Šaunamasis ginklas (nuotr. 123rf.com)

Šaunamasis ginklas (nuotr. 123rf.com)

Per 1993-iųjų pavasarį uostamiestyje prasidėjusį karą tarp gaujų po velėna amžiams atgulė dvi dešimtys jaunų vyrų. Dar keli pateko už grotų.

Apie Klaipėdos mafijos gyvenimo užkulisius rašė kriminalinių naujienų laikraščio „Akistata“ žurnalistai. Kokios kruvinos kovos virė Lietuvos uostamiestyje?

Nužudė ne iš pirmo karto

1993-iųjų balandžio pabaigoje buvo pasikėsinta į Sigitui Gaidjurgiui artimą draugą Romualdą Norvaišą (g. 1962 m.), pravarde Cibulia. Pasikėsinimas nepavyko: kaukėti užpuolikai metė į Cibulią metalinį strypą, o po to šovė iš nupjautavamzdžio, tačiau R. Norvaiša suspėjo ranka prisidengti galvą, tad šratai nutraukė kelis jo rankos pirštus. Tą kartą Cibulia liko gyvas, tačiau jo likimas jau buvo nulemtas.

Tų pačių metų liepos mėnesį R. Norvaiša važiavo miško keliuku į Priekulę pas S. Gaidjurgį. Tuo metu jį ir sužeidė iš nupjautavamzdžio paleista kulka. Palikęs automobilį Cibulia bandė bėgti, tačiau žudikas jį pasivijo ir pribaigė šūviu į galvą.

REKLAMA

Manoma, kad tai padarė tuo metu pagrindinio S. Gaidjurgio konkurento Sergejaus Bėgliko į Klaipėdą iš Maskvos pakviestas Stanislavas Dudakas, vadintas Smolensko ir Taisono pravardėmis. Buvo kalbama, kad S. Bėglikas už susidorojimą su S. Gaidjurgiu Taisonui siūlė 10 000 dolerių, tačiau šis nesiryžo S. Gaidjurgį, banditų terminu tariant, „padėti į vietą“.

Tas kalbas, aišku, girdėjo ir S. Gaidjurgis. Tad netrukus sekė atsakomasis smūgis: buvo apšaudytas S. Bėgliko automobilis VAZ-2108. Sužeistas S. Bėglikas, kaip paprastai, niekam pretenzijų neturėjo ir savo reikalus žadėjo išsiaiškinti pats. Besigydantį ligoninėje jį visą laiką saugojo draugai.

Užbėgant įvykiams už akių galima konstatuoti, kad nuolat nuo teisingumo ir į jį besikėsinančių konkurentų rankų sėkmingai išsisukantis S. Bėglikas nepaspruko tik nuo likimo – 1997 metų sausį automobiliu „Audi 80“ viršijęs greitį S. Bėglikas pateko į autoavariją ir susilaužė stuburą. Nuo to laiko jis prikaustytas prie invalido vežimėlio.

Gaujų karo aukos

Praėjus kelioms dienoms po pirmo pasikėsinimo į Cibulią, Priekulėje buvo apšaudytas dar vienas VAZ-2108, kuriuo važiavo Arūno Kubiliaus gaujai priskiriamas Kęstutis Ažbukevičius (g. 1971 m.), taip pat Gaidjurginiai Genadijus Bondarevas (g. 1965 m.) ir Algirdas Dobilas (g. 1970 m.).

Tai tas pats A. Dobilas, turėjęs Basmačiaus pravardę, su kuriuo S. Gaidjurgis bėgo į Italiją, o vėliau – į Indoneziją.

REKLAMA

Sužeistas A. Dobilas dar sugebėjo paskambinti S. Gaidjurgiui. Šis nedelsdamas nuskubėjo link Priekulės. Atvažiavęs prie už miestelio stovinčio aštuntuko, prie jo vairo S. Gaidjurgis pamatė kraujais paplūdusį G. Bondarevą ir sužeistą A. Dobilą. S. Gaidjurgis abu ištraukė iš automobilio ir nuvežė į ligoninę.

Bevežant A. Dobilas papasakojo, kad jie važiavo į Kintus. Iš paskos važiavo Kęstutis Kochas ir Arūnas Šidlauskas, buvusios S. Gaidjurgio sugyventinės sūnus. Netikėtai ant užpakalinės sėdynės sėdėjęs K. Ažbukevičius paprašė sustoti, o sustojus išsitraukė pistoletą ir šovė pirmiausia į A. Dobilą, po to – į G. Bondarevą. A. Dobilas sužeistas sugebėjo atimti iš K. Ažbukevičiaus ginklą ir nušovė jį patį.

Savo geriausio draugo A. Dobilo S. Gaidjurgis išgelbėti nesuspėjo – jo gyvybė užgeso prie ligoninės priimamojo durų. G. Bondarevas mirė reanimacijoje.

Baras sėbrui atminti

Tuo metu Klaipėdoje vyko batalijos dėl pastato Tilžės gatvėje, kuris priklausė Darbininkų sąjungai. Pastatas buvo išnuomotas dviem uždarosioms akcinėms bendrovėms. Abi jos vertėsi automobilių detalių prekyba ir konkuravo tarpusavyje. Viena jų mokėjo duoklę V. Arbačiausko, o kita – S. Gaidjurgio gaujai. Ilgai tokia kaimynystė tęstis negalėjo ir vieną gražią dieną Darbininkų sąjunga nutraukė nuomos sutartį su Arbatiniams mokančia bendrove.

Bendrovės vadovai spyriojosi, nes nutraukiant nuomos sutartį buvo padaryta teisinių pažeidimų, tačiau jie buvo iškraustyti prievarta. Iškraustymo dieną prie pastato sukiojosi nemažai S. Gaidjurgio „komandos“ narių, o pusgirtis Cibulia, pasikabinęs ant kaklo didžiulį medinį kryžių, visiems gyrėsi, kad šio pastato šefas dabar bus jis.

REKLAMA

Tose patalpose netrukus buvo atidaryta kavinė „Dobilas“, taip pavadinta Priekulėje nušautam gangsteriui A. Dobilui atminti. Netrukus ši kavinė tapo mėgstama uostamiesčio mafiozų susibūrimo vieta. Tačiau Cibuliai taip ir neteko jai vadovauti – kulka jį surado anksčiau.

Ultimatumas V. Varnui

1993 metų pabaigoje žuvo du Kubiliniai – Tomas Kybartas (g. 1974 m.) ir Egidijus Sanda (g. 1972 m.). Jų automobilyje „Opel Rekord“ po sėdyne sprogo užtaisas, prilygstantis pusės kilogramo trotilo ekvivalentui, todėl E. Sandos kūno dalys buvo ilgai renkamos aplink įvykio vietą, o T. Kybartas mirė ligoninėje, praėjus kelioms valandoms po sprogimo. Po šių įvykių Arūnas Kubilius (g. 1972 m.) ir dar vienas Kubilinis – Arūnas Sakalauskas (g. 1971 m.), – bijodami keršto, pasislėpė Maskvoje. Dingo iš Klaipėdos ir K. Kochas.

Įniršęs S. Gaidjurgis pateikė Viktorui Varnui-Čangai ultimatumą: arba vykdomi visi jo reikalavimai, arba Čanga dingsta iš miesto. V. Varnas ultimatumą atmetė.

Birželio 14 dieną miesto centre susprogo automobilis. Radijo bangomis valdomas po sėdyne padėtas užtaisas sprogo tuo metu, kai Čanga privažiavo tinkamą vietą – be pašalinių praeivių, mažai butų langų. Sprogimas V. Varnui išdraskė apatinę kūno dalį. Nugabentas į ligoninę Čanga mirė.

V. Varno žūtis uostamiestyje turėjo nemažą atgarsį, nes daugelis jį pažinojo kaip netipinį mafijozą. Čanga garsėjo kaip paprastas, nešykštus, nesilaikęs jokių nusikaltėlių taisyklių vyrukas, neretai duodavęs pinigų jo kontroliuojamuose lošimo automatuose prasilošusiems vaikinams. Pradžioje manyta, kad su V. Varnu susidorota dėl jo nesutarimų su S. Gaidjurgio grupuote, tačiau sklandė versija, kad tas „paprastas vyrukas“ buvo slaptasis policijos agentas.

REKLAMA

Ar taip buvo iš tiesų, Klaipėdos teisėsaugininkai nesigiria, tačiau visa uostamiesčio mafijos istorija, atrodo, glaudžiai susijusi su pareigūnais. Sekant įvykius susidaro įspūdis, jog kone kiekviena gauja turėjo aukštesnio rango globėją teisėsaugoje ir savo ruožtu teikė jam informaciją apie konkurentus. Pats S. Gaidjurgis dabar neigia, kad jis yra prikišęs nagus prie Čangos nužudymo.

Gatvėse sproginėjo minos

1994-aisiais ir vėlesniais metais sprogdinimai Klaipėdos gatvėse nebuvo jokia retenybė. Po kurio laiko, kai buvo susprogdintas Čanga, Baltijos prospekte prieštankinė mina į gabalus suplėšė A. Šidlausko automobilį „Citroen“. Savininkas įvykio nekomentavo, todėl buvo manoma, kad jis kažką slepia. Nuaidėjus sprogimui policija uždarė miestą.

Talkinant „Aro“ pareigūnams, buvo atlikta gan sėkminga tais metais operacija. Policininkams pakliuvo už Raudonojo Kryžiaus ligoninės chirurgo sumušimą ieškomas jau mums gerai pažįstamas S. Bėglikas, „Dobilo“ kavinėje įkliuvo E. Judvytis, pravarde Edisonas. Kartu su Gaidjurginiams priskiriamu R. Vilučiu jis dažnai važinėdavo į Lenkiją, o Klaipėdoje buvo nuteistas už vagystę, atidedant bausmės vykdymą. Tačiau Edisonas nevykdė jam paskirtų apribojimų ir buvo paskelbta jo paieška, kad uždarytų jį į koloniją.

Tie abu sulaikymai ir „Citroen'o“ sprogimas įvyko vasario 17-ąją, o dviem dienomis anksčiau buvo sušaudytas R. Vilutis. Vasario 15-osios pavakare jis, išėjęs iš savo namų Klevų gatvėje, sėdo į automobilį „Mazda“, registruotą savo nepilnametės meilužės Gitanos vardu. Variklio užvesti vyras nebesuspėjo. Tarsi iš po žemių atsiradę du kaukėti banditai į automobilį ir R. Vilučio kūną paleido visą automato apkabą.

REKLAMA

Egzekuciją užbaigė du kontroliniai šūviai nelaimėliui į galvą. Policija nužudymo vietoje atsirado po kelių minučių, tačiau žudikai dingo lyg į vandenį. Nieko naujo pareigūnams nepasakė ir po dviejų dienų sulaikytas E. Judvytis, tylėjo ir žuvusiojo R. Vilučio sugyventinė. Mergina, saugant jos gyvybę, kelioms dienoms buvo uždaryta į areštinę.

S. Gaidjurgio gaujos gangsteris R. Vilutis specializavosi automobilių vagystėse užsienyje, nors Lenkijoje buvo įkliuvęs už parduotuvės apiplėšimą. Šios šalies kalėjime jis sėdėjo 13 mėnesių ir sugrįžo į Lietuvos uostamiestį. Pagal oficialią versiją, Lenkijos pareigūnams pristigo įkalčių įtariamojo kaltei įrodyti, tačiau tuo metu Klaipėdoje visi kalbėjo, jog savo bendrą išpirko S. Gaidjurgis, paklojęs už jį stambią sumą.

Vasia
2019-02-11 08:07:39
Datos nesutampa .
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Gairės:  karas, mirtis, mafija, gauja
[email protected]

Naujienų portalo tv3.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB All Media Lithuania sutikimo draudžiama.

Vasia 2019-02-11 08:07:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Datos nesutampa .   ATSAKYTI
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI

Top Video

Kauno darželyje – infekcijos protrūkis: tėvai siunčia perspėjimą
DABAR RODOMA
Kauno darželyje – infekcijos protrūkis: tėvai siunčia perspėjimą
DABAR RODOMA
Kandidatas į Šiaulių merus atskleidė, kodėl padegtas jo automobilis
DABAR RODOMA
Žmonių trūkumas verčia darbavius nertis iš kailio – didins atlyginimus
DABAR RODOMA
Garsiam Lietuvos treneriui – sunkūs kaltinamai seksualiniu priekabiavimu
DABAR RODOMA
Medikams neprisiskambino 1,5 val., bet už tai gavo 40 eurų sąskaitą
DABAR RODOMA
Vaikai iš tėvų Lietuvoje imami be reikalo?
DABAR RODOMA
Už negimusius vaikus tenka mokėti kelioms kartoms – dabar po 360 eurų per metus
DABAR RODOMA
Neįprasta Kupiškio pareigūnų misija – gelbėjo apgirtusį stirniuką
DABAR RODOMA
Kraupi nelaimė Šakiuose – dviratininko kūnas rastas už kelių kilometrų
DABAR RODOMA
Skyrybų dramą išgyvenanti Bandžiaus mylimoji neištvėrė: „Tebemyliu jį“
REKLAMA
Ruduo (nuotr. SCANPIX)
Nepriklausomoje Lietuvoje žiauriems žudikams buvo įvykdytos septynios mirties bausmės. Bet penktasis sušaudytas žmogžudys išsiskyrė iš prieš tai keturių mirtininkų. Aleksandrui ...
Žydrūnas Bartkus (nuotr. Eimanto Genio)
Trečiadienį neeilinė diena teisėsaugoje – sulaikyti 8 teisėjai ir 5 advokatai, įtariami korupcija. Mastai ir kyšių sumos didžiuliai. Apie tai plačiau tv3.lt tiesioginėje ...
Nuskendęs automobilis (nuotr. TV3)
Marijampolės rajone esančiame ežere trečiadienio pavakarę įlūžo žmogus. 16.48 val. Bendrajame pagalbos centre (BPC) gautas pranešimas, kad Liudvinavo seniūnijoje, Paželsvių ...
Druskininkų meras Ričardas Malinauskas (nuotr. Fotodiena.lt)
Druskininkų meras Ričardas Malinauskas trečiadienį teigė nematantis „jokių problemų“, jeigu bus panaikinta jo teisinė neliečiamybė arba jis bus sulaikytas, o teisėsaugos ...
Žurnalistai teisme/Fotodiena/Arnas Strumila
Korupcijos byloje teisėsaugos sulaikyti teisėjai yra sistemos senbuviai, darbo vietos nekeitė dešimtmečiais ir paskutiniu metu nekopė karjeros laiptais. Jų darbo patirtis ...
REKLAMA

Top Video

Kauno darželyje – infekcijos protrūkis: tėvai siunčia perspėjimą
DABAR RODOMA
Kauno darželyje – infekcijos protrūkis: tėvai siunčia perspėjimą
DABAR RODOMA
Kandidatas į Šiaulių merus atskleidė, kodėl padegtas jo automobilis
DABAR RODOMA
Žmonių trūkumas verčia darbavius nertis iš kailio – didins atlyginimus
DABAR RODOMA
Garsiam Lietuvos treneriui – sunkūs kaltinamai seksualiniu priekabiavimu
DABAR RODOMA
Medikams neprisiskambino 1,5 val., bet už tai gavo 40 eurų sąskaitą
DABAR RODOMA
Vaikai iš tėvų Lietuvoje imami be reikalo?
DABAR RODOMA
Už negimusius vaikus tenka mokėti kelioms kartoms – dabar po 360 eurų per metus
DABAR RODOMA
Neįprasta Kupiškio pareigūnų misija – gelbėjo apgirtusį stirniuką
DABAR RODOMA
Kraupi nelaimė Šakiuose – dviratininko kūnas rastas už kelių kilometrų
DABAR RODOMA
Skyrybų dramą išgyvenanti Bandžiaus mylimoji neištvėrė: „Tebemyliu jį“

TELEVIZIJA

 


×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų