Krišnos garbintojai keliuose didmiesčiuose irgi maitina benamius (nuotr. Akistatos) (nuotr. Balsas.lt)

Krišnos garbintojai keliuose didmiesčiuose irgi maitina benamius (nuotr. Akistatos) (nuotr. Balsas.lt)

Apsukrūs benamiai „Akistatai“ atskleidė, kaip galima nemokamai ne tik porą kartų per dieną pavalgyti, bet ir pasigydyti, nusiprausti, apsikirpti, persirengti švariais drabužiais.

„Akistatos“ skaitytojams jau papasakojome, kaip didmiesčių labdaros valgyklose nemokamai maitinasi visiškai degradavę klipatos, po šiukšlių konteinerius besirausiantys benamiai, iš įkalinimo vietų grįžę „bachūrai“ ir net menkas pensijas gaunantys pensininkai.

Antrasis pasakojimas – apie tai, kaip visuomenės sąskaita parazituojantys valkatos sugeba nemokamai nusimaudyti, pasigydyti, persirengti švariais drabužiais ir dar kartą pasivaišinti.

Butelių sezonas

Tik šįkart „Akistatos“ žurnalistui valkatų paslaptis atskleidžia jau kitas „gidas“ – Algis, nes apie labdaros pietus pasakojusį Virgį už vagystę pasodino policija. Pasak Algio, Virgis net atsiklaupęs maldavo pareigūnų jį kokiam mėnesiukui paleisti, nes valkatoms dabar pats geriausias metas: brangiausias valkatų turtas – tušti buteliai – iš po tirpstančio sniego tiesiog patys lenda. Prašymais pareigūnų nesugraudinsi, bet menka bėda – benamiai šnekūs, tik litą turėk.

REKLAMA

Algis žurnalistui nurodo ateiti prie Šiaulių labdaros valgyklos pirmą valandą dienos – iškart po labdaros pietų. Jų metu užkandę namo tursena tik pensininkai. Pasisotinę klipatos ir šiaip benamiai dar neskuba. Turtingesnieji, šiukšlių konteineriuose prisirinkę nuorūkų, susisuka suktines ir pasimėgaudami užsirūko.

Nemokama vaistinė

„Svarbiausia – sveikata! – traukdamas dūmą mane apšviečia Algis ir parodo tame pačiame pastate įsikūrusios „benamių daktarės“ kabineto duris. Pasibeldęs įsitikinu, kad čia nėra nė vienos gydytojos ar bent medicinos sesers, o tik socialinė darbuotoja Liuda, kurią kai kurie benamiai ir vadina daktare arba vaistininke.

Dauguma valkatų tingi registruotis darbo biržoje, todėl sveikatos draudimo neturi ir medicinos įstaigose yra nelaukiami. Tiksliau, ligoninėje ar poliklinikoje jie gauna tik skubią būtiniausią pagalbą. Na o surietus ligai tenka kėblinti pas „daktarę“ Liudą kaulyti kokių nors vaistų.

Labdaros centro vaistų ištekliai – gana menki. Šaldytuve – vos keli buteliukai lašiukų širdžiai, kelios dėžutės maisto papildų kepenims „Carsil“, flakonas putų nudegimams gydyti, skystis nuo utėlių ir dar šiek tiek kažkokių nereceptinių tablečių bei tepaliukų. Tai viskas.

Jauna senutė

„Man, daktaryte, ko nors nuo skausmo“, – sulaukusi savo eilės prašo užėjusi Valė.

Vėliau Liuda papasakojo, kad beveik visi benamiai pageidauja vaistų nuo skausmo, nes jie – gana ligoti žmonės. Išsišiepęs Algis pridūrė, kad išgėrus tablečių nuo skausmo „Diclac“ lėčiau blaivėjama, lengvesnės pagirios. Valė atrodo blaivi, bet ir jai reikia diklako.

REKLAMA

Vogčiomis užmetęs akį į knygą, kurioje socialinė darbuotoja Liuda registruoja visus vaistų prašytojus, pamatau, kad Valei dar tik 56 metai, nors iš pažiūros – mažiausiai 70. Veidas purvinas ir išpurtęs nuo alkoholio. Tik akys koketiškai apvedžiotos juodu nuvarvėjusiu tušu, o ant purvinų nagų dar spindi likučiai aptrupėjusio, matyt, Naujųjų metų proga užtepto nagų lako.

Parazitai ėda parazitus

Gavusi tabletę analgino Valė kiek susiraukia ir truputį susigėdus teiraujasi, ar Liuda neturinti ko nors „nuo vabaliukų“, nes vakar ji iššukavusi vieną utėlę. Žvilgteliu į moters galvą ir pašiurpstu – viršugalvyje tokia knibždanti utėlių kariauna, kad net plaukai juda lyg javų laukas vėjyje.

„Parazitai mėgsta parazitus“, – Valei išpėdinus juokauja Algis, kuris šių parazitų irgi turi apsčiai. Ir, sprendžiant iš nuolat kasomo viso kūno, Algis turi ne tik „populiariausių“ galvinių utėlių, bet ir drabužinių ir net kirkšninių utėlių. „Užsikrėčiau nakvynės namuose“, – lyg šuva kasydamasis savo tarpukojį paaiškina parazitų kandamas visuomenės parazitas Algis.

Pirties diena

Benamiai visas savo bėdas visada verčia nakvynės namams. Benamiams tai blogio atitikmuo, beveik kaip policija. Tačiau tai – melas. Pirma, nakvynės namuose palaikoma švara ir keičiama patalynė, tad utėlėmis benamiai apsikrečia savo landynėse. Bent jau galvinėmis ir drabužinėmis utėlėmis. O kirkšninių utėlių valkatos prisirenka nakvodami visokių valių glėbyje. Ir nieko čia nepadarysi, nes meilė gi akla, ji neaplenkia nei turtuolių, nei parazitų...

REKLAMA

Iš „benamių daktarės“ kabineto Algis mane veda dar vienų durų link, į pusrūsį. Pakeliui paaiškina, jog kelis kartus per mėnesį benamiams surengiama pirties diena.

Nulipęs į pusrūsį, pirties nematau, bet dušai spindi nuo tokių plytelių, kad nei jūs, skaitytojai, nei aš namie tokių neturime. Paprašęs „sekso nefotkinti“ Algis su dar keliais valkatomis išsineria iš dvokiančių skarmalų ir ima kirptis savo utėlėtus kaltūnus, muiluotis nuodėmingus randuotus kūnus. Tvarkingesnieji trinasi galvas kokiu nors čia pat (žinoma, nemokamai) gautu utėlių nuodu. Keli susitaikę, kad vis vien parazitų neatsikratys, tad tik šiaip prausiasi.

„Duok kitą striukę!“ Baigusių procedūrą „švaruolių“ laukia dar kita socialinė darbuotoja, dalijanti drabužius. Tikriausiai nereikia nė sakyti, jog ir šis gėris dalijamas dovanai. Valkatos knisasi po dėžes rūškanais veidais, nes vakariečių suaukoti drabužiai – ne patys madingiausi. Darbuotoja, kas ką išsirinko, surašo į nuskurėlių korteles, kurių ant stalo – sprindžio aukščio krūvelė.

„Duok man kitą striukę“, – reikalauja kažkoks valkata sulaužyta ir kreivai suaugusia nosimi, panašia į užmintą pomidorą. – Ta, kur anąkart davei – bobiška. Kiek aš galiu su moteriška striuke kaip koks pederastas vaikščioti!..“ Tinkamo dydžio vyriškos striukės lyg tyčia nėra, tad dalytoja pasiūlo, jei susiraukėliui kas nepatinka, nusipirkti už sienos esančioje padėvėtų drabužių parduotuvėje.

Krišnaitų meilė

Šios parduotuvės pardavėja nuo „Akistatos“ neslepia, kad net pašalpas gaunantys benamiai retai perkasi drabužius, nebent retkarčiais – padėvėtų apatinių ir puskojinių. Visuomenės parazitai viršutinių drabužių labiau linkę iškaulyti nemokamai.

REKLAMA

Pagaliau benamiai sotūs, apsigydę, apsikirpę, nusiprausę, persivilkę, bet vis vien nesiskirsto. „Dieną ėdėm nemokamus pietus, dabar gausim nemokamą vakarienę“, – nusijuokia Algis. Jo paklaustas, ar man patinka vegetariškas maistas, iš pradžių pamanau, kad juokauja, tačiau, pasirodo, keliuose Lietuvos didmiesčiuose dar ir rytietiško religinio „Harė Krišnos“ judėjimo išpažinėjai nemokamai maitina benamius!

Pašventinta vakarienė

Užėjęs į tą pačią salę, kurioje prieš kelias valandas benamiai kimšo nemokamą košę, „Akistatos“ žurnalistas pamato dvi moteris, baigiančias išvirti daržovių sriubą, ryžių košę su prieskoniais bei obuolių kompotą. Ant stalo padėta paraikytos duonos, kurią krišnaitai kepa pagal savo indiškus receptus.

Raimonda, sovietmečiu buvusi maisto technologijos inžiniere, o dabar krišnaitų organizacijoje pasivadinusi Radharane, ima šventinti maistą, kuris išvirtas pagal senovės Indijos raštus Vedas, medituojant ir neragaujant. Pasistačiusi iš perlenkto kartono lapo su krišnaitams šventomis nuotraukomis suklijuotą primityvų altorėlį, Radharanė, kalbėdama mantras (maldas), į indelius įdeda truputį maisto. Tada ji pasimeldžia, paskambina varpeliu ir pašventinimas – baigtas.

Padėkoja retas

Krišnaitai – didžiausi vegetarai. Jie nevalgo ne tik mėsos, bet ir žuvies, kiaušinių, grybų. Raugintų, marinuotų, konservuotų produktų, taip pat svaigalų krišnaitai irgi privengia iš įsitikinimo, tad ir benamiams viso to nesiūlo.

Valkatos dar nesuvirškinę labdaros pietų, tad valgyti vegetariškos vakarienės jų atpėdinę ne daugiau kaip dvidešimt. Išdalyti jiems maistą Radharanei padeda jos draugė Vilija Balazienė. Tik ji – nei krišnaitė, nei vegetarė, o irgi bedarbė. Vilija, kaip ir Radharanė, taip pat aukoja savo laiką ir jėgas neturtėliams. Į valkatų tiesiamus indus V. Balazienė deda krišnaitų patiekalus. Retas valgytojas susipranta padėkoti.

REKLAMA

Benamių dievas

Mąstau, kokia tokio aukojimosi prasmė – ar pavyko bent vieną benamį atversti į Krišnos pasekėjus? To paklaustas Algis tik nusižvengė, pasikasė ir dar kartą nusijuokė. „Čia mes visi išpažįstam tik vieną Dievą... skystu pavidalu, – bedante šypsena išsišiepė vyras. – Beje, mano ištroškusi siela kaip tik prašosi jį pašlovinti. Duok žadėtas porą monetų – reikia kai ko nusipirkti „dūšiai pataisyti“. Svarbiausia – sveikata...“

Gavęs kelis litus Algis atsisakė vestis žurnalistą pas pogrindinį naminės degtinės pardavėją. Nėra ir prasmės, nes šitie labai bijo policijos ir svetimų šiukštu neįsileidžia.

Patys pasirinko likimą

Baigę dieną ir „pagarbinę“ pigiausius svaigalus, benamiai sulįs pernakvoti į nakvynės namus, landynes ar apleistus pastatus. Juose ne tik šalta, bet ir nesaugu. Štai Kuršėnuose apleistame pastate įmigusius girtus du benamius gyvus sudegino piktas jųdviejų konkurentas, ne viename mieste pakampėse prigulusius valkatas yra užmušę chuliganai, o Šiauliuose šiukšlių konteineryje užsnūdusį girtą benamį kranas įvertė į šiukšliavežės presą ir gyvą sutraiškė.

Tačiau benamiai parazitišką gyvenimo būdą juk pasirinko patys, tad pavojų jie nebijo. Išsimiegoję jie vėl kėblins į socialinių paslaugų centrus, pakeliui „patikrindami“ šiukšlių konteinerius. Kodėl gi ne, jei labdaros centre galima net porą kartų per dieną sočiai pavalgyti, nusiprausti, persirengti, net truputėlį pasigydyti ir apsikirpti. Ir viskas kraujasiurbių parazitų apsėstiems visuomenės parazitams – nemokamai...

Sigitas STASAITIS

FastLAN
2013-03-26 23:27:06
Pradžioje pačiam Stasaičiui, perskaitęs jo viešą nuomonę apie tariamai laimingą "bomžų" gyvenimą, panorėjau palinkėti asmeniškai atsidurti tų benamių vietoje ir susipažinti su tos mūsų "gerutės visuomenės", kurią jis taip liaupsina, "dosnumu ir gerumu". Labai norėjau, kad tas mano palinkėjimas pasiektų patį Kūrėją, nes ta "visuomenė", kurią aš pažįstu asmeniškai, yra visiškai neverta jokios pagarbos ar padėkos. Galima ilgai kalbėti arba daug rašyti pavyzdžiui ir apie tai, kaip žmogus su aukštuoju išsilavinimu Lietuvoje niekaip negali prasimušti nei savame versle, nei samdomame darbe, nors nėra joks netikėlis ar nemokša, kaip daugelis iš karto yra linkę manyti. Aš asmeniškai esu ne kartą pasijautęs, kad tuo pačiu benamiu - buvau ir alkanas ir be stogo virš galvos, nes buvau susidūręs su tokių Stašaičių taip garbinamos "visuomenės" abejingumu, nors nesu nei nusikaltėlis, nei valkata, nei bomžas - tos "visuomenės" veidrodis. Nesakau, kad kažkas kažkam kažką privalo padėti ar, juo labiau, duoti, tačiau, kai sveikas žmogus su išsilavinimu tokioje "visuomenėje" negali pragyventi ir savimi pasirūpinti, tai, ko gero, kažkas negerai ne su tuo žmogumi, bet su pačia "visuomene". Serga ne "bomžai", bet pati "visuomenė", kurios, asmeniškai aš, laikui bėgant, pradėjau tiesiog nekęsti. Manyčiau, kad visokio plauko Stašaičiams, prisidengus keleto "bomžų" pavyzdžiais, nederėtų stengtis maskuoti tos "visuomenės" ligų, nes reikia smerkti ne "bomžus", bet gydyti tą pačią "visuomenę" ir jos Stašaičius...
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
saulius 2015-10-22 14:11:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
valgyti   ATSAKYTI
Lamsargis 2013-03-27 08:42:06
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
pisau ant tu benamiu, degradai paskutiniai   ATSAKYTI
laura 2013-03-27 08:05:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
labai teisingai parasyta fastLAN apie tai kaip Stasaiciui uzliuvo benamiai, linkiu jam niekada neatidurti ju vietoj, nes tokiais straipsniais kazin ar daug skaitytoju sulauksi, beto tai buvo mano paskutinis Stasaicio skaitytas straipsnis, kitaip sakant laiko svaistymas...   ATSAKYTI
Atėjo laikai 2013-03-27 07:18:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tiksliai sakė seni žmonės kad prie ES ateis laikai kai pavydesit benamiams bei numireliams-tie laikai atėjo   ATSAKYTI
FastLAN 2013-03-26 23:27:06
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pradžioje pačiam Stasaičiui, perskaitęs jo viešą nuomonę apie tariamai laimingą "bomžų" gyvenimą, panorėjau palinkėti asmeniškai atsidurti tų benamių vietoje ir susipažinti su tos mūsų "gerutės visuomenės", kurią jis taip liaupsina, "dosnumu ir gerumu". Labai norėjau, kad tas mano palinkėjimas pasiektų patį Kūrėją, nes ta "visuomenė", kurią aš pažįstu asmeniškai, yra visiškai neverta jokios pagarbos ar padėkos. Galima ilgai kalbėti arba daug rašyti pavyzdžiui ir apie tai, kaip žmogus su aukštuoju išsilavinimu Lietuvoje niekaip negali prasimušti nei savame versle, nei samdomame darbe, nors nėra joks netikėlis ar nemokša, kaip daugelis iš karto yra linkę manyti. Aš asmeniškai esu ne kartą pasijautęs, kad tuo pačiu benamiu - buvau ir alkanas ir be stogo virš galvos, nes buvau susidūręs su tokių Stašaičių taip garbinamos "visuomenės" abejingumu, nors nesu nei nusikaltėlis, nei valkata, nei bomžas - tos "visuomenės" veidrodis. Nesakau, kad kažkas kažkam kažką privalo padėti ar, juo labiau, duoti, tačiau, kai sveikas žmogus su išsilavinimu tokioje "visuomenėje" negali pragyventi ir savimi pasirūpinti, tai, ko gero, kažkas negerai ne su tuo žmogumi, bet su pačia "visuomene". Serga ne "bomžai", bet pati "visuomenė", kurios, asmeniškai aš, laikui bėgant, pradėjau tiesiog nekęsti. Manyčiau, kad visokio plauko Stašaičiams, prisidengus keleto "bomžų" pavyzdžiais, nederėtų stengtis maskuoti tos "visuomenės" ligų, nes reikia smerkti ne "bomžus", bet gydyti tą pačią "visuomenę" ir jos Stašaičius...   ATSAKYTI

Top Video

Policininką nužudžiusio vyro žmona: jis sirgo depresija, bet daug metų nesigydė
DABAR RODOMA
Policininką nužudžiusio vyro žmona: jis sirgo depresija, bet daug metų nesigydė
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Narkevičius – vėl įvykių sūkuryje: Trakų rajone sustabdytas keliuko remontas kelia daug klausimų
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Skaičiai gąsdina: per karantiną 11400 į septintą dešimtį įkopusių asmenų neteko darbo
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Žada masinį tyrimą dėl Covid-19: aiškinsis, kokį imunitetą sugebėjome įgyti
DABAR RODOMA
Farai. Klaipėdoje BMW lėkė tarsi viesulas: taranavo automobilį ir išrovė medį
DABAR RODOMA
„Pasikalbėkim #IŠNAMŲ“ su Zuokiene apie savanorystę COVID-19 židinyje ir nemalonų vyro akibrokštą
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Nausėda gimtadienį sutiko Nidoje, keturių žvaigždučių viešbutyje
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Lietuvoje savaitgalį – susirgimų koronavirusu šuolis
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Egzaminai prasidės birželio 22 d.: aiškėja tvarka, kaip jie vyks
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Koronaviruso židiniai plečiasi globos namuose: sergančiųjų daugėja Antaviliuose, Širvintose
REKLAMA
Pareigūnai sulaikė BMW vairuotoją: „Klevo lapas“ bandė atkakliai įrodyti savo tiesą
Policininkai sustabdė BMW markės automobilį, kuris priekyje neturi valstybinio numerio. Netrukus paaiškėja, kad pažeidėjas už įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus baustas ...
Vilniaus rajone girtas pasienietis su „Škoda“ rėžėsi į „VW T-Roc“ nukentėjo du vaikai (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus rajone girtas pasienietis rėžėsi į šeimos automobilį. Į ligoninę išvežti du vaikai. Ne tarnybos metu girtam vairavusiam pareigūnui gresia baudžiamoji byla. ...
Įkalinimo įstaiga
Lietuvos įkalinimo įstaigose nuteistiesiems karantinas skaudžiausiai kirto dėl uždraustų pasimatymų su artimaisiais. Jokios išimtys netaikomos ne tik realiai už grotų dienas ...
Policija (nuotr. Fotodiena.lt)
Panevėžyje sekmadienį sulaikytas automobilį neblaivus vairavęs vyras, pas kurį rastas ir paimtas neteisėtai laikomas revolveris su šoviniais, pranešė Policijos departamentas. ...
Keturratis (asociatyvi nuotr.) (nuotr. TV3)
Per bendrą Valstybinių miškų urėdijos miškininkų, policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Aplinkos apsaugos departamento darbuotojų reidą, kuriame penktadienį dalyvavo ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų