T. Čyvas (nuotr. Balsas.lt)

T. Čyvas (nuotr. Balsas.lt)

Valdžia skelbia, kad Tėvynė eilinį kartą pavojuje, nes pavojuje yra jos valdžia. O pavojų jai esą kelia kritika. Kokia būtent, nepasakyta. Tiesiog – būkite budrūs ir žinokite, kad valdžią ruošiasi kritikuoti Kremliaus agentai. O aš manau, kad grėsmė yra visai kitur. Tėvynė pavojuje, nes ją oficialiai patikėta saugoti melagiams, demagogams, valdžios padlaižūnams, intrigantams ir/arba idiotams.

Negaišinkite laiko – metodiniai patarimai

Pavojų paskelbė prezidentė Dalia Grybauskaitė, Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas, generolas Gediminas Grina ir kiti svarbūs mūsų saugumo ir gerovės rūpintojėliai, todėl iš anksto noriu kai ką paaiškinti. Kad visas populiariųjų valdžiažmogių užpakalių bučiuotojų stadionas, skanduojantis apie pavojų ir saugantis savo abrozdėlių garbių bei orumų iliuzijas, negaišintų laiko visokiems etikos sargams – pabrėžiu: paskutinis pirmos pastraipos sakinys atspindi mano asmeninę nuomonę, o ne kokį nors VSD ar Statistikos departameno dokumentuotą faktą.

REKLAMA

Idiotizmui diagnozuoti, pavyzdžiui, medicininės kvalifikacijos neturiu. Tiesiog, jei daiktas man, tarkime, yra panašus į kugelį, gaminamas kaip kugelis, skonio kaip kugelis, virškinasi kaip kugelis, aš manau, kad tai ir yra būtent kugelis. Tokiu atveju, man daugiau ar mažiau nusispjauti, ką pasakys sertifikuoti virėjai. Tas pats ir su kvailumo, demagogijos, propagandos apibrėžimais.

Todėl visi, kas patikėjote gresiančiu pavojumi ir rūpinatės valdžios saugumu, verčiau skubėkite (galite neskaityti viso straipsnio) apsirūpinti reikalingais artėjančio karo išgyvenimui reikmenimis. Artėja ar jau vyksta laimei tik informacinis karas, tad nešluokite iš parduotuvių kruopų, nekaskite rūsių ir blindažų, nesandėliuokite konservų ir nesigaminkite Molotovo kokteilių. Jums prireiks ko kitko:

-įsidėmėkite, kad be valdžios nežydės Lietuva ir niekada neskirkite valstybės nuo valdžios;

- išmeskite iš galvos sąvoką patriotizmas, įsirašykite (repetuodamas prieš veidrodį) sau į smegenis, kurias reikia kuo mažiau treniruoti, žodžius: pavaldinys, ekscelencija, baudžiauninkas, sostas, šventa ir pan. Taip pat žodžių junginius: „ne mano reikalas“, „valdžia geriau žino“, „aš tik runkelis“, „ačiū ir už tai“, kritikuoja tik rusai“ ir pan.;

- užsisakykite elektronines ir popierines visų valdiškų pranešimų spaudai versijas (svarbiausia VSD ir prezidentūros) ir jokiu būdu netikrinkite bei neanalizuokite ten pateikiamos informacijos tikrumo;

- susikelkite į atskiras laikmenas visus vaizdelius, kur prezidentė glosto vaikučius, kalbasi ir dainuoja senelių namuose, šoka klumpakojį, šaudo iš automato ir šiaip gražiai atrodo;

REKLAMA

- iš oficialiai nekontroliuojamos žiniasklaidos neblokuotas palikite tik tas medijas, kurios skaičiuoja prezidentės priešus ir net jų viduje atsirinkite atskirus autorius;

-nešvaistykite laiko, kurį galite praleisti skaitydami ar žiūrėdami oficialius pranešimus, ne tik nekontroliuojamos žiniasklaidos politinėms alternatyvoms, bet ir pramoginiam žanrui, nes jis mažina budrumą ir trikdo pavaldinio darbo drausmę;

- susidarykite „juodąjį sąrašą“, kuriame būtų visi „vanagai“, prezidentės kritikai ir net nepakankamai ją giriantieji, visi, kas negerai rašo apie VSD arba vietinį seniūną. Iš jų atvaizdų pasigaminkite smiginio lentas ir reguliariai, su visa šeima ar vietinėmis bendruomenėmis, renkite „įtarumo ir neapykantos“ valandėles;

- tose valandėlėse, grojant trankiems patriotiniams maršams arba V. Landsbergiui dainuojant „mažam kambarėly ugnelę kuriu“, pasakokite vieni kitiems apie įtartinus asmenis ir spjaudykite į demaskuotų niekadėjų atvaizdus. Vietiniai liaudies meistrai galėtų pagaminti ir jų iškamšas, kurias galima daužyti ir spardyti, rėkiant, „Už Lietuvą , vyrai!”;

- siekite, kad mokyklose vaikai, vietoje tikybų ir etikų (galima aukoti ir kitus dalykus) būtų politiškai brandinami, pasakojant apie D. Grybauskaitės vaikystę taip, kaip spaliukams pasakojo apie Vladimirą Iljičių Uljanovą (Leniną);

- privaloma šeimos parankinė knyga, padedanti atpažinti priešą, - Heinrich Institoris, Jakob Sprenger „Malleus maleficarum“ („Raganų kūjis”). Joje rasite svarbiausią kaltės įrodymą - kuo stipresni besikratančiojo raganavimo (mums svarbu – šnipinėjimas) argumentai, tuo aiškiau, kad jam padeda šėtonas (rusai);

REKLAMA

-dar rekomenduotina namuose turėti kepuraitę, kurios skirtingose pusėse būtų realiausių kandidatų į prezidentus portretai, idant būtų galima staigiai išversti;

-jeigu jums pasirodė, kad valdžia priėmė neteisingą sprendimą, jus ar jūsų artimąjį nuskriaudė – jums vaidenasi arba įteigė šnipai. Trenkite sau per pakaušį, tris kartus sukalbėkite „Ave Dalia, Gratia plena“;

-jeigu žmogaus veido išraiška gatvėje arba darbo vietoje atrodo nepakankamai optimistiškai, jei jis bamba, kad neturi pinigų – praneškite apie jį VSD, nes tai potenciali informacinės atakos auka, galimai priešiškos propagandos „užzombintas“ pavojaus valdžiai šaltinis.

Daugiau konsultacijų kreipkitės į prezidentūros viešųjų ryšių skyrių (+ 370 706 64169 – Daiva Ulbinaitė), VSD viešųjų ryšių skyrių (870666475 – Vytautas Makauskas) arba prezidentės į įvairias vietas deleguotus asmenis. Jų pagalba yra profesionalesnė nei mano ir labiau garantuos, kad tapsite valdžia ir gyvenimu patenkintu pavaldiniu, tiesa, su kiek keistoka šypsena. Dėmesio!, Achtung!, Attention!, Uwaga! Vnimanije!: Įspėjimas: žemiau esanti straipsnio dalis asmenims, kurie nusiteikę vadovautis aukščiau nurodytomis instrukcijomis, gali būti kenksminga. Niekas netikra, sutapimai atsitiktiniai, nes valdžios antspaudo nėra.

Lietuva išeina į karą

Šių instrukcijų reikia, nes Lietuva pati paskelbė karą. Pradžioje, pasimėgaukime vaizdeliu, kurį nupiešė valdžios propagandinis aparatas, generolai ir dvaro analitikai.

Taigi, Valstybės saugumo departamento vadovas Gediminas Grina viešai preiškė, kad rusai eilinį kartą eina. Kaip selbia departamentas ir komentuoja jo vadovas, rusų propagandistai kontaktuoja su politologais, žurnalistais ir politikais bei liepia šiems kritikuoti valdžią: „Paprastai pagrindinis atakų dėmesys yra bet kokių Lietuvos valdžios sprendimų kritika, nepriklausomai nuo to, kas yra valdžioje, kritikuojama, kad Lietuvos vadovybė priima neteisingus sprendimus, galbūt žmonėms kenkia, tokia standartinio pobūdžio propaganda, netgi, sakyčiau, demagogija“, - aiškino generalinis direktorius. Pasak jo, tokia galima propaganda pavojinga tiek, kiek visuomenė tam imli, tačiau, ar Lietuvos žmonės jai lengvai pasiduoda, jis atsakyti negalėjo.

REKLAMA

„Visuomenės nuomonių netiriame, galbūt nuomonių kompanijos galėtų apklausas daryti“, - teigė G. Grina.

O štai kitas prezidentės D. Grybauskaitės politinis patikėtinis, jos atstovas Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje Mantas Martišius yra kiek konkretesnis: „Ir štai atsiranda balsų, kurie siūlo pažiūrėti į prezidentės D.Grybauskaitės praeitį, kad ji kažką nuslėpė, kažką apgavo. Jeigu mes patikime tokiais dalykais, prarandame pasitikėjimą. O demokratinėje valstybėje praradus pasitikėjimą valdžia, mažėja efektyvumas“, – sakė jis portalui „15min.lt”.

Pati prezidentė D. Grybauskaitė irgi patvirtino, kad jaučiasi nesaugiai, o patriarchas ir politinių karų su Rusija nepranokstamas karvedys profesorius Vytautas Landsbergis pasidžiaugė, kad prezidentė „pasiskiepijo nuo skandalų“. Ar tokie skiepai mokami ir kiek kainuoja – valstybės paslaptis.

Summa summarum pareikšta ir įvairiais balsais sugiedota, kad Rusija ar tai paskelbė informacinį karą, ar tai vykdo nepaskelbtą inflormacinę agresiją. Tai šiek tiek glumina, nes Rusijos pusė, kaip sykis, nieko neskelbė.

Kaltinimai, kuriuos paskelbė Lietuvos VSD ir prezidentūra, kaip tik ir reiškia, kad tą karą dabar skelbia pati Lietuva. 1940-ieji, tik atvirkščiai, absurdiškai ir komiškai: viena šalis, neapsikentusi neva vykdomomis kitos pusės slaptomis provokacijomis, skelbia to nebetoleruosianti. Ačiū Dievui – tik propagandiniame fronte. Mano subjektyvia nuomone, jei tokią nesąmonę provokavo rusai, jiems nebuvo sunku, nes jie seniai perprato, jog turi reikalą su aukščiau nurodytus kursus praėjusiais, nuo proto ir logikos paskiepytais idiotais. Ir su durna nacija, kurią tokia skelbia mūsų valdžios kalbėtojai.

REKLAMA

Jau minėtas informacinių karų specialistas ir D. Grybauskaitės įgaliotinis M. Martišius pridūrė: „Tačiau paprastam žmogui susigaudyti sunku, nes norint tai suprasti, reikia nuolat sekti politinius įvykius, analizuoti. Žmonės turi kitų užsiėmimų ir rūpesčių”. Taigi – paprasti žmonės, kurie išrinko ir jo viršininkę Dalią, tada susigaudė ir pasirinko teisingai, o dabar sukvailėjo ir nebeturi laiko bei gabumų susigaudyti procesuose? Kita versija – visada ir buvo kvaili, bet tada ar negėda atstovauti asmeniui, kurį išrinko nesusigaudantys žiopliai? Yra trečia versija – anksčiau rusai nevarė propagandos, todėl dabartinė šalies vadovė ir laimėjo... . Iš patriotinės pagarbos VSD ir prezidentūros iškaboms (su turiniu kita kalba) ir užuojautos jų bėdžiams tokios versijos nekomentuosiu.

Karas gali būti pasaulinis

Šalies vadovė Dalia Grybauskaitė miestui ir pasauliui patvirtino, kad jaučiasi nesaugi ir savo košmarus dar pabandė pakylėti į europinį lygmenį. „Šiandien esu informuota, kad prieš Lietuvą, prieš Rytų partneres ir mane asmeniškai ir toliau bus rengiamos informacinės provokacijos. Viena iš pagrindinių priežasčių, matyt, yra sėkmingas Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai ir, ko gero, taip pat Lietuvos siekis energetinės nepriklausomybės“, – ketvirtadienį pareiškė D.Grybauskaitė.

NATO sąjungininkų pagalbos, pagal 5 aljanso sutarties straipsnį dar nepaprašyta, tačiau paranojai didėjant, artėjant prezidento rinkimams, kartojantis košmarui, kai koks Darius Valys išvaromas iš Seimo su savo saulėgrąžų pakelio vertės problemomis, – visko gali būti. Pasakos apie piemenį, kuris visam kaimui įsiėda nuolat melagingai rėkdamas apie puolantį vilką, mūsų propagandos šakalai aiškiai neskaitė. Ir to padariniai gali būti nelabai geri, tačiau į tai nusispjauti, kai labiausiai, artėjant rinkimams, reikia „skiepytis“ nuo kritikos. Kas ten žino, gal bus pasiūlytas projektas – sukurti Vilniuje NATO kontrpropagandos centrą, kaip estai turi centrą nuo kibernetinių atakų. Pasaulinio informacinio karo centras galėtų įsikurti nebežinia kiek kainuosiančiame juodame VSD pastate tarp sostinės Pilaitės ir Justiniškių mikrorajonų. Gal pagaliau ir milijonus ryjančios statybos būtų baigtos, jei NATO patikėtų, kad geresnio propagandos prevencijos valdytojo, negu G. Grina arba D. Grybauskaitė - neįmanoma rasti.

REKLAMA

Baisu ir tai, kad apie galbūt pasaulinį karą (jei įtraukiama NATO ir Rusija – tai neišvengiama) mus informuoja pavėluotai. Juk D. Grybauskaitė sako: „prieš Lietuvą, prieš Rytų partneres ir mane asmeniškai ir toliau bus rengiamos informacinės provokacijos.“

Tiesa, anksčiau, kai internete pasirodė kvailiojančių diplomatų tauškalų įrašai dėl Azerbaidžano ir Armėnijos, apie informacines provokacijas kalbėjo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Ta „provokacija“ baigėsi neregėtu siaubu (niekas jo neregėjo) – pliurpalius perkėlė į kitas tarnybas.

VSD Lietuvoje dirba daug metų ir pagautų šnipų, išskyrus vieno generalinio direktoriaus gimtadienio progai pagimdytą bei subliuškusią istoriją, kaip nėra, taip nėra. Bene skambiausia tarptautine VSD operacija išlieka neva Rusiją turėjusios susprogdinti Eglės Kusaitės terorizavimas. Gal už „teroristės“ bylą oficialią Rusijos FSB kontradmirolo V. Didyk padėką turintis departamento vadovo pavaduotojas Romualdas Vaišnoras galėtų paskambinti bičiuliui ir paprašyti paliaubų? Nesinori gi pasaulinių skerdynių, tegul ir informacinių. Bet visgi – šnipus reikia gaudyti ir sodinti arba išsiųsti. Tik galbūt nelabai yra laiko – reikia tvarkytis ir verslo reikalus, bet apie tai gana komiškas epizodas antradienį, 22 val. "Lietuvos ryto televizijos" laidoje „Patriotai“.

Žinau, bet nesakysiu

Taigi, situacija dabar yra baisi arba linksma – kaip pažiūrėsi. Net jei savo akimis pamatytumėt prezidentę ar jos patarėją pjaunant kam nors gerklę surūdijusiu pjūklu – nesileiskite apmulkinami – tai bus Rusijos užsakytas vaidybinis triukas!

REKLAMA

„Neparanki informacija esą gali būti skelbiama pasinaudojant ir Lietuvoje minėtos Rusijos prezidento administracijos valdybos ryšiais Lietuvoje. VSD teigimu, valdyba turi ryšių su kai kurių Lietuvos partijų, žiniasklaidos atstovais, politologais. <...>. Žiniasklaidos atstovų ir politologų, palaikančių ryšius su minėta Kremliaus valdyba, VSD taip pat konkrečiai neįvardija”, -praneša BNS (2013-10-31).

Žinoma, juk įvardijus, reiks įrodyti ir gali nutikti fiasko, kaip su buvusiais Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vadovais Vitalijumi Gailiumi ir Vytautu Giržadu, kai teismuose apsikvailino visa prezidentės specialioji gvardija – VSD ir generalinės prokuratūros vadovybė.

Tada kartojama demagogija, kuri jau šimtą kartų girdėta ir skirta visiems, ką ponai žvalgai ir jų viršininkai atkakliai laiko bukesniais už save: jeigu paskysime, rusai sužinos, kaip mes sužinojome. O tada bus dar blogiau!

Mano gerbiamas buvęs kolega M. Martišius, antai, porina: „VSD nenori pateikti tokios informacijos, nes tokiu atveju kita pusė gali susekti, iš kur nutekėjo informacija. Paskelbus viską atvirai, galima laimėti mūšį, bet ne karą, tokia pergalė būtų trumpalaikė. Ilgalaikėje perspektyvoje visi sužinos, kaip mūsiškiai gavo tokią informaciją“.

Tai ne tik labai patogi propagandinė pozicija: žinome, kad kritikus ar bent jų dalį papirko rusai, bet kuriuos – nesakysime. Todėl netikėkite nepatogia valdžiai informacija, logika ir argumentais. Gali būti, kad tai rusų pinklės, o tiesą žinome tik mes, nes jūs, rinkėjai, pernelyg buki ir užsiėmę.

REKLAMA

Tai dar ir arba savikvaila, arba atviras nusišnekėjimas, nes ne tik rusai, bet ir visi kiti žino apie kolegų darbo metodus – visi klausosi telefonų, skaito korespondenciją, verbuoja, papirkinėja ir t.t.

Kartojamas tas pats melagysčių ir propagandos vingis, kaip ir su garsiosiomis dvylika VSD pažymų, galimai demaskuojančių korupciją, kurias dar prie penkis metus (prieš ateidami į valdžią) žadėjo paviešinti Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų politikai. Demagogija, kodėl tai nepadaryta, irgi buvo pati.

Svarbu pasiskelbti, kad gyveni nuolatinio karo sąlygomis, klastingų priešų, kurių tiksliai net neįmanoma demaskuoti, apsuptyje. Tada gali laikytis karo tvarkos – viską įslaptinti ir valdyti nesidalindamas informacija, kurią turi arba sakaisi turįs. Kadangi VSD paskelbė, jog įtartina visa kritika visiems, nepriklausomai nuo to, kas valdžioje, galima konstatuoti, kad Rusijai gali dirbti ir Algirdą Butkevičių kritikuojantieji Andriaus Kubiliaus šalininkai, tačiau normalios logikos čia ieškoti neverta. Tiesiog diegiama pagarbaus virpesio prieš valdžią ir priešų čiuptuvų paieškos manija, kaip 1937 metų Sovietų Sąjungoje.

Taip elgiasi pats Kremlius, nuo kurio mus čia esą gina D. Grybauskaitė, G. Grina ir visas demagogų choras. Tiesiog, ten viskas daroma atvirai, priimant įstatymą „Dėl pasipriešinimo ekstremizmui“ ir jo pagrindu vykdant represijas prieš valdžios kritikus. Lietuvos cerberiams taip elgtis, nepaisant to, jog visos kūno dalys niežti nuo šio troškimo, neleidžia europinis kontekstas ir formali pagarba demokratijai. Todėl Lietuvos viešoji erdvė rusinama lietuviškai – valdžios kritikus paskelbiant priešais, kuriais negalima tikėti. Man asmeniškai nerūpi kieno metodais - D. Grybauskaitės ar Vladimiro Putino - siekiama to paties tikslo.

REKLAMA

Apie kitus labai jau neva slaptus VSD veiklos metodus, kurių neva nežino ir nenaudoja rusai, papasakosiu kitoje dalyje. Kaip ir pasvarstyti - dėl ko čia visgi keliama tokia propagandinė isterija. Jeigu, žinoma, mano antivalstybinė veikla nebus ryžtingai užkardyta rusiškais metodais, ginantis nuo Rusijos, kuri mane galėjo pasamdyti. Bet spėju, kad taip nenutiks, nes turime laiko su pakankamai bailiais politiniais gyvuliukais, net nuo kameros, jei melo tekstas neišmoktas iš anksto, bėgančiais, kaip nuo šautuvo (Kartoju: antradienį, 22 val. "Lietuvos ryto televizijos" laidoje „Patriotai“.).

 

Tamošius
2013-11-02 19:07:36
Anksčiau nemėgau Čyvo, bet šį kartą jis gerai parašė. Kai valdžia prastai valdo savo šalyje, tai griebiasi tradicinio metodo - užsienio priešo paieškos. Taip nukreipiamas dėmesys nuo neišspręstų vidaus problemų.
O mūsų valdančiųjų sąžinė nešvari. Apie tai gerai aprašė R. Celencevičius ,,15min“: ,,Krizė nesibaigė tiems, kurie dar turi sąžinės“.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Tomas J. 2013-11-06 16:04:30
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Dabartinis cirko vaidinimų etapas vadinasi:

TSКРistė pavojuje!! Laikykit niekšą! Gaudom gaudom!

Sekantis etapas:

TSКРistė išgelbėta! Saugumiečiai su įkalčiais sugavo niekšą, ketinusį dezinformuoti visuomenę.

Paskutinė dalis:

Paaiškėjo stulbinanti naujiena: Raudonoji Dalia yra Žalia - ji net nepriklausė TSКР, tai Janutienė Raudona - ji iš KGB - muškit nevidoną!

Pabaiga:

Landsbergis už parankės veda Žalią Dalią į Rinkiminę Kampaniją, visuomenė džiūgauja ir maldauja taupyti lėšas: nedaryti Prezidento rinkimų - sprendimą priimti "bendru sutarimu". Kadangi prieštarujančių nėra - tik Graužinienė (bet ji nesiskaito) - taip ir padaroma. Už sutaupytas lėšas perkami saldainiai vaikams, o kas lieka panaudojama finansuoti Tomo J. komentarų ištrynimui, kur jis prezidentę vadino "TSКРiste".   ATSAKYTI
stasys 2013-11-06 21:29:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Turbut girdėtas posakis ? "šuns balsas į dangų neina " galite save nuraminti visi tie mūsų plepalai čia naudingį tik Balso.lt puslapio lankomumo reitingams ..ir didėjančioms reklaminio ploto kainoms ..varykite Tomai ir nesidairykite .. ką šiandiena pasakysit rytoj kartotis nereiks ..:))  
kurmelis, petras 2013-11-05 23:15:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
atrodo, pavyko pačiam save pergudrauti: gudrumas jau to čyvo, tik užpakaliu saulėgrąžų negliaudo   ATSAKYTI
Stūma 2013-11-05 17:51:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Tomas Čyvas - kgb agentas Čirven    ATSAKYTI
tebūnie, kad ir Kremliaus agentas 2013-11-05 17:09:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Manau visi puikiai suvokiame, kad Dalia Polikarpovna Grybauskaitė turi ką slėpti. Apie rubaltic.ru tinklapį nieko nežinojau. Ačiū antireklamai! Būtent jame labai blaiviai pateiktas klausimas kodėl Grybauskaitė Leningrade studijavo taip ilgai - 7 metus. Jei mano biografija būtų švari, man nebūtų nepatogus šis klausimas. Tačiau kažkodėl LT prezidentei ir VSD tai sukėlė alergiją. Kodėl?   ATSAKYTI
kurmelis, petras 2013-11-05 23:18:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
tai nesukėlė alergijos nei Grybauskaitei, nei VSD. Bet kažkodėl sukėlė trydą Čyvui ir Valatkai.  
juokingas tu:) 2013-11-06 09:09:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
"Būtent jame labai blaiviai pateiktas klausimas kodėl Grybauskaitė Leningrade studijavo taip ilgai - 7 metus."

Žavėtis galima blaiviai atsakymais, o ne suktus klausimus tokiais vadinti:) Rubaltic nieko neįrodo, tik runkeliams perša versiją. Kuo kvailesnis runkelis - tuo lengviau pasimauna ant peršamos informacijos.  
Kęstas 2013-11-05 15:52:01
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kas mus iš tikrųjų valdo? Panagrinėkime vieną iš svarbių dabartinių problemų. Angliška studijų apmokėjimo sistema yra paprasta: visi, išskyrus išprotėjusius ir elgetas, sumoka visą kainą už savo studijas. Angliškos aukštosios mokyklos yra geriausios Europoje ir vienos geriausių pasaulyje. Todėl angliškos aukštosios mokyklos gali eksperimentuoti su radikalia studijų apmokėjimo sistema ir išsilaikyti po saule.

Mūsų aukštasis išsilavinimas yra vienas iš blogiausių pasaulyje. Įvedus visuotinį studijų apmokėjimą, mūsų universitetų greitai neliks. Ar to mes siekiame? Nejaugi niekam nerūpi lietuvių kalba ir kultūra?

Nepamirškime ir teisingumo. Kaip čia išeina, kad vieni moka, kiti nemoka... Pastatykime mūsų profesionalėjančius karius su ginklais visuose išvykimo iš Lietuvos punktuose ir rinkime mokestį už mokslą iš visų, kurie gavo išsilavinimą neteisingai (atsiprašau, nemokamai). O jei pinigų neturi, tai tegu atidirba mūsų siuvyklose ir restoranų virtuvėse. Galų gale mes, vargšai verslininkai, bent vergų turėsime sočiai. Galėsime šiek tiek laisviau pagyventi, jei kvalifikuotas gabus jaunimas net visai išnyks.

O ir Egidijui Kūriui šios idėjos patiks. Tai yra svarbiausia, juk mes turime tiek laisvių, garantuotų Konstitucijoje, kiek Egidijus Kūris mums leidžia. Kas Egidijų Kūrį išrinko? Moterys, nes Egidijaus Kūriaus kaklaraištis yra labai kuklus. Kokios tokios moterys? Dalia Grybauskaitė (ta, kurios paslaptys yra KGB archyvuose) ir Olga Suprun. Jos abi yra iškalbingiausios, radikaliausios, nes joms prarasti nėra ko, todėl jos mus ir valdo.

Norite pamatyti, kaip Dalia Grybauskaitė atsiskaitė šią savaitę Egidijui Kūriui, ir jo kaklaraištį? Daugiau apie tai - surašius Google paieškoje žodžius: mokslas-studijos-ekonomika.

   ATSAKYTI
Sviekas po UTENIO 2013-11-05 14:16:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
STRAIBATO EILINIS: NESUPRANTA...Kame problema..Kaip ten?...Шашки наголо и вперед На светлое будущее

N Turin savo Rezerve. Tokias pajėgas.NATO ir Europos Sajunga. Ko čia bijot?..Ar Ne .

Nu dabar šioks toks Pavojusne Tiek iš Rūsų. Kiek iš Belarusų. Kad gali remonto kokiais darbais užsiimt. Ir bŪtŲ su vilnium kaip . Su Napaljonu ar Hitleriu. Na PaMaskvės bėgančiu..   ATSAKYTI
jawa 2013-11-05 13:45:54
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
pliurpalizmas   ATSAKYTI
Pranas25 2013-11-05 13:42:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
P.S.
Kviečiu jus ir kitus straipsnio skaitytojus pasižiūrėti per internetą 2013-11-02 RTVi praėjusią laidą
TRANSLIT, transliuotą per Lietuvos kabelines, kurioje dalis Rusijos politikos architektų diskutavo
Rusijos tarptautinės politikos tema. Ten rasite atsakymą, ar Tėvynė pavojuje, Kas yra Rusijos
didžiausi skriaudėjai (priešai ko gero, įvardintos dvi valstybės) , nes patarinėja Ukrainai
integruotis į Erosąjungą. Ir kaip dar drysta mokinti kitus, nes atseit pati Lietuva nieko neverta, nes
nesugeba pastatyti jokių gamyklų (tikriausiai turėjo omenyje AE naująjį bloką), nieko negamina.
Aišku nesigiria, kad iš mūsų pirkdavo kwh po 7 cnt, o dabar mums parduoda po 18 cnt, kad už
dujas mokame brangiausiai Europoje, kad kelerių metų bėgyje dujos pabrangintos beveik trigubai.
Pasižiūrėkite savo sąskaitas dujoms.
   ATSAKYTI
nusivyles valdzia 2013-11-05 12:41:03
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lietuvos valdzios elgsena, o kartu ir kai kurios teisesaugos strukturu veiksmai, kol kas tebera tebera panasus i tai, kaip buvo Lietuvos Tarybu Socialistineje Respublikoje.   ATSAKYTI
APKALTA 2013-11-05 11:35:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
DĖL SNORO AFEROS PLĖŠIKĖI D.GRYBAUSKAITĖI APKALTĄ IR Į KALĖJIMĄ!   ATSAKYTI
Petras 2013-11-05 09:59:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Na ,visai gerai išreikštos T. Čyvo mintys pirmos pastraipos paskutiniame sakinyje .Kaip uoga.    ATSAKYTI
Pranas25 2013-11-05 00:39:42
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Į Asko ATSAKYMĄ Pranui25
Į jo kausimą "na ir per katrą vietą jau taip ir iškilūs tie tavo vadovai?
Ne mano, o visų patriotiškai nusiteikusių Lietuvos visų tautybių, visų partijų narių, visų piliečių, kurie vardan tos Lietuvos susiprato nepraleisti progos patylėti (arba nepilti vandens ant LIETUVAI priešiškos propagandos malūno rato ).
O konkrečiai, apie Grybauskaitės iškilumą - užtenka vienos iš n smulkmenų - ES parlamento pagarba jos veiklai komisaro poste ir akivaizdžiai matoma pagarba Jai ES parlamente.
Taip Ji " nėra lygu Lietuva" , tačiau Ji išauginta LIETUVOS valstybės veikėja, verta net tarptautinės pagarbos.
Nepadoru skleisti gandus apie nusipelnusius Lietuvai žmones, nepateikus net kaltinimų. Tai
Akivaizdus faktorius , įrodantis - tai yra informacinis karas prieš Lietuvą. Nesvarbu kas užsakovas , o kas dalyvis - savanoris ar galimai užsakytas . Bet jis vyksta. Ir tam sudaro terpę pasaulio kultivuojana bedantė Nevaldoma demokratija.
   ATSAKYTI
Je 2013-11-05 09:02:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Eik pasimasturbuok tualete prieš jos nuotrauka (jei neturi - tik ir Lomonosovas), gal praeis...  
nu 2013-11-05 10:57:41
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
vos neapsivėmiau nuo tavo panegirikos  
Talos 2013-11-04 23:30:06
Pranešti apie netinkamą komentarą
-7
Šiaip komentarų nerašau, bet šį kartą nesusilaikiau ypač paskaitęs kaikuriuos komentarus. Straipsnio autorius eilinį kartą nieko tiesiai šviesiai nepasakė, tik dar kartą pakartojo kokie visi lietuviai yra idijotai, nieko nesuprantantys ir neturintys savo nuomonės ir žinoma dar priminė kad vadžia bloga. Tik dar pamiršo pasakyti kad gyvenimas sovietmečiu buvo geresnis, nes dabar parduotuvėse eilės, nes žmonės prisikrauna pilnus vežimėlius o ne tik duonos kepalą ir degtinės butelį kaip būdavo senais gerais laikais, miestuose automobilių spūstys nes daugelis šeimų turi daugiau nei po vieną automobilį, restoranuose kartais nebūna vietos atsiėsti, nes staliukus "buržujai" apsėdę. ŽMONĖS, išjunkit televizorius ir radijas išeikit į gatvę pažiūrėkite kaip realiai viskas atrodo, kiek Lietuva tai yra JŪS pasiekėte. Tikrai nemanau, kad dabartinė buvusi ar būsima ar bet kurios valstybės vadovybė siektų per žiniasklaidą taip menkinti savo tautos pasiekimus ir tuo pačiu save. O autoriaus prašyčiau prieš rašant pamąstyti, ko siekiama kiekvienu straipsniu. Jei siekiama dar labiau sumenkinti Lietuvos žmones, eilinį kartą pakartoti kokie jie neva tai bukapročiai ir kaip VISKAS Lietuvos blogai tai jums labai sekasi. Tik įdomus kas jums už tai moka ;)   ATSAKYTI
Talosui (ar falosui?) 2013-11-05 09:00:06
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Dirbi Prezidentūroje? Kas kitas išdrįstų sutapatinti prezidentę - burokevičininkę ir jos klūsnų VSD su lietuvių tauta?
Nieko, jau greitai išsirykiuosite visi prie darbo biržos, ir pageidautina ne Lietuvoje, o pas savo šeimininkus Rusijoje.  
Ina 2013-11-04 22:45:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Ką Čyvas myli ir ko ne, tai jau tikrai aišku, Bet...šuo loja, karavanas eina! Gaila tik sugaišto laiko beskaitant...   ATSAKYTI
Gita 2013-11-04 21:23:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Monikos prielaidos labai panašios į tiesą, bent jau pagal veiklą   ATSAKYTI
zyle 2013-11-04 19:52:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Bravo Cyvui!   ATSAKYTI
Titl 2013-11-04 19:51:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
na ir kaip gi gali issigasti tokia isdidi ponia,-juk si persona"ne prie ko",o visokks jos kgbistiniu rysiu viesinimas,jei toks butu,tai tik 'ruskiu lojimas",kad sitaip SEKMINGAI pirmininke pirmini nkauja,...ir sugalvok toki absurda-rusai pavydi net Briuselio sekmes...labai svarus ir itikinami argumentai runkeliams.   ATSAKYTI
Žygeivis 2013-11-04 19:13:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Turiu svarbų klausimą mūsų visų labai mylimai valdžiai...

Kaip suprantu iš pateikto straipsnio, visokiems KGB agentams mūsų valdžią kritikuoti griežtai draudžiama... Net jei tie agentai ir patys yra mūsų visų labai mylimoje valdžioje...

Manau, kad tai labai teisingas sprendimas - jokie slapti ir atviri kagėbistai mūsų visų mylimą valdžią kritikuoti tikrai negali. Jie gali tik būti toje valdžioje...

Bet tada "kyla" ir toks "jautrus" klausimas - o ar galima mūsų valdžią kritikuoti, jei, pvz., esi mūsų valdžiai labai artimo Izraelio "Mossado" agentas?

Labai atsiprašau dėl tokio nekuklaus ir politiškai nekorektiško klausimo, bet man jis labai aktualus klausimas, nes "konservų jaunimas" (ir ne tik jie, bet kažkodėl ir su tuo jaunimu besisolidarizuojantys įvairių "žydrai-ružavų" atstovai) mane reguliariai įvardija esant KGB agentu...

Taip reguliariai, jog aš jau tuo beveik ir patikėjau, o perskaitęs šį straipsnį klaikiai susijaudinau ir išsigandau - juk aš mūsų puikiąją ir visų mūsų labai mylimą valdžią pastoviai kritikuoju. Taigi, esu tikras ir labai baisus nusikaltėlis.

Betgi mano labai dideliam džiaugsmui perskaičiau visą žinančioje Pipedijoje (o juk ji niekada neklysta), jog aš esu labai svarbus Mossado agentas (Nr.2 Pipedijos pateiktame sąraše) - o jei taip, tai gal tada aš jau galiu kritikuoti mūsų visų labai mylimą valdžią visiškai legaliai?

P.S. Tiesa ponas Kacas mane savo angliškai rašomoje svetainėje kažkodėl vadina įvairiais negražiais vardais - tai antisemitu, tai naciu, tai fašistu ir pan., bet taip jis daro matyt tik todėl, kad vis dar nemoka lietuviškai, ir todėl neskaito visą žinančią Pipediją. Taigi, aš jam rekomenduoju kuo greičiau išmokti skaityti lietuviškai, nes tik tada jis sužinos visą tiesą apie Lietuvą ir Lietuvius.   ATSAKYTI
Šikeiviui 2013-11-05 08:42:23
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Čeponi, apsiramink, jei nenori pamatyti čia viską apie save. Ir tai bus ne Pipedijos lygis. Ar supratai, tu, senas KGB provokatoriau? Atsibodai.  
Žygeivis - Šikeiviui 2013-11-05 19:37:42
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Gal vieną kartą nustok loti, anonime iš Anarchija.lt, ir mane gąsdinti - imk ir galų gale klok visas savo "žinias" apie mane. :)

O dar geriau - pasižiūrėk mano puslapyje atitinkamą temą:

Svetainės tvarkdarys - Žygeivis: prisistatymas (su įvairiais papildymais)
http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?f=107&t=2887  
Milda M. 2013-11-04 18:56:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
PUIKIAUSIAI PARAŠYTA.   ATSAKYTI
Idomu 2013-11-04 16:57:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Tik nelabai suprantu su ta LRyto televizija. Juk ji tai lyg ir į valdančiųjų ragą pučia. Kas paaiškins, kaip su šia televizija...   ATSAKYTI

Top Video

Pasidalijo, ką mama išdarinėjo lėktuve: dukrai teliko rausti iš gėdos
DABAR RODOMA
Pasidalijo, ką mama išdarinėjo lėktuve: dukrai teliko rausti iš gėdos
DABAR RODOMA
Pamačius, kaip bandoma išvažiuoti iš automobilių aikštelės aplinkiniai susiėmė už galvų
DABAR RODOMA
Košmaras autobuse: nufilmuota, kas dėjosi viduje per siaubingą avariją
DABAR RODOMA
Internautai negali patikėti savo akimis: neatskiria, kuri yra dukra, o kuri – mama
DABAR RODOMA
Gero vakaro šou. „TV Pagalbos“ žvaigždė Navickas prisiminė, kaip saugojo Landsbergį: pas jį prie durų miegodavom
DABAR RODOMA
Lietuvis įsiuto: bejėgio vilkiko vairuotojo nelaimė policijai sukėlė juoką
DABAR RODOMA
Gerbėjai dalijasi įrašu ir sako, kad princas Harry – svajonių vyras
DABAR RODOMA
Išsitraukė kamerą, pamačius, ką išdarinėja lėktuvo keleivė – vos sulaikė juoką
DABAR RODOMA
Įrašas spaudžia širdį: šuns reakcija į veterinarą nepalieka abejingų
DABAR RODOMA
Visi mes žmonės. Meiželytė dėl darbo Seime neteko meilės: „Puikiai suprantu Grybauskaitę“
REKLAMA
Politologas Linas Kojala (Paulius Peleckis/Fotobankas)
Iš kasmet vykstančios Miuncheno saugumo konferencijos Lietuvos atstovai grįžo nekokios nuotaikos. Buvo pabrėžiama Kinijos grėsmė, o agresyvios Rusijos klausimas arba apeinamas, ...
„Swedbank“ ekonomistė Greta Ilekytė (nuotr. „Swedbank“)
Neseniai Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) paskelbtas indeksas parodė, kad esame vienintelė šalis Europos Sąjungoje, kuri nuo 2005 metų nepadarė progreso moterų ir vyrų ...
„Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas dr. Nerijus Mačiulis (nuotr. Organizatorių)
Per praėjusį dešimtmetį dėl emigracijos Lietuva prarado maždaug dešimtadalį savo gyventojų. Tačiau pernai išryškėjo nauja tendencija – atvykstančių gyventojų buvo daugiau nei ...
Edwardas Lucasas (nuotr. BFL)
Atkreipti į save pasaulio dėmesį būna sunku, ypač jeigu jūsų šalis dar tik neseniai sugrįžo į žemėlapį. Neišmanymo – apstu. Per pastaruosius 30 metų daug laiko gaišau ...
Indrė Genytė-Pikčienė, LLRI nuotr.
Koronavirusui toliau plintant, vis garsiau kalbama ne tik apie tiesioginę jo grėsmę – mirtį, bet ir dėl šios priežasties galimai kilsiančią ekonominę krizę. Kiek ...
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų