Buvusio parlamentaro ir buvusio liberalo Šarūno Gustainio įsteigto Taikomosios politikos instituto liberalams surengtų mokymų išlaidos, 45,336 tūkst. eurų, turi būti pripažintos nepinigine auka. Priešingu atveju bus atvertas kelias partijoms nuslėpti dalį finansavimo šaltinių, teigia Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) darbo grupė.

Liberalų sąjūdžio partija (nuotr. Fotodiena.lt)

Liberalų sąjūdžio partija (nuotr. Fotodiena.lt)

Darbo grupė siūlo komisijai pripažinti, kad Liberalų sąjūdis šiurkščiai pažeidė įstatymą, kadangi jo 2016 metų Seimo rinkimų politinė kampanija finansuota nepriimtina auka, t. y. juridinio asmens – Taikomosios politikos instituto – auka.

Juridiniams asmenims aukoti partijoms uždrausta prieš kelerius metus, o kampanijos metu leidžiamos tik fizinių asmenų aukos.

Mokymų dalyviai – liberalai, bet partija neigia sąsajas

Liberalų sąjūdžio ir buvusio partijos atsakingojo sekretoriaus Šarūno Gustainio aiškinimai, kieno iniciatyva ir kokiu tikslu 2016 metų sausio 16 – balandžio 24 dienomis surengti mokymai „Ready to Win“ (angl. Pasirengę nugalėti – BNS), – prieštaringi. Partija atsakymuose VRK nurodo, kad beveik pusę šimto tūkstančių eurų kainavę mokymai nesusiję su Liberalų sąjūdžio veikla ir buvo asmeninė Š. Gustainio iniciatyva. Tuo metu Š. Gustainis atsakymuose VRK nurodo, taip pat nebuvęs niekaip susijęs nei su šių, nei su kitų jo įsteigto Taikomosios politikos instituto projektų organizavimu ar finansavimu.

REKLAMA

„Liberalų sąjūdis jokia forma neskatino, neinicijavo ir neužsakė mokymų organizavimo, o mokymų programa nebuvo derinama su atsakingais ar tam įgaliotais partijos asmenimis, dirbusiais valdymo ar administravimo organuose. Įvykus mokymams Liberalų sąjūdis juos vertino kaip asmeninę, politiškai orientuotą Š. Gustainio inciatyvą, išimtinai susijusią su VŠĮ „Taikomosios politikos institutas“ veikla, bet ne Liberalų sąjūdžio veikla“, – rašoma VRK pateiktame Liberalų sąjūdžio paaiškinime.

„(...) Buvau tik vienas iš VŠĮ „Taikomosios politikos institutas“ steigėjų, tačiau niekada šios įstaigos valdyme nedalyvavau, projektų neorganizavau, finansavimu nesirūpinau, jokių įgaliojimų neturėjau. Šios įstaigos projektuose esu dalyvavęs tik kaip lektorius, už ką užmokesčio niekada nesu gavęs“, – VRK teigė Š. Gustainis.

Be to, Š. Gustainis į dalį VRK klausimų neatsakė ir prašomų dokumentų nepateikė nurodydamas, kad Taikomosios politikos institutas likviduotas 2016 metais.

Š. Gustainio įsteigtas institutas nutraukė veiklą netrukus po to, kai teisėsauga paskelbė pradėjusi politinės korupcijos tyrimą. Jame, be kita ko, įtarimai kyšininkavimu ir prekyba poveikiu pateikti buvusiam Liberalų sąjūdžio vadovui Eligijui Masiuliui bei koncerno „MG Baltic“ viceprezidentui Raimondui Kurlianskiui. Š. Gustianis tvirtino negalįs teikti kai kurių paaiškinimo dar ir dėl to, kad minėtas tyrimas tebevyksta, o Š. Gustainis jame – įtariamasis.

Tuo metu VRK darbo grupės išvadoje nurodoma, kad surinkta informacija – vidinis partijos susirašinėjimas apie mokymus, mokymų temos, turinys, atributika, dalyvių atranka – byloja, jog apie mokymų organizavimą buvo žinoma ir partijos vadovybei: Eligijui Masiuliui, Remigijui Šimašiui, Eugenijui Gentvilui, taip pat daliai partijos valdybos narių, dalyvavusių mokymuose. E. Masiulis, R. Šimašius, Aušrinė Armonaitė šiuose mokymuose dalijosi patirtimi.

REKLAMA

Išvadoje teigiama, kad didžiausią mokymų „Ready to Win“ dalyvių dalį sudarė Liberalų sąjūdžio nariai, iš 87 nurodytų asmenų 79 buvo sumokėję partijos nario mokestį. Kas dalyvaus mokymuose, vykdyta uždara atranka, ją faktiškai vykdė Liberalų sąjūdžio nariai arba su partija susiję asmenys. Dalis projekto „Ready to Win“ mokymų lektorių – dabartinė Seimo Liberalų frakcijos narė A. Armonaitė, viešųjų ryšių specialistai Jaunius Špakauskas, buvusi Vilniaus mero R. Šimašiaus visuomeninė patarėja ryšių su visuomene klausimais Jurga Tapinienė – yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Liberalų sąjūdžiu.

Be to, nustatyta, kad 2016 metų sausį parlamentarė A. Armonaitė buvo sudariusi sutartį su Taikomosios politikos institutu dėl mokymų dalomosios medžiagos ir praktinių užduočių parengimo.

Liberalų sąjūdžio partija (nuotr. Fotodiena.lt)

Liberalų sąjūdžio partija (nuotr. Fotodiena.lt)

VRK darbo grupė: pagrindinis organizatorius Š. Gustainis

VRK remdamasi gauta teisėsaugos informacija, taip pat kitais surinktais duomenimis bei paaiškinamis, tvirtina, kad pagrindinis projekto mokymų iniciatorius, turinio formuotojas ir koordinatorius buvo liberalas Š. Gustainis, lektoriais kviesti liberalų atstovai.

Informacija partijos nariams apie mokymus, kaip įrodo VRK cituojami susirašinėjimo dokumentai, persiųsta gavus ją būtent iš Š. Gustainio elektroninio pašto dėžutės.

Liberalų sąjūdis sutarties dėl mokymų nėra sudaręs, tačiau tai, anot VRK atstovų, „nepaneigia nepiniginės aukos gavimo galimybės“.

„Tuo tarpu realios Liberalų sąjūdžio narių dalyvavimo mokymuose „Redy to Win“ aplinkybės, mokymų turinys, dalyvių atranka patvirtina ne piniginės aukos gavimo faktą“, – teigiama VRK darbo grupės išvadoje.

REKLAMA

Čia pat pažymima, kad nei politinės kampanijos metu, nei iki jos Liberalų sąjūdis negalėjo priimti aukų iš juridinio asmens, įskaitant nepinigines aukas, nes tai draudžia įstatymas.

Anot VRK darbo grupės, jei mokymų išlaidos nebūtų pripažintos auka partijai, „būtų sudarytos prielaidos politinėms partijoms nuslėpti dalį finansavimo šaltinių, įskaitant ir neteisėtus“.

Liberalams surengtų mokymų išlaidas pripažinti Seimo rinkimų kampanijos išlaidomis siūloma, nes Seimo rinkimų politinė kampanija prasidėjo pernai balandžio 9 dieną, taigi dalis sausio 16–balandžio 24 dienomis surengtų mokymų „Ready to Win“ vyko būtent kampanijos metu, o jų turinys buvo skirtas pasirengti rinkimams.

Instituto paramos šaltiniai – neaiškūs

VRK darbo grupė taip pat nustatė, kad Taikomosios politikos instituto gautos paramos iš juridinių asmenų likutis 2015 metų pabaigoje siekė apie 49 tūkst. eurų. 2016 metų pirmoje pusėje vykę mokymai kainavo apie 43,3 tūkt. eurų.

Konkretūs juridiniai asmenys rėmę institutą – nenurodomi.

Nedidelė dalis mokymų išlaidų buvo nurodyta jau 2015 instituto ataskaitoje. Tuo metu praėjusių metų instituto veiklos ataskaitos VRK negavo, projekto „Ready to Win“ sąnaudos kituose dokumentuose nėra išskirtos.

„Taigi viešajai įstaigai gaunant paramą iš juridinių asmenų ir dalį gautos paramos naudojant politinės kampanijos narių mokymams, politinės kampanijos nariai netiesiogiai mokomi juridinių asmenų lėšomis“, – nurodo VRK darbo grupė, jai vadovavo prezidentės deleguotas komisijos narys politologas Vincentas Vobolevičius.

REKLAMA

Dalies komisijos narių nuomone, tokiu būtu gali būti sudaromos prielaidos verslo įmonėms daryti įtaką politinei partijai.

Seimas prieš kelerius metus yra uždraudęs verslo įmonėms remti partijas.

Grėsmė netekti beveik 300 tūkst. eurų dotacijos

Sprendimą, ar pripažinti liberalus šiurkščiai pažeidus įstatymą, VRK planuoja priimti ketvirtadienį.

„Kol kas yra siūlymas pripažinti šiurkščiu Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo pažeidimu, tačiau komisija spręs, ar pripažinti šiurkščiu pažeidimu, ar nepripažinti“, – BNS sakė VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė.

Liberalų sąjūdis trečiadienį paskelbė, kad darbo grupės išvadose „pateiktos faktinės aplinkybės yra sumaišytos su interpretacijomis“.

„VRK darbo grupė nagrinėjo mokymus, kuriuos organizavo „Taikomosios politikos institutas“. Liberalų sąjūdis minėtų mokymų neorganizavo ir prie jų neprisidėjo. Jei VRK pritartų šiai klaidingai interpretacijai, būtų pakeistos jau pasibaigusio žaidimo taisyklės tik vienai komandai“, – sakoma partijos išplatintame pareiškime

VRK nusprendus pritarti darbo grupės pozicijai, Liberalų sąjūdžiui grėstų netekti biudžeto dotacijos. Valstybės biudžeto dotacijos yra pagrindinis partijų finansavimo šaltinis, prieš kelerius metus uždraudus partijas finansuoti juridiniams asmenims.

Liberalų sąjūdžiui šiemet iš viso numatyta skirti beveik 700 tūkst. eurų dotacija, pirmoji dalis – 395 tūkst. eurų už pirmąjį šių metų pusmetį – jau išmokėta. Antrojo pusmečio dotaciją VRK turi paskirstyti iki lapkričio vidurio.

REKLAMA

Generalinė prokuratūra prieš kelias savaites pranešė apie politinės korupcijos byloje pareikštus įtarimus dviem parlamente atstovaujamoms partijoms – Liberalų sąjūdžiui ir Darbo partijai. Prokuratūra tuomet taip pat pranešė perdavusi VRK ikiteisminio tyrimo medžiagą apie galimą Liberalų sąjūdžio „2016 metų Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimą iš neteisėto finansavimo šaltinio“.

Specialiųjų tyrimų tarnyba įtaria, kad Liberalų sąjūdis gavo naudos per partijos pirmininko, 2012–2016 metų kadencijos Seimo nario E. Masiulio ir partijos valdybos nario, Seimo nario Š. Gustainio galbūt neteisėtą veiklą.

Įtariama, kad E. Masiulis, veikęs partijos naudai ir interesais, iš koncerno „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio už šiam koncernui palankių ir finansiškai naudingų politinių sprendimų priėmimą, savo ir partijos naudai priėmė 106 tūkst. eurų kyšį grynaisiais, taip pat kyšius nematerialia forma. Taip pat įtariama, kad Š. Gustainis, veikęs partijos naudai ir interesais, iš R. Kurlianskio už koncernui naudingų politinių sprendimų priėmimą, savo ir partijos naudai priėmė 8700 eurų kyšį, užmaskuotą kaip paramą viešajai įstaigai, organizuojant politinės partijos narių mokymus.

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
DABAR RODOMA
Bijojo judėti net automobilyje: „ledo bombos“ talžė automobilio langą
DABAR RODOMA
Vyras nufilmavo, kaip degalinė apgavo ir priskaičiavo daugiau už kurą
DABAR RODOMA
Paviešinta: apsvaigintą moterį nusitempė nepažįstamas, o apsauga nieko nesiėmė
DABAR RODOMA
In memoriam Vitalijus Cololo: draugai ir bendražygiai apie mirusį vyrą
DABAR RODOMA
„X faktoriuje“ – pirmoji kritika Gerdai: teisėjai pasakė, ko nori iš jos
DABAR RODOMA
Paviešintas įžūlus moters poelgis parduotuvėje: ją teisė 4 milijonai internautų
DABAR RODOMA
Akimirka sujaudino tūkstančius: berniukas pirmą kartą išvydo spalvas
REKLAMA
Darbas (Fotobankas)
Per 10 dienų trukusią neplaninę nelegalaus darbo prevencijos ir kontrolės akciją, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atliko 546 patikrinimus visoje Lietuvoje. Pažeidėjams VDI ...
Dovanos (nuotr. stop kadras)
Kalėdinių dovanų paieška jau įsibėgėja – gyventojai nelaukia paskutinės minutės ir iš anksto pradeda ruoštis didžiausioms metų šventėms. Pasak prekybininkų, šiųmetes Kalėdas ...
Valdemaras Rupšys (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Pakoreguotame šalies biudžeto projekte 10 mln. eurų mažėjantis finansavimas gynybai privers peržiūrėti kitų metų kovinio rengimo planus, sako kariuomenės vadas Valdemaras ...
Rolandas Paksas (nuotr. Fotodiena.lt)
Europos Tarybos Ministrų komitetas paragino Lietuvos valdžią kuo greičiau pakeisti teisinę bazę, draudžiančią pašalintajam prezidentui Rolandui Paksui dalyvauti Seimo ...
(asociatyvi nuotr.) (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Ugniagesiai per savaitgalį 17 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių ar šakų, kelininkai ir sinoptikai įspėja vairuotojus saugotis gūsingo vėjo ir pirmadienį. Priešgaisrinės ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay

Top Video

Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
Automobilių mokestis Lietuvoje: koks scenarijus yra realiausiais
DABAR RODOMA
32 Valančiūno taškai neišgelbėjo „Grizzlies“
DABAR RODOMA
Kulvinskytė prakalbo apie šeimos pagausėjimą: to laukia visa šeima
DABAR RODOMA
Bijojo judėti net automobilyje: „ledo bombos“ talžė automobilio langą
DABAR RODOMA
Vyras nufilmavo, kaip degalinė apgavo ir priskaičiavo daugiau už kurą
DABAR RODOMA
Paviešinta: apsvaigintą moterį nusitempė nepažįstamas, o apsauga nieko nesiėmė
DABAR RODOMA
In memoriam Vitalijus Cololo: draugai ir bendražygiai apie mirusį vyrą
DABAR RODOMA
„X faktoriuje“ – pirmoji kritika Gerdai: teisėjai pasakė, ko nori iš jos
DABAR RODOMA
Paviešintas įžūlus moters poelgis parduotuvėje: ją teisė 4 milijonai internautų
DABAR RODOMA
Akimirka sujaudino tūkstančius: berniukas pirmą kartą išvydo spalvas
Eurojackpot „X faktoriaus“ užkulisiai: nuo scenos nužengusi Martyna įvertino savo pasirodymą
DABAR RODOMA
Eurojackpot „X faktoriaus“ užkulisiai: nuo scenos nužengusi Martyna įvertino savo pasirodymą
DABAR RODOMA
Kauno raj. nukrito lėktuvas
DABAR RODOMA
Eurojackpot „X faktoriaus“ užkulisiai: Paulius papasakojo, su kuriais dalyviais netruko susidraugauti
DABAR RODOMA
Eurojackpot „X faktoriaus“ užkulisiai: trečiosios transliacijos jaudulys ir dalyvių pasiruošimas
DABAR RODOMA
Grybauskaitė apsilankė maltiečių rengiamoje akcijoje – pilstė sriubą drauge su kitais
DABAR RODOMA
Atsisveikinimas su Cololo – artimieji ir draugai lieja ašaras
DABAR RODOMA
Patikrino: ar verta važiuoti šventėms apsipirkti į Lenkiją
DABAR RODOMA
Nepavykus susitarti dėl pinigų ugniagesiai ir kiti pareigūnai ruošiasi streikams
DABAR RODOMA
Neįprasti vaikų vardai: kalbininkai draudžia, o tėvai eina į teismus ir laimi
DABAR RODOMA
Tyrimas parodė, apie kokias dovanas labiausiai svajoja gyventojai
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų