu atveju UAB Diagnostikos laboratorija nėra gavusi duomenų subjekto (jo atstovo) sutikimo teikti asmens duomenis jokiems duomenų gavėjams. Todėl siekiant nepažeisti asmens interesų, pagrindinių teisių ir laisvių, nagrinėjamu atveju UAB Diagnostikos laboratorija neturi pagrindo atskleisti sveikatos duomenų ar jų komentuoti", - teigiama raštu atsiųstame tyrimų laboratorijos komentare.

Laima
2019-04-20 08:04:51
As buciau atlikus trecioje Klinikoje laboratorinius tyrimus.Ir jei is triju dveji butu vienodi tada butu galima patiketi,kurie teisingi.Dabar tas lakstymas tarp dvieju Kliniku Jums tik nervu kainavo..ir vistiek neaisku kuri Klinika teisi..
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Irgi mama 2019-04-24 18:38:13
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kažkoks įtartinas straipsniukas. Darėsi tyrimus "n" kartų "n" laboratorijų, o laboratorijos pavadinimas tik vienos... kodėl?
Kitas klausimas - o kur vaiko gydytoja žiūrėjo, ar nematė kitų požymių?
Žodžiu, "kvepia" straipsniukas nelabai...   ATSAKYTI
Luka 2019-04-24 15:32:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tyrimų rezultatai gali būti lyginami tik jei daryti tą pačią dieną, reiškiant oficialius kaltinimus tai dar turėtų būti ir tas pats kraujo mėginys naudojamas. Dabar toks vaizdas, kad prieš darant Antėjoje tris dienas nedavė vit D, tada kitą rytą prieš einant į polikliniką sugirdė vit D ir padarė tyrimus, vat jums ir neatitikimas.    ATSAKYTI
Jorė 2019-04-20 21:20:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Mes irgi darėme vaikui Antėjoje d vitamino tyrimą. Mus prieš tai informavo, kad prieš atliekant tyrimą neduoti 3 dienas d vitamino. Tiesiog pagalvojau, ar jūs tai žinojote, gal turėjo įtakos, gal nedarėte pertraukos prieš tiriantis. Na nežinau.. O šiaip apmaudu, nežinia kuo tikėti...    ATSAKYTI
Laima 2019-04-20 08:04:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
As buciau atlikus trecioje Klinikoje laboratorinius tyrimus.Ir jei is triju dveji butu vienodi tada butu galima patiketi,kurie teisingi.Dabar tas lakstymas tarp dvieju Kliniku Jums tik nervu kainavo..ir vistiek neaisku kuri Klinika teisi..   ATSAKYTI
Olia 2019-04-20 22:23:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kad atlikta trijuose įstaigose. Anteja-poliklinika-ligoninė  
Vidmantas 2019-04-19 22:13:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
kas , kuris realus valdziagyvis SUGEBES nubausti tuos sumautus antejos aferistus , aiskiai kvailinancius kudikio motina =ir kada tai yvyks , po galais .   ATSAKYTI
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI

Top Video

Kandidatai ir jų skirtumai: kas yra kas?
DABAR RODOMA
Kandidatai ir jų skirtumai: kas yra kas?
DABAR RODOMA
Kraupiai sužalotas šuo kankinosi kelias savaites: ieško niekadėjų
DABAR RODOMA
Elektromagnetinės bangos baugina ligonius
DABAR RODOMA
R. Karbauskis apie sprendimą likti valdžioje
DABAR RODOMA
Kelių gaidelį pareigūnas auklėjo peiliu
DABAR RODOMA
Valstiečių noras trauktis – mažėja
DABAR RODOMA
Giliausioje pasaulio vietoje užfiksavo nerimą keliantį objektą
DABAR RODOMA
Ruslana - Wild Dance (2005 m.)
DABAR RODOMA
Kaune partrenkta moteris su penkiamete dukra
DABAR RODOMA
Sostinės techninių apžiūrų stotyje atokvėpio valandų nebūna
REKLAMA
Sostinėje atidaryta tarptautinė sendaikčių mugė
Nusikelkime į tarptautinę sendaikčių mugę, atidarytą sostinėje. Joje ne tik užkietėję kolekcionieriai, konkuruojantys dėl senų istorinių monetų ar sportininkų kortelių, bet ir ...
Kapinės (nuotr. TV3)
Baltarusijos pilietinės visuomenės atstovai norėtų dalyvauti 1863 – 1864 metų sukilėlių perlaidojimo ceremonijoje Vilniuje. Toks pageidavimas jau perduotas Lietuvos vyriausybės ...
maisto ruoša (nuotr. Karolis Kiniulis)
Lygių galimybių kontrolieriams užkliuvo mūsų šalies moksleivių vadovėliai ir pratybos – esą labai blogai, kad juose moterys augina gėles ir pluša virtuvėje, o vyrai taiso ...
Europos Parlamentas pritarė ES laisvosios prekybos sutarčiai su Kanada (nuotr. SCANPIX)
Prieš tris mėnesius 51-ąjį gimtadienį atšventęs vyras, deklaravęs turto už maždaug 290 tūkst. eurų, tikėtina, vardu Kęstutis, Andrius arba Vytautas. Toks būtų statistinis ...
Vilnius, saulėlydis (nuotr. 123rf.com)
Neatsinaujinanti energetika, iškastinio kuro deginimas, taršus transportas bei žemės ūkis, klimatologų teigimu, atneša gamtos krizę. Anot specialistų, šiltnamio efektą ...
REKLAMA

TELEVIZIJA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų