Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos organizuotas mitingas prie VRM (nuotr. Balsas.lt/Ruslano Kondratjevo)

Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos organizuotas mitingas prie VRM (nuotr. Balsas.lt/Ruslano Kondratjevo)

Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos organizuotas mitingas prie VRM dėl galimo policininkų smurto prasidėjo susirinkus nedidelei, apytiksliai 20 aktyvistų, grupelei. 

Savo mintis ir jausmus jaunimas pirmiausia išreiškė plakatais: „Manote, kad Lietuva laimėjo prieš Sovietų Sąjungą? Pasisaugokite policijos!“, „Kokios ES valstybės prioritetai yra sovietiniai simboliai?“. 

Netrukus mitingas įsisiūbavo – aktyvistai ant žemės ištiesė sovietinę vėliavą (randona vėliava su kūju ir pjautuvu) ir ėmė demonstratyviai valytis į ją kojas dainuodami lietuvių liaudies dainas. 

Jaunimą palaikančiųjų beveik nebuvo – kelių metrų atstumu nuo aktyvistų stoviniavo dar viena jaunuolių grupelė, kuri pasyviai stebėjo mitingą. 

REKLAMA

------------

Sovietinių ekstremistų švenčiamos „Pergalės“ dienos išvakarėse Vilniuje dešimt patriotiškai nusiteikusių jaunuolių norėjo ant vieno iš Geležinio Vilko gatvės viadukų pakabinti plakatą, kuriame pavaizduoti penki siluetai, laikantys trispalvę ir trypiantys sovietinę vėliavą.

„Mūsų žiniomis, dar nespėjus pradėti šios socialinės akcijos, jie buvo užpulti ir sulaikyti policijos pareigūnų. Prieš sulaikymą vienas buvo stipriai sumuštas už tai, kad bandė viską fiksuoti filmavimo kamera.

Policija juos visą naktį pralaikė areštinėje, galbūt naudojo fizinį ir psichologinį smurtą. Dalis suimtųjų nepilnamečiai, todėl galbūt buvo pažeistos jų ir jų tėvų teisės“, – sakė Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos (LTJS) pirmininkas Julius Panka.

Anot jo, LTJS pasisako už patriotizmo ir tautiškumo skatinimą, jaunimo pilietinį aktyvumą ir žmogaus teisių gynimą. „Nors sulaikyti aktyvistai nėra mūsų organizacijos nariai, mes negalime likti abejingi, – sakė J. Panka. – Mes, solidarizuodamiesi su patriotinėmis, antibolševikinėmis akcijomis, organizuojame „Teatralizuotą piketą prieš šią absurdišką pareigūnų savivalę.“

Piketo metu bus parodyta, kaip patriotai turi elgtis su uždrausta totalitarinių režimų simbolika ir įteiktas raštas Vidaus reikalų ministrui Dailiui Barakauskui.

Rašte bus pareikalauta nuodugniai ištirti incidentą ir nubausti visus jame dalyvavusius pareigūnus. Taip pat reikalaujama, kad pareigūnai, suplanavę šią cinišką akciją, atsiprašytų suimtų jaunuolių bei jų tėvų ir artimųjų raštiškai, atsiprašymą paskelbiant didžiausiose internetinėse visuomenės informavimo priemonėse ir pagrindiniuose šalies dienraščiuose“, – savo pranešime dėstė LTJS pirmininkas J. Panka.

Žygeivis
2013-05-14 19:02:04
Bolševikiniai komentarai rodo,jog Lietuvą tiesiog gyvybiškai būtina labai kruopščiai išvalyti nuo visų "gomo sovietikų", kurie iki šiol teršia mūsų Tėvynę.

Deja, 1990-1993 m. mes to nepadarėme...

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

120 Kolaboravimas

Lietuvos Respublikos pilietis, okupacijos ar aneksijos sąlygomis padėjęs neteisėtos valdžios struktūroms įtvirtinti okupaciją ar aneksiją, slopinti Lietuvos gyventojų pasipriešinimą arba kitaip talkinęs neteisėtai valdžiai veikti prieš Lietuvos Respubliką, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Genocidas prieš lietuvius ir dar gerą dešimtį "nepatikimų" tautų buvo vykdomas visoje Sovietų Sąjungoje.

Ir tai patvirtinta įvairiais dokumentais, kuriuose SSKP vadovybė svarsto, ką daryti su "fašistais" lietuviais, latviais, estais, ukrainiečiais ir dar daugeliu tautų.

LIETUVOS KOMPARTIJOS VADOVYBĘ APIE PRIIMTĄ POLITINĮ SPRENDIMĄ OFICIALIAI INFORMAVO SUSLOVAS 1945 METAIS: "LIETUVA BUS, BET BE LIETUVIŲ".

Visi lietuviai, latviai, estai ir vakarų ukrainiečiai turėjo būti ištremti į Sibirą, Kazachstaną, Vorkutą, ir ten apgyvendinami sumaišytuose nacionaliniu požiūriu lageriuose.

Lietuvos (ir kitų šalių) "išlietuvinimo" planą vykdė tokiais mastais, kiek pajėgė aprūpinti geležinkelio vagonais ir garvežiais.

Per keletą metų buvo ištremti iš sovietų užgrobtų valstybių keli milijonai žmonių - ir ypač daug ukrainiečių iš Ukrainos.

Trėmimai (masiniai) buvo sustabdyti tik po Stalino mirties.

TARPTAUTINĖ KOMISIJA NACIŲ IR SOVIETINIO OKUPACINIŲ REŽIMŲ NUSIKALTIMAMS TIRTI, 2008 05 09 20:12

a) Ginkluoto pasipriešinimo dalyvių šeimų narių trėmimai.

Ginkluoto pasipriešinimo dalyvių šeimų narių trėmimai, konfiskuojant visą turtą, vyko be tardymo ir teismo nuosprendžių nuo 1945 m. vasaros iki pat 1953 m. rugsėjo. Sprendimus dėl trėmimų priėmė SSRS NKVD ir SSRS Ministrų taryba. Daugelis tremtinių dėl to neteko sveikatos ar žuvo nuo bado ir ligų, patyrė gilias dvasines traumas.

b) Pasipriešinimo dalyvių kankinimai.

SSRS represinės struktūros (NKVD-NKGB-MGB-KGB) kovoje su partizanais gana plačiai nuo 1944 iki 1954 m. taikė žiaurius fizinius ir psichinius kankinimus. Kankinimai buvo kovos su pasipriešinimu organizavimo neatskiriama dalis, kurie sukėlė dideles kančias ar sunkių kūno ar sveikatos sužalojimų, ar mirtį. Fiziniai ir psichiniai kankinimai daugeliui pasipriešinimo dalyvių stipriai sugadino sveikatą, nemažai jų tapo invalidais. Neretai, neištvėrę smurto, kaliniai nusižudydavo arba susirgdavo sunkiomis psichikos ligomis.

c) Psichologinė prievarta.

Norėdami įbauginti pasipriešinimo dalyvius, atgrasinti gyventojus nuo paramos pogrindžiui, represinių struktūrų darbuotojai barbariškais būdais 1945–1950 m. viešai niekindavo žuvusių rezistencijos dalyvių palaikus, paskui slapta užkasdavo ar sunaikindavo.

d) Agentų smogikų naudojimas.

SSRS NKGB–MGB–KGB provokacinės specialiosios agentų smogikų grupės 1945–1959 m. buvo neatskiriama teroro sistemos dalis. Apsimesdami rezistencijos dalyviais, naudodami jų atributiką ir uniformas, MGB-KGB agentai-smogikai terorizavo civilius gyventojus, kankino ir žudė rezistencijos dalyvius ir jų rėmėjus. Tokiais metodais siekta demoralizuoti ginkluoto pasipriešinimo struktūras ir civilius gyventojus. Atsakomybė už specialiųjų grupių vykdytą pogrindžio dalyvių naikinimą, kankinimą, cheminių preparatų naudojimą teko LKP(b) CK, SSRS ir Lietuvos SSR MVD-MGB vadovybei.

e) Kariuomenės baudžiamosios akcijos.

NKVD-MGB kariuomenė, vykdydama baudžiamąsias akcijas, siekė sunaikinti stambiausius partizanų junginius. Iki karo stovio atšaukimo NKVD-MGB kariuomenei talkino ir okupacinės reguliariosios kariuomenės daliniai. NKVD-MGB kariuomenė Lietuvoje vykdė ypač brutalias baudžiamąsias akcijas. Kariuomenės baudžiamųjų akcijų prieš rezistencijos rėmėjus metu buvo sunaikinamos jų sodybos, traktuotos kaip kariniai įtvirtinimai. Tai skatino nuolatiniai komunistų partijos bei sovietinių represinių struktūrų vadovų raginimai greičiau palaužti pasipriešinimą ir sukurta skatinimo sistema. Kariniai daliniai, atlikę pagrindinį vaidmenį sunaikinti ginkluotą pasipriešinimą, sudarė sąlygas susiformuoti atvirai ir slapta su okupantais kolaboruojančių žmonių sluoksniui.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Žygeivis 2013-05-15 18:17:19
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Vilniuje jau ne kartą pasikartojo ta pati akivaizdi antilietuviška situacija - ruslenkiai "Lietuvos policininkai" visų pirma lietuvius primuša, o tik po to aiškinasi, kas dėl ko kaltas.

Kiekvienas Vilniuje gyvenantis lietuvis paauglys tai puikiai žino, ir todėl vengia susidurti su ruslenkių "policija".

Aš, pvz., pats kelis kartus buvau kviestas į Vilniaus trečiąjį policijos komisariatą į visokias apklausas, ir ten, peržiūrėjęs policininkų pavardžių ir vardų sąrašą, radau vos kelis lietuvius: ten kažkoks akivaizdus "homo sovietinis" ruslenkynas, o ne Lietuvių Tautos sukurtos Valstybės lietuviška teisėsaugos įstaiga, kurios esminė paskirtis yra ginti ir puoselėti Nepriklausomos Lietuvos Valstybės pamatus - Lietuvybę.

Po tų apsilankymų padariau ypatingai tvirtą išvadą - kada mes ateisime į valdžią Lietuvių Tautos sukurtoje Valstybėje reikės labai kruopščiai patikrinti visas šias "policines įstaigas" ir jas ypatingai nuosekliai išvalyti nuo visų antilietuviškų ir "homo sovietinių" elementų.
   ATSAKYTI
DDD 2013-05-15 10:48:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Policininkai davę įsakymą suimti jaunuolius, turi būti atleisti iš darbo ir nubausti už konstitucijos pažeidimą. Generalinis komisaras turėtų atsistatydinti. Tai labai rtimtas pažeidimas ir nusikaltimas prieš žmogaus teises ir Lietuvos konstituciją.   ATSAKYTI
aš lietuvis, o tu? 2013-05-14 19:20:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
debiliškumui ribų nėra. Aš jau senai pamiršęs tą vėliavą, o jie vis dar su kažkuo kovoja. Tik įdomu su kuo? su praeitais šmėklom? Mes visi stebimės žydų tautos įnirtingu praeities šešėliu medžiojimu, tai tą patį galima pasakyti apie šituos tautininkus. Man tautiškumas yra kitkuo paremtas - švaros ir tvarkos palaikymu savo kieme, mieste, savo vaikų teisingu auklėjimu, mokesčių mokėjimu savo valstybei, kiek tai nesinorėtų daryti, o ne demonstracijomis ir viešosios tvarkos pažeidimais.   ATSAKYTI
pigu 2013-05-14 20:21:30
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ilgai galvojai? :)  
Žygeivis 2013-05-14 19:02:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Bolševikiniai komentarai rodo,jog Lietuvą tiesiog gyvybiškai būtina labai kruopščiai išvalyti nuo visų "gomo sovietikų", kurie iki šiol teršia mūsų Tėvynę.

Deja, 1990-1993 m. mes to nepadarėme...

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

120 Kolaboravimas

Lietuvos Respublikos pilietis, okupacijos ar aneksijos sąlygomis padėjęs neteisėtos valdžios struktūroms įtvirtinti okupaciją ar aneksiją, slopinti Lietuvos gyventojų pasipriešinimą arba kitaip talkinęs neteisėtai valdžiai veikti prieš Lietuvos Respubliką, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Genocidas prieš lietuvius ir dar gerą dešimtį "nepatikimų" tautų buvo vykdomas visoje Sovietų Sąjungoje.

Ir tai patvirtinta įvairiais dokumentais, kuriuose SSKP vadovybė svarsto, ką daryti su "fašistais" lietuviais, latviais, estais, ukrainiečiais ir dar daugeliu tautų.

LIETUVOS KOMPARTIJOS VADOVYBĘ APIE PRIIMTĄ POLITINĮ SPRENDIMĄ OFICIALIAI INFORMAVO SUSLOVAS 1945 METAIS: "LIETUVA BUS, BET BE LIETUVIŲ".

Visi lietuviai, latviai, estai ir vakarų ukrainiečiai turėjo būti ištremti į Sibirą, Kazachstaną, Vorkutą, ir ten apgyvendinami sumaišytuose nacionaliniu požiūriu lageriuose.

Lietuvos (ir kitų šalių) "išlietuvinimo" planą vykdė tokiais mastais, kiek pajėgė aprūpinti geležinkelio vagonais ir garvežiais.

Per keletą metų buvo ištremti iš sovietų užgrobtų valstybių keli milijonai žmonių - ir ypač daug ukrainiečių iš Ukrainos.

Trėmimai (masiniai) buvo sustabdyti tik po Stalino mirties.

TARPTAUTINĖ KOMISIJA NACIŲ IR SOVIETINIO OKUPACINIŲ REŽIMŲ NUSIKALTIMAMS TIRTI, 2008 05 09 20:12

a) Ginkluoto pasipriešinimo dalyvių šeimų narių trėmimai.

Ginkluoto pasipriešinimo dalyvių šeimų narių trėmimai, konfiskuojant visą turtą, vyko be tardymo ir teismo nuosprendžių nuo 1945 m. vasaros iki pat 1953 m. rugsėjo. Sprendimus dėl trėmimų priėmė SSRS NKVD ir SSRS Ministrų taryba. Daugelis tremtinių dėl to neteko sveikatos ar žuvo nuo bado ir ligų, patyrė gilias dvasines traumas.

b) Pasipriešinimo dalyvių kankinimai.

SSRS represinės struktūros (NKVD-NKGB-MGB-KGB) kovoje su partizanais gana plačiai nuo 1944 iki 1954 m. taikė žiaurius fizinius ir psichinius kankinimus. Kankinimai buvo kovos su pasipriešinimu organizavimo neatskiriama dalis, kurie sukėlė dideles kančias ar sunkių kūno ar sveikatos sužalojimų, ar mirtį. Fiziniai ir psichiniai kankinimai daugeliui pasipriešinimo dalyvių stipriai sugadino sveikatą, nemažai jų tapo invalidais. Neretai, neištvėrę smurto, kaliniai nusižudydavo arba susirgdavo sunkiomis psichikos ligomis.

c) Psichologinė prievarta.

Norėdami įbauginti pasipriešinimo dalyvius, atgrasinti gyventojus nuo paramos pogrindžiui, represinių struktūrų darbuotojai barbariškais būdais 1945–1950 m. viešai niekindavo žuvusių rezistencijos dalyvių palaikus, paskui slapta užkasdavo ar sunaikindavo.

d) Agentų smogikų naudojimas.

SSRS NKGB–MGB–KGB provokacinės specialiosios agentų smogikų grupės 1945–1959 m. buvo neatskiriama teroro sistemos dalis. Apsimesdami rezistencijos dalyviais, naudodami jų atributiką ir uniformas, MGB-KGB agentai-smogikai terorizavo civilius gyventojus, kankino ir žudė rezistencijos dalyvius ir jų rėmėjus. Tokiais metodais siekta demoralizuoti ginkluoto pasipriešinimo struktūras ir civilius gyventojus. Atsakomybė už specialiųjų grupių vykdytą pogrindžio dalyvių naikinimą, kankinimą, cheminių preparatų naudojimą teko LKP(b) CK, SSRS ir Lietuvos SSR MVD-MGB vadovybei.

e) Kariuomenės baudžiamosios akcijos.

NKVD-MGB kariuomenė, vykdydama baudžiamąsias akcijas, siekė sunaikinti stambiausius partizanų junginius. Iki karo stovio atšaukimo NKVD-MGB kariuomenei talkino ir okupacinės reguliariosios kariuomenės daliniai. NKVD-MGB kariuomenė Lietuvoje vykdė ypač brutalias baudžiamąsias akcijas. Kariuomenės baudžiamųjų akcijų prieš rezistencijos rėmėjus metu buvo sunaikinamos jų sodybos, traktuotos kaip kariniai įtvirtinimai. Tai skatino nuolatiniai komunistų partijos bei sovietinių represinių struktūrų vadovų raginimai greičiau palaužti pasipriešinimą ir sukurta skatinimo sistema. Kariniai daliniai, atlikę pagrindinį vaidmenį sunaikinti ginkluotą pasipriešinimą, sudarė sąlygas susiformuoti atvirai ir slapta su okupantais kolaboruojančių žmonių sluoksniui.   ATSAKYTI
o tai ką? 2013-05-14 18:35:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Sovietžmogiai verkia,kad po šia vėliava jų tėvai ir seneliai kariavo.Lygiai taip pat turi teisę verkti ir vokiečiai tada,bet kažkodėl to nedaro.Abu režimai buvo kruvini ir nusikalstami.Stalino "saulės" nešimas į Vakarus niekaip neatsveria indėlio į kovą su nacizmu.Po raudonu skuduru buvo vykdomos masinės žudynės ir prievartavimai Vokietijoje.Jau vien to pakanka,kad tas skuduras nuvalytų batus.   ATSAKYTI
102158 2013-05-14 17:40:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Bet kurios valstybės (esamos ar buvusios) vėliavą plėšyti negalima. Už tai turėtų būti griežtai baudžiama nežiūrint į sentimentus.   ATSAKYTI
To 102158 2013-05-14 18:42:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Važiuok į Kiniją.  
"Svaiguoliui" 2013-05-14 17:05:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Toliau svaiginkis rusiškais klijais "Moment" ir klausikis "Majako" iš radijo taško   ATSAKYTI
Kaip yra? 2013-05-14 17:04:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Paleido sulaikytuosius galų gale iš daboklės ar dar vis laiko? Kuo remiantis, jeigu taip?

Tegul jaunuoliai rašo pareiškimus dėl sulaikymo ir elgesio su jais. Būtinai paviešinkite, kas ten dėjosi. Tegul interviu paskelbia apie elgesį milicijoje.   ATSAKYTI
Prie 2013-05-14 15:48:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
cia ribos,ar tautiskumas,jeigu kaip 30m atgal policija elgiasi,kaip sovietu milicija.Raudona skudura,okupacijos simboli isniekino?Ir vaikus gainiojasi,kaip nepilnaprociai,kuriems isties nusispjauti ant to skuduro.Teisingai pasielge jaunimas.   ATSAKYTI
Alkas 2013-05-14 15:08:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
alkas.lt/2013/05/14/tautinis-jaunimas-piketavo-prie-vrm-pastato-nuotraukos-video/ PIKETO VIDEO   ATSAKYTI
Alkas 2013-05-14 15:07:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
http://alkas.lt/2013/05/14/tautinis-jaunimas-piketavo-prie-vrm-pastato-nuotraukos-video/ PIKETO VIDEO   ATSAKYTI
Svaiguolis 2013-05-14 14:17:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
-7
... jeigu tokie žmonės ir tokie jų veiksmai atstovauja tautiškumui, tai amen Lietuvai.   ATSAKYTI

Top Video

Pikantiškas moters elgesys ant automobilio: netrukus buvo sulaikyta
DABAR RODOMA
Pikantiškas moters elgesys ant automobilio: netrukus buvo sulaikyta
DABAR RODOMA
Užfiksavo šlykšų pabėgioti išėjusios moters poelgį: paviešino, kad sugėdintų
DABAR RODOMA
Po paviešinto įrašo iš darbo mergina buvo atleista – klientai pašėlo
DABAR RODOMA
Laidotuves pertraukė netikėtumas: vyrui teko šokti į iškastą duobę
DABAR RODOMA
Išgyveno nemaloniausią incidentą lėktuve: keleivei prireikė palydovų pagalbos
DABAR RODOMA
Paviešintas įrašas, kaip siuntų darbuotojais apsimetę vyrai surišo šeimą ir ją apvogė
DABAR RODOMA
Moteris patyrė gyvenimo sukrėtimą: su taksi nevažiuos dar ilgai
DABAR RODOMA
Nufilmuota tragedijos akimirka: neišsiskleidęs nei vienas parašiutas pražudė vyrą
DABAR RODOMA
Paliko vienam kartui su tėčiu: mama išvydusi savo mažylę paklaiko
DABAR RODOMA
Nepaprasta akimirka: draugystė ištirpdė milijonų internautų širdis
REKLAMA
Moterys rūko (nuotr. stop kadras)
Vyriausybė atskleidė planą, kokią biudžeto piniginę planuoja Lietuvai ir mokesčius gyventojams. Artėjančius metus vyriausybė siūlo sutikti su trimis naujais mokesčiais. Naujas ...
Vaikai (nuotr. Sauliaus Žiūros)
Lietuva nėra pigiausia šalis, planuojantiems vaikus. Čia porai, norinčiai užauginti du vaikus, tenka atriekti nemažą dalį savo atlyginimo. Nors lietuviams priklauso daug ...
Darželis  (nuotr. Sauliaus Žiūros)
Kauno valdžia nusitaikė į vaikų tėvus, kurie savo atžalas leidžia į miesto darželius, bet yra prisiregistravę ne mieste, o rajone. Tokiems tėvams keliamas ugdymo mokestis net ...
Vytautas Landsbergis (nuotr. LRVK | Darius Janutis)
Antradienį vakare per neeilinį Seimo posėdį buvo sprendžiamas Viktoro Pranckiečio likimas. Nors valdančioji dauguma tą vakarą ir paliko Seimo tribūnas, likę 11 seimūnų ...
Juozas Imbrasas (nuotr. Eimanto Genio)
Partiją „Tvarka ir teisingumas“ paliko du parlamentarai Juozas Imbrasas ir Algimantas Dumbrava, prieš mėnesį pasitraukę iš tvarkiečių frakcijos ir prisijungę prie ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų