Arūnas Brazauskas
2011.09.23 22:43
Arūnas Brazauskas (nuotr. Balsas.lt/Ruslano Kondratjevo) (nuotr. Balsas.lt)

Arūnas Brazauskas (nuotr. Balsas.lt/Ruslano Kondratjevo) (nuotr. Balsas.lt)

Lenkijos finansų ministras Jacekas Rostowskis prieš gerą savaitę pagąsdino Europos parlamentą: atseit, jeigu dabar euro zona sužlugs, už 10 metų Europoje gali kilti ginkluotas konfliktas.

Paskalos prilygintos Everestui

Kadangi J. Rostowskio prognozės plačiai nuskambėjo, verta jas tiksliai perteikti. Anglijoje gimęs ir ten išsilavinimą gavęs J. Rostowskis europarlamentarams  papasakojo, kad neseniai sutikęs draugą, didelio Lenkijos banko prezidentą, kuris  pasakęs, jog po tokių ekonominių ir politinių sukrėtimų, kokie vyksta dabar, retai būna, kad už dešimties metų nekiltų katastrofiškas karas, todėl draugas rimtai svarsto, kaip jo vaikams išrūpinus „žaliąją kortelę“, leidžiančią dirbti Amerikoje.

Finansų ministrą iškart užsipuolė Lenkijos „Teisės ir teisingumo“ partijos vadovas Jarosławas Kaczyńskis, prilyginęs tokias kalbas „neatsakingumo Everestui“. Gal J. Kaczyńskio kritika ir pagrįsta – juk J. Rostowskio pasisakymo žanrą būtų galima apibūdinti lenkišku žodžiu „plotki“ – paskalos. Tačiau net ir paskalose reikia ieškoti giluminio turinio.

REKLAMA

Sakoma, kad už iniciatyvą baudžiama. J. Rostowskio prognozės skamba įtikinamai, jeigu rimtai žiūrima į tam tikrą geopolitinę schemą, kuri apžvelgta šiame tekste kiek toliau. Lenkijai pagal tą strateginę viziją tenka kariaujančios ar bent jau pafrontės valstybės vaidmuo.

Kariniai blokai garantuoja taiką

Vakarų Europos šalys tarpusavyje nekariavo nuo 1945 m., nors kai kur būta didelių įtampų. Senos priešininkės Graikija ir Turkija 1974 m. balansavo ant karo ribos, kuris galėjo kilti, jei Kipras būtų prisijungęs prie Graikijos. Dėl tais metais įvykdytos Turkijos karinės intervencijos Kipras iki šiol padalytas į dvi dalis. Galima tik spėlioti, kaip konfliktas būtų plėtojęsis, jeigu Turkija ir Graikija nepriklausytų NATO.

Rytinėje Europos dalyje taiką irgi garantavo karinis blokas. Po Antrojo pasaulinio karo SSRS pajungė Rytų Europą, sukūrė vadinamąją socialistinę stovyklą, kurios dauguma narių priklausė Varšuvos pakto karinei organizacijai, besirengusiai kariauti su NATO.  Pakto šalys SSRS iniciatyva 1968 m. surengė karinę intervenciją Čekoslovakijoje. Kita vertus, Varšuvos paktas garantavo taikų sambūvį tarp pačių socialistinių valstybių, tokių, pavyzdžiui, kaip Vengrija ir Rumunija, kurios iki šiol  neišsprendė tarpusavio prieštaravimų.

REKLAMA

Karus nulemia ne tiek sutartys, kiek realus jėgų santykis ir valstybių saugumo siekis. Prisiminkime Molotovo-Ribbentropo paktą – SSRS ir Vokietijos sąjunga turėjo garantuoti jų saugumą, tačiau Vokietija, matyt ne be pagrindo bijodama sąjungininkės antpuolio, pirmoji smogė SSRS.

Subyrėjus Varšuvos blokui NATO liko be priešininko – taigi ir be visas Aljanso valstybes telkiančio tikslo. Taiką tarp NATO valstybių dabar užtikrina bendri interesai ir didžiulė JAV galia. Tačiau ilgalaikė ekonominė krizė ir jos sukeltas galimas JAV galios smukimas gali susilpninti Aljanso vidinius saugiklius.

Euro zona suklijavo politiškai nesuvienytas valstybes į vieną ekonominę erdvę. Sunku įsivaizduoti, kas liks iš ES, jeigu euro zona subyrės. Aišku tik viena, kad Europoje išnyks dar vienas taikos veiksnys. Karas tarp Vokietijos ir Prancūzijos dėl Elzaso atrodo neįmanomas nei šiandien, nei labai tolimoje ateityje. Tačiau tokio tikrumo nėra dėl amžinos taikos tarp Vengrijos ir Rumunijos.

Anglosaksų logika

Burti iš kavos tirščių galima ilgai ir bergždžiai. Tikrumo geopolitiniams svarstymams suteikia tam tikra logika, atsižvelgianti į valstybių ilgalaikius tikslus.

Apie Didžiąją Britaniją seniau buvo sakoma, kad jos tikslas – neleisti žemyne atsirasti jokiai koalicijai, kuri galėtų rungtyniauti su britais jūrose ir kartu grasinti, kad jos pajėgos išsilaipins D. Britanijos saloje.

REKLAMA

Sunykus, bet neišnykus britų galybei panašiai kalbama apie JAV, kurios ištikima sąjungininkė dabar yra D. Britanija. Atseit JAV negali leisti, kad Eurazijoje atsirastų Ameriką pranokstanti karinė ir ekonominė jėga.

Taip žvelgiant į anglosaksų tikslus, galima savaip interpretuoti XX a. istoriją. Tarkime, Sovietų Sąjungos industrializavimą galima laikyti JAV pastangomis sukurti Europoje karo židinį ir tokiu būdu trukdyti galimai Rusijos ir Vokietijos sąjungai.

Būdamos nusilpę po Pirmojo pasaulinio karo, Rusija (SSRS) ir Vokietija natūraliai siekė bendradarbiauti. Ne be anglosaksų pastangų minėtose šalyse buvo leista įsigalėti totalitariniams režimams, jie pastatyti ant kojų kariniu ir ekonominiu požiūriu. Tai sumažino tvirtos sąjungos ir padidino karo tarp SSRS ir Vokietijos tikimybę.

Rusų nacionalistu save laikantis Aleksandras Samovarovas straipsnyje „Socialdemokratinė SSRS“ rašo: „...jeigu Bucharinas ir Rykovas būtų išlikę šalies vadais, tai SSRS neišvengiamai būtų buvusi demokratizuota ir humanizuota. Nepas (naujoji ekonominė politika) būtų sklandžiai peraugęs į socialdemokratine valstybe. Vadinasi, būtų sudaryta neišvengiama sąjunga su socialdemokratine Vokietija, ko anglosaksai bijojo labiausiai, taigi bijojo SSRS demokratizavimo. Priešingai, anglosaksai stiprino Stalino valdžią, padėdami jam industrializuoti SSRS“.

REKLAMA

Straipsnyje „JAV sukūrė Stalino diktatūrą“ A. Samovarovas apžvelgia ir komentuoja Sovietų Sąjungos industrializavimą: „Viso labo per 10 metų (1930-1940) jankiai sukūrė SSRS chemijos, aviacijos, elektrotechnikos, naftos, kalnakasybos, anglies, metalurgijos ir kitokią pramonę, didžiausias Europoje automobilių, traktorių, aviacijos variklių ir kitokios produkcijos gamyklas. Statė ir SSRS, ir JAV. Pavyzdžiui, garsioji Stalingrado traktorių gamykla ištisai pastatyta JAV, išmontuota, 100 laivų pervežta ir sumontuota SSRS“.

A.Samovarovo vertinimas: „Jeigu amerikiečiai nebūtų industrializavę SSRS už savo lėšas, Stalinas būtų patyręs politinį krachą, ir jį būtų banaliai nuvertę, bet jis išliko ant balto žirgo – tai buvo naudinga JAV. Skurdi ir nevykusi SSRS nebūtų šakojusis pasaulinėje arenoje, bet tapo kitokia ir apturėjo 30 milijonų lavonų – JAV dovanos ir Stalino genijaus dėka“.

„Ledlaužiai“ ir jų vairininkai

Prisiminkime Viktoro Suvorovo „ledlaužio“ teoriją: Stalinas skatino Hitlerį būti „ledlaužiu“, kuris užgrobtų Europą ir, atlikęs savo darbą, savo ruožtu būtų Stalino sutriuškintas.

A.Samovarovo samprotavimus nesunku sudėlioti į glaustą schemą: siekdamos savo geopolitinių tikslų, JAV sukūrė „ledlaužį“ – SSRS.

REKLAMA

Panašią schemą galima įžvelgti geopolitiniame projekte, kuriame, lyginant su išnykusia SSRS, gerokai mažesnio JAV „ledaužio“ vaidmuo numatytas ateities Lenkijai. Kadangi Lenkija yra tarsi pleištas, įkaltas tarp Rusijos ir Vokietijos, anglosaksams paranku stiprinti Lenkiją, tikintis, kad tokiu būdu galima atitolinti bloko „nuo Kylio iki Vladivostoko“ atsiradimą.

Galbūt šis projektas sušmėžavo J. Rostowskio pasąmonėje, kada jis pagąsdino europarlamentarus dėl būsimo karo Europoje.

Prieš daugiau nei du metus straipsnyje „Lenkija - Lietuva: vienas karas jau seniai baigėsi...“ svarsčiau apie  JAV politologo George'o Friedmano viziją (kartu ir provokaciją), su kuria jis 2008 m. lapkritį sudrumstė Lenkijos viešąją erdvę. Privačios analitinės įstaigos „Stratfor“ vadovas G. Friedmanas  Lenkijos laikraščiui „Rzeczpospolita“ išdėstė, kaip jis mato netolimą Rytų Europos ateitį.

Tuo metu JAV politologo prognozės man pasirodė ne itin rimtos, bet šiandien jos skamba įtikinamiau. Priežastis – ES krizė.

G. Friedmano požiūriu, Rusija plečia įtakos sferą į Vakarus. Gali būti, kad Ukrainą ir Baltarusiją ji pavers savo satelitais.

Tokiomis aplinkybėmis geografija verčia suartėti JAV ir Lenkiją. Ši šalis yra natūrali JAV sąjungininkė, „vienintelė valstybe, galinti sulaikyti Rusijos veržimąsi“.

REKLAMA

G. Friedmanas mano, kad Vokietijos antirusiškas potencialas menkas, vokiečiai ir rusai turi bendrų interesų energetikos srityje. Vokietija natūraliai linkusi kurti Vakarų Europos ir Rusijos sąjungą. JAV negalinčios leisti, kad toks aljansas atsirastų. Todėl Amerika darys viską, kad antirusiška Lenkija būtų kuo stipresnė kariškai ir ūkiškai. Pasak G. Friedmano, JAV politika Lenkijos atžvilgiu nepriklauso nuo to, koks prezidentas užima Baltuosius rūmus.

Politika Lenkijos atžvilgiu bus „standartinė“, kadangi panašiems atvejams JAV taiko vieną ir tą patį modelį: į pasirinktąją valstybę didžiuliais kiekias tiekiami finansiniai ištekliai, civilinės ir karinės technologijos. Tokiu būdu buvo „padaryta“ ne viena šalis: Vakarų Vokietija, Japonija, Pietų Korėja, Izraelis.

Prisiminę A.Samovarovo vertinimus, galime nurodyti dar vieną valstybę, kurią „padarė“ JAV – tai stalininė SSRS.

Neturėtų trikdyti tas faktas, kad JAV viešai ir slapta remia sau priešiškas valstybes. Konfrontacija duoda pagrindą plėtoti JAV karinį-pramoninį-mokslinį kompleksą. JAV remti jų priešininkai atsveriami palaikant tų priešininkų priešininkus. JAV investuojant į stalininio socializmo statybą, tuo pat metu žemyne buvo leista atsirasti ir SSRS atsvarai – nacistinei Vokietijai.

G. Friedmanas teigia: „Amerikiečiai privalo užduoti sau klausimą – kaip neutralizuoti Rusiją per daug nerizikuojant patiems? Būtent dėl to jie skirs daug lėšų Lenkijos plėtrai. Kai Lenkija pasidarys stipresnė, ji taps Rytų Centrinės Europos lydere. Čekija, Slovakija, Vengrija, Baltijos šalys ir Balkanai, kurie iki šiol žvelgė į Vokietiją kaip į regiono ekonominį variklį, atsigręš į Lenkiją. Ji taps mažesniu, tačiau dinamiškesniu varikliu. Lenkija susigrąžins sau istorinį regiono lyderio vaidmenį. Vaidmenį, kurį atliko Pirmoji Žečpospolita.“

G. Friedmano nuomone, JAV sieks tiek sustiprinti Lenkiją, kad ši gebėtų laimėti nebranduolinį karą su Rusija. Jis primena: „Savo naujoje knygoje, kurioje aprašinėju, kaip pasaulio istorija klostysis šiame amžiuje, greta kitų žemėlapių patalpinau Lenkijos žemėlapį iki padalijimų. Istorija linkusi pasikartoti“.

Savo svarstymuose G. Friedmanas beveik nemini ES, tarsi ji neegzistuotų. NATO jis irgi „nepastebi“. Ateities „Europa pagal G. Friedmaną“ labai primena XVIII a. – XIX a. būklę, kai valstybių padėtį ir galimybes nulemdavo vien karinė jėga.

Pirmoji pažintis su G. Friedmano strategine vizija gali sukelti nuostabą ir atmetimą. Tačiau per trejus metus, praėjusius nuo G. Friedmano interviu, įvyko slinktys, kurios anksčiau laikytos neįmanomomis: euras subraškėjo, apie nenusisekusį ES projektą imta kalbėti būtuoju laiku.

Europai ritantis į naują būvį, Lenkijos nepriklausymas euro zonai staiga tampa strateginiu pranašumu – finansų srityje Lenkija turi daugiau laisvės manevrams nei euro zonos valstybės.

Realiosios politikos (Realpolitik) mokyklos atstovui G. Friedmanui galima prikišti, kad jis žvelgia į pasaulį pro šautuvo taikiklį. Kita vertus, ar tai labai protinga į pasaulį žvelgti kitaip?

Remigijus
2011-09-24 00:04:06
Pseprasem, balsovas, nisuprantu lenkyskai, buk svajokas, isviersk lituviskai....
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
[email protected]

Naujienų portalo tv3.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB All Media Lithuania sutikimo draudžiama.

Master 2011-09-28 12:09:36
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Prisiminkime jėgų išsidėstymą II pasaulinio karo metu: nacių sąjungininkai - Vengrija, Slovakija, Rumunija, Italija, Kroatija, Suomija, Norvegija, Rumunija, Turkija (neoficialiai). Sovietų sąjungininkai - UK, Prancūzija, JAV. Keisos kombinacijų. Juolab, kad Vengrija okupavo Rumunijos Transilvaniją ir pietų Slovakijos dalį, o slovakai okupavo pietines Lenkijos vaivadijas. Kitaip kaip išskaičiavimu to nepavadinsi, juolab, kad jokių kitų bendrų interesų neturėjo. Vengrija ir Lenkija visada buvo istoriškai draugiškos valstybės, nes daug Lenkijos valdovų turėjo vengriškas šaknis. Hitleriui pareikalavus, kad Vengrija dalyvautų invazijoje į Lenkiją, vengrai atsisakė, motyvuodami... istorinės draugystės argumentais. Istorikai pasakoja, kad Hitleris buvo įsiutęs. Labai tikėtina, kad Vengrija ir Lenkija gali sudaryti rimtą karinį ir politinį bloką, o tai jau istorijoje buvo. Slovakija yra visiškai priklausoma nuo Rusijos dujų, taigi taps jos satelitu. Čekija, istorinė Lenkijos varžovė, liks neutrali, nes, būdama antirusiška, nenorės šlietis prie Rusijos ruporo - Vokietijos. Pabaltijo regiono šalys deja nedomins jokios pusės, bet Rusija gali pareikalauti koridoriaus į Kaliningrado sritį. Lietuva gali tapti pereinamu Rusijos kiemu, nes būdami visiškai nuo Rusijos priklausomi ultimatumais būsime priversti priimti visas sąlygas. Tas pats laukia latvių. Estai gali sudaryti sąjungą su suomiais.   ATSAKYTI
mums tai nieko gero nezada 2011-09-27 04:36:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
autoriaus isvedziojimai yra logiski. Europoej ir pasaulyje nuolat vyksta karai. mes per ilgai taikoje gyvename.
lenkija sustipres ir Vilniu uzgrobs. gal nustokime investuoti i ta krasta, nes tai prarastos investicijos.

mums taip pat reikia pagalvoti apie zalias kortas!   ATSAKYTI
kliedesiai 2011-09-26 11:59:41
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
"G. Friedmano nuomone, JAV sieks tiek sustiprinti Lenkiją, kad ši gebėtų laimėti nebranduolinį karą su Rusija." Bet juk tada Lenkija galės laimėti nebranduolinį karą ir su JAV? Be to, kodėl taip kuklintis - sustiprinti reikia tiek, kad ir branduolinį karą galėtų laimėti:) Kliedesiai...   ATSAKYTI
kokios kvailystės 2011-09-26 09:49:06
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
visiška nesamonė, kur autorius įžvelgė tą "antirusiškąją Lenkiją", Tusko šutvės politika yra kaip niekada - absoliučiai prorusiška.   ATSAKYTI
ww 2011-09-25 23:42:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
JAV savybė - surasti visokių išsigimėlių savo juodiems planams tenkinti. Gal teisus Chomeninis ją vadinęs "didžiuoju šėtonu".   ATSAKYTI
Runkelis 2011-09-25 19:38:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ledlaužis-vargu,o subinlaižė 100%   ATSAKYTI
qwert 2011-09-25 12:54:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lenkija yra JAV atstovas šiame regione
koment.lt/node/369   ATSAKYTI
inž 2011-09-25 11:40:54
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Čia gerai kažkas parašė: "Bet kokiam veiksmui reikia dvasines jegos, o lenkai jos ne turi".
Klausimas: ar lietuviai ją turi?   ATSAKYTI
janas 2011-09-24 22:19:16
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ponas Brazauskai. Nenusnekekit. Tomasevskio ir Lenkijos "elitu" veiksmai - naudingi Maskvai, o ne USA.   ATSAKYTI
nesamone 2011-09-24 17:32:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
nu pastikrinti zodyne brazukas turetu a civo pakluast patarimo.
ba ledyu sumazjo nuo atsilimo,
TAi gal te tanklaivi i butinge jis mate tolumoje   ATSAKYTI
Kada Lenkija tapo JAV „ledlaužiu“ Europo 2011-09-24 17:18:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pasak G. Friedmano, JAV politika Lenkijos atžvilgiu nepriklauso nuo to, koks prezidentas užima Baltuosius rūmus.

O ar JAV politika Lenkijos atžvilgiu nepriklauso nuo to, koks prezidentas atsigulė Vavelyje?

Iki Smolensko katastrofos Lenkija jau buvo JAV „ledlaužiu“ Europoje, ar dar ne?

Ar nuo prezidentų šitie reikalai išvis nepriklauso?   ATSAKYTI
Kas čia kursto pakariauti? 2011-09-24 17:06:02
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Realiosios politikos (Realpolitik) mokyklos atstovui G. Friedmanui galima prikišti, kad jis žvelgia į pasaulį pro šautuvo taikiklį. Kita vertus, ar tai labai protinga į pasaulį žvelgti kitaip?   ATSAKYTI
start-up 2011-09-24 16:13:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
BOD, MOOD, DELL, IBM, GEH, Western Union, ... next   ATSAKYTI
винтик и шпунтик 2011-09-24 14:27:10
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
техника - молодежи   ATSAKYTI
Exspertams 2011-09-24 12:30:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lietuva taps regiono lyderiu per inovaciju ir technologiju prizme. Karo nebus bus tik atomine apokalipse ir del to niekas su NATO nekariaus nes bus baigtis aiski (kaip ir su Iraku).
Didelis Lietuvos bus postumis atnaujinti rysius su rusijos kolegomis jie negali daug ideju igyvendinti savo salyje kadangi viskas yra kontroliuojama politoligarchu. JAV investicijos suteiks sansa Lietuvoje ikurti "Euro Silicon Valley". Niekas neperduotu Lietuvai atominiu technologiju jei nematytu sioje salyje vis dar potencialo, nors gabaus jaunimo emigracija ta potenciala zenkliai smugdo. Bus importuoti protai is Indijos, Kinijos, Rusijos, Ukrainos.   ATSAKYTI
Inga Baranauskienė 2011-09-24 11:06:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Jeigu šis scenarijus realus (o bijau, kad taip gali būti, nes prie jo labai dera dabartinė Lenkijos politika), tai Europos iš tikrųjų laukia liūdnos dienos. Lenkijos supratimas apie lyderystę susiveda į sampratą "polak - pan", o kiti - chamai. Su tokia politika Lenkija neabejotinai užknis ne tik Lietuvą, bet ir Čekiją su Vengrija. O rezultatas - visos šios šalys po truputį ims gręžtis į Rusiją, nes ši, nors bjauri, bet didelė ir turtinga, skirtingai nuo Lenkijos, kuri tegali pasigirti plikbajoriška tuštybe. Lenkija, aišku, irgi taps savo trumparegiškos politikos auka, kaip tai atsitiko 1939 m., bet tuomet jau gali būti pernelyg vėlu susiprati...    ATSAKYTI
Esavicius 2011-09-24 10:58:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lenkija yra "mires kudykis", kiek ja ne stiprink is pasiputusiu lenku nieko dora nepadarysi. Apart bezdalu debesies, jie daugiau nieko nesugeba. Be to, rzechpospolita ir lenkija tai toli grazu ne vienas ir tas pats. Bet kokiam veiksmui reikia dvasines jegos, o lenkai jos ne turi.   ATSAKYTI
dar per anksti 2011-09-24 02:47:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
bet idėja natūrali ir logiška. Na yra problemų - Lenkija neturi autoriteto ir žmogiškųjų resursų. Ir labai konfliktinio charakterio. Tai neparanku geopolitiškai.   ATSAKYTI
Remigijus 2011-09-24 00:04:06
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pseprasem, balsovas, nisuprantu lenkyskai, buk svajokas, isviersk lituviskai....    ATSAKYTI
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI

Top Video

Šimtmečių radybos Vilniuje – paaiškėjo ir pikantiškos detalės
DABAR RODOMA
Šimtmečių radybos Vilniuje – paaiškėjo ir pikantiškos detalės
DABAR RODOMA
Valdas Adamkus žmonėms siunčia svarbią žinią
DABAR RODOMA
Naujausi kandidatų į prezidentus reitingai: užvirė žūtbūtinė kova
DABAR RODOMA
LFF burtų traukimas virto sensacija: aistras kurstė pusnuogė mergina
DABAR RODOMA
Šiurpus momentas: Lekavičius aikštę paliko kraujuojančiu veidu
DABAR RODOMA
Kaimynai ir pareigūnai prabilo apie „Iki" užpuoliką
DABAR RODOMA
Greitas ir lengvas velykinis desertas: pavyks kiekvienam
DABAR RODOMA
Viskas, ką reikia žinoti apie velykines gėlių kompozicijas
DABAR RODOMA
Sausas ir šaltas oras trukdo pradėti sėją
DABAR RODOMA
Šaro techninė Stambule. Ar „Žalgirio“ strategas pasikarščiavo be reikalo?
REKLAMA
 „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis (nuotr. bendrovės)
Praėjusių metų protekcionizmo banga nepraėjo be pėdsakų − daugelis pasaulio didžiųjų ekonomikų šių metų pradžioje toliau rodė išsikvėpimo ar net nuosmukio ženklus. ...
Linas Kukuraitis (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Socialinės apsaugos ir darbo sritis Lietuvoje beveik visuomet buvo vertinama dviprasmiškai: politikai niekad nesirikiavo eilėje užimti šios ministerijos vadovo pozicijų, bet ...
Edward Lucas (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
NATO sveikina save su 70 metų sukaktimi. Neabejotina, kad Maginot liniją suplanavę prancūzai irgi sveikino save su pažanga. Ši milžiniška įtvirtintų bunkerių linija, įrengta ...
Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis
Lietuvoje viešėjęs Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis paragino vienytis diskutuojant dėl būsimojo Europos Sąjungos (ES) biudžeto ir pareiškė, kad Vakarų ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų