Giedrius Kiaulakis
2010.04.21 09:23

Rusijos elite dar nuo caro Petro laikų egzistuoja labai svarbi takoskyra – zapadnikai ir slavianofilai. Takoskyros pagrindas nėra labai sudėtingas – zapadnikai laikosi nuostatos, kad Rusija turi perimti kuo daugiau patirties iš Vakarų valstybių ir stengtis tapti viena iš jų pagal politines ir vertybines nuostatas. Slavianofilai mano, kad „Sviataja Rus‘“ turi ieškoti savito raidos kelio, o su nedvasingais ir supuvusiais Vakarais jai nepakeliui. Pastaruosius visada palaikė didžioji dalis tautos, kadangi daugelis tautų mėgsta romantines pasakas (1933-aisiais net praktiškieji vokiečiai neatsispyrė tokios pasakos kerams), o zapadnikų daugiau būdavo ir tebėra turtingesniuose sluoksniuose, kurių atstovai dažniau lankosi Europoje. Jų nėra daug, bet dėl savo turtų ir išsilavinimo jie išlieka įtakingi, tokiu būdu suteikdami peno prastuomenėje paplitusioms legendoms apie „židų-masonų sąmokslą".

Vakaruose, nuo Kanados iki Lenkijos tokios takoskyros nėra. Be abejo, Vakarų pasaulis nėra monolitas – jis pasidalinęs į daugybę tarpusavyje konkuruojančių ar net konfliktuojančių grupuočių tautiniu, religiniu ar socialiniu pagrindu. Katalikai ir protestantai, anglai ir airiai, valonai ir flamandai, darbininkų profsąjungos ir „investuotojai“ nuo seno šnairuoja vieni į kitus, bet išorinės grėsmės akivaizdoje vis dėlto šitie nesutarimai trumpam pamirštami. Lenkai ir vokiečiai niekada nemėgo vieni kitų, bet 1241 metais vokiečiai atėjo lenkams į pagalbą prieš mongolus, o 1683 metais – lenkai padėjo vokiečiams atmušti turkus nuo Vienos. 1949-aisiais, bolševikų grėsmės akivaizdoje, vokiečiai ir italai susijungė į NATO bloką su vakarykščiais priešais anglais ir amerikiečiais. Be abejo, visada atsirasdavo išdavikų, ir kai kada jie netgi buvo gausūs ir galingi, bet jie visada ir būdavo traktuojami kaip renegatai, o ne kaip svarstytina Vakarų pasaulio alternatyva.

REKLAMA

Lietuva nuo XIV amžiaus jau lyg ir Vakarų pasaulyje, bet, skirtingai nuo kaimynų lenkų ir estų, mes visą tą laiką sprendžiame rusišką dilemą – Vakarų vertybės ar „mes ieškosim savo kelio“. Pirmą sykį labai aiškiai ši kolizija matoma XVI amžiuje, per nelemtą karą dėl Livonijos. Tai buvo keistas karas – mūsų etmonai vadovavo gerai, kariai kovėsi narsiai ir mūšio lauke maskvėnai būdavo sumaitojami geresnės LDK artilerijos ir kavalerijos. Bet miestai ir tvirtovės buvo prarandami vienas po kito, nes valdantysis elitas niekaip negalėjo truputį pakratyti savo skrynių ir mobilizuoti daugiau vyrų tvirtovėms ginti. Tam, kad išsaugotų savo nesuskaičiuojamus turtus, kai kurie mūsų „glamūriniai“ magnatai nusirito iki to, kad po Zigmanto Augusto mirties siūlė sostą Maskvos carui Ivanui – štai susijunkim į vieną valstybę ir nereikės brangiai kainuojančių karo veiksmų, linksmai gyvensim ant baudžiauninkų sprando. Nors turėjo būti puikiai žinoma apie šio caro valdymo metodus (nežinantiems primygtinai rekomenduoju praėjusių metų rusų filmą „Car‘“) – pabėgėlių iš Maskvos buvo pilna visur. Laimei, tąsyk lenkai, vadovaujami vengro karaliaus mus už ausų ištempė iš to mėšlo. Ne vien iš geros širdies – liepė atiduoti Ukrainą, bet kita vertus, jei nenorite savo žemės ginti, tai kam jums jos tiek?

Po to lietuviai lyg ir užėmė tvirtesnę vakarietišką poziciją ir į Maskvą ilgesingai nebežiūrėjo. Aišku, tarp išdavikų Targovicos konfederatų 1792-asiais lietuvių bajorų netrūko, bet vėliau tuos išgamas korė patys vilniečiai. Per visą carų valdymą lietuviai nevengdavo dalyvauti sukilimuose, o tarpuose tarp jų prieš nekenčiamą režimą kovojo gabendami kontrabandą (spiritas, anodija, cukrus, elementoriai lotyniškais rašmenimis).

REKLAMA

1920-aisiais vėl atėjo sunkių pasirinkimų laikas – bolševikų ordos, išpjovusios milijonus žmonių Rusijoje, patraukė į Vakarus, ketindamos juos irgi paskandinti kraujyje. Šio košmaro akivaizdoje vyko smulkus lenkų ir lietuvių kivirčas dėl nelabai didelių teritorijų. Bolševikų vadovybė 1920 metų liepos 12-osios sutartimi atidavė Lietuvos Respublikai tiek žemės, kiek ji net neprašė – koks raudoniesiems skirtumas, vis tiek greitai visa tai turėjo tapti LTSR. Lietuvos vyriausybei užteko idiotizmo tą masalą praryti, ir jie iš esmės kovėsi prieš lenkus bolševikų pusėje. Be abejo, tos 1919-1920-ųjų pasienio „razborkės“ nedaro garbės nei lenkams, nei lietuviams, bet tuometinės Lietuvos Vyriausybės prioritetai glumina – vardan smulkaus teritorinio ginčo buvo rizikuojama visa valstybe ir jos gyventojų gyvybėmis. Bolševikų metodai nebuvo paslaptis – Turkija nuolat rašinėjo protesto notas dėl pernelyg didelio Juodosios jūros užteršimo Dono kazokų lavonais. Jei ne lenkų pergalė prie Vyslos, Lietuva būtų tapusi Tarybų Socialistine ne 1940-asiais, o 1920-asiais su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Maršalas Józef Klemens Piłsudski, kuriam mes niekada ir nė už ką nepastatysim paminklo, mus išgelbėjo prieš mūsų pačių valią. Aišku, už išdavystę lenkai mums „išrašė ausų“ ir atėmė Vilnių, bet Lietuva buvo išgelbėta nuo originalios nevakarietiškos valstybės raidos (kartu ir nuo Badmirio-Holodomoro), liko Vakarų pasaulyje.

1990-aisias Lietuva vienareikšmiškai pasuko Vakarų kryptimi, ir 2004-asiais ši posūkį įteisino, tapdama ES ir NATO nare. Tačiau tenka pripažinti, kad originalioji pozicija, kad mums su nedvasingais ir supuvusiais Vakarais nepakeliui, niekur nedingo, ji ko gero net stiprėja ir populiarėja, ką rodo paskutinis Seimo uždraudimas rašyti lotyniškas raides Q, W, X asmens dokumentuose. Reikia pasakyti, kad smetoninė Lietuva, nepaisant savo provincialumo, laikėsi vakarietiškos nuostatos rašyti žmonių pavardes originalo kalba. Būtent sovietmečiu kažkodėl buvo pereita prie rašymo iš klausos, kaip pas rusus. Rusų atveju viskas paaiškinama – jų raštas kitoks, todėl lotyniškus vardus tenka rašyti iš klausos, kaip ir mums rusiškus ar arabiškus su visais neišvengiamais iškraipymais (bene juokingiausiai atrodo, kai vienas iš žymiausių šiuolaikinių arabų yra įvardijamas, kaip Osama bin Laden, kai arabų kalboje egzistuoja tik trys balsės – a, i ir u).

REKLAMA

Sunku pasakyti, ar perėjimas prie vardų rašymo iš klausos įvyko Maskvos nurodymu – gal Lietuvių kalbos institutas galėtų supažindinti su tuo dokumentu, jei toks yra? Bet labai tikėtina, kad patys kolaboruojantys biurokratai parodė palaižūnišką iniciatyvą. Jie tai darė gana dažnai ir smulkmeniškai. Prisiminkime puikų sovietmečio filmuką ukrainietiška tematika „Žyl byl pios“. Ten yra puiki scena, kur iš namų išvytas depresinis šunelis ruošiasi kartis ir vilkas ironiškai pareiškia „Boh v pomošč‘“ (Padėk, Dieve). Bolševikai griežtai laikėsi Antrojo Dievo įsakymo neminėti vardo be reikalo, bet folkloro sumetimais leisdavo, tad ir filmuke leido. Lietuviškame variante vilkas sako „Sveikas“, tad panašu, kad buvo parodytas ypatingas atsargumas ir bandymas įtikti okupantui. Čia tik mūsų laikais šita publika susigalvojo tokius paaiškinimus, kaip „tykioji rezistencija“, „tai irgi buvo darbas Lietuvai“, „špygą kišenėj laikėm“ ir pan., o iš tiesų tai lojalumo jie demonstravo daugiau, negu okupantas reikalavo – tikėtina, kad pačius maskviečius pykino nuo jų šunuodegiavimo.

Bet kažkodėl šita sovietinė atgyvena prigijo ir tapo tradicija. Dabar mūsų politikai, ir kaip tik tie, kurie sovietmečio nemini geru žodžiu, yra pasiryžę įnirtingai ginti šį sovietinį palikimą. Ir panašu, kad tauta juos palaiko! Sociologinio tyrimo neatlikau, bet Interneto komentaruose tai kaip reta vieningas Seimo sprendimo palaikymas. Politikai tautos valią, matyt, nujaučia ir mielai gins tuos interesus. Galų gale, tai pats lengviausias būdas įtikti tautai. Juk tauta, be abejo, norėtų ir energetikos monopolijų pažabojimo, bet šituos negi pakliudysi, kai jie rinkiminę kampaniją finansavo, ir šiaip vokelį karts nuo karto įteikia. O dėl raidelių kažkokių – visada prašom... Juolab, kad Juridinių asmenų registre pilna UAB‘ų, kurių pavadinimuose rasi ir Q, ir X, ir nieko blogo dėl to kol kas nenutiko.

Taigi, lenkai vėl mus pabandė lengvai stumtelėti Vakarų kryptimi, bet mes spjovėm jiems į barzdą, ir bandysim likti labai originaliais. Lietuvišką originalumą, be jokios abejonės, būtina puoselėti, kai kalba eina apie gardžiausią pasaulyje alų, kurį vis dar daro pasienyje su Latvija, nepaisant agresyvios "Švyturio-Utenos" rinkodaros, arba apie tingaus ir giliai užslėpto erotizmo persmelktą merginų šokį „Kepurinė“ bei kitus mielus dalykus. Bet politikos, teisės ir socialinių santykių srityje nieko geresnio negu Vakaruose kol kas nesugalvota, tai gal neieškokim itin savito kelio – palikim tą kūrybinių atradimų džiaugsmą Iranui ir Šiaurės Korėjai.

Goga
2010-04-21 10:29:14
Smagiai susiskaitė:)
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
hadrian 2010-04-22 22:37:19
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
(1) įdomios mintys; (2) apsispręsti dėl "pro vakarietiškos - savo kelio" dilemos reiktų iš esmės: kalbu apie žmogaus teises, diskriminacijos / tolerancijos, etc. (3) lotyniški rašmenys NĖRA nei esminė problema, nei net vakarų- savo kelio dilemos dalis apskritai (mano mintys apie tai hedocityblog.lt)   ATSAKYTI
Duseika 2010-04-22 10:47:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Vilnius mums, kaip žydams Jeruzalė. Jie dėl jos su arabais konfliktuoja jau 60 metų. O smulkus būtų, tarkim, ginčas dėl Punsko. 2. Pavardes reikia rašyti su w, cz ir t.t.   ATSAKYTI
Julian 2010-04-22 10:17:35
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Lietuvos Respublikos piliečių asmenvardžių perrašinėjimas "pagal skambesį", q, x ir w ištrėmimas - iš tiesų, yra smurtas prieš 7 proc. lenkų mažumą. Tokie jau esame "šeima": nelaimė namiškiams.    ATSAKYTI
hmm 2010-04-22 01:27:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
atsakiau komentatoriui "a", Kajus prajuokino   ATSAKYTI
hmm 2010-04-22 01:26:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Sprendžiant iš jūsų komentaro, kompleksai kamuoja jus. Pataloginiai.    ATSAKYTI
hmm 2010-04-22 01:25:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
ir kai jokie argumentai nebegalioja, užkliūna autoriaus pavardė, nuotrauka. Kas toliau? komentaruose ginčijamasi ne dėl idėjų, interpretacijų, o atsiprašant, ateinama kaip į kokią išvietę. Galiu tik nuspėti - kas liečia ypač pikčiausius komentatorius - visa tai gimdo baimė, kompleksai, kad va, kažkas tai parašė, o aš tegaliu pakomentuot. Galima nesutikti su autoriumi iš esmės, ginčytis dėl sąvokų - prašom! Kiek žinau, balsas.lt yra atviras visiems.,   ATSAKYTI
Nurchaci 2010-04-22 00:54:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Parašiau trumpą komentarėlį, tikėdamasis, jog visi jį supras pozityviai.
Po to perskaičiau "komentarus", ir supratau, kad debilai - neišnaikinami.
O gaila.
Giedriau, laikykis. Durniai išmirs, ir mes jiems tame padėsime.   ATSAKYTI
Mamba 2010-04-22 00:50:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Durna ta tavo nuomonė - viską neva "paneigei", bet viskam neva pritari.
Vapi.   ATSAKYTI
... 2010-04-22 00:48:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tai jau tie du šimtmečiai praėjo.   ATSAKYTI
Klaidelei 2010-04-22 00:47:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pasidročink patriotiškai, žertva.   ATSAKYTI
Jo? 2010-04-22 00:46:30
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Esavičiau, eik na(pip).   ATSAKYTI
Nurchaci 2010-04-22 00:45:10
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Turime autorių, blia..., o ne rašeivą.   ATSAKYTI
? 2010-04-21 23:11:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nuo 2010-04-21 11:17:23 daugumai balso internautų dingo jumoro jausmas? Ar tokie bejausmiai tik tuomet atsibunda. Nemokat iš saves pasijuokti užsimėgoję??
   ATSAKYTI
Kajus 2010-04-21 22:00:36
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pačio pavardė, sprendžiant iš komentaro, yra užuomina į kepurę su skambaliukais?   ATSAKYTI
Arvydas 2010-04-21 21:16:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Na va,susipazinot su dar vienu parsidaveliu,pataikunu,savo tautos istorijos ir tautos bei valstybes niekintoju ,ponu Kiaulakiu.Gaila,bet tokiu irgi yra,o ir ne vienas.Reikes mums stiprybes jiems atsispirti.Bet zinokim,kad suns balsas dangun neina,kiaules taip pat.   ATSAKYTI
Joo 2010-04-21 21:00:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Vilnius ne smulkmena.Visų valstybių istorijoje visko buvo ,nereikia čia lialia.Mūsų kalba priklauso mums - tamsta kiauleiki iki klasiko lygio paprasčiausiai kol kas netrauki,kad skelbtum verdiktą kaip ja naudotis.Tiek žinių.    ATSAKYTI
A. 2010-04-21 19:26:41
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Visgi senoliai pavardes žmonėms duodavo ne šiaip sau.

Matyt ponaičio G.Kiaulakio giminė nuo seno buvo tokia, kaip šis jų atstovas, kad gavo tokią "kalbančią" pavardę.

Ką galima pakomentuoti apie šį "straipsnį"?

Tik tiek, kad jo autorius yra retas net mūsų parsidavėliškai žiniasklaidai dvasios ubagas, užkamuotas nepilnavertiškumo komplekso.

Visa laimė, kad tautai jau daeina, ko verti tokie rašeivos ir kieno dūdelę jie čiulpia pasičepsėdami.    ATSAKYTI
Julius 2010-04-21 17:10:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Velniažin, gal čia teksto autoriaus pavardė lemia, ale nieko aš šiame išmintijime daugiau neįžiūriu, kaip eilinę saviplakos (o gal geriau tiktų terminas lietuvplakos) dozę ir bandymą internacionalinę-internetinę-kosmopolitinę savivoką teikti kaip sektiniausią pavyzdį, keliaujant į kriuksinčių iš laimės vartotojų tvartelį...Manding autorius laižytų minkštąsias bet,kam - nesvarbu Rytai ar Vakarai, kad tik riebiau būtų.   ATSAKYTI
nuomone 2010-04-21 17:07:29
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
'...vardan smulkaus teritorinio ginčo buvo rizikuojama visa valstybe ir jos gyventojų gyvybėmis...' - Vilnius nebuvo smulkus teritorinis gincas.

'...lenkai vėl mus pabandė lengvai stumtelėti Vakarų kryptimi, bet mes spjovėm jiems į barzdą, ir...' - Vilniaus ir Salcininku rajonus valdo ne vakarieciai, bet religingumo (kazkokie kataliku fundamentalistai) ir ksenofobijos pilni lenku nacionalistai. Todel jie tikrai q ir w raides stume ne tam, kad mums butu geriau.

Apie tarpukario Lenkija - ji muse komunistus taip pat tikrai ne del lietuviu. Jeigu butu buve kitaip, tai ar jie butu okupave Vilniaus krasta, V. Ukraina ir po to tose teritorijose butu elgesi diskrimiuojanciai?

Apie Vakarus - po tradiciniu vertybiu griuties jie tartum prarado orientacija. O tai labai blogai, labai pavojinga. Tad velniai zino kaip Vakarai atrodys pvz. XXIa. antroje puseje...

Apie Rusija - kodel Rusija nera Vakarai? Del to, kad rusai to nenori. O kodel to nenori??? Del to, kad nenori buti silpni.

Apie Lietuva - as nenoriu, kad mes taptumeme integralia Vakaru dalimi - kam tuomet tos nacionalines veliavos, himnai ir pan? Nesveskim kovo 11d, nekalbekim lietuviskai ir pan, nes nacionalizmas nieko nereiskia, tiesa?! Bet taip pat as nenoriu, kad mes nueitumem RU keliu - pilni buko nacionalizmo. Todel as noreciau SAVO kelio. Bet nz ar toks imanomas - resursai musu l. mazi, kad mes galetumem gaminti tokias galingas idejas, galincias konkuruoti su Vakarais ir Rusija. Na, nebent kokybe savo kelti, jeigu kiekybes neturim...

O siaip tekstas lengavai skaitomas ir idomus. :)   ATSAKYTI
Ispudis 2010-04-21 16:39:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tekstas kazkoks kitos, ne toks man, paprastam skaitytojui, nuobodus ;)    ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Profesorius Kasiulevičius įvardijo Lietuvos ir pasaulio galimus scenarijus dėl koronaviruso
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Profesorius Kasiulevičius įvardijo Lietuvos ir pasaulio galimus scenarijus dėl koronaviruso
DABAR RODOMA
Nepaprasta prieglaudoje gyvenančio keturkojo istorija: visus pasitinka su šypsena
DABAR RODOMA
Sunku patikėti: išsitraukė kamerą pamačius, kaip moteris pilasi kurą
DABAR RODOMA
Farai. „Farų“ operatorius tapo neblaivaus taksisto įniršio taikiniu: tokio protrūkio nesitikėjo
DABAR RODOMA
Moterys parduotuvėje susimušė dėl tualetinio popieriaus: pamatykite vaizdo įrašą
DABAR RODOMA
Užfiksuotas smurto protrūkis vienoje Lietuvos mokykloje
DABAR RODOMA
Farai. Pamatę, kas po avarijos liko iš BMW, pareigūnai liko priblokšti: išgirdo fantastinę istoriją
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Vaikų teisės su tarnybomis laužėsi į butą: mama ir dukra laukė susigūžusios
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Alkoholikės mama kreipėsi į politikus: maldauja dukrą gydyti priverstinai
DABAR RODOMA
Visi mes žmonės. Maldeikienė parodė jautriausią savo pusę: prakalbo apie tėčio mirtį
REKLAMA
Tuberkuliozė (nuotr. 123rf.com)
„Apie koronavirusą kalbame dar tik kelis mėnesius ir visi yra „pastatyti ant blakstienų“, o tuberkuliozės problema žinoma tūkstančius metų. Lietuvoje tiek sovietmečiu, ...
Molėtų rajone į tveninį įvažiavus automobiliui žuvo žmogus (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Šeštadienio vakarą Molėtų rajone esančiame Arnionių I kaime į tvenkinį įvažiavus automobiliui žuvo žmogus. Policijos departamentas pranešė, jog nelaimė įvyko apie 17.40 val. ...
Kaukių pardavimas (nuotr. stop kadras)
Siaučiantis virusas ir dėl to šalyje įteisintas karantinas – aukso laikas spekuliantams. Prekyboje pritrūkus medicininių kaukių ir dezinfekcinio skysčio, jų parūpinti skuba ...
Greitoji pagalba (nuotr. stop kadras)
Po kontakto su koronavirusu užsikrėtusia kolege į karantiną siunčiami Alytaus rajono greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojai turi pasirašyti, kad darbo užmokestis už ...
Molėtuose izoliuotas emigrantas pabėgo alkoholio
Kaip jau ne kartą skelbta, visi iš užsienio grįžę lietuviai privalo save izoliuoti 14 d. Tačiau bendra tvarka ir kitų gyventojų saugumas kai kuriems grįžusiems nė motais. ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų