Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atlikto Valstybės saugumo departamento veiklos parlamentinio tyrimo 2006 m. lapkričio 15 d. 20 posėdžio stenogramos ištrauka.

Sutartiniai žymėjimai:

KL. - kalba arba klausia Seimo narys.

ATS. - kalba arba atsako parlamentarams liudijęs asmuo.

[ ... ] - praleistas posėdžio stenogramos tekstas, kuris neviešinamas.

( ... ) - dėl nekokybiško garso įrašo neiššifruojami žodžiai.

[]

ATS. [] Kita vertus, valdybos darbo sritis dar labiau išsiplėtė. Mes pradėjome daugelį naujų tyrimų, tarp jų ir energetikos sektoriuje, nes mes ne tik energetikos sektorių kuruojame. Todėl iš tiesų man, [], dar kartą pakartosiu, tikrai yra labai nemalonu girdėti, kad lyg tam tikra prasme apeliuojama galbūt į mano, kaip, sakykime, pakeitusį Vytautą Pociūną kažkokį asmenį, kad mes lyg kažko nepadarėme ar kažką padarėme blogai. Noriu nuoširdžiai jums pasakyti, kad darbas valdyboje dirbamas kur kas intensyviau, geriau. Visi tyrimai, kurie buvo, tęsiasi pas mus, nes energetikos sektoriuje, jeigu toks tyrimas yra, ir visi kiti, tai yra ilgalaikiai tyrimai, kurie nesibaigs nei per metus, nei per dvejus, galbūt tęsis nemažai metų. Ir šiandien viskas yra daroma, kad departamentas, konkrečiai, valdyba vykdytų jai pavestas funkcijas. Taigi tikrai noriu dar kartą jus patikinti, kad valdyba dirba stabiliai, ir valdybos vadovo pakeitimas tikrai nebuvo bendro valdybos darbo pabloginimas. Šiandien, manau, mes pajėgūs atlikti mums pavestas funkcijas.

REKLAMA

Taip pat gana plačiai eskaluojama ta tema dėl Kauno termofikacinės elektrinės, dėl situacijos, susidariusios šių metų liepą, dėl akcininkų konflikto. Vėl lyg ir bandoma teigti, kad departamentas palaikė galbūt vieno iš akcininkų interesus. Čia aš kalbu apie "Dujotekanos" ar Stonio. Tai yra netiesa. Šiuo objektu [] valdyba domisi nuo [] metų, pradėta domėtis dar tuo metu, kai net dar nebuvo kalbama apie privatizavimą. Stebėjome šio objekto privatizavimą, sistemingai teikėme vienokio ar kitokio pobūdžio pažymas ir pranešimus šalies vadovams, taip pat departamento vadovams. Iš tiesų valdyboje yra atliekamas visapusis tyrimas dėl šio objekto, daromas visas monitoringas ir, sakykime, taip kalbant, tiriami visi šio proceso dalyviai, tiek "Dujotekana", tiek prieš tai buvusių vadovų, sakykime, ta grupė.

Aš manau, jūs galėjote tą įspūdį susidaryti, nes mes čia irgi teikėme gana išsamią pažymą dėl Kauno termofikacinės elektrinės ir joje vykstančių procesų. Sakau, kai kurie tokie toje viešojoje erdvėje sklandantys gandai tikrai yra nepagrįsti ir neturintys jokio pagrindo. Nežinau, kam tai yra paranku, bet iš tiesų tai yra, švelniai tariant, neteisinga kalbėti apie tai, kad mes lyg ir atstovaujame ar giname vieną pusę, lygiai kaip ir bandome sužlugdyti kitą. Iš tiesų dėmesio skiriame visiems vienodai, visiems rinkos dalyviams vienodai šiame objekte. Tikrai nėra taip, kad atstovautume vienų ar kitų interesams. Apskritai valdybos darbas yra grindžiamas tuo, kad nėra mums, sakykime, gerų, blogų, baltų, raudonų ar kitų. Iš tiesų, jeigu kalbame apie kažkokį vieną ar kitą objektą, tai yra tiriama visa apie objektą susijusi aplinka, visi veikiantys asmenys ar firmos. Jeigu daromos vienos ar kitos išvados, tai tik įvertinus visą surinktą informaciją ir patikrintus vienus ar kitus faktus. Analogiškai tiriama, kaip pavyzdį galiu pasakyti, šiais metais buvo vykdomas ir "Mažeikių naftos" akcijų pardavimo tiek "Jukos", tiek Lietuvos Vyriausybės pusės. Iš tiesų buvo keturi pretendentai. Ten buvo skiriamas visiems vienodas dėmesys. Apie tas, sakykime, verslo struktūras, kurias mes matėme, kad iš tiesų gali būti kažkokių grėsmių Lietuvai, jos nacionaliniam saugumui, mes iš tiesų teikėme savo pastabas, savo rekomendacijas. Manau, šiandien pasirinktas Lenkijos kompanijos atėjimas į "Mažeikių naftą" šios situacijos yra vienas geriausių sprendimų.

REKLAMA

Taip pat norėčiau dar galbūt komiteto dėmesį atkreipti į tai, kad kai kurių departamento atliekamų tyrimų toks gana viešas aptarimas iš tiesų kokios nors naudos neatnešė. Priešingai, tai atnešė galbūt daugiau neigiamos įtakos. Aš galbūt kalbu apie tą patį "Dujotekanos" veiklos tyrimą. Iš dalies tolesnis tyrimas bus apsunkintas, ilgalaikis tyrimas, kuris buvo vykdomas departamente, bus apsunkintas. Čia panašiai kaip ir su "Alitos" privatizavimo byla, yra iš tiesų gana daug, sakykime, atverta kortų ir padėta ant stalo, kad mums bus, ko gero, toliau šiek tiek sunkoka tęsti tokį normalų tyrimą.

Šalia viso to iš tiesų yra iškilusi dar viena problema, kad sakykime, vėl viešai aptarinėjama informacija, aš nekalbu, kad tai daro komiteto nariai ir visa kita, aš kalbu apskritai apie viešąją erdvę, monitoringą, įvairius pasisakymus, tai šiandien iš tiesų mes jau turime problemų su slaptais slaptą konfidencialią pagalbą teikiančiais asmenimis departamentui. Tai ypač jautri ir daug darbo reikalaujanti darbo sritis, daug įdirbio. Manau, gal ir vadovai jums minės apie tai, bet aš galiu pasakyti, kad iš tiesų turime problemų su tais slaptaisiais operatyvinės veiklos dalyviais, tiesiog žmonės šiek tiek yra išsigandę. [].

Tai yra iš esmės pagrindiniai dalykai, ką norėjau jums šiandien pasakyti, nes tam tikri dalykai iš tiesų ilgai brendo. Manau, jums, kaip komitetui, atliekančiam mūsų veiklos patikrinimą, tai turėtų būti įdomu. AŠ jaučiau pareigą jus apie tai informuoti.

KL. [] Suprantate, verslo intereso yra dideli pinigai ir biznis, ypač energetikos srityje, ir panašiai, ir net nejausdamas gali kartais, kaip sako liaudis, ant grėblio užlipti. Tai kaip pavyzdį aš paimčiau Kauno termofikacinę elektrinę. Vis dėlto ne paslaptis, jūs tą žinote, aš noriu, kad jūs paneigtumėte arba patvirtintumėte, bet jūsų darbuotojai tuo metu, kai buvo konfliktas, elektrinėje lankėsi. Lankėsi, ir mes norėtume žinoti, kokioje apimtyje, kai ką mes žinome ir kai ką jūs dar pasakysite. Iš tuo metu, kada konfliktas, ar reikia būtent tokios specifinės tarnybos žmonėms ten būti. Man kyla toks klausimas. Aš suprantu, tvarką daryti, bet yra tam policija, kuri gali viešai tvarką daryti ar antspaudą perdavinėti. Štai čia toks momentas, kur labai svarbi jūsų ir mums patiems svarbu išvadoms rašyti, nes Valstybės saugumo departamento paskirtis ne verslui tarnauti, o tarnauti valstybei. Bent aš taip galvoju.

REKLAMA

Ir antras patikslinimas būtų dėl 2K projekto. Labai daug kalbų buvo, bet iš šios dienos jau labai daug diskutuota. Jūsų vertinimas, tai vis dėlto naudingas ar žalingas Lietuvai projektas?

ATS. Žinoma, mes turime tuos visus, sakykime, ekonominius procesus tiek energetikos, tiek finansų srityje. Vienaip ar kitaip mums tenka bendrauti su verslo atstovais. Čia, kaip sakoma, nuo to niekur nepabėgsi. Iš tiesų bendravimas apsiriboja tik tiek, kiek mums reikia iš jų gauti vieną ar kitą informaciją, nei daugiau, nei mažiau. []

Dėl Kauno termofikacinės elektrinės. Su elektrinės vadovais vyko, kadangi mes vis dėlto traktuojame, kad tai yra gana svarbus objektas Kauno mieste ir apskritai energetikos sektoriuje, tai vyko susitikimai ir iki to konflikto, pastovūs, sistemingi, sakykime, gauti vienokio ar kitokio pobūdžio informaciją. []

Liepos mėnesį iš tiesų situacija buvo susidariusi gana komplikuota, nes buvo gauta tam tikra informacija, kad, kaip minėjau, gana svarbioje įmonėje vyksta iš tiesų procesai, kurie gali vienaip ar kitaip įtakoti normalų įmonės darbą, kadangi atsirado dvi interesų grupės, tai prasidėjo masinis dokumentų išnešimas iš įmonės. Dingo įmonės antspaudas ir visi kiti negatyvūs procesai. Tiesiog darbuotojai net be jokių kažkokių, sakykime, departamento vadovybės nurodymų, nes tai yra kuruojamas objektas, jiems tiesiog pareiga pateikti išsamią ir visapusišką informaciją, kas dedasi tame objekte. Jie iš tiesų vyko į objektą, susitiko tiek su vienos, tiek su kitos pusės atstovais. Aš kalbu, kad šiuo atveju ten buvo susitikimai su Stasiukynu, paskui su laikinuoju direktoriumi Pranculiu, sakykime, su abiem pusėm, kad būtų gauta visa informacija ir susidarytas visapusiškas vaizdas, kad būtų galima padaryti vienas ar kitas išvadas. Iš tiesų nematau nieko tame blogo, kad jie važiavo, tai yra jų pareiga žinoti situaciją viename ar kitame objekte. Apie tai, apie visus susitikimus gauta informacija, kaip yra nustatyta departamente tvarka, buvo surašyti tam tikros formos tarnybiniai pranešimai, pateikiamos pažymos. Lygiai taip pat apie susidariusią situaciją tiek aš, tiek kitas pareigūnas informavome departamento vadovybę.

REKLAMA

Dėl 2K projekto. Aš manau, pati projekto idėja kaip tokio 2K idėja, nebuvo bloga. Tai paties projekto idėja tikrai nebuvo bloga. Tik tiek, kaip šiandien žinome, jos įgyvendinimas tikrai nepavyko dėl tam tikrų priežasčių. Bet mintis, manau, tikrai buvo, nežinau, ar buvo, gal dar galima svarstyti, ar buvo viskas išdirbta iki pat galo, bet mintis tikrai buvo nebloga. Čia mano nuomonė.

KL. Padaryčiau patikslinimą. Kadangi rezultato nebuvo, kodėl aš užduodu klausimą, aš ir pats daug mąsčiau apie tai, iš pradžių aš pats buvau šalininkas to projekto, ar tai nebuvo gudrus Rusijos, šiuo atveju atvirai kalbėsiu, Rusijos specialiųjų tarnybų žingsnis, liaudiškai sakant mus "išdurti", mus pavedžioti už nosies, nes rezultatas, mes negavome jokio rezultato, mes jį gavome blogą, o dar pasekmės, kur surašytos jūsų pažymose, galėjo būti dar baisesnės. Manau, kai ko neatsisakyta ir dabar. Ar tokia analizė tokiu kampu nebuvo daroma? Nes čia jau pagal jūsų specifiką būtų.

ATS. Na, matote, kaip sakoma, kai buvo iškelta projekto idėja ir visa kita, tikrai tą dieną nebuvo galima pasakyti arba nuspėti, kas bus po to, kai atsiras projektas ir kokie atsiras rinkos dalyviai. Tam tikras prielaidas visada galima kelti, galvoti ir tai, ką mes turime po to, tai galima sakyti, kad galima daryti, iškelti tam tikras prielaidas, kad galbūt tai buvo (KL: "čia ir Jakunino vaidmuo.") taip, kažkoks išankstinis sumąstymas iš Rusijos pusės. Manau, iš Lietuvos pusės buvo siekis pritraukti kuo daugiau tų krovinių į Klaipėdos uostą ir kartu pagerinti tiek uosto, tiek "Lietuvos geležinkeliams".

REKLAMA

KL. Ačiū. Prašau pasakyti, jūs iš pradžių sakėte, kad V.Pociūnui išvykus jokie tyrimai nesustojo, viskas su kryptimis, su darbais yra gerai. Jeigu jūs pripažįstate, kad V.Pociūnas šioje srityje tikrai buvo aukšto lygio specialistas, tai tada logiškai man nesueina, - aukšto lygio specialistui išvykus, niekas neatsitinka. Na, vis tiek yra toks metas, kai reikia persiorientuoti, kas jį turi pakeisti, perimti tą visą dalyką, vis tiek yra nuostolis. Ar tikrai nebuvo jokio nuostolio? Nes susidaro įspūdis, kad jis ten buvo, atsiprašau už šiurkštų pasakymą, tuščia vieta, ar jis buvo, ar nebuvo, niekas nepakito. Ar aš čia "teisingai" interpretuoju jūsų tokį pasakymą?

ATS. Pasakyčiau, kad nevisiškai. Visų pirma reikia suprasti labai paprastą dalyką, kad V.Pociūnas buvo padalinio vadovas. Jis asmeniškai nė vieno tyrimo net nedarė. Tai yra visada kalbant apie vadovą niekad nereikia pamiršti, kad jis turi pavaldinius. Ir aš šiandien neturiu nė vieno tyrimo, nes tiesiog ()

[]

KL. Turėčiau kitą klausimą. Ar jums teko matyti, ar ką nors žinote apie raštą "Dujotekanos", ar pono Stonio raštą liepos mėnesį adresuotą VSD?

ATS. Ne, nemačiau.

KL. Nieko nematėte, nieko nežinote? Nes ponas Stonys viešai, dabar jau čia vieša informacija, sako, kad "manau, kad raštu kreipėmės į institucijas ir kreipėmės net iki saugumo". Turiu omeny VSD. Tai, vadinasi, į saugumą kreipėsi, ir jūs apie tai nieko nežinote. Jums jokio rašto nerodė, nematėte ir jokių pavedimų ant to rašto parašytų jums ką nors atlikti nebuvo?

REKLAMA

ATS. Palaukite, žodis "manau", tai nereiškia ()

KL. Aš nekalbu apie tekstą. Aš klausiu jūsų konkrečiai, ar matėte, nematėte?

ATS. Aš tokio rašto nemačiau.

KL. Nematėte. Labai ačiū. Iš jūsų kalbos nuskambėjo, ir norėčiau paklausti, tam tikri kaltinimai iš tyrimo - viešas aptarimas, kad išplaukia informacija. Aš noriu paklausti, kuo jūs remiatės, jūsų tokie, na, šiurkščiai pasakysiu, kaltinimai komitetui dėl informacijos paviešinimo, nutekėjimo. Ar jūs turite kokių nors faktų, ar galite kuo nors pagrįsti savo tokį teiginį?

ATS. Aš kalbėdamas sakiau, aš minėjau, kad aš to neadresuoju komiteto nariams, jeigu atidžiai manęs klausėte.

KL. Tai jūs komitete esate ir čia sakote, tai mums sakote.

ATS. Tai va, aš kalbu apskritai apie situaciją ir viešąją erdvę, kad, sakykime, iš tiesų apie komiteto tyrimo veiklą, sakykime, aš nesakau, kad jūs komentuojate, ir visa kita. Dabar komentuoja kas nori. Bet aš kalbu apie tai, (...)

KL. Dabar visada visi komentuoja, kas nori.

ATS. Aš kalbu apie tai, kad atsirado tam tikros probleminės situacijos. Bet nieko nekaltinu, nei komiteto, nei jūsų asmeniškai.

[]

KL. Aš ir noriu sukonkretinti, nes iš jūsų pasakymo neaišku, ar iš jūsų valdybos važiavo, ar iš kur nors kitur važiavo. Aš turiu omeny Kauno termofikacinę.

ATS. Tiek iš mūsų valdybos darbuotojai, kurie kuruoja energetikos ()

KL. Tuo metu važiavo?

ATS. Taip.

KL. Vadinasi, tiek iš vieno struktūrinio padalinio irgi važiavo, tiek iš kito padalinio?

ATS. Taip.

KL. Aš ir sakau, iš kelių struktūrinių važiavo. Gal galite pasakyti, kieno nurodymu važiavo?

ATS. Kodėl tai turi būti nurodymas?

KL.. Na, supraskite mane teisingai. Jeigu jokio kreipinio iš "Dujotekanos" nebuvo, niekas nieko nematė, jokios rezoliucijos nebuvo iš vadovybės, kad jūs turite važiuoti, vadinasi, tai buvo jūsų valdybos pačių sprendimas važiuoti ten, žiūrėti. Tai kas padarė tą sprendimą, kad Petras ar Jonas iš Vilniaus turi važiuoti į Kauną ir kalbėtis su abiem vadovais?

REKLAMA

ATS. Matote, norint susitikti su vienu ar kitu žmogumi nebūtinai važiuoti į Kauną. Tai vienas rodiklis yra. Kitas dalykas, aš jau minėjau, kad jokių nurodymų man iš vadovybės nebuvo duota šiuo klausimu ir man jie neturi duoti. Aš turiu ateiti ir jiems pasakyti, kas dedasi vienam ar kitam objekte. Buvo probleminė situacija. Sprendimai buvo priimami, sakykime, dėl kaip arba kokie atliekami tyrimai ir ką jais reikia padaryti, yra priimami [...] vadovų lygmenyje.

KL. Tai jūsų sprendimas buvo?

ATS. Taip. Tiek mano, tiek mano pavaduotojų.

[]KL. Ne, čia tas viskas aišku. Labai konkretus klausimas. Siuntėte žmones iš padalinio, ir kas priėmė sprendimą, ir viskas. Labai trumpai.

ATS. Žmonėms buvo duotas nurodymas ()

KL. Ar tai jūs tas viršininkas?

ATS. Taip, išsiaiškinti, kokia yra reali situacija šiame objekte.

KL. Taip, bet jūsų leidimu buvo priimta?

ATS. Taip.

KL. Štai ir atsakymas.

ATS. Ir apie tai, kokia surinkta informacija buvo gauta, buvo pateikta ()

KL. Pratęsiant KL labai trumpus klausimus. Kalbėdamas aš dabar remiuosi mūsų nepriklausoma žiniasklaida ir itin sekmadienine laida, jeigu kas matėte, per LTV, kurią vedė Joana Lapėnienė. Toks buvo įdomus klausimas ponui Stoniui. Mums kaip tik Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto patarėjai persiuntė viską elektroniniu paštu ir vieną klausimą dar kartą užfiksavau, labai įdomus. Ji pasakė, anot žiniasklaidos, pone Stony, jūs skambinote Januškai, na ir toliau, skambinot neskambinot, atsakymas yra įvairus. Bet kas mane sudomino. Aš liepiau padėjėjai peržiūrėti visą žiniasklaidą, nieko panašaus žiniasklaidoje niekados nebuvo, tai buvo pasakyta tik pas mus komitete. Ir pasakė du pareigūnai ir net po porą kartų. Dabar tie pareigūnai, kurie mums tvirtino, stenogramos bus tikslesnės, negu aš, kalba, jog ponas Stonys paskambino Januškai, Januška paskambino Dabašinskui ir paprašė pagalbos ponui Stoniui dėl termofikacinės elektrinės konflikto, rodos liepos 6-ąją dieną. Jums apie tai kas nors yra žinoma?

REKLAMA

ATS. Apie tokio pobūdžio skambučius tikrai nieko nežinau. Jeigu tęsti tą loginę išvadą, tai dar kartą pasikartosiu, kad departamento vadovybė - nei direktorius, nei pavaduotojai dėl konflikto KTE manęs nieko, nei manęs, nei mano pavaduotojų nieko neprašė, jokių nurodymų nedavė. Iš tiesų apie susidariusią problemą vadovybę informavome mes. Tai yra visiškai iš kitos pusės reikalas.

KL. Patikslinti. Ką konkrečiai vadovybėje informavote?

ATS. Tuo metu pareigas ėjo Dainius Dabašinskas, generalinio direktoriaus pavaduotojas, jis ir buvo informuotas.

KL. Ačiū, kad patikslinot. Aš to paties ir norėjau paklaust. Tai nėra čia nieko blogo. Bet aš dar kartą sakau, mūsų net neprašyti du pareigūnai tą pasakė. Tai jūs tada nurodymus gavote iš laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas pono Dabašinsko?

ATS. Aš tikrai tokių nurodymų negavau.

[]

KL. Na, ir kitas dalykas, jūs vis tiek turėtumėte žinoti. Kaip įstatymas įpareigoja buvusį pareigūną dėl paslapties atskleidimo arba nepaskleidimo? Arba kiek įpareigoja, koks yra metų cenzas dėl paslapties?

ATS. Penkeri metai. Matot, aš dabar, tiesą pasakius, negaliu () Man atrodo, jis turėjo leidimą susipažinti su informacija "visiškai slaptai", kiek prisimenu. Jeigu neklystu, tai terminas yra penkeri metai, kur jis turėtų jausti pareigą tam tikrus dalykus viešai nediskutuoti.

KL. Čia mano toks būtų retorinis klausimas. Ar buvo praktikoje, kad daugelis pareigūnų iš tiesų išeina į verslą, kaip jūs minėjote, natūralu, žmogui reikia ir gyventi. Ar buvo jūsų praktikoje tokių bent jau profilaktinių pokalbių su buvusiais pareigūnais dėl galimos informacijos atskleidimo ar dalinės informacijos atskleidimo?

REKLAMA

ATS. Galima sakyti, kad aš esu bendravęs su tuo pačiu Vardeniu Pavardeniu jam jau nedirbant departamente, nes buvo gaunami tam tikri signalai, kad jis vienaip ar kitaip asmenims, kurie visiškai nesusiję su departamento veikla, galima sakyti, tai privatiems asmenims, pasakoja tam tikrus duomenis arba tam tikrą informaciją, kurią gavo dirbdamas departamente. Aš iš tiesų jam esu skambinęs ir užsiminęs, kad iš tiesų to daryti jam nereikėtų ir kad jis pagalvotų, apie tai ką daro. Taip, toks buvo. Jeigu aš neklystu, gal liepos mėnesį.

KL. Paskutinis patikslinimas, labai trumpas, trumpai galite atsakyti. Kažkur esu pasižymėjęs, ar dabar vykstant šiems procesams, vyksta jūsų vidaus tyrimai dėl tam tikrų asmenų, kurie yra nušalinti, ar tuose tyrimuose taip pat vyrauja ir pono Pavardenio pavardė, ar jis yra apklausiamas, ar dar kaip nors ir panašiai?

ATS. Šiuo atveju yra departamente sudaryti speciali komisija, bet, deja, aš nesu jos narys, todėl negaliu atsakyti į šį klausimą.

[]

KL. [] Jūs kažkam rašote pažymas, bet vis dėlto viskas eina savo vaga. Vadinasi, kažkas vis dėlto daro įtaką šiems reikalams ir nekreipia dėmesio į jūsų pranešimus arba jūsų ataskaitas. Dabar tas pats su "Dujotekana". Aš manau, ar nebus vėl per vėlai, nes tyrimas vyksta gana seniai, o jūs tiktai paskui skėsčiosite rankomis, sakysite, na, štai tas, tas atsitiko, tiek ir tiek nuostolių valstybė turi, bet jau viskas, šaukštai po pietų. Vis dėlto, kaip jūs tarnyba, aš įsivaizduoju, turėtų užsiimti prevenciniu darbu. Kokia jūsų nuomonė dėl prevencijos, dėl santykių su kitomis valstybės instancijomis, dėl veiklos teisinio reglamentavimo, kokia jūsų nuomonė?

REKLAMA

ATS. Taip, iš tiesų prevencija visame pasaulyje įrodyta, kad ji kainuoja pigiau negu įvykių tyrimas po to. Iš tiesų padalinys užsiima tam tikrų procesų, kuriuos mes įžvelgiame kaip galimus negatyvius vėliau valstybei, prevencija. Kaip pavyzdį galiu paminėti, sakykim, kas buvo. Iš tiesų mes labai aktyviai šiemet dirbome pagal "Mažeikių naftą", iš tiesų tam tikros verslo grupės, kurios ketino dalyvauti įsigyjant "Mažeikių naftos" akcijas, mes tikrai darėme tam tikrus žygius ar teikėm tam tikrą informaciją, kad išvengtume tolesnių galimų galbūt neigiamų pasekmių Lietuvai. Tie procesai yra daromi.

Dėl "Alitos" ir privatizuojant alkoholio įmones, sakykime, mes tikrai rinkome ir analizavome informaciją, teikėme vienokio ar kitokio pobūdžio dėl visų, tiek dėl "Stumbro", tiek dėl "Alitos", tai tam tikros mūsų pozicijos būdavo pareiškiamos. O kiek jau į jas atsižvelgia viena ar kita, sakykime, valstybinės valdžios institucija, čia gal reikėtų jų klausti. Nors mes turime informacijos, bet toli gražu ne visą. Galbūt kai kada vienus sprendimus nulemia galbūt ekonominiai interesai, kitais atvejais gal pasirenkamas kitas modelis.

KL. Dėl teisinio reglamentavimo. Ar jums neatrodo, kad reikėtų ką nors pakeisti, kad truputį būtų jūsų svaresni argumentai ir labiau kreipiamas dėmesys, kad neatsitikų?

ATS. Šiandien galbūt ne teisinį reikėtų keisti aspektą, o gal pačią mūsų teikiamos informacijos reikšmę. Nes pagal, jeigu kalbame apie valstybės ir savivaldybės turto privatizavimą, tai mes Valstybės turto fondui vienokia ar kitokia forma nuolat teikiame informaciją, sakykime, apie galimus pretendentus ir visa kita. Tai teisiniai mechanizmai kaip tokie egzistuoja. Tiktai kiek atsižvelgiama į mūsų informaciją. Čia vėl galbūt yra kitas klausimas, galbūt vėlgi viskas atsiremia į tam tikras personalijas, vieni labiau vertina departamento teikiamą informaciją, kiti galbūt mažiau.

REKLAMA

[]

KL. Jeigu leisite, aš čia labai konkretų patikslinimą norėčiau. Birželio mėnesį Seime buvo svarstomas Geležinkelių kodekso pataisos, kur jose buvo bandoma būtent Susisiekimo ministerijos pozicija, būtent liberalizuoti tą krypti Kena-Kybartai, kuri mums labai jautri, apie tai jūs žinote ir panašiai. Bet kodėl Seime, šio komiteto narys buvau, ir mano kolegos, mes kada tai buvo, o jeigu būtų taip įvykę, būtų labai blogai, o VSD pažymos nebuvo. Ar jūsų valdyba bandė tuo laiku kažką daryti. Tai kažkur įstrigo ar neišėjo iš jūsų, iki mūsų neatėjo. Ar jūs nedarėte, nes štai tyrimai vyksta, net iš to, ką mes gauname medžiagą, matosi, tie procesai vyko. Bet štai tuo metu, kai mums reikėjo informacijos, mes tos informacijos negavome () []

ATS. Kaip ir minėjau, tikrai galbūt tiek mūsų pačių, tiek ir jūsų nusivylimui, tais klausimais mes nesugebėsime duoti ()

ATS. Labai konkretus. Ar jūs ką nors bandėte daryti ir tai užstrigo kur nors, ar tuo metu nedarėte, ar dabar neatsimenate.

ATS. Aš galiu pasakyti, kad tuo metu darbas, kas liečia geležinkelius, jis buvo šiek tiek pristojęs, vėl mes kalbame apie tai, kad birželio mėnesį išėjo iš mūsų Pavardenis, kurio darbo kryptis buvo geležinkeliai. Tai yra tuo metu su ta darbo sritimi susipažino naujas darbuotojas, tiesiog laiko ir įvykių sutapimas, kad mes nebuvome pasiruošę kaip reikiant () Parašyti bet kaip nesinori, o parašyti normaliai, tai ()

[]

KL. Dabar gera proga iš jūsų lūpų išgirst, kaip ten yra iš tikrųjų, nes iš vieno padalinio darbuotojų gauni informaciją, kad verta priedangos organizacijos etiketės ir teisminio proceso. Kitas padalinys sako, kad ne taip jau ir blogai. Ir ta situacija, kokia buvo susiklosčiusi, įmonė stebima, netgi per ją, per vadovus tam tikri procesai arba informacija gaunama ir ji vertinga, faktiškai bendradarbiaujama. Tai detaliau paaiškinkite, kodėl viena valdyba nežino, ką daro kita, kodėl institucijos vadovai nesugeba koordinuoti, užtikrinti operacijų eigos taip, kaip jos turėtų vykti. Ir galų gale viskas viešojoje erdvėje, apie ką jau mes kalbėjome, ir jūs dėl to išreiškėte nuogąstavimus. Į viešąją erdvę diskusija persikėlė.

REKLAMA

ATS. Visų pirma, vienos ar kitos įmonės konstatavimas, ar tai yra priedangos organizacija, iš esmės reikėtų galbūt klausti mūsų [] valdybos. Tai nėra mūsų funkcija, sakykime, padaryti tokią išvadą. Tai yra kontržvalgyba. Iš kitos pusės, aš visada linkęs kalbėti apie tai, kai surenku kaip teisininkas pakankamus įrodymus ir tada konstatuoju. Galbūt kalbėti apie tai, gal ji verta ar neverta, tai, manau, yra visiškai, lygiai taip pat žinote, kaip kalba, kad pradėti kalbėti apie tai, kad žmogus kaltas, kol jis nėra nuteistas. Iš tiesų nežinau, ta prasme. Mes tirdami, aš nežinau, galbūt po manęs ateis [] valdybos atstovas, jums gal daugiau paaiškins apie patį bylos pobūdį. Aš neturėjau galimybės susipažinti su ta byla. Bet man tiktai susidarė toks įspūdis, kad iš tiesų, jeigu tu paimi tirti tam tikrą gabalą iš didelės mozaikos, tai gali susidaryti vieni ar kiti nuogąstavimai. Bet šiuo atveju mes tikrai [] valdyboje tam tikrus procesus, susijusius su "Dujotekana", iš tiesų tiriame kur kas plačiau. Ir tokių akivaizdžių požymių, kaip mes suprantame, kad tai galėtų būti priedangos organizacija, mes taip ir konstatavome, kad šiandien gal dar būtų apie tai anksti kalbėti.

KL. Tai dabar tos, kažką daro kairė, kažką dešinė, yra galva - vadovybė departamentas, kuri žiūri, kad rankos viena per kitą nedaužytų arba netrukdytų viena kitai. Tai dabar apie tą koordinavimą, pakalbėkime. Kaip jis buvo vykdomas, galbūt jo nebuvo, jeigu tokie rezultatai. Ir viešojoje erdvėje diskusija.

ATS. Šiuo atveju visi tyrimai, visa informacija, kas yra daroma pas mus valdyboje, kuruoja direktoriaus pavaduotojas Jurgelevičius ir vėliau direktorius, visa informacija būdavo pateikiama jiems. [] valdyba, arba [] valdybą, kuruoja pavaduotojas Tekorius. Tai, sakykime, nežinau, mes pateikdavome savo surinktą informaciją vadovams ir aš manau, kad į tyrimus buvo žiūrima pakankamai skirtingu kampu. Kontržvalgyba iš tiesų tiria visiškai, į tyrimą žiūri kaip į problemą.

KL. []. Ar aš teisingai suprantu, kad pavaduotojų lygmeny ar galbūt, jeigu tą funkciją prisiėmė pats departamento vadovas, kažkas nebuvo adekvačiai vertinta tyrime, arba vienos valdybos vykdomas tyrimas. Ta prasme, aš suprantu., jūs savo darbą padarote, pažymų forma ar tiesiogiai žodžiu informuojate ir pateikiate aukštesniam lygmeniui. Bet jūs sutinkate, kad ten kažkur kažkas ne taip buvo, kad įvyko taip, kaip įvyko?

ATS. Ne. Matote, iš tiesų retkarčiais susiklosto tos situacijos, kad vienaip ar kitaip tyrimai vykdomi pas mus ar vykdomi kituose padaliniuose. Jie kažkaip susipina, sakykime, juose vienaip ar kitaip figūruoja tie patys asmenys. Bet yra pas mus nustatyta tvarka, kad jeigu tyrimai yra, jeigu tai pakankamai panašūs, tai iš tiesų vadovai priima sprendimą, kad tyrimą pavestų atlikti vienam padaliniui arba kitam. Šiuo atveju, aš įsivaizduoju, kaip ir minėjau, ta prasme, buvo žiūrima Mes daugiau tiriame ekonominį aspektą ir visa kita. Jie galbūt tiria daugiau galimus ryšius su Rusijos specialiosiomis tarnybomis, gal nėra mums taip įdomu. Todėl, sakau, šiuo atveju, nežinau, ko gero, reikėtų klausti vadovų, kodėl taip. Aš tikrai nemačiau tos bylos, neskaičiau ir negaliu pasakyti.

[]

KL. Aš vėl sugrįšiu prie jūsų pirmos tezės. Niekas nepablogėjo išvykus darbuotojams, viskas gerai, viską vykdote, ir net gal dar intensyviau, jeigu taip optimistiškai sakyti. Bet po to jūs pasakėte: "nesame pajėgūs atsakyti į visus valstybės institucijų klausimus, nes trūksta darbuotojų, pajėgumų ir t.t." Taigi tai dvi viena kitai prieštaraujančios tezės. Ir yra geras paaiškinimas. Na, V.Pociūnas specialistas išvažiavo ten, Pavardenis norėjo išeiti kitur, išėjo apskritai nežinia kur. Na, geri blogi, bet tai buvo specialistai. Jų netekus, jūs ir sakėte, na, išėjo geležinkelių specialistas, ir dėl Geležinkelių kodekso nebuvo kas parašo. Tai jūsų pačių paliudijimai.

Dabar klausimas. Prašau pasakyti, 2K pažyma, V.Pociūno rašyta, rezultatas labai konkretus - ministras Balčytis, perskaitęs pažymą, atsisako pasirašyti sutartį, ji yra taisoma ir pasirašoma tiktai pataisyta. Tai čia ir yra klausimas. Geležinkelio kodeksas, niekas neinformuotas, net ir Seimas, apie slypinčius pavojus. Ir tik, atsiprašau už tą pasakymą, per Marytės plauką pačių Seimo narių susivokimo dėka neatsitiko nelaimė, sakykime taip. Kuo jūs galite pagrįsti savo teiginius, kad viskas yra gerai, ir dar intensyviau, kai mes turime konkrečius faktus?

ATS. Aš niekad nesakiau, kad Pavardenis ar Pociūnas buvo blogi specialistai.

KL. Jūs sakėte, kad jų netekus, niekas nepablogėjo.

ATS. Taip yra. Tai yra vienas dalykas. Vytas iš tiesų buvo geras specialistas, tą galiu aš jums patvirtinti, manau, ir vadovai to neneigia, specialistas, išmanantis savo sritį. Bet, kaip ir praeitą kartą minėjau, liudydamas komitetui, kad iš tiesų, jeigu mes apie jį kalbėjome kaip apie vadovą, problemų buvo.

KL. Ne, mes kalbame apie jį kaip specialistą dabar, taip ir sakykite ()

[]

ATS. Tai problemų su vadovavimu buvo, todėl nežinau. Ten sprendimas buvo vadovų.

[]

Liudija kitas asmuo

[]

KL. Atsiprašau, suprantate, mes tikrai neturime laiko užsiimti teorija. Dar kartą sakau, nepadarysite iš mūsų kontržvalgybininkų, gal iš kurio nors, iš manęs tikrai ne (...) Aš labai noriu dar konkretų dalyką patikslinti prie pono V. Pavardenio. Yra jūsų kompetentingos komisijos, vadovaujamos gerbiamo pavaduotojo Tekoriaus, ar pateikti tas pažymas komitetui, ar nepateikti, teisingiau ten buvo kitaip suformuluota, bet buvo įsakymas direktoriaus dėl tų pažymų ir ten parašyta, šalia išvada, kad tik kai kurie faktai pažymose neatitinka bylose esamos medžiagos. Tarp kitko, kalbama ne apie vieną bylą, o apie kelias bylas kalbama. Štai kas čia mėtosi dabar ir kas ką nori sumėtyti? Nes mums davė parodymus jūsų vadovai, aš kalbu ne apie Pavardenį, aš specialiai vengiu šios pavardės, aš kalbu apie Tekorių, aš kalbu apie kitus pavaduotojus, kalbu apie jūsų direktorių, ir net išvadose surašyta juoda ant balto - tik kai kurios. Jūsų pasakymas labai konkretus, pratęsiant gerbiamojo V. Pavardenio, kad čia viskas buvo vos nefalsifikuota.

ATS. Aš taip nesakiau.

KL. Atsiprašau. Susidarė toks įspūdis.

KL. Aš atsiprašau, aš konstatuosiu, nes aš viską užsirašiau, kad neturėjo konkrečios informacijos ir konkrečių darbo planų.

ATS. Patikrintos.

KL. Konkrečios patikrintos informacijos ()

ATS. Konkreti informacija buvo.

KL. A, vis dėlto informacija buvo?

ATS. Taip, bet ne apie specialiųjų tarnybų veiklą. Ne apie specialiųjų, apie politinius ir ekonominius procesus ()

KL. Na, grėsmes valstybei ()

ATS. Apie grėsmes valstybei čia yra vėl. Grėsmes gali vertinti ()

KL. Suprantame aišku, tik pasitikslinsime.

ATS. Neaišku, ar valdybos lygmenyje ten vertina ()

KL. Aišku. Tada supratau. Vadinasi, tos išvados, kurias mes turime, teisingos komisijos. Tik dalis dalykų nepasitvirtino, teisingai?

ATS. Kiek man yra žinoma, ten buvo sutikrinta ir ()

KL. Ten buvo sutikrinta ir parašyta ()

ATS. () ir įvertinimas ()

KL. Jūs, atrodo, net komisijoje buvote.

ATS. Ne, nebuvau toje komisijoje.

[]

KL. Jau atsakėte dėl tų visų sankcijų, kad jos buvo teisėtos. Teisėjas įvertino, kad yra pagrindas duoti sankciją, nes prieš tai () Gerai. Ar jūs norite vis dėlto pasakyti, kad [] valdybos vadovai viršijo savo įgaliojimus dėl šios bylos eigos, ten pradžios ir viso kito, aš taip supratau iš jūsų aiškinimo []. Man nesusisieja štai šitas jūsų teiginys su tuo, kad vis dėlto sankcijų buvo prašyta juridiškai teisėtai. Ir su trečiu dalyku, būtent ką iš pradžių minėjau dėl amerikiečių išvadų, kur yra mūsų partneriai ir viešai tokiais žodžiais turbūt nesišvaisto, net ir dėl galimų įtarimų, tai per daug rimti dalykai. Gal galėtumėte kaip nors susieti tuos tris dalykus ir paaiškinti. Jeigu yra žinoma ta amerikiečių informacija, jeigu sankcijos yra teisėtos ir su pagrindu ir kartu įgaliojimai dėl tokios bylos eigos, pradžios ir visa kita, tas tikra, tas tikra, o tas staiga visiškai nebepatikima. Gal aš ko nors nesuvokiu?

ATS. Aš jums norėčiau paaiškinti. Aš jau sakiau, kad iš tikrųjų ši byla, [] iš kurios atsirado šie dokumentai, apie ką vyksta, verda visi įvykiai, iš tikrųjų buvo pradėta pažeidžiant mūsų departamento bylų vedimo instrukcijos konkrečius punktus. O konkrečiai pagrindinis punktas yra apie kompetenciją ir informacijos tyrimą, elementarus dalykas, visiems suprantamas. Konkrečią informaciją apie konkretų įvykį tiria specialistas ()

KL. Atsiprašau. Jeigu galima, taupant laiką. Jūs dabar tą jau konstatuojate, dėl ko praktiškai pareigūnai yra nušalinti, sudaryta komisija, kuri tuos dalykus tiria. (ATS: "Jie tiria, o jūs klausiate mano nuomonės.") Tai aš dabar noriu paklausti, kokiu būdu jūs galite pateikti išvadą anksčiau, negu baigtas tyrimas?

ATS. Ar aš sakiau, kad aš pateikiu išvadą?

KL. Na, skamba kaip išvada: jie pažeidė, jie neturėjo to, ano, trečio, dešimto.

ATS. Jūs klausėte mano nuomonės?

AKL. Nuomonės.

ATS. Jūs žinote, kokias aš pareigas užimu?

KL. Žinau.

ATS. Praeitą kartą aš apibrėžiau savo kompetencijos ribas. Pagal savo kompetenciją aš jums liudiju ir reiškiu savo kaip profesionalo nuomonę šiuo konkrečiu klausimu.

[]

KL. [] Tai vis dėlto pirmas dalykas būtų. Gavus prokuroro, atsiprašau teismo sankciją.

Yra tam tikra procedūra, tam tikros medžiagos turi būti pateikimas, tam tikri turi būti motyvai. Tai kaip teisėjas gali duoti tą sankciją, jums paruošus medžiagą, jeigu yra nepakankami motyvai.

ATS. Matote, kartais yra () Motyvai klausytis iš tikrųjų yra. Šioje konkrečioje situacijoje reikalas yra tiktai tas, kadangi čia nėra kontržvalgybinis tyrimas de facto, mano nuomone, tai turėtų daryti kitos valdybos. Aš manau, jos ir atlikinėjo, ir dar ilgiau, ir dar plačiau šiuos tyrimus tuo pačiu klausimu.

KL. Sakykite, tai dabar jūs su byla susipažinote, čia, ko gero, nebus didelė paslaptis. Terminai sankcijose yra numatyti pasiklausymo?

ATS. Taip, pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus.

[]

ATS. Šitoje konkrečioje byloje yra, [].

KL. Dar jos galioja?

KL. Kai kurie veiksmai buvo pratęsti, kai kurie buvo nutraukti.

[]

KL. Aš noriu pasitikslinti konkrečiai, kadangi tai net pareigūnai patvirtino, aš beveik kiekvieno pareigūno to klausiu, kas susiję su jūsų konkrečia valdyba. Ponas Stonys (aš čia nebūsiu originalus, bet taip buvo mums pasakojama) paskambino Januškai ir pasakė, kad yra problemų Kauno termofikacinėje elektrinėje. Januška paskambino Dabašinskui, kreipėsi į Dabašinską, kad reikia pagelbėti toje elektrinėje. Toliau, šitas pokalbis nesuponuoja ar nusikaltimai, ar nenusikaltimai, ne man spręsti, toliau buvo imtasi kažkokių pagalbos priemonių. Tai tokie atspindžiai yra byloje, su kuria jūs susipažinote, ar nėra?

ATS. Čia yra ta situacija, kai negaliu komentuoti konkretaus bylos turinio.

KL. Jūs negalite ar nenorite?

ATS. Ne, negaliu komentuoti.

KL. Kitas dalykas. Vėl mums buvo pasakyta, aš nežinau, ką tos tezės pasako, bet yra toks pokalbis pono Stonio, rodos, su Januška. Ten yra pasakoma, ar net su rusų pareigūnais, verslininkais, kad sako, su Užsienio reikalų ministerija santykiai yra daug geresni negu buvo, o su Prezidentūra santykiai labai gerai. Aš nežinau, ką tai reiškia, kas už to yra, ar čia su verslu, ar dar su kuo susiję, ar su saugumu susiję. Aš nežinau su kuo susiję. Jūs galite ką nors. Jūs suprantate, tos pasakytos tezės, mes tų pažymų nematėme, tų išklotinių tuo labiau nematėme. Tai dabar kuo mums tikėti, kuo netikėti, jūs nenorite sakyti, kiti kažkodėl noriai pasako. Tai ką mums daryti?

ATS. Aš negaliu komentuoti telefoninių pokalbių fiksuotų, toje byloje turinio. [].

KL. Tarkim, mes rašysime išvadas, ir supraskite mane teisingai, kodėl aš klausiu. Jeigu tai pasakytų vienas pareigūnas, būtų galima abejoti. Jeigu pasakytų du, galima dvejoti, bet jeigu daugiau negu pasako, jau tu šitą turi priimti domėn, o jūs mums netgi ne () Kokią išeitį dabar surasti, aš retoriškai klausiu.

ATS. Aš manau, jeigu jie komentavo tuos dalykus, jie iš principo truputį prasilenkė su teise. Bet savo ruožtu galiu pasakyti, kad tie trys pareigūnai, kurie jums komentavo ()

KL. Ne trys, aš sakiau, daugiau kaip du.

ATS. šitie visi darbuotojai ir dirbo su ta medžiaga, kuri yra šioje byloje. Bet norėčiau vėl pridurti. Kiekvienas iš šių darbuotojų neatliko savo darbo taip, kaip jį turėtų atlikti profesionalus VSD darbuotojas. Nepatikrino informacijos, nieko neorganizavo, konkrečiai nevykdė ir panašiai.

KL. Patikslinsiu. Jūs valdybos viršininko pavaduotojas, tai kodėl, ne vienas iš jų yra pavaldinys, ne vienas, ne du ir ne trys mums tai sakė, iš kitų valdybų sakė. Tai kodėl nė viena jų nebuvo laiku išmestas iš darbo arba nubaustas?

ATS. Niekas dar neišmestas.

KL. Ne, ne, ne, iki mūsų tyrimo, juk tai darosi metų metai. Bylos eina penki metai eina () Jeigu rašo iš dangaus, atsiprašau, bet tikrai.

ATS. Aš esu savo įstaigos ()

KL. Jūs esate padalinio vadovas, pretenduojate, jeigu dabar daug ką išvarys, į paaukštinimą. Tai kodėl pavaldinių nenubaudėte, neprašėte vadovo nubausti pavaldinius, ar gal bandėte tokius dalykus daryti, jeigu jie darė?

KL. Neatlieka savo tiesioginių pareigų.

KL. Logiškai toks patikslinimas. Tai dabar daryti, kai mes atėjome, o iki mūsų. Jūs sakėte, kad patys norit svarstyti, aną kartą.

ATS. Jūs tikriausiai įnešite pozityvių dalykų į mūsų departamento veiklą (Juokas salėje). Bet aš vis dėlto norėčiau jums pasakyti, jeigu galima, kad neperlenktumėte lazdos.

KL. Nebijokite.

ATS. Aš kaip įstaigos patriotas ir labai seniai dirbantis šioje srityje, kaip minėjau, įeinu gal į ketvertuką ar trejetuką pirmųjų darbuotojų, norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų departamente yra kaip kiekvienoje jaunoje besivystančioje struktūroje problemėlių. Bet čia nėra tokios problemos, kurios turi būti iškeltos į tokį lygmenį su tokiomis pasekmėmis, su tokia realia žala. Ne dėl jūsų veiklos žala. Jeigu čia yra () čia tik mano asmeninė nuomonė ()

KL. Mes suprantame ir faktiškai taip pat galvojame.

ATS. Jeigu čia yra kažkas, kas inicijavo tą dalyką politiniame lygmeny, vienaip ar kitaip dalyvavo, skatino ar () jis galvojo ir elgėsi nevalstybiškai.

KL. Čia mūsų kalba vis tiek sukasi apie tas pažymas ir apie tą tyrimą, kurį jūsų kolegos atliko. Aš turbūt pasikartosiu, bet kitaip neįmanoma, nes ką kalbėjo pirmininkas ir kiti, vis tiek nesueina galai. Jūs davėte, jeigu aš teisingai supratau, ponas Pavardenis buvo tam tikra prasme užangažuotas, jums tos įspūdis susidarė iš jo frazių, atkeršysiu direktoriui ir panašiai.

ATS. Aš jį pats girdėjau. Man ne įspūdis, aš pats girdėjau.

KL. Bet apie kitus pareigūnus, apie Pavardenį jūs pirmą kartą taip blogai neatsiliepėte, kaip dabar.

ATS. Aš ten nepamenu, ar buvo konkretus klausimas.

KL. Buvo, buvo, jūsų geresni vertinimai. Bet tiek to. Galiausiai gerai atsiliepėte apie skyriaus () (ATS: "Taip.") Tie žmonės tiesiogiai dirbo su medžiaga. Galų gale ir pats Pavardenis buvo apdovanotas už operaciją, nes ten su [] buvo gerai įvertintas vadovybės. Man iškilo klausimas, kodėl tiek daug pareigūnų nesugebėjo pažiūrėti plačiau? Ir šalia to, kodėl Tekorius, kuruojantis šitą sritį, kaip pavaduotojas, jūs turėtumėte atsakyti, ar nusišalino, ar jį nušalino nuo to?

ATS. Tokio dalyko nereikalauja.

[]

KL. Pirma dalis klausimo būtų, tai vis dėlto kodėl tiek daug darbuotojų klaidingai matė, siaurai matė šitą tyrimą ir pasidavė, kaip jūs sakėte, kad Pavardenis nuėjo paskui Pavardenį. Tai aš norėčiau štai tą terminą "nuėjo", kad jūs atskleistumėte. Kas tai yra "nuėjo"?

ATS. Aš manau, jis kaip žmogus, nuėjo tiesiog, tiesiog buvo tam tikra įvykių seka. Iš tikrųjų departamente buvo ()

[]

Liudija kitas asmuo

[]

KL. Šią vasarą "Dujotekana" arba Stonys, ar yra kreipęsi į Valstybės saugumo departamentą, jos vadovus žodžiu ar raštu dėl galimos paramos Kauno termofikacinėje elektrinėje?

D.DABAŠINSKAS. Mane dėl šių aplinkybių praeitą kartą apklausinėjote, aš daviau atsakymus į šiuos klausimus. Tai galiu pasakyti, kas liečia mane asmeniškai, nes aš negaliu atsakyti už direktorių, už kitus pavaduotojus. Bet į mane asmeniškai niekados nesikreipė. Aš to asmens nepažįstu, išskyrus kad mačiau per televiziją. Tik toks žinojimas yra. Ką noriu pabrėžti. Nei tiesiogiai, nei per tarpininkus aš to asmens nepažįstu.

KL. Stonį turite omeny?

D.DABAŠINSKAS. Taip.

KL. O Januška neprašė pas jus dėl Stonio, aš jau patikslinu?

D.DABAŠINSKAS. Aš praeitą kartą atsakiau - ne.

KL. Atsakėte, aš tiesiog nebuvau. Atsiprašau.

KL. Tai galima manyti, kad Stonio teigimas spaudoje, interviu, kad jis yra kreipęsis į Valstybės saugumo departamentą paramos, yra netiesa?

D.DABAŠINSKAS. Aš sakau, aš negalėčiau atsakyti už visą departamentą ar vadovybę.

KL. Jūs galite nežinoti to?

D.DABAŠINSKAS. Aš tą ir pasakiau, aš atsakau už save. Mano tos kuravimo sritys, dar kartą noriu pasakyti, su ekonomika nelabai ką turi bendra. KL. Atsiprašau. Bet tuo metu A.Pocius buvo Amerikoje, jūs ėjote jo pareigas šią vasarą, liepos mėnesį?

D.DABAŠINSKAS. Tai jeigu mes kalbame konkrečiai apie epizodą termofikacinėje?

KL. Taip, taip.

D.DABAŠINSKAS. Tai aš ir atsakiau, kad taip, iš tikrųjų tada aš ėjau pareigas, taip, iš tikrųjų buvo atėjęs vienas iš vadovų [] valdybos ir mane informavo, kad yra sudėtinga situacija tenai, kad yra išvykę žmonės. O po to buvo parašyti pranešimai, buvo susitikimai su () Aš apie tai liudijau.

KL. Nesikartokime.

KL. Bet štai tas pasakymas yra netiesa.

[]

KL. Trims VSD nuo darbo nušalintiems darbuotojams buvo pareikšti įtarimai dėl slaptos informacijos nutekinimo. Įdomu, dabar vykstant tyrimui jau turite kokių įrodymų, kad pasitvirtintų tie įtarimai?

D.DABAŠINSKAS. Kad ne visiems jiems yra vienodi ne tai kad įtarimai, bet klausimai, nes apskritai negalima sakyti, kad jie yra įtariamieji. Jeigu vyksta tarnybinis tyrimas, tai yra tokia galimybė pareigūną nušalinti nuo pareigų. Kaip sakiau, tyrimas yra labai platus. Aš nežinau, ar komitetas turėjo galimybę susipažinti su įsakymu, dėl ko ()

KL. Atsiprašau, jeigu galima, noriu trumpai, mums neįdomu. Ar yra kokių nors įrodymų, ar ne? (Balsas salėje: "Apčiuopiamų." ) Ir viskas. Kad būtų tikrai ()

D.DABAŠINSKAS. Aš sakyčiau, dėl įrodymų aš taip neteigčiau, aš teigčiau - nustatytos aplinkybės, nes įrodymai truputį yra daugiau teisinis ikiteisminis terminas. Bet, sakyčiau, nustatytos aplinkybės yra.

KL. Antras klausimėlis būtų. Ar jums buvo žinoma, gal dabar sužinojote, kad Pavardenis turėjęs kažkokį kerštą generaliniam direktoriui?

D.DABAŠINSKAS. Žinote, čia toks klausimas.

KL. Kad lengviau būtų, jeigu leisite, kolega, aš tiesiog, kadangi direktorius mums tą pasakė, buvo jūs, direktorius ir Pavardenis, kažkaip ilgai sėdėjote vieną kartą. Taip? Direktorius mums tą pasakė, tai čia didelės paslapties aš nepasakysiu, kad jums būtų lengviau atsakyti ()

D.DABAŠINSKAS. Tiesą sakant, galbūt ir ne vieną kartą per tiek tarnybos metų.

KL. Bet čia ne taip seniai buvo prieš mūsų tyrimą, ir sakė, buvo labai aštri kalba. Tai tada gal jums ()

D.DABAŠINSKAS. Iš tikrųjų aš dalyvavau tos aštrios kalbos, jeigu jūs taip pasakėte, pradžioje. Ir paskiau palikau aš juos du. Bet sakyčiau, kad ta kalba aštri, kaip jūs sakote, daugiau buvo inicijuota Pavardenio. Kadangi Pavardenis pats atėjo pas direktorių, pats pasiprašė pakalbėti organizaciniais vidaus, departamento virtuvės klausimais, ir tie pokalbiai vyko iš tikrųjų. Aš pripažįstu, kad vyko. Ir aš dalyvavau pirmoje valandoje tų pokalbių, galbūt net ir daugiau nei valandoje.

[]

KL. []. Jūs pasakėte, kad jūs nepasitikite buvusiais KGB auklėtiniais ir darbuotojais. Tai ar galima būtų pasitikėti KGB buvusiu generolu ir, ko gero, dabar susijusiu su Rusijos specialiosiomis tarnybomis ponu Jakuninu? [].

D.DABAŠINSKAS. Iš tikrųjų tada nuo pat pirmos dalies. Aš nenoriu pasakyti, kad aš nepasitikiu KGB buvusiais pareigūnais. Aš taip nekeliu klausimo. (Balsas salėje: "Taip nuskambėjo.") Mano nuomone, jie neturėtų dirbti žvalgyboje ir kontržvalgyboje. Galbūt jie puikūs žmonės, galbūt jie puikūs ()

KL. Ne, ne, būtent tą turėjau omeny, būtent tą.

D.DABAŠINSKAS. Bet, mano nuomone, žvalgyboje ir kontržvalgyboje. Tai yra tose srityse, kur turint kontaktų, dirbti turint netiesioginių kontaktų, kai objektai yra rusų, baltarusių specialiosios tarnybos, šiose srityse buvusių KGB darbuotojų negalėtų būti, nes yra vis tiek bendramoksliai, draugai ()

[]

KL. Dar turėčiau vieną klausimėlį, irgi susietą su Januška. Ką jūs mums dabar rekomenduotumėte kaip patyręs žvalgybininkas, kontržvalgybininkas iš viso to, ką komitetas žino, ką "gali žinoti" ir ko negali žinoti, atlikdamas šitą tyrimą dėl Januškos, Jurgelevičiaus, Stonio ir kitų? Ir įvertinant jūsų generalinio direktoriaus pareiškimą apie Seimo kairės ir dešinės kokius nors korupcinius ryšius, niekam nežinomus. Klausiu, ar Valstybės saugumo departamentas šiame tyrime yra parlamento sąjungininkas padėti išsiaiškinti mums ir nustatyti tiesą, ir parašyti išvadose tai, kas galima viešai, ar savo pasakymais viešais ir pasakymais neviešais čia, kad nieko nesakysime, o visur kitur visko yra, ar nebūsite paskui tie patys, kurie mus kaltinsite, kad mes padarėme išvadas neturėdami informacijos, kurios pats VSD mums nedavė ir, matyt, sąmoningai?

D.DABAŠINSKAS. Ilgas klausimas, daug klausimų viename. Iš tikrųjų aš nenorėčiau daryti vertinimų generalinio direktoriaus veiksmų vienų ar kitų, ar pareiškimų. Manau, nuoširdžiai manau, kad komiteto atliekamas tyrimas padės departamentui. Visų pirma dėl to, kad mes pamatėme kai kurių darbuotojų tikrus veidus. Antra, manau, mums patiems kilo įvairių minčių dėl darbo organizavimo ir patvirtino mūsų strategijoje numatytus kelius [] metams išeiti į tris departamento stulpus. Tai leistų organizacine prasme geriau organizuoti darbą, koordinacine prasme leistų geriau tą daryti. Aš manau, kad ir kokios pasekmės būtų, bet, manau, istorija įvertins, ir bus ir teigiamų išvadų iš šio parlamentinio tyrimo. Esu giliai asmeniškai įsitikinęs.

[]

(Pabaiga)

 

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Advokatas prabilo apie liudijimus, ką Pinikas darė prie žuvusios Didžiūnaitytės kūno
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Nušauto policininko šeimą pasiekė piniginė parama: iš viso – kiek daugiau nei 33 tūkst.
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Dėl vietoj dušinių Palangoje išdygusio namo surengta akcija: žmonės atėjo pasiruošę išsimaudyti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Kaimynai sukrėsti dėl pro langą iškritusio ir žuvusio penkiamečio: tėvai vaikais labai rūpinosi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Su oro balionais į audrą patekę dalyviai papasakojo, ką patyrė skubiai leisdamiesi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Punios šilas ir vėl specialistų akiratyje: šile įsisiautėjo kenkėjai
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Vos tik paskelbus sprendimą apie atidaromą sieną, lietuviai patraukė į Lenkiją
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Lietuva dėl Astravo sulaukė paramos iš Lenkijos: žada taip pat nepriimti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Per Kuršių marias kelte plaukę keleiviai sulaukė netikėtos staigmenos
REKLAMA
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų